Filozofický průvodce současným světem

Cyklus přednášek

s Václavem Němcem

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Václav Němec

Český filozof a politický aktivista

Václav Němec se v 80. letech během studia na gymnáziu zapojil do karlovarského undergroundu, začal také chodit do kostela a navázal kontakty s režimem perzekvovanými katolickými faráři působícími v okolí.

V devadesátých letech vystudoval filozofii na FF UK v Praze, několik let studijně pobýval v Německu, získal doktorát z dějin filozofie. Působil na Vysoké škole Karlovy Vary, Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, na Univerzitě Palackého v Olomouci, Západočeské univerzitě v Plzni a Filozofické fakultě UK, kde v roce 2019 habilitoval.

Václav Němec je komentátorem společenského dění a členem řady občanských iniciativ kritizujících korupci a prorůstání zločinu do politiky, jako například Listopadová výzva, Pražské fórum nebo Vraťte nám stát. Nebojí se vystupovat ostře a nabídnout výhradně upřímné názory na současné dění.

Dnešní svět se zmítá pod náporem různých myšlenkových a vědeckých směrů. Na jedné straně stojí například náboženský fundamentalismus, na druhé vyhrocený racionalismus a na další spiritualismus... Využijte filozofii jako středobod myšlení, od kterého se snadno odrazíte.

Hosté Václava Němce

Daniel Kroupa

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. v roce 1968 zahájil studium na Fakultě elektroniky ČVUT v Praze, které předčasně ukončil v roce 1970. V 70. letech pracoval jako čistič výloh a jako propagační redaktor a technik, v 80. letech jako topič a poté strojník v čerpací stanici vodárny.

Magisterský titul v oboru filozofie získal roku 1995 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, disertační práci v témže oboru na téma Filosofie a ideologie obhájil v roce 2008 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2005–2015 byl vedoucím Katedry politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem. Od roku 2015 je na této katedře odborným asistentem.

Martin Beck Matuštík

Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, Ph.D. získal doktorát z filozofie na Fordham University v New Yorku v roce 1991. Studoval u Prof. J. Habermase ve Frankfurtu a po roce 1989 dvakrát hostoval jako Fulbright profesor na FFUK, FHS a v CTS na Filozofickém ústavu v Praze. Od roku 2008 je řádným profesorem filozofie a religionistiky na Arizona State University, kde založil magisterské studium zaměřené na etickou a kontemplativní péči o duši pro sociální a pastorální práci.

Zaměřuje se na kritickou teorii, existencialismus, fenomenologii a současnou evropskou filozofii, etiku, literaturu a filozofii.

Důvody, proč objednat

cyklus přednášek Václava Němce:

Přednášky budete mít ihned k dispozici a můžete se k nim kdykoliv vrátit

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Dostanou se k vám unikátní informace

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace

Co se naučíte ve

Filozofickém průvodci současným světem?

Video a audio záznam

budete mít neomezeně k dispozici.

Co to jsou hodnoty, svoboda a vůle?

Není hodnot bez svobody a není svobody bez hodnot. Hodnoty řeší každý z nás. Co to jsou vlastně ale hodnoty? Co je to svoboda? Zjistěte víc o těchto zásadních pojmech a pochopte jejich význam...

Délka přednášky: 2 h 24 min.

Přednáší Václav Němec

Demokracie a její hodnoty, principy a instituce

V přednášce se dozvíte, co je demokracie a čím se liší od ostatních politických systémů. Odpovíme si na otázky, jaké je demokratické pojetí suverenity a moci, jakou roli hraje v demokracii princip vlády většiny a jaké jsou jeho meze.

Délka přednášky: 2 h 28 min.

Přednáší Václav Němec

Svoboda a demokracie

Jakou má spojitost demokracie a svoboda? Co to znamená svoboda v politickém smyslu a jaké má předpoklady? Jak se demokracie a svoboda spolu snáší?

Délka přednášky: 2 h 44 min.

Přednáší Václav Němec a Daniel Kroupa

Rituály a algoritmy: Duchovní situace na hranici druhé kognitivní revoluce

Úvahy o dějinných přelomech, ve kterých se lidstvo v minulosti nacházelo a ve kterých se nacházíme dnes.

Délka přednášky: 2 h 56 min.

Přednáší Václav Němec a Martin Beck Matuštík

Lidská práva a jejich filozofické zdůvodnění

Jakým způsobem téma lidských práv promýšlí filozofie? S jakými historickými událostmi souvisí “vznik” lidských práv? Proč byla lidská práva považována za přirozená? Jak vnímá lidská práva současné doba?

Délka přednášky: 2 h 37 min.

Přednáší Václav Němec

Demokracie a kapitalismus

Jaký je vztah demokracie a kapitalismu? Jakým typem systému je kapitalismus? Kapitalismus poznáte důkladně od píky a uděláte si o něm ucelený názor.

Délka přednášky: 2 h 24 min

Přednáší Václav Němec

Témata přednášek:

Filozofie souvisí se vším a přezdívá se jí královna poznání.

Od počátku věků po současnost se filozofové dobrali tolika závěrů, že je to až s podivem. Všichni ovšem s jedním společným cílem: hledání objektivní pravdy. Mohli byste říci, že existence tolika směrů v rámci filozofie by měla způsobit spíše chaos.

Jenže právě naopak. Díky tomu, že každý člověk (a nejen filozofové) má jedinečný pohled na svět, máte k dispozici tolik poznání, ze kterého lze čerpat. Filozofie je tak suma všeho, která se vším souvisí. Lze ji také chápat jako vyšší lidskou potřebu, jež se objevuje v běžném životě i při nestandardních situacích.

Typickým případem je současná situace, kdy se sami sebe ptáte na otázky typu: Proč nás zrovna teď zasáhla vládní krize, pandemie, válka nebo živelná pohroma? Jaký to má vliv na současný život, co si z toho vzít a jak to ovlivní současnou existenci v demokratickém státě...?

Je správné se takto zamýšlet a hledat nástroj, který vám na tyto palčivé otázky odpoví. Je to právě filozofie, s níž dokážete pochopit jinak nepochopitelné souvislosti.

V přednáškách renomovaného filozofa Václava Němce najdete odpovědi například na tyto otázky:

  • Co jsou to hodnoty, svoboda a vůle?
  • Proč je důležité "mít jasno" v každé době?
  • Jak filozofie pomáhá řešit každodenní problémy?
  • Jak se díky poznání filozofie můžete lépe orientovat ve světě?
  • Jaké je filozofické zdůvodnění lidských práv?
  • Jaké filozofické přelomy nás dodnes zásadně ovlivňují?
  • Co je to teorie osové doby?
  • Jaký vztah mají demokracie a kapitalismus?

Důvody, proč objednat

přednášky Václava Němce:

Naučíte se, jak filozofii využít v každodenním životě. Zjistíte, že filozofie je středobodem všeho myšlení.

Všechna videa si přehrajete v pohodlí domova na počítači, laptopu i mobilních zařízeních.

Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.

Cyklus přednášek je vhodný i pro zájemce "začátečníky".