Elementární akademie

Václava Cílka

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Václav Cílek

Český geolog, klimatolog a popularizátor vědy

Václav Cílek je český geolog, klimatolog, spisovatel, esejista, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Pracoval například v Geologickém ústavu Akademie věd ČR a v Centru teoretických studií. Od roku 2004 byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR. V roce 2012 se rozhodl tento post opustit a vrátit se na místo vědeckého pracovníka, aby se mohl více věnovat odborným výzkumným pracím.

Václav Cílek se ve své práci zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací. V jeho knihách najdeme přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů.

Spolupracoval na zhruba 30 knižních titulech, své texty publikuje v řadě časopisů, např. Vesmír, Respekt apod. Spolupracuje též s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Byl např. průvodcem televizních pořadů Putování starými cestami nebo seriálu Podzemní Čechy.

Za knihu Krajiny vnitřní a vnější a za následující knihu Makom: Kniha míst získal Cenu Toma Stopparda za rok 2004 (cena za literární eseje). V červnu 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie.“

Odhalte sílu evoluce, poznejte nároky doby a zjistěte, kam směřujeme.

O Zemi toho víme hodně, a přece tak málo. Václav Cílek vám pomůže odhalit zázraky Země i geologii.

Důvody, proč objednat

cyklus přednášek Václava Cílka:

Přednášky budete mít ihned k dispozici a můžete se k nim kdykoliv vrátit

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Dostanou se k vám unikátní informace

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace

Co obsahuje

Cyklus přednášek Václava Cílka ?

Video a audio záznam

budete mít neomezeně k dispozici.

Element Země

Jak vznikla, v jakém stavu je dnes, jak reaguje na Slunce, kam směřuje?

Délka přednášky: 1 h 26 min.

- Od té doby, co je evoluce, jsme schopni vnímat svět pouze v pohybu, směřující odněkud někam.
- Kde vznikl první život na Zemi?
- Čím více jdeme do minulosti, tím více se nám rozostřuje hranice mezi organickým a anorganickým.
- Co je to život?

Element Voda

Kde se na Zemi vzala, dějiny vody a kyslíku, jak se vyvíjela moře, co se s vodou děje nyní?

Délka přednášky: 1 h 39 min.

- Vodu bychom měli mít dávno vyřešenou a řešit jiná témata.
- Anomálie vody: Voda je nejhustší při 4 stupních Celsia, takže rybník nezamrzá odspoda, ale odshora.
- Oceán byl zpočátku teplý, byl dobrým médiem, umožňoval pohyb a vznikaly v něm první organismy.
- Jak se dostal první život z oceánu na souš?
- Delty velkých řek byly optimální ke vzniku ropy.

Element Oheň

Energie a fosilní paliva, jak vznikla ropa a kdy dojde, milníky české a světové energetiky, antropocén.

Délka přednášky: 1 h 40 min.

- Vynálezy a vliv na efektivitu, průmyslová revoluce a její vliv na spotřebu uhlí
- Úspora v jednom sektoru obvykle znamená plýtvání v jiném sektoru.
- Klimatická změna z energetického hlediska
- Bylo vymírání katastrofa nebo posun vpřed?

Element Vzduch

Jak vznikla atmosféra, proč je stabilní teprve od chvíle, kdy se rozrostly lesy, klimatické změny minulosti, současný stav a výhled.

Délka přednášky: 1 h 33 min.

- Základním programem života je přežití a reprodukce, ale i expanze.
- Jak se mění množství oxidu uhličitého na Zemi?
- Země na svém povrchu zadržuje stále více tepla.
- Dokáže člověk přežít, když je v atmosféře menší množství kyslíku?

Element Život

Dějiny života, hlavní události, velká vymírání, oživení a regenerace ekosystémů, kdo přežije a proč.

Délka přednášky: 1 h 24 min.

- Problematika dronů a umělé inteligence
- Co to je hřbitov kontinentů?
- Co se stane, když se změní póly Země?
- Neexistuje klidné období vývoje Země - vždy dojde k nějaké katastrofě.

Element Společnost

Co se děje se světem i s námi. Cesty k národní houževnatosti, strategie dobrého a špatného dne.

Délka přednášky: 1 h 16 min.

- Přestáváme zvládat přemíru možností a činností.
- Problematika nových médií a multitaskingu
- Touha není nikdy ukončena, cíl není nikdy dosažen - klid se nedostaví.
- Špatná nálada je v pozitivně naladěné společnosti nežádoucí.

Bonus 1: Budoucnost naší přírody

Jak vznikla, v jakém stavu je dnes, jak reaguje na Slunce, kam směřuje?

Délka přednášky: 1 h 26 min.

- Od té doby, co je evoluce, jsme schopni vnímat svět pouze v pohybu, směřující odněkud někam.
- Kde vznikl první život na Zemi?
- Čím více jdeme do minulosti, tím více se nám rozostřuje hranice mezi organickým a anorganickým.
- Co je to život?

Bonus 2: Soucit a klimatická změna

Délka přednáška: 1 h 36 min.

- Oteplení už se nemůžeme vyhnout.
- Zemský systém se nachází v nerovnováze.
- Jaký má význam magnetické pole Země?
- Prvním krokem klimatické změny bude adaptace. Způsobí to zdražení potravin.
- V USA se klimatické změny projevují více než kdekoliv jinde.

Témata přednášek:

O Zemi toho víme hodně a přeci tak málo. Dokážeme si představit, jak vznikla a jaký byl její vývoj... Málokdo ovšem dokáže všechny informace o evoluci poskládat tak, aby byly srozumitelné, jasné a odpověděly na 2 zásadní otázky: Co se teď s námi děje a co se bude dít?

Vysát, vyplundrovat, zahodit. Tímto způsobem se mnoho lidí chová k “Matce živitelce”. Přitom změny klimatu a celkový postoj k Zemi mohou zásadně změnit náš pohodlný život a ovlivnit celosvětovou budoucnost.

Je jednoduché svalovat vinu na špinavou dopravu a průmysl. Jistě, na změny klimatu mají výrazný vliv, ale lví podíl neseme my se stále rostoucí spotřebou domácností.

Je to s námi opravdu tak špatné? Nebo lze na konci tunelu rozpoznat světýlko naděje? K tomu, abychom našli východisko, potřebujeme nejdřív pochopit Zemi jako celek. Se všemi procesy, které se na planetě za její předlouhou historii udály.

V přednáškách Václava Cílka se například dozvíte:

  • Jak vznikla Země, v jakém stavu je dnes a kam směřuje?
  • Kde se na Zemi vzala voda a kyslík? Jak se vyvíjela moře, co se s vodou děje dnes?
  • Jak vznikla atmosféra? Klimatické změny minulosti, současný stav a výhled.
  • Dějiny života, hlavní události, velká vymírání, oživení a regenerace ekosystémů.
  • Co se děje se světem, i s námi? Kudy vedou cesty k národní houževnatosti?
  • Jaká je budoucnost lidstva?

Důvody, proč objednat

přednášky Václava Cílka:

Dozvíte se spoustu zajímavých informací o geologii, Zemi a elementech.

Všechna videa si přehrajete v pohodlí domova na počítači, laptopu i mobilních zařízeních.

Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.

Cyklus přednášek je vhodný i pro zájemce "začátečníky".