Poslechněte si online přednášku Tomáše Halíka

Jaký je vztah víry, křesťanství a náboženství?

Co je to víra? Jak souvisí s náboženstvím a křesťanstvím? Tyto tři fenomény se stýkají a rozbíhají v průběhu celé historie lidstva. Jejich vztah se mění, vyvíjí. Zároveň s nimi také vliv na společnost.

S Tomášem Halíkem 

například zjistíte odpovědi na tyto otázky

  • Jak chápat 3 fenomény  – víru, křesťanství a náboženství?
  • Jaký je stav dnešního náboženství?
  • Vrací se náboženství ke kořenům nebo je modernější?
  • Jak víra a náboženství ovlivňují svět?
  • Dokáží víra a věda fungovat v symbióze?
  • Nemusíte nikam chodit.
  • Přednášku si snadno pustíte na PC i mobilních zařízeních.
  • + BONUS: Přednáška jako audio soubor k poslechu v členské sekci.

Přednášku Tomáše Halíka můžete získat

s časově omezenou 90% slevou za 490 Kč 49 Kč.

“Když jsem zjistil, že mě práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.”
Zdeněk Edelmann
“V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala dva vzdělávací kurzy, a to cyklus o moderních dějinách vedený panem prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený panem prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků velmi doporučit.”
Eva Jelínková