Pomáháme Ukrajině. 

Podpořte spolu s Pátečníky Ukrajinu. 100% peněz za Vámi zakoupené přednášky posíláme na humanitární pomoc.

Využijte 50% slevu nebo přispějte plnou částkou. 

Válka na Ukrajině zasáhla celý svět. V Evropě se zvedla vlna solidarity a pomoci se snaží každý, kdo aspoň trochu může. I my v Klubu Pátečníků cítíme velký smutek kvůli aktuálním událostem, a proto také chceme vyjádřit svou podporu a přispět. Ukrajina nyní nejvíce ocení pomoc finanční. Pátečníci se tak rozhodli spojit dobrou věc se vzděláváním.

 

Pomáhejte s námi. Co pro to můžete udělat? Od teď do odvolání pošleme všechny peníze za Vámi zakoupené přednášky na pomoc Ukrajině.

 

Vyberte si jeden (nebo více) z našich vzdělávacích cyklů a kupte ho pro sebe nebo jako dárek pro své blízké. Zatímco si budete užívat nové vědění, rozvíjet své sebevzdělání a rozšiřovat vlastní obzory, my peníze pošleme tam, kde jsou teď potřeba. Kromě nových znalostí Vás tak bude těšit i to, že přispíváte na dobrou věc.

 

Vybírat můžete ze všech našich přednáškových cyklů, které pro Vás nyní máme za poloviční cenu. Pokud chcete na pomoc Ukrajině přispět více, nemusíte využívat slevový kód a zaplatíte plnou cenu za naše přednášky. Celá Vámi uhrazená částka poputuje tam, kde je to nyní nejvíce potřeba.

 

Pokud přednášky zakoupíte jako dárek pro své milované, rádi Vám pro ně vystavíme dárkový certifikát.

 

50% slevový kód UKRAJINA platí od teď do odvolání.

"Pro Ukrajinu" Vám doporučujeme zakoupit naši komplexní studnici vědění v Online Klubu Pátečníků, ve kterém Vás čeká:

 • 300+ hodin přednášek ve 120+ videích, jejichž objem každý rok roste.
 • Online přístup ke všem vzdělávacím cyklům.
 • Pravidelné online debaty s VIP osobnostmi 9x ročně.
 • Vstup do videobanky se záznamy desítek debat Pátečníků.
 • 60+ špičkových přednášejících na jednom místě.

Můžete si vybrat také jednu (nebo více) z našich Online Akademií:

 • Online Akademie České historie cyklus 4 známých historiků ve 39 přednáškách.
 • Online Akademie Tomáše Halíka cyklus 6 přednášek. 
 • Online Akademie Václava Němce cyklus 6 přednášek.
 •  Online Akademie Radkina Honzákacyklus 6 přednášek.
 • Astronomie s Jiřím Grygaremcyklus 6 přednášek.
 • Elementární Online Akademie Václava Cílkacyklus 6 přednášek. 
 • Fenomenologie s Annou Hogenovou 3 přednášky + 3 bonusy.

JAK UPLATNIT SLEVU?

Proklikněte se do objednávkového formuláře, vyberte si požadovaný cyklus přednášek (nebo více cyklů) či roční Online členství v Klubu Pátečníků.

Do kolonky slevový kód zadejte: UKRAJINA. Hned se Vám odečte 50 % z běžné ceny.

Pokud chcete poslat na pomoc Ukrajině vyšší částku, můžete za cyklus přednášek zaplatit plnou cenu. V tomto případě nezadávejte slevový kód.

Vaše peníze do poslední koruny odešleme na pomoc Ukrajině.

Klub Pátečníků vznikl v návaznosti

na prvorepublikové uskupení.

V jiné době, ale se stejnými hodnotami.

Můžeme tolik, kolik známe. Vědění nám otevírá nové obzory, dovoluje poznávat a tříbit si názory. Přesně v tomto duchu vznikl v roce 1929 klub "Pátečníci," jehož členy byly národní intelektuální špičky jako bratři Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček a další.

Pátečníci se vší úctou navazují na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovni a cítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Proto se v online přednáškách Pátečníků setkáte výhradně s nejvýraznějšími osobnostmi českého odborného života, které mají co nabídnout. To byl jeden z důvodů “znovuzrození” Pátečníků – předávat unikátní informace a názory, které mají váhu a hloubku.

