Jak se zbavit úzkostí, depresí
a získat nadhled i v dnešní

zrychlené době plné změn?

Zjistěte v pětidílném cyklu (online) přednášek s předním českým psychoterapeutem Radkinem Honzákem

 • Máte z dnešní doby těžkou hlavu?
 • Neustálé změny vás nenechají klidnými?
 • Kvůli úzkostným stavům máte těžké spaní?
 • Chtěli byste opět zažívat vnitřní klid?
 • Hledáte cestu, jak zpracovat své emoce, strachy a úzkosti?
 • Případně byste rádi pomohli lidem ve vašem okolí cítit se radostně a nevíte, jak na to?
 • Nebo vás jen zajímá téma psychiatrie, psychologie či psychosomatiky?

Žijeme v době plné nejistoty a strachu. Sledujeme negativní zprávy o krizích, válkách, zdražování, epidemiích a živelných pohromách, které se mohou kdykoli stát. To má velký vliv na naši psychiku a mnoho lidí se potýká s úzkostí, nejistotou a depresí.

Naše mysl je úzce spjatá s tělem, mnoho lidí trpí různými chorobami a snižuje se imunita. To pak vede k dalšímu strachu o zdraví a vše se točí v nekonečném kruhu.

Naše zdraví je ovlivněno nejen naším tělem, ale i prostředím, společnostípsychikou.

Radkin Honzák je přední český psycholog, psychoterapeut a zastánce tzv. biopsychosociálního přístupu (ten popisuje, že se na zdraví podílí významnou měrou i vliv prostředí, společnosti a psychiky člověka). Více než na chorobné stavy se zaměřuje na zjišťování a navyšování lidského potenciálu. Tedy schopnosti dosahovat ve svém životě kýžených stavů.

Milovník humoru, úžasný vypravěč a zkušený psychiatr. S lehkostí a nadhledem vás provede skrytými taji lidské psychiky.

Na jaká témata se můžete těšit

z úst Radkina Honzáka?

 

1. Psychiatrie a psychologie

- Co která oblast umí či neumí?
- Jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem?
- Psychoterapie a farmakoterapie (léčba léky na psychická onemocnění) – v čem jsou užitečné?
- Jaká jsou případná úskalí toho či onoho přístupu?
- Který využít pro řešení (nejen) své případné životní situace?

Ještě pořád má řada lidí pojem psychiatr, psycholog či terapeut spojený s řadou mýtů. Například že jakmile někdo navštěvuje terapeuta, tak je blázen. Případně že by si měl člověk umět poradit sám nebo s pomocí přátel.

Na osobu procházející terapií je mnohdy pohlíženo jako na někoho, kdo je méněcenný. Poznejte tyto disciplíny blíže. Udělejte si na ně jiný pohled. Stejně tak na metody a přístupy, které využívají při řešení různých životních situací, kdy řada z nich může vést k nemocem.

2. Úzkost a úzkostné poruchy

- Je úzkost něco špatného nebo ne?
- Je v pořádku, že lidé zažívají úzkostné stavy?
- Co vlastně jsou úzkostné poruchy?
- Co vede ke vzniku úzkostných poruch?
- Jak ovlivňují život člověka?
- Jak na ně přijít a jak s nimi pracovat?

Úzkostnými poruchami za života trpí více než 15 % populace. Podívejte se na tyto stavy očima Radkina Honzáka. Zjistěte, jak je rozpoznat a jak s nimi případně naložit, pokud je to potřeba.

Díky tomu můžete získat do svého života větší klid. Zároveň být přínosem pro okolí, pokud úzkostný stav díky informacím získaným v přednášce odhalíte u někoho z blízkých či přátel.

3. Mikrobiom a útrobní mozek

- Který vědec udělal největší objevy na poli vlivu ENS na lidské tělo?
- Jak funguje střevní epitel a jak ovlivňuje ostatní části organismu?
- Co je to mikrobiom a jaký má vliv na fyzický a psychický stav?
- Co se skrývá pod pojmem mukózní imunitní systém?
- Jak se podílí stravovací zvyklosti na vývoji a funkci “střevního mozku”?
- Co jsou to mikroby Prevotella a v čem jsou tak prospěšné?
- Proč se do popředí zájmů dostává fekální transplantace?
- Co je to antibiomania?
- Další důležitá fakta od uznávaného odborníka Radkina Honzáka.

Mikrobiom pomáhá imunitě, ovlivňuje emoce a je důležitý pro spokojený život. Zjistěte o něm ty zásadní informace. S Radkinem Honzákem se na funkci mikrobů podíváte z odborného, ale pochopitelného a vtipného hlediska.

