Cyklus přednášek o židovství

Co vše jste o něm dodnes nevěděli?

Židovství

cyklus 6 přednášek

Jak židovství vzniklo, jak se vyvíjelo a jak funguje v moderní době? Na jakých principech funguje? 

Historie židovství od biblického období, přes vznik Izraele a téměř 2 tisíce let trvající diasporu až do současnosti.

Jak žijí tradiční židovské rodiny? Jaké zvyklosti a tradice dodržují?

Chanuka, Pesach a další židovské svátky, o kterých jste slyšeli, ale možná stále nevíte, proč a jak se slaví.

Již si nebudete plést judaismus jako náboženství a židovství jako kulturně-nábožensko-nacionální soubor, který zahrnuje historii, jazyk, zemi, liturgii, filozofii, umění, soubor etických zásad, náboženské praktiky a mnohé další.

Teologie judaismu slouží jako základ dvou nejrozšířenějších náboženství, křesťanství a islámu, ale i mnoha dalších náboženských směrů. Co spojuje a rozděluje judaismus, křesťanství a islám?

Současný Izrael: jak se tam nyní žije, jaké problémy Izraelci řeší s ostatními národy, jak se vypořádávají s Gazou a další aktuální otázky.

O izraelsko-palestinském konfliktu jste jistě slyšeli. Jak je to s ním vlastně dnes a proč se o tom nemluví? Kde má kořeny? Jaké jsou hlavní příčiny neshod mezi Izraelci a Palestinci? Jaké státy stojí na straně Izraele a jaké na straně Palestiny?

Jak je to s Jeruzalémem, městem, které je posvátné pro židy, muslimy i křesťany?

Židovské komunity v Čechách a na Moravě – kde žije nejvíce Židů a jak se jim daří udržovat tradici? Jak se Židům u nás žilo od 10. až do 18. století?

Důvody proč objednat

Cyklus 6 přednášek:

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace

Dostanou se k vám unikátní informace

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Cyklus přednášek je vhodný i pro zájemce “začátečníky”

Co obsahuje

Cyklus 6 přednášek o židovství ?

Video i audio záznam

budete mít neomezeně k dispozici.

1. Přednáška: Tradiční židovská rodina v moderní době, Zuzana Peterová

- Jaký je život Židů v tradiční rodině?
- Jaké má židovská rodina požadavky na nalezení vhodného partnera/partnerky?
- Co všechno čeká mladý pár před svatbou?
- Jak probíhají židovské zásnuby?
- Průběh svatby pod chupou – ketuba
- Stvrzení manželského svazku mezi Židy
- Co to je Ševa brachot?
- Manželská čistota – mikve
- Narození miminka – chlapec – obřízka a vše, co s tím souvisí
- Narození holčičky
- Úloha maminky při výchově dětí
- Úloha tatínka při výchově dětí
- Rozvod – get
- Nejvýznamnější židovské svátky: Nový rok Roš Hašana, Den smíření – Jom Kipur, Chanuka, Tubi švat, Purim, Pesach

2. Přednáška: Košer domácnost: stravování a oblékání židovských rodin, Zuzana Peterová

- Co je to košer domácnost?
- Jak vypadá kuchyň v židovské rodině a jak probíhá stolování?
- Které potraviny Židé můžou jíst a jak se stravují o svátcích?
- Jak se obléká ortodoxní Žid?

3. Přednáška: Smrt a s ní spojené tradice v židovské rodině, Zuzana Peterová

- O posledních věcech člověka a o umírání. Smrt a uložení do hrobu.
- Péče o pečující a péče o pozůstalé.
- Co je to Tahara a její průběh?
- Jahrzeit – roční výročí úmrtí.

4. Přednáška: Židovství vs. křesťanství: co spojuje a rozděluje dva z nejrozšířenějších náboženských směrů?, Radek Roule

- Judaismu jako základ dvou nejrozšířenějších náboženství, křesťanství a islámu, ale i mnoha dalších náboženských směrů. Co spojuje a rozděluje judaismus, křesťanství a islám?
- Problematika Jeruzaléma jako posvátného místa pro židy, křesťany i muslimy.

5. Přednáška: Současný Izrael: život běžného člověka a jeho problémy, Jefim Fištejn

- Současný Izrael: jak se tam nyní žije, jaké problémy Izraelci řeší s ostatními národy, jak se vypořádávají s Gazou?
- Jak pokračuje izraelsko-palestinský konflikt a kde jsou jeho kořeny? Jaké jsou hlavní příčiny neshod mezi Izraelci a Palestinci? Jaké státy stojí na straně Izraeli a jaké na straně Palestiny?

6. Přednáška: Dějiny Židů v Čechách a na Moravě, Zuzana Pavlovská

Osudy Židů v českých zemích tvoří významnou součást našich národních dějin a důležitou kapitolu dějin židovského národa v diaspoře.
- Jak přišli Židé do Čech a na Moravu?
- Jak žily známé české židovské osobnosti?
- Jak se k Židům u nás chovali tehdejší panovníci (např. Přemysl Otakar II., Karel IV., Rudolf II., Marie Terezie
a Josef II.)?
- Dozvíte se o dějinách Židů u nás od 10. do 18. století.
- Židovské komunity v Čechách a na Moravě – kde žije nejvíce Židů a jak se jim tam daří udržovat tradici?