Tomuto poslání jsme věrní a daří se nám ho naplňovat. Proto kromě pořádání debat o aktuálním dění chceme pomoci finančně tam, kde je to potřeba. Pojďte do toho s námi. Stačí si zakoupit online přednášky se speciální 50% slevou.

Přesvědčte se o přínosech

přednášek Pátečníků

slovy spokojených účastníků:

“Jsem moc ráda, že jsem se rozhodla již v prvním kroku. Zatím pochopitelně nemám všechny přednášky naposlouchány, ale ty, které jsem už měla možnost slyšet, mě opravdu nadchly. Historii je nutno znát, aby se člověk dokázal pohybovat ve světě a rozumět mu. Opravdu nelituji. Konečně mohu doplnit své vzdělání, porozumět tomu, co se mi nabídlo jen jako kusá informace, teď si dokážu leccos vysvětlit i z kunsthistorie.”
Zuzana Vittvarová
“Vřele doporučuji všem, kteří se zajímají o dění kolem sebe v různých oblastech života a chtějí si vytvořit vlastní názor nikoli jen pasivním přijímáním informací z masmédií.”
J. Moravec

Každá Online Akademie je

oborovým klenotem.

Vyberte si některou z nich za poloviční cenu.

Nebo využijte šanci mít úplně vše

v Online Klubu a navíc pomoci Ukrajině.

6dílný cyklus Proměny víry a náboženství

s Tomášem Halíkem

 • 1
  Tři fenomény
  Víra, křesťanství a náboženství – nezaměňujme tři rozdílné jevy.
 • 2
  O Bibli
  Bible – svědectví o proměnách víry. Od hebrejských proroků k apoštolům pohanů.
 • 3
  Pokus o velkou syntézu
  Proměna víry ve filozofii a náboženství.
 • 4
  Sekularizace
  Sekularizace: Křesťanství přestává být náboženstvím.
 • 5
  Dnešní stav
  Návrat či proměna náboženství?
 • 6
  Proměny náboženství
  Proměny náboženství v naší době.
 • 1 debatní bonus
“V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala dva vzdělávací kurzy, a to cyklus o moderních dějinách vedený panem prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený panem prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků velmi doporučit.”
Eva Jelínková
Původní cena Online Akademie Tomáše Halíka
5 600 Kč
Nová cena po 50% slevě
2 800 Kč
Slevový kód: UKRAJINA

Po zadání se Vám hned odečte 50 % z běžné ceny.
Pokud chcete na pomoc Ukrajině přispět celou částkou, slevový kód nezadávejte.

Filozofický průvodce současným světem

s Václavem Němcem

 • 1
  Co jsou to hodnoty, svoboda a vůle?
  Není hodnot bez svobody a není svobody bez hodnot. Hodnoty řeší každý z nás. Co to jsou vlastně ale hodnoty? Co je to svoboda? Zjistěte víc o těchto zásadních pojmech a pochopte jejich význam.
 • 2
  Demokracie, její principy, hodnoty a instituce
  V přednášce se dozvíte, co je demokracie a čím se liší od ostatních politických systémů. Odpovíme si na otázky, jaké je demokratické pojetí suverenity a moci, jakou roli hraje v demokracii princip vlády většiny a jaké jsou jeho meze.
 • 3
  Svoboda a demokracie
  Jakou má spojitost demokracie a svoboda? Co to znamená svoboda v politickém smyslu a jaké má předpoklady? Jak se demokracie a svoboda spolu snáší?
 • 4
  Rituály a algoritmy: Duchovní situace na hranici druhé kognitivní revoluce
  Úvahy o dějinných přelomech, ve kterých se lidstvo v minulosti nacházelo a ve kterých se nacházíme dnes.
 • 5
  Lidská práva a jejich filozofické zdůvodnění
  Jakým způsobem téma lidských práv promýšlí filozofie? S jakými historickými událostmi souvisí “vznik” lidských práv? Proč byla lidská práva považována za přirozená? Jak vnímá lidská práva současné doba?
 • 6
  Demokracie a kapitalismus
  Jaký je vztah demokracie a kapitalismu? Jakým typem systému je kapitalismus? Kapitalismus poznáte důkladně od píky a uděláte si o něm ucelený názor.
“Děkuji mnohokrát. Poslouchala jsem, i opakovaně, ze záznamu přednášky pana Václava Němce a nechce se mi ani věřit, o co jsem přicházela, když jsem Pátečníkům nevěnovala dříve dostatečnou pozornost.
Naděžda Dvořáková
Původní cena Online Akademie Václava Němce
4 800 Kč
Nová cena po 50% slevě
2 400 Kč
Slevový kód: UKRAJINA

