Poznáním ke svobodě

a demokracii

Poznáním ke svobodě

a demokracii

Dějiny tvoří každý z nás, od nepaměti. Jsou o tom, co se událo, ale také o naší přítomnosti, která se během sekundy stává minulostí. 

Klub Pátečníků s respektem navazuje

na prvorepublikové intelektuální uskupení

Za Pátečníky se označovala skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj setkávali pravidelně každý pátek.

V roce 1925 se stal spolek Pátečníků zavedenou institucí – Karel Čapek koupil vilu na Vinohradech v dnešní ulici Bratří Čapků a už v roce 1927 se název Pátečníci všeobecně vžil.

Mezi Pátečníky patřily intelektuální špičky jako bratři Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Jan Masaryk a mnoho dalších.

Klub Pátečníků tak s velkým respektem navazuje na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovni a cítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Pátečníci ctí společné hodnoty,

snaží se je prohlubovat a šířit

Klub Pátečníků tvoří uzavřenou skupinu osobností, expertů, umělců, podnikatelů a občanů ze všech regionů ČR, vzájemně propojených na hodnotách:

Přátelství

Svoboda

Odpovědnost

Klub Pátečníků je tu pro každého,

kdo prahne po výživné potravě pro mozek

Jedním z cílů Klubu Pátečníků je své vědomosti a názory šířit. Nikoliv se izolovat v uzavřené skupině, která si “žije sama pro sebe”. Ale maximálně obohatit každého, kdo má zájem o:

Poznání
a osobní rozvoj

Tříbení názorů na současný svět
a nelehkou dobu

Rozšíření znalostí prostřednictvím přednášek důvěryhodných expertů

Větší rozhled a orientaci
v současné době

Celoživotní
vzdělávání

Zdroj informací
pro kritické myšlení

"Kdo nezná historii, je odsouzený ji opakovat."

Přednášející

Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

Petr Pithart

Historik a politik, který vždy bojoval za demokracii a svobodu


Celé bio

Petr Pithart je považován za jednoho ze zakladatelů naší politiky a ústavnosti. Po právu. Po revoluci se stal předsedou vlády a předsedou senátu. Jeho životní příběh začíná však mnohem dřív. Prošel si členstvím KSČ, vystoupením, pracoval jako zahradní dělník nebo noční hlídač. Výrazně se zapojil do protikomunistického odboje.

Petr Čornej

Historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství a na histografii


Celé bio

Patří k nejuznávanějším historikům v České republice. Je autorem mnoha publikací. Obdržel cenu Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník za „mimořádný badatelský přínos českému dějepisectví, jehož výsledky kvalifikovaně otvírá i širší veřejnosti“.

Jiří Grygar

Vědec, který se zásadně zasloužil o popularizaci astronomie


Celé bio

Jsou vědci, kteří bádají a jsou tak trochu uvězněni ve svých výzkumech. Pak najdete vědce, kteří jsou nejen uznávaní odborníci, ale své poznatky šíří dál srozumitelně široké veřejnosti. Mezi ně patří astronom a popularizátor Jiří Grygar, který za svůj přínos získal řadu ocenění. Nejen proto po něm byla pojmenována planetka (3336) Grygar objevená 26. října 1971. Přečtěte si zajímavý životní příběh Jiřího Grygara.

Reference

Co říkají účastníci o Klubu Pátečníků?

Jiří Bešta

Jiří Buršik

Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.
Zdeněk Edelmann
Nejdříve jsme si koncem roku 2018 zakoupili Akademii Petra Čorneje. Cyklus velmi zajímavých přednášek z českých dějin nás natolik zaujal, že už jsme si jej celý poslechli dokonce dvakrát. Přednášky jsme poslouchali při našich dlouhých cestách autem a vždy jsme se už těšili, až zase pojedeme z Mnichova do Prahy a budeme si moci poslechnout další díl.
Jaroslav Verner
Od okamžiku, kdy jsem měl možnost poprvé zakoupit prostřednicvím Klubu Pátečníků přístup k přednáškám historika Petra Čorneje, jsem okamžitě reagoval na všechny další nabídky. Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem. Děkuji organizátorům za výběr přednášejících, kteří jsou nejen odborníky v daném oboru, ale jsou schopni předat své vědomosti velice přitažlivou formou.
Miloš Kaška
V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala dva vzdělávací kurzy a to cyklus o moderních dějinách vedený panem prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený panem prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků velmi doporučit.
Eva Jelínková