Dozvíte se spoustu faktů a praktických informací, které vám mohou pomoci změnit život. Zjistíte, jaký je vztah mezi složením mikroorganismů ve střevech a rozvojem civilizačních chorob.

4. Placebo efekt – skutečná léčba nebo jen víra?

- Co je to placebo a jak vlastně (ne)funguje?
- Kdo a kde poprvé využil placebo?
- Má placebo vedlejší účinky?
- Používá se placebo v medicíně?
- Je možné funkčnost placeba dokázat vědecky?
- Slyšeli jste o toulající se děloze?
- Víte, co byla vlastně hysterie?
- Jak vznikla hypnóza?
- Je akupunktura placebo nebo skutečně funguje?

Placebo efekt podle všeho funguje na základě sugesce, že látka, kterou přijímáme, nás uzdraví nebo nám alespoň částečně pomůže. Mnohdy je tato sugesce posílena autoritou v podobě lékaře, který látku podává. Čím vyšší je naše důvěra v autoritu, tím je pravděpodobnější, že bude efekt placeba zesílen.

Placebo efekt je velmi diskutovaný. Na přednášce můžete zjistit nové informace o tomto jevu. 

5. Psychopatie

- Kdo nebo co je psychopat?
- Proč psychopatie nepatří do psychiatrie?
- Jak psychopatie komplikuje život nejen samotnému jejímu nositeli?
- Jak může psychopatie vznikat
- Jaké jsou její druhy?
- Jak se projevují?
- Jaké mohou mít následky?

Různé rysy osobnosti se mohou projevovat nevýrazně, nebo být sociálním handicapem. Míra určité vlastnosti může být kulturně podmíněna. To znamená, že člověk v určité kultuře může být vnímán jako úspěšný a socializovaný, z jiného pohledu může však být hodnocen jako psychopat.

Co všechno má na toto hodnocení vliv, bude náplní páté přednášky. Díky ní získáte jiný pohled na filmy často velice úzce a negativně zprofanovanou oblast.

BONUS 1: Nová přednáška Radkina Honzáka na téma Hybris a Nemesis.

- HYBRIS A NEMESIS: velké kousky, velké drzosti a pády, poučné pro aspiranty na vysoké funkce
- Nová online přednáška s Radkinem Honzákem
- Neomezený přístup k záznamu ve formátu videa i MP3.

BONUS 2: Přednáška Radkina Honzáka na téma Osobnosti úžasné i porouchané.

Přednáška je věnovaní Edvardu Benešovi a jeho podílu na komunistickém režimu. Dozvíte se také o zajímavých osobnostech české medicíny a o hrdinech Protektorátu.

Kdo bude přednášet?

Psychiatr, publicista a velký milovník humoru.

Radkin Honzák

Přední český psychiatr, publicista i pedagog.
Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze. Zabýval se výzkumem výživy, spánku i stresu. Později se specializoval na psychiatrii, psychoterapii a psychosomatický přístup. Devět let byl členem etické komise CAHBI ve Štrasburku a postupně se začal zabývat psychosomatikou. V současné době pracuje v ambulanci IKEM a REMEDIS a v pražské psychiatrické léčebně v Bohnicích. Pedagogicky působí také na Fakultě sociálních věd UK.

Napsal velké množství knih. Mezi jinými: Jak se asertivně prosadit, Psychosomatická prvouka, Somatizace a funkční poruchy, Jak se vyhnout syndromu vyhoření, Královna děsu aneb Panická porucha, Emoce od A do P, Strach, tréma, úzkost a jak je zvládat, Deprese: depresivní nemocný a v nepsychiatrické ordinaci a mnohé další.

Miluje humor a jeho přednášky jsou protkány humornými příběhy a přirovnáními. Radkina Honzáka můžete znát z televize, Českého rozhlasu a dalších médií. Od roku 2009 aktivně bloguje a vyjadřuje se i k běžnému dění a politice.

