Jefim Fištejn – Evropa je v hodnotovém rozkladu

Celá současná Evropa se snaží dokázat, že je lépe plnit biblická přikázání, a nespatřuje licoměrnost v tom, že když svoje vojáky posílají, jak my třeba – posíláme je na misi a co jim říkáme? “Nezabiješ.”? My jim říkáme: “Když seš v nebezpečí, zabij, střílej jako první.” Policajt, který jde do ulic, copak má nad policejní služebnou napsáno: “Když tě praští do jedné tváře, nastav druhou.”? Nemá to tam napsáno, naopak mu říkají: “Když vidíš agresora, prašť jako první.” Izraelci mají pro takové případy skutečně silné komentáře, to znamená nejenom přikázání, ale i komentář, jak ho provádět, takzvaný prováděcí instrukce, abych řekl, protože mají určitou zkušenost. V 2. století před naším letopočtem, když v Egyptě vládla ptolemaiovská dynastie, oni si říkali ještě faraoni, ale byli to zbytky říše Alexandra Makedonského, byli to Řekové, tak Ptolemaios táhnul na sever proti tehdejší Sierre, což byla taky provincie zbytková po říši Makedonského, ale nicméně, po pobřeží táhnul na sever, měl svou bojovou jízdu a nějaký z jeho vojevůdců mu řekl: “Hele, tam v horách, hodinu jízdy odsud, je město Jeruzalém. Ale dnes je sobota a židé nebudou se bránit v sobotu.”. Tak samozřejmě Ptolemaios obrátil voznice tam s vstoupil do města. Vrata byly otevřený, protože nikoho nenapadlo v sobotu zavírat, nesmějí pracovat, a vypálil to město a vyničil celé obyvatelstvo. Tak mudrcové poté si dali hlavy dohromady a dopsali větičku, komentář: “Není člověk kvůli sobotě, ale je sobota kvůli člověku.”. Ježíš potom mimochodem tu větu, kterou poznal, když se učil u rabína Hilela, tak často říkal, to máme vlastně v evangeliu od svatého Marka, tak mnohokrát je tam tato věta použitá, aniž by bylo řečeno, odkud pochází. Tak takhle ke všem svým problémům se staví. Ano, existují posvátné svátky, Den smíření, Jom kipur, ale když všechny arabský státy zahájily válku v roce 73, tak holt všichni, celá armáda byla mobilizovaná během několika hodin. Čili neberou se ty přikázání jako něco, co má potlačit základní hodnotu. Základní židovská hodnota vůbec, která stojí nad vším, je život, proto židé připíjí na život, Le chaim. Takže ve jménu života je možné mnohé. Jediné, co je ještě výš, je samotná víra, protože pak by zmizel i ten život. Takže to Evropani nemohou odpustit, to je přece příšerná věc, že ze stejného základu vycházíme, ale oni umí dělat závěry, který vždycky jim přináší prospěch, brání je, umožňují postavit silnou obranu a tak. Zatímco Evropa momentálně, nebudu vám vyprávět, v jakým stupni rozkladu je. A to není rozklad ekonomický, vůbec ne, to je rozklad hodnotový a jenom hodnotový.

Věděli jste, že s námi můžete diskutovat v naší FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ a že další informace a videa ze setkání Pátečníků můžete vidět na naší FACEBOOK STRÁNCE a YOUTUBE?