Po zadání se Vám hned odečte 50 % z běžné ceny.
Pokud chcete na pomoc Ukrajině přispět celou částkou, slevový kód nezadávejte.

Fenomenologie s Annou Hogenovou

+ 3 bonusy

 • 1
  Digitální myšlení z hlediska fenomenologického
  Digitální myšlení je myšlení, které nejde do hloubky. Když například někdo na sociálních sítích dá někomu lajk, má to funkci znaku nebo symbolu. Chybí tomu hloubka. Proto jsou pro mnohé také důležité značky oblečení, chytrých telefonů apod.

  Chcete se dozvědět:
  ●   Co je to digitální myšlení z filozofického hlediska?
  ●   Proč je tak jednoduché myslet digitálně?
  ●   Co to prozrazuje na naši společnost?
  ●   Jak vzniká věcná podstata?
  ●   Čím to, že v životě často převládá digitální myšlení nad tím věcným?
 • 2
  Platón a dnešek
  Co podstatného by po tak dlouhé době a po tak rozsáhlém a intenzivním myšlenkovém úsilí zaměřeném na Platónovo dílo mohlo být vlastně ještě odhaleno? To vám prozradí Anna Hogenová ve své přednášce.

  ●   Co dal Platón světu?
  ●   Je možné z Platóna čerpat i v dnešní moderní době?
  ●   Má Platón něco společného s fenomenologií?
 • 3
  Fenomenologie jako nová psychologie
  Původním záměrem transcendentální fenomenologie byla formulace bezpředsudečné teorie poznání, která vyjasní platnost předvědecké a vědecké objektivity. Fenomenologická metoda zároveň představuje i postup, během kterého objevujeme druhy vědomých aktů. Ty mohou být následně pojaty jako systém deskriptivně-psychologických poznatků, čímž stanou v roli psychologické vědy o čistě mentálních zákonitostech. Chcete se k problematice dostat blíž? V přednášce najdete například odpovědi na otázky:

  ●   Co je to psychologická přítomnost?
  ●   Co je to normalita?
  ●   Jak společně fungují fenomenologie a psychologie?
  ●   Jaké názory měl na problematiku Husserl?
 • Bonus 1: Přednáška Miroslava Bárty na téma Civilizace včera a dnes
  Všechny civilizace se řídí opakujícími se vzorci. Jejich vznik, vývoj i kolaps určují vždy stejné zákony. Teoreticky víme, co nás čeká a čemu bychom se mohli vyhnout...

  V přednášce uznávaného egyptologa se například dozvíte odpověď na otázky:
  ●   Je věčný růst civilizace pravda nebo mýtus?
  ●   Existují vzorce stejné pro každou společnost?
  ●   Co je zákon kolapsu a regenerace?
  ●   A co praví zákon energetické a technologické determinace?
 • Bonus 2: Přednáška Daniela Kroupy na téma Co je pravda?
  Poslechněte si filozofické pojednání o pravdě pod taktovkou Daniela Kroupy a Filipa Karfíka. Přijměte zajímavé názory obou filozofů i mnoho zajímavých podnětů z řad publika. Získáte odpovědi na otázky:

  ●   Co je to pravda a kdo má pravdu?
  ●   Existuje absolutní pravda?
  ●   Jak chápe pojem pravda filozofie?
  ●   Co je to laicizace řeči?
  ●   A další…
 • Bonus 3: Přednáška Daniela Kroupy na téma Co je svoboda?
  Mohlo by se zdát, že svoboda je v dnešní době samozřejmostí. Jenže svoboda není svévole, ale je to jednání na základě poznání toho, co je správné a co je dobré. Zaposlouchejte se do přednášky Daniela Kroupy a najděte odpovědi na otázky:

  ●   Žijeme stále ve svobodné zemi?
  ●   Co znamená svoboda?
  ●   Jaká byla svoboda v minulosti a jaká je dnes?
  ●   A další…
Původní cena Fenomenologie s Annou Hogenovou
4 000 Kč
Nová cena po 50% slevě
2 000 Kč
Slevový kód: UKRAJINA

Po zadání se Vám hned odečte 50 % z běžné ceny.
Pokud chcete na pomoc Ukrajině přispět celou částkou, slevový kód nezadávejte.

