Velké postavy antické a středověké filozofie

Nabídka obsahuje seznámení s tématy:

  • Proč věštírna v Delfách Sokrata označila za nejmoudřejšího člověka?
  • Jaké kritérium podle Platóna máme pro určení správného a nesprávného?
  • Proč každá změna musí mít svoji příčinu? Co tím Aristoteles myslel?
  • Co jsou to ideje podle Plótína a jak se liší jeho pohled oproti Platónovi?
  • Proč je podle Augustina člověk vlastním pánem a "emancipován" od Boha?
  • Tomáš Akvinský měl vidění, ve kterém hovořil s Kristem.
  • Jaké experimenty na sobě prováděl Avicenna?
Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.
Zdeněk Edelmann
Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem.
Jaroslav Verner
V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala 2 vzdělávací kurzy a to cyklus o moderních dějinách vedený prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků doporučit.
Eva Jelínková