Využijte filozofii jako středobod myšlení,

od kterého se snadno odrazíte.

Dnešní svět se zmítá pod náporem různých myšlenkových a vědeckých směrů. Na jedné straně stojí například náboženský fundamentalismus, na druhé vyhrocený racionalismus a na další spiritualismus...

Když si k tomu připočtete extrémní situace a změny ve společnost, zmatek v myšlení a přístupu k běžným věcem se násobí. Východiskem je nalezení jedné pevné jistoty.

Právě filozofie je obzvláště důležitý a rozumný středobod myšlení, od něhož se můžete odrazit a kriticky posuzovat vše, co se k vám dostává.

Proto je výhodné zaposlouchat se do cyklu

6 přednášek renomovaného odborníka, 

na kterých například najdete odpovědi na otázky:

 • Co jsou to hodnoty, svoboda a vůle?

 • Proč je důležité "mít jasno" v každé době?

 • Jak filozofie pomáhá řešit každodenní problémy?

 • Jak se díky poznání filozofie můžete líp orientovat ve světě?

 • Jaké je filozofické zdůvodnění lidských práv?

 • Jaké filozofické přelomy nás dodnes zásadně ovlivňují?

 • Co je to teorie osové doby?

 • Jaký vztah mají demokracie a kapitalismus?

Filozofie souvisí se vším a je královnou poznání,

pozvěte si ji k sobě dál.

Od počátku věků po současnost se filozofové dobrali tolika závěrů, že je to až s podivem. Všichni ovšem s jedním společným cílem, hledání objektivní pravdy. Mohli byste říci, že existence tolika směrů v rámci filozofie by měla způsobit spíše chaos.

Jenže právě naopak. Díky tomu, že každý člověk (a nejen filozofové) má jedinečný pohled na svět, máte k dispozici tolik poznání, ze kterého lze čerpat. Filozofie je tak suma všeho, která se vším souvisí. Lze ji také chápat jako vyšší lidskou potřebu, jež se objevuje v běžném životě i při nestandardních situacích.

Typickým případem je současná situace, kdy se sami sebe ptáte na otázky typu: Proč nás zrovna teď zasáhla vládní krize, pandemie, válka nebo živelná pohroma? Jaký to má vliv na současný život, co si z toho vzít a jak to ovlivní současnou existenci v demokratickém státě...?

Je správné se takto zamýšlet a hledat nástroj, který vám na tyto palčivé otázky odpoví. Je to právě filozofie, s níž dokážete pochopit jinak nepochopitelné souvislosti.

Představte si, že aktuální filozofické otázky 

vyřešíte z pohodlí domova…

Na chvilku zapomeňte na to, že musíte hledat, shánět hodnotné informace, trávit čas zkoušením a zkoumáním. Nemusíte hodiny bádat v policích knihovny, vyhledávat vhodnou diskusi nebo přednášku, kde byste ukojili svou touhu po vědění.

 

Máte po ruce jeden důvěryhodný zdroj, který je vám dostupný z domova a prakticky odkudkoliv. Který je tady pro vás na celý život. Který zaručeně nabízí informace mající smysl.

 

Zní to zajímavě?

Pátečníci s respektem navazují

na prvorepublikové intelektuální uskupení.

Za Pátečníky se označovala skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj setkávali pravidelně každý pátek.

V roce 1925 se stal spolek Pátečníků zavedenou institucí – Karel Čapek koupil vilu na Vinohradech v dnešní ulici Bratří Čapků a už v roce 1927 se název Pátečníci všeobecně vžil.

Mezi Pátečníky patřily intelektuální špičky jako bratři Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Jan Masaryk a mnoho dalších.

Pátečníci tak navazují na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovni a cítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Pátečníci ctí společné hodnoty, 

snaží se je prohlubovat a šířit.

Klub Pátečníků tvoří uzavřenou skupinu osobností, expertů, umělců, podnikatelů a občanů ze všech regionů ČR, vzájemně propojených na hodnotách:

 • osobní rozvoj,
 • přátelství,
 • svoboda,
 • odpovědnost.

Online Akademie Klubu Pátečníků je tu pro každého

kdo prahne po hodnotné výživě pro mozek.

Jedním z cílů Klubu Pátečníků je své vědomosti a názory šířit. Nikoliv se izolovat v uzavřené skupině, která si “žije sama pro sebe.” Ale maximálně obohatit každého, kdo má zájem o:

 • Poznání, osobní rozvoj, celoživotní vzdělávání a objevování.

 • Tříbení názorů na současný svět.

 • Rozšíření znalostí prostřednictvím přednášek renomovaných expertů.

 • Větší rozhled a orientaci v současné době.

 • Zdroj informací pro kritické myšlení.

 • Intelektuální a duchovní inspiraci pro současnou nelehkou dobu.