6dílný cyklus Psychiatrie a psychologie

s Radkinem Honzákem

 • 1
  Psychiatrie a psychologie
  •   Co která oblast umí či neumí?
  •   Jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem?
  •   Psychoterapie a farmakoterapie (léčba léky) – v čem jsou užitečné?
  •   V čem a jaká jsou případná úskalí toho či onoho přístupu?
  •   Který přístup využít pro řešení (nejen) své případné životní situace?
 • 2
  Úzkost a úzkostné poruchy
  •   Co vlastně je úzkost?
  •   Je úzkost něco špatného nebo ne?
  •   Je v pořádku, že lidé zažívají úzkostné stavy?
  •   Co vlastně jsou úzkostné poruchy?
  •   Co vede ke vzniku úzkostných poruch?
  •   Jak ovlivňují život člověka?
  •   Jak na ně přijít a jak s nimi pracovat?
 • 3
  Mikrobiom a útrobní mozek
  •   Který vědec udělal největší objevy na poli vlivu ENS na lidské tělo?
  •   Jak funguje střevní epitel a jak ovlivňuje ostatní části organismu?
  •   Co je to mikrobiom a jaký má vliv na fyzický a psychický stav?
  •   Co se skrývá pod pojmem mukózní imunitní systém?
  •   Jak se podílí stravovací zvyklosti na vývoji a funkci “střevního mozku?”
  •   Co jsou to mikroby Prevotella a v čem jsou tak prospěšné?
  •   Proč se do popředí zájmů dostává fekální transplantace?
  •   Co je to antibiomania?
 • 4
  Psychózy a jejich léčení
  •   Co jsou to psychózy?
  •   Jak se liší od jiných onemocnění?
  •   Co je může způsobit?
  •   Dá se tomu zabránit a jak?
  •   Jaké diagnózy jsou s nimi spojeny?
 • 5
  Psychopatie
  •   Kdo nebo co je psychopat?
  •   Proč psychopatie nepatří do psychiatrie?
  •   Jak psychopatie komplikuje život nejen samotnému jejímu nositeli?
  •   Jak může psychopatie vznikat? Jaké jsou její druhy a jak se projevují?
  •   Jaké mohou mít následky?
  •   Měl by se psychopat léčit? Jak?
 • 6
  Stárnutí a prevence poruch ve staří
  •   Jaké poruchy mohou člověka postihnout ve zvýšeném věku?
  •   Čím mohou být způsobeny?
  •   Dá se jim nějak předejít, případně je zpomalit?
  •   Jak se dají případné poruchy (Alzheimer, demence, Parkinson…) léčit?
  •   Jakými postupy?
  •   Dá se stárnout s lehkostí?
  •   Jak si dopřát důstojný život i ve vyšším věku?
“Děkuji za skvělou přednášku MUDr. Honzáka o úzkostech. Dost často jsem se s těmito potvorami pral bez žádné pomoci, a to je opravdu fuška. Prosím o vyřízení vděku panu doktorovi za poučení a za návody. Včerejší den končil mimořádným pohlazením, které jsem si s gustem dopřál.”
Jiří Rezek
Původní cena Online Akademie Radkina Honzáka
4 500 Kč
Nová cena po 50% slevě
2 250 Kč
Slevový kód: UKRAJINA

Po zadání se Vám hned odečte 50 % z běžné ceny.
Pokud chcete na pomoc Ukrajině přispět celou částkou, slevový kód nezadávejte.

