Pátečníci pro vás mají skvělou přednášku

Radkina Honzáka:

Osobnosti úžasné i porouchané

Setkání se známým psychiatrem a psychoterapeutem Radkinem Honzákem v Klubu Pátečníků.

Přednáška Radkina Honzáka již proběhla.

Nyní se můžete podívat na její záznam

Přednáška Radkina Honzáka na téma

"Osobnosti úžasné i porouchané"

je formou audio a video záznamu, na který se můžete podívat kdykoliv a kolikrát chcete.

 

Je věnována zejména Edvardu Benešovi a jeho podílu na komunistickém režimu. Bude se mluvit také o zajímavých osobnostech české medicíny a o hrdinech Protektorátu.

Obdivujete známého psychiatra Radkina Honzáka, stejně jako my, a chcete k přednášce něco výjimečného navíc?

Pak pro vás máme knihu "Všichni žijem' v blázinci", která je podepsaná samotným Radkinem Honzákem!

"Všichni žijem v blázinci,“ tvrdí renomovaný psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák, muž vzdělaný a také vtipný, který už padesát let naslouchá lidským strastem.

V rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou se zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým.

Témata jednotlivých rozhovorů nejsou příliš povzbudivá, Radkin Honzák se jich ale ujímá s nadhledem a s lehkou ironií a vtipně komentuje fenomény dnešní doby, které se, jak říká, „příčí Matce přírodě a psychiatrům zajišťují dostatek pacientů i do budoucna“.

  • Opravdu nám psychofarmaka pomohou k pocitu štěstí?
  • Nejsou některé nové choroby spíš zlozvyky?
  • Proč se mlčí o odvrácené straně papírových plen?
  • Je psychoterapie léčba, nebo ztracený čas?
  • Je pravda, že u vesla jsou teď psychopati?
  • Proč umíráme v nemocnicích – tedy tam, kde nechceme?
  • Pouze v Klubu Pátečníků můžete sehnat tuto knihu s podpisem samotného Radkina Honzáka!
  • Můžete si vybrat: přednáška známeho psychiatra nebo přednáška a navíc podepsaná kniha!
Radkin Honzák je předním českým psychologem, psychoterapeutem a zastáncem tzv. biopsychosociálního přístupu (ten popisuje, že se na zdraví podílí významnou měrou i vliv prostředí, společnosti a psychiky člověka). Více než na chorobné stavy se zaměřuje na zjišťování a navyšování lidského potenciálu. Tedy schopnosti dosahovat ve svém životě kýžených stavů.
Radkin Honzák je v současnosti asistentem Ústavu všeobecného lékařství 1. Lékařské fakulty UK, dále působí jako ambulantní psychiatr IKEM, sekundární lékař PL Bohnice a ambulantní psychiatr REMEDIS „s jednoznačným příklonem k psychosomatickému myšlení. Radkin Honzák se však věnuje vážným tématům s jemu typickou ironií, vtipem a věcným nadhledem.