Elementární akademie Václava Cílka

V uplynulých letech u nás v klubu probíhaly cykly naučných přednášek zaměřených na filosofii a českou historii. Nyní jsme pro Vás připravili šestidílnou akademii s Václavem Cílkem.

Cílem šestidílného projektu je seznámit se a zamyslet nad zemským systémem, jeho vznikem, vývojem a zejména budoucností.

 

V jednotlivých přednáškách budeme postupovat po prvcích:

 • 1
  ZEMĚ
  jak vznikla, v jakém stavu je dnes, jak reaguje na Slunce, kam směřuje
 • 2
  VODA
  kde se na Zemi vzala, dějiny vody a kyslíku, jak se vyvíjela moře, co se s vodou děje dnes
 • 3
  VZDUCH
  jak vznikla atmosféra, proč je stabilní teprve od chvíle, kdy se rozrotly lesy, klimatické změny minulosti, současný stav a výhled
 • 4
  OHEŇ
  energie a fosilní paliva, jak vznikla ropa a kdy dojde, milníky české a světové energetiky, antropocén
 • 5
  ŽIVOT
  dějiny života, hlavní události, velká vymírání, oživení a regenerace ekosystémů, kdo přežije a proč
 • 6
  SPOLEČNOST
  co se děje se světem, i s námi; cesty k národní resilienci, strategie dobrého a špatného dne

Výsledkem celého cyklu bude hlubší porozumění silám evoluce a nárokům doby.

Další informace

 • 1
  TEMÍNY PŘEDNÁŠEK
  Cyklus začíná v květnu a končí v prosinci 2019: 14.5., 18.6., 17.9., 15.10., 12.11. a 10.12., vždy od 19:00.
 • 2
  JAK SE ZÚČASTNIT?
  Prezenčně nebo online.
 • 3
  PREZENČNÍ VARIANTA
  Přednášky probíhají u nás v Klubu Pátečníků (Václavské náměstí 10, Praha 1). Po každé přednášce budete mít možnost s panem Cílkem podiskutovat na dané téma. Zároveň získáte přístup do naší online akademie, kde pro Vás budou všechny přednášky k dispozici formou videa i MP3. Součástí večera je večeře formou rautu a alkoholické i nealkoholické nápoje. Cena za šest večerů: 5 500,- Kč.
 • 4
  ONLINE VARIANTA
  Všech přednášek se můžete zúčastnit formou živého vysílání přes internet a podkládat své doplňující dotazy prostřednictvím chatu. Zároveň získáte přístup do naší online akademie, kde pro Vás budou všechny přednášky k dispozici formou videa i MP3. Cena za celý cyklus: 2 500,- Kč.

Pro posledních 5 zájemců ZDARMA

Posledních 5 zájemců o prezenční variantu od nás dostane dárek v hodnotě 2 500,- Kč - Sedmidílný cyklus moderních dějin Československa s Petrem Pithartem. Více informací ZDE.


V prezenční formě zbývá

0
míst

Prodejní formulář