6dílný cyklus Astronomie

s Jiřím Grygarem

 • 1
  Pohledy do nebe
  •   Co všechno je vidět při zatmění Slunce/Měsíce?
  •   Co všechno se dá při pozorováním vesmíru zjistit?
  •   Jak náročné je pozorování vesmíru?
  •   Jak vypadá hurikán na Jupiteru?
  •   Jak se fotí prstence Saturnu?
  •   Z čeho vznikají hvězdy a jak vypadá jejich zánik?
 • 2
  Země a planety pod údery meteoritické artilérie
  •   Jak meteorickým rojům čelí jiné planetky?
  •   Podivuhodný příběh planetky Pluto.
  •   Proč jsou některé planetky označované jako zabijácké?
  •   Co jsou „meteory s rodokmenem?“
  •   Krátery na Zemi a Měsíci.
  •   Pozemská rýžoviště meteoritů.
  •   Jak se sbírají meteority na Antarktidě?
  •   Jak meteority ovlivňovaly život na Zemi?
 • 3
  Nezadržitelný vzestup bezpilotní kosmonautiky
  •   Vývoj bezpilotní kosmonautiky.
  •   Jakým způsobem spolu spolupracují kosmické a pozemské observatoře?
  •   Jak vypadá řada sond a robotických letounů?
  •   Co a jakým způsobem vyhodnocují družice a teleskopy?
  •   Jaké objevy provedly sondy a teleskopy v čase?
  •   Kam se bude dál ubírat kosmonautika v nejbližších letech?
 • 4
  Mezinárodní projekt observatoře Pierra Augera
  •   Historie vzniku projektu observatoře.
  •   Jednotlivé fáze projektu.
  •   Náplň a funkce observatoře v Pierra Augera.
  •   Technické vybavení observatoře.
  •   Způsoby, jakými se měří a vyhodnocuje záření z kosmu.
  •   Podíl a funkce českých vědců na projektu.
 • 5
  Jsme ve vesmíru sami?
  •   Kdo všechno se v minulosti zabýval obydleností vesmíru?
  •   Jak se promítly úvahy o mimozemšťanech do umění?
  •   Jak různé teorie ovlivnily chování lidstva?
  •   Jak vznikl fenomén UFO?
  •   Kdy a jak vznikl seriózní výzkum?
  •   Jakým způsobem aktuálně „komunikujeme“ s mimozemšťany?
  •   Na základě jakých parametrů se předpovídá život na jiných planetách?
  •   Za jakých podmínek vznikl život na Zemi?
  •   Jaké jsou prognózy života na Zemi do budoucna?
  •   Je nebo není mimozemský život?
 • 6
  Teorie velkého třesku – úspěchy a problémy
  •   Vývoj teorie velkého třesku.
  •   Jak se jednotlivé části teorie velkého třesku dokazovaly?
  •   Jaké byly vlivy teorie na vývoj fyziky?
  •   Jaké jsou modely vesmírů vzhledem k teorii velkého třesku?
  •   Co znamená název velký třesk?
  •   Z čeho a jak vznikají hvězdy?
  •   Jak se měří čas ve vesmíru?
  •   Co je kosmologická inflace a jak vzniká?
  •   Jak podle fyziků probíhal a bude pokračovat?
  •   Jaké jsou výhody velkého třesku?
  •   Jaké má velký třesk problémy, paradoxy a otazníky?
“Velmi děkuji za možnost účasti v Akademii Jiřího Grygara. Z přednášek jsem byla nadšená a cítila jsem se poctěna možností bezprostředního kontaktu, ač on-line, s panem doktorem Grygarem, jehož si velmi vážím!”
Eva Dundáčková
Původní cena Online Akademie Jiřího Grygara
4 500 Kč
Nová cena po 50% slevě
2 250 Kč
Slevový kód: UKRAJINA

Po zadání se Vám hned odečte 50 % z běžné ceny.
Pokud chcete na pomoc Ukrajině přispět celou částkou, slevový kód nezadávejte.