Bonusová přednáška: Vývoj neortodoxního judaismu, Sylvie Wittmannová

- Neortodoxní Židé dnes tvoří většinu.
- Židovství má spoustu různých směrů, nejen ortodoxních.
- Společně si doplníme chybějící znalosti o různých směrech židovství.

Získejte cyklus přednášek

 

Přednáška tradiční židovská rodina
v moderní době
1000 Kč
399 Kč
Získejte přednášku:
Tradiční židovská rodina v moderní době za pouhých 399 Kč!
záznam ihned k dispozici
neomezený přístup
odborná přednáška

30 dní garance vrácení peněz 

Rozhodli jsme se, že vám nabídneme testovací jízdu. S cyklem Židovství se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme vám peníze.

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

Zuzana Peterová

spisovatelka a novinářka
Zuzana Peterová se narodila 25. října 1950 v Praze do židovské rodiny, která trpěla traumatem z doby druhé světové války, kdy v koncentračních táborech zahynulo okolo šedesáti jejích příbuzných.

Zuzanin otec Miloslav Schneider byl v padesátých letech ve vykonstruovaném procesu odsouzen na dlouhé roky do kriminálu. Paní Peterová nemohla studovat gymnázium – podařilo se jí to až v roce 1966. Následně vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získala doktorát a titul PhDr.

Po ukončení studia jí bylo bráněno získat odpovídající zaměstnání. Nastoupila do Zemědělských novin, kde pracovala jako redaktorka. Při mateřské dovolené studovala psychologii a psychoterapii a svoji novinářskou praxi zúročila v psaní knih. V současné době se věnuje literární tvorbě a v pražské Židovské obci působí jako psychoterapeutka. Má 4 děti.

Radek Roule

Radek Samuel Roule, Ph.D. se narodil v České republice. Vystudoval religionistiku na Karlově univerzitě, doktorát následně získal z psychosociálních studií a teologie.

Věnuje se filosofii, psychologii a psychoterapii. Čtyři roky pracoval v Dublinu v Krizovém intervenčním centru. Momentálně je ředitelem Domova sociální péče Hagibor, což je největší projekt židovské komunity v Praze.

Jefim Fištejn

píšící publicista, esejista a scenárista židovského původu
Jefim Fištejn je v Česku žijící a česky píšící publicista, esejista a scenárista židovského původu narozený v Kyjevě. Vystudoval fakultu žurnalistiky na Lomonosovově univerzitě v Moskvě. Dlouhá léta působil v redakci Rádia Svobodná Evropa (specializoval se především na středoevropskou a východoevropskou oblast). Dva roky rovněž zastával post šéfredaktora Lidových novin.

Od roku 1969 žil v Praze, kde pracoval jako překladatel. Po podpisu Charty 77 byl pronásledován a v roce 1980 byl donucen emigrovat do Vídně. Od devadesátých let působí jako externí spolupracovník Českého rozhlasu 2. Působil také v týmu poradců premiéra Jana Fischera.

Pan Fištejn je autorem četných politických článků, komentářů a kulturologických esejů v českém, ruském, německém a anglickém tisku. Napsal také několik knih a scénářů k dokumentárním filmům. V roce 1995 získal cenu „Stříbrná křepelka“ Nadace Českého literárního fondu.

V roce 1996 měl premiéru dokument režisérky Ireny Pavláskové s názvem „Jefim Fištejn – Šéfredaktor nejtradičnějších českých novin,“ který se věnoval Fištejnovu působení v RSE.

Zuzana Pavlovská

historička a průvodkyně
Doktorka Zuzana Pavlovská je zástupkyní ředitele Židovského muzea v Praze. V Židovském muzeu v Praze zároveň vede odbor a oddělení pro vzdělávání a kulturu. Zaměřuje se hlavně na antisemitismus. Od roku 2011 zastupuje Českou republiku v Mezinárodní alianci na památku holocaustu.

Sylvie Wittmannová

Pozice
Paní Wittmannová přednáší o judaismu mnoho let. Je zakladatelkou reformní židovské kongregace Bejt Simcha, která organizuje náboženské, vzdělávací a kulturní aktivity. Je také bývalou viceprezidentkou Federace židovských obcí Čech a Moravy. Již v roce 1990 založila společnost Wittmann Tours, která poskytuje průvodcovské služby a specializuje se na židovské památky a historii nejen v Praze, ale po celé České republice.

Získejte cyklus přednášek

Přednáška tradiční židovská rodina
v moderní době
1000 Kč
399 Kč
Získejte přednášku:
Tradiční židovská rodina v moderní době za pouhých 399 Kč!
záznam ihned k dispozici
neomezený přístup
odborná přednáška