Přednášky pořádá

Klub Pátečníků

 • Pátečníci s respektem navazují na prvorepublikové intelektuální uskupení.
 • Za Pátečníky se označovala skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj setkávali pravidelně každý pátek.
 • V roce 1925 se stal spolek Pátečníků zavedenou institucí – Karel Čapek koupil vilu na Vinohradech v dnešní ulici Bratří Čapků a už v roce 1927 se název Pátečníci všeobecně vžil.
 • Mezi Pátečníky patřily intelektuální špičky jako bratři Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Jan Masaryk a mnoho dalších.
 • Klub Pátečníků tak s velkým respektem navazuje na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovni a cítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Co říkají účastníci o přednáškách:

 

Kateřina Vranovská

Jiří Buršik

Ivan Fišera


Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem.
Jaroslav Verner
Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.
Zdeněk Edelmann
V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala 2 vzdělávací kurzy a to cyklus o moderních dějinách vedený prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků doporučit.
Eva Jelínková

Důvody proč objednat

Akademii Radkina Honzáka:

Dozvíte spoustu zajímavých informací o nejčastějších psychických trápeních dnešní doby.

Všechna videa si přehrajete v pohodlí domova na počítači, laptopu i mobilních zařízeních.

Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.

Dostanou se k vám unikátní informace jednoho z nejlepších psychologů a psychiatrů.

Pouze v rámci této akce máte jedinečnou možnost získat knihu s podpisem Radkina Honzáka!

 

Kniha Voda na radost

s podpisem Radkina Honzáka

Radkin Honzák a Denisa Vostrá si v knize dělají legraci z toho, že je někdy všechno takříkajíc na nic. V knize se propojuje vážné slovo s humorem i poezií. V textu se tak střídají kráska a zvíře, čímž myslíme věty různého ražení, nikoli autorskou dvojici.

Kniha vysvětluje fungování emocí v souvislosti s mozkem (víte, že ve třech letech se to v mozku musí „prostříhat“, aby množství informací neznemožnilo další vývoj?) a také nezbytnost smíchu pro „přepínání“ organismu v rámci antistresové očisty. Najdete v ní i rady, jak na to. Existuje kráva radosti a tu je třeba denně dojit. A také krmit. V knížce zjistíte, jak se to dá dělat. „Analýza humoru se podobá pitvě žáby. Lidé se hodně dozvědí, ale objekt zájmu to nepřežije,“ napsal Mark Twain. V téhle knížce je humor živý. Autor sice zná i historky z pitevny, ale vypráví jen ty veselé, opravdu! Jiné by se přece mezi autorčiny úvahy nehodily.


30 dní garance vrácení peněz 

Rozhodli jsme se, že vám nabídneme testovací jízdu. S Akademií Radkina Honzáka se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme vám peníze.

Co tedy získáte?

 

Přednášku: Psychiatrie a psychologie
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 1000 Kč
Přednášku: Úzkost a úzkostné poruchy
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 1000 Kč
Přednášku: Střevní mikrobiom a útrobní mozek
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 1000 Kč
Přednášku: Placebo efekt – skutečná léčba, nebo jen víra?
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 1000 Kč
Přednášku: Psychopatie
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 1000 Kč
+ BONUSOVOU přednášku: Hybris a Nemesis
Poučné pro aspiranty na vysoké funkce.
ZDARMA
+ BONUSOVOU přednášku: Osobnosti úžasné i porouchané
O zajímavých osobnostech české medicíny a o hrdinech Protektorátu.
ZDARMA
+ Možnost objednat PODEPSANOU knihu Radkina Honzáka
Voda na radost - Vysvětluje fungování emocí v souvislosti s mozkem.
EXKLUZIVNĚ

Celková hodnota

5000 Kč

Aktuální cena v časově omezené nabídce

3 497 Kč


Na co se nás často ptáte?

 

Jaké technické vybavení potřebuji pro to, abych se mohl/a účastnit přednášky?

Stačí běžný počítač zvládající přehrát video na youtube v prohlížeči a stabilní připojení k internetu. Přednášku je možné přehrát i na mobilu či tabletu, který je připojen k internetu a zvládne přehrávat videa z youtube.

Moc to s počítači neumím, zvládnu se k přednášce dostat jednoduše?

ANO! Do e-mailové schránky vám přijde e-mail, kde budete mít link přímo na přednášku. Stačí na něj v čase přednášky kliknout a můžete sledovat. Pro sledování videí ze záznamu obdržíte e-mailem přístupy do naší členské sekce s heslem a návodem, jak na to.

Za jak dlouho bude záznam přednášky v členské sekci?

Záznam přednášky budete mít přístupný ihned.

Jak dlouho budu mít přístup ke všem videím/bonusům?

Váš přístup vám zůstane na doživotí. To znamená, že se k daným materiálům budete moci kdykoliv vracet.

Tady se můžete podívat, jak to vypadá v členské sekci.

 • Nemusíte nikam chodit.
 • Snadno si přehrajete všechna videa na PC i mobilních zařízeních.
 • Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.
 • Možnost sledování videí na doživotí.