6dílný cyklus Elementární Akademie

 Václava Cílka

 • 1
  Element Země
  Jak vznikla, v jakém stavu je dnes, jak reaguje na Slunce, kam směřuje?
 • 2
  Element Voda
  Kde se na Zemi vzala, dějiny vody a kyslíku, jak se vyvíjela moře, co se s vodou děje nyní?
 • 3
  Element Oheň
  Energie a fosilní paliva, jak vznikla ropa a kdy dojde? Milníky české a světové energetiky, antropocén.
 • 4
  Element Vzduch
  Jak vznikla atmosféra, proč je stabilní teprve od chvíle, kdy se rozrostly lesy? Klimatické změny minulosti, současný stav a výhled.
 • 5
  Element Život
  Dějiny života, hlavní události, velká vymírání, oživení a regenerace ekosystémů. Kdo přežije a proč?
 • 6
  Element Společnost
  Co se děje se světem i s námi? Cesty k národní houževnatosti, strategie dobrého a špatného dne.
“Oceňuji vynikající úroveň vzdělávacích cyklů danou nejen vynikající úrovní přednášejících, ale též příjemným komorním prostředím přednášek s perfektním servisem a v neposlední řadě možností znovu si přednášky z webu poslechnout nebo se jich i takto na dálku účastnit. To je hodno jména Pátečníků a já za to děkuji.”
Martin Kozohorský
Původní cena Online Akademie Václava Cílka
4 800 Kč
Nová cena po 50% slevě
2 400 Kč
Slevový kód: UKRAJINA

Po zadání se Vám hned odečte 50 % z běžné ceny.
Pokud chcete na pomoc Ukrajině přispět celou částkou, slevový kód nezadávejte.

Online Akademie České historie

se 4 špičkovými historiky

10dílný cyklus českých dějin v období 845 až 1949

s Petrem Čornejem

 • 1
  Vznik českého státu
  Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli.“
  Časové období: 845–1000
 • 2
  Civilizační proměny ve 13. století
  Včetně podstatných událostí předchozího období.
  Časové období: 1000–1306
 • 3
  Vláda Karla IV.
  Včetně vlády Lucemburků.
  Časové období: 1310–1400
 • 4
  Husitství a zrod stavovského státu
  Časové období: 1400–1526
 • 5
  Vstup do raného novověku
  Včetně Třicetileté války.
  Časové období: 1526–1648
 • 6
  Barokní a osvícená Čechie
  Včetně období tereziánských a josefínských reforem.
  Časové období: 1650–1790
 • 7
  Dlouhé 19. století
  Časové období: 1790–1890
 • 8
  Konec starých časů
  Včetně Velké války a vzniku Československa.
  Časové období: 1890–1918
 • 9
  Československá republika
  Včetně „Mnichova.“
  Časové období: 1918–1938
 • 10
  Protektorát a nástup komunistů
  Časové období: 1939–1949

6dílný cyklus Toulky českou minulostí

s Petrem Horou Hořejšem

 • 1
  Naše dějiny jedním tahem
  Směřování českých dějin, uzlové body historie půldruhého tisíciletí dlouhé, vrcholy a pády.
 • 2
  Karel IV. a jeho doba
  Praha, poprvé kulturně vyzařující, je největším staveništěm Evropy a současně jejím centrem.
 • 3
  Velcí reformátoři Marie Terezie a Josef II.
  Hluboké a všestranné reformy matky a syna položily základy moderního státu.
 • 4
  Život za císaře pána
  Žalář národů? Nikoli. Slušný a rychle se rozvíjející demokratický stát.
 • 5
  Vznik malého státu na troskách mnohem většího
  Peripetie zrodu ČSR. Zhoubný nacionalismus, válka, „svatá trojice“ TGM, Beneš, Štefánik.
 • 6
  Výhry a prohry první republiky
  V poválečném světě bez opravdových spojenců a s chybným přístupem k vlastním menšinám doma.

15dílný cyklus Dějiny Československa

s Petrem Pithartem

 • 1
  Národní versus národnostní stát
  Vznik ČSR v říjnu 1918 a co tomu historicky předcházelo.
 • 2
  Evropa po válce
  Nástup sociálního státu v Evropě, železná opona a rozdíly za ní (poválečné Polsko, Maďarsko, ČSR), začátek sjednocující se Evropy.
 • 3
  Neoliberalismus ve světě
  Nástup neoliberalismu ve světě, šedesátá léta ve Střední Evropě (vzpoury v Maďarsku, NDR, Polsku), Jan Pavel II.
 • 4
  60. léta v Československu
  Československá šedesátá léta, role slovenského emancipačního hnutí. Iluze 68 a iluze o 68.
 • 5
  Rozpad SSSR
  Jelcin, Gorbačov, Putin, a anno mirabilis ("rok zázraků" 1989).
 • 6
  Sametová revoluce
  Bilance našeho Listopadu (převrat nebo revoluce?) po třiceti letech.
 • 7
  3 války minulého století
  Kdo kterou vyhrál a zda vůbec někdo? Co je Německo? Rusko? EU? Co jsme my? Čím vůbec chceme být? Kdo nás pořád zrazuje (my sami sebe...?)
 • 8
  A další...

6dílný cyklus Perličky z české historie

s Jaroslavem Čechurou

 • 1
  Václav IV., podivný český král
  Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.

  ●   Proč se proti němu vzbouřila vyšší šlechta v čele s moravským markrabětem Joštem?
  ●   Z jakého důvodu nikdy neuměl sbírat a vyhodnocovat důležité informace?
  ●   Proč nezvládal správně reagovat ve vyhrocených situacích?
  ●   V jaké situaci se nacházel, když stanul v čele Českého království po smrti otce Karla IV.?
  ●   Z čeho pramenila jeho neschopnost?
  ●   Proč si Jaroslav Čechura myslí, že byl pravděpodobné homosexuálem?

  Poznejte Václava IV. Jako člověka i jako krále, který uvízl v komplikované situaci po smrti svého otce Karla IV.
 • 2
  Jakub Krčín z Jelčan, první český manažer
  Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk. Díky přednášce:

  ●   Poznáte jihočeského regenta jako zdatného hospodáře.
  ●   Zjistíte, jaký byl jeho rodinný původ a kořeny.
  ●   Do detailu prozkoumáte jeho osobní život.
  ●   Objevíte obraz překvapivě rozmanitého života slavného rybníkáře.
  ●   Zjistíte, jaký byl Jakub Krčín z Jelčan doopravdy.

  Nahlédněte do „běžného dne” slavného rybníkáře, manažera a téměř obyčejného člověka.
 • 3
  Stavovské povstání 1618 až 1620. Fatální omyl stavů?
  České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem. Chcete vědět:

  ●   Jaká byla geneze událostí vedoucí k roku 1618?
  ●   Co české stavy podcenily a proč?
  ●   Kdo to všechno vlastně platil?
  ●   Jaké byly klíčové osobnosti onoho dění?
  ●   Co znamenala bitva na Bílé hoře pro stavy a další dekády?
  ●   Jak probíhaly všední dny během let 1618 až 1620?

  Prozkoumejte dva divoké roky z kulturního, hospodářského a politického hlediska s vhledem do běžného života tehdejších lidí.
 • 4
  Český venkov v novověku. Zapomenuté téma?
  Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova?

  ●   Jak vypadal český venkov v době pobělohorské?
  ●   Jak se jevila navenek poměrně jednolitá venkovská společnost v celé své složitosti?
  ●   Jak vypadal každodenní „chléb” obyčejného rolníka?
  ●   Jak na tom byly okrajové skupiny venkovské společnosti jako byli tuláci, cikánské obyvatelstvo, zběhlí poddaní apod.?
  ●   Jak fungovala migrace a mobilita venkovského obyvatelstva?

  Objevte novověký venkov tak, jak ho neznáte.
 • 5
  Sex v době temna
  Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let, které se opírá o bohatou dokumentaci jihočeských archivů. V přednášce se například dozvíte:

  ●   Byl sex v časech, které bývají nazývány „dobou temna,“ tabu nebo nebyl?
  ●   Jakou roli hrál takzvaný sňatkový pragmatismus?
  ●   Jaký význam se přisuzoval slibu manželství?
  ●   Jak veřejné mínění hodnotilo předmanželský sex?
  ●   Jak bylo nakládáno s neprovdanými ženami, které otěhotněly, a s nemanželskými dětmi?
  ●   Jak byly trestány sexuální delikty počínaje znásilněním a incestem konče?
  ●   Jaké sexuální praktiky a jaké antikoncepční prostředky se používaly?

  To jsou jen některé otázky, na které najdete v přednášce odpovědi. Leckoho možná velmi překvapí...

 • 6
  Čarodějnice z Velkých Losin. Mýtus našich dějin?
  Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin? V přednášce se dozvíte:

  ●   Jaké byly odlišnost perzekucí podle výslechů zachycených ve smolných knihách na straně jedné a losinských protokolů na straně druhé?
  ●   Byly perzekuce cíleným pronásledováním žen?
  ●   Co skutečně stálo za čarodějnickými procesy?
  ●   Jde o kruté události nebo jsou historicky přikrášleny?
  ●   Jaké typy práva útrpného se nejčastěji používaly?

  Probádejte čarodějnické procesy ve Velkých Losinách z jiných úhlů pohledu.

Původní cena Online Akademie České historie
8 000 Kč
Nová cena po 50% slevě
4 000 Kč
Slevový kód: UKRAJINA

Po zadání se Vám hned odečte 50 % z běžné ceny.
Pokud chcete na pomoc Ukrajině přispět celou částkou, slevový kód nezadávejte.

POMOC UKRAJINĚ, 

která Vám udělá radost hned dvakrát.

Chcete pomoci Ukrajině, ale nevíte jak? Pomáhejte společně s Pátečníky. Peníze, které prostřednictvím Klubu Pátečníků zašlete na Ukrajinu, Vám udělají radost hned dvakrát. Uděláte dobrý skutek a navíc si budete moci užívat hodnotné přednášky, které tu pro Vás budou neustále k dispozici. Kromě finanční pomoci tak podpoříte své vzdělání, rozhled a seberozvoj.

Přednášky můžete navíc pořídit jako dárek pro své nejbližší. Díky Vám si rozšíří obzory a vědění a navíc je bude hřát dobrý pocit, že peníze putují tam, kam mají. Stačí si vybrat, které z našich obsáhlých témat Vás zajímá nejvíce.

Online Klub Pátečníků

a 300+ hodin přednášek ve 120+ videích

Chcete mít všechny výše uvedené přednášky a ještě mnohem víc na jednom místě za cenu, která tady ještě nebyla (a nebude)?

Staňte se členy Online Klubu Pátečníků, ve kterém získáte:

 • 300+ hodin přednášek ve 120+ videích, jejichž objem každý rok roste.
 • Online přístup ke všem vzdělávacím cyklům, i budoucím.
 • Pravidelné online debaty s VIP osobnostmi 9x ročně.
 • 60+ špičkových přednášejících na jednom místě.
 • Videa dostupná pohodlně z členské sekce i v audio formátu.
 • 30denní garanci vrácení peněz.
Původní cena Online Klubu Pátečníků
19 900 Kč
Nová cena po 50% slevě
9 950 Kč
Slevový kód: UKRAJINA

Po zadání se Vám hned odečte 50 % z běžné ceny.
Pokud chcete na pomoc Ukrajině přispět celou částkou, slevový kód nezadávejte.

Ať už si vyberete jakoukoliv Online Akademii,

toto je jisté:

 • Máte stálý a hodnotný zdroj, který si pustíte kdykoliv.

 • Proniknete hlouběji do témat z rozličných oborů.

 • Prostřednictvím online přednášek se setkáte s českou intelektuální špičkou.

 • Získáte intelektuální a duchovní inspiraci pro současnou komplikovanou dobu.

 • Rozšíříte své povědomí a zapracujete na osobním rozvoji.

 • Všechny peníze za Vámi zakoupené přednášky poputují na pomoc Ukrajině.

  K tomu získáte 30denní garanci vrácení peněz

Rozhodli jsme se, že Vám nabídneme testovací jízdu. S Online Klubem Pátečníků se můžete vzdělávat 30 dnů.

A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme Vám peníze.

Poslechněte si, jak o přednáškách 

mluví jejich posluchači:

Jiří Bešta

Jiří Buršik

Iveta Karásková

Tato akce platí od teď do odvolání!

Slevový kód: UKRAJINA

Po zadání se Vám hned odečte 50 % z běžné ceny.
Pokud chcete na pomoc Ukrajině přispět celou částkou, slevový kód nezadávejte.

Přispějte s Klubem Pátečníků tam, kde je to nejvíc potřeba. Využijte k tomu 50% slevu na všechno.