Co říkají účastníci

Akademie Klubu Pátečníků:

“Vřele doporučuji všem, kteří se zajímají o dění kolem sebe v různých oblastech života a chtějí si vytvořit vlastní názor nikoli jen pasivním přijímáním informací z masmédií.”
J. Moravec
“Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou–dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.”
Zdeněk Edelmann
“V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala dva vzdělávací kurzy, a to cyklus o moderních dějinách vedený panem prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený panem prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků velmi doporučit.”
Eva Jelínková

Jiří Bešta

Jiří Buršik

Iveta Karásková

Staňte se součástí

Online Akademie Václava Němce

Marcus Tullius Cicero pravil: „Filozofie je zajisté lékem pro duši.“  Jestli i vy potřebujete v dnešní obtížné době správnou medicínu, využijte Online Akademii Václava Němce.

8 důvodů, proč vstoupit

do Online Akademie Václava Němce:

 • 1
  Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace témat, která se týkají filozofické etiky a politické filozofie.
 • 2
  Snadno zjistíte, jak filozofii využít v každodenním životě.
 • 3
  Seznámíte se s názory uznávaného filozofa a jeho hostů, Mgr. Daniela Kroupy, Ph.D. a prof. Dr. Martina Beck Matuštíka, Ph.D.
 • 4
  Dostanou se k vám unikátní informace ze setkání Pátečníků.
 • 5
  Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv.
 • 6
  Online Akademie Václava Němce je vhodná i pro zájemce “začátečníky”.
 • 7
  Pokud chcete Akademii někomu věnovat, zašleme vám dárkový certifikát.
 • 8
  Dostanete 30denní garanci vrácení peněz.

15+ hodin přednášek v 6 videích

Zaposlouchejte se do 6 přednášek Václava Němce a jeho 3 hostů.

Online Akademie Filozofie obsahuje:

 • 1
  Co jsou to hodnoty, svoboda a vůle?
  Není hodnot bez svobody a není svobody bez hodnot. Hodnoty řeší každý z nás. Co to jsou vlastně ale hodnoty? Co je to svoboda? Zjistěte víc o těchto zásadních pojmech a pochopte jejich význam.
  Délka 2:24
  Přednáší doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 • 2
  Demokracie, její principy, hodnoty a instituce
  V přednášce se dozvíte, co je demokracie a čím se liší od ostatních politických systémů. Odpovíme si na otázky, jaké je demokratické pojetí suverenity a moci, jakou roli hraje v demokracii princip vlády většiny a jaké jsou jeho meze.
  Délka 2:28
  Přednáší doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 • 3
  Svoboda a demokracie
  Jakou má spojitost demokracie a svoboda? Co to znamená svoboda v politickém smyslu a jaké má předpoklady? Jak se demokracie a svoboda spolu snáší?
  Délka 2:44
  Přednáší doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. a Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.
 • 4
  Rituály a algoritmy: Duchovní situace na hranici druhé kognitivní revoluce
  Úvahy o dějinných přelomech, ve kterých se lidstvo v minulosti nacházelo a ve kterých se nacházíme dnes.
  Délka 2:56
  Přednáší doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. a prof. Dr. Martin Beck Matuštík, Ph.D.
 • 5
  Lidská práva a jejich filozofické zdůvodněni
  Jakým způsobem téma lidských práv promýšlí filozofie? S jakými historickými událostmi souvisí “vznik” lidských práv? Proč byla lidská práva považována za přirozená? Jak vnímá lidská práva současné doba?
  Délka 2:37
  Přednáší doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 • 6
  Demokracie a kapitalismus
  Jaký je vztah demokracie a kapitalismu? Jakým typem systému je kapitalismus? Kapitalismus poznáte důkladně od píky a uděláte si o něm ucelený názor.
  Délka 2:24
  Přednáší doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.

O Václavu Němcovi,

filozofovi a politickém aktivistovi

Václav Němec se v 80. letech během studia na gymnáziu zapojil do karlovarského undergroundu, začal také chodit do kostela a navázal kontakty s režimem perzekvovanými katolickými faráři působícími v okolí.

V devadesátých letech vystudoval filozofii na FF UK v Praze, několik let studijně pobýval v Německu, získal doktorát z dějin filozofie. Působil na Vysoké škole Karlovy Vary, Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, na Univerzitě Palackého v Olomouci, Západočeské univerzitě v Plzni a Filozofické fakultě UK, kde v roce 2019 habilitoval.

Václav Němec je komentátorem společenského dění a členem řady občanských iniciativ kritizujících korupci a prorůstání zločinu do politiky, jako například Listopadová výzva, Pražské fórum nebo Vraťte nám stát. Nebojí se vystupovat ostře a nabídnout výhradně upřímné názory na současné dění.

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

V roce 1968 zahájil studium na Fakultě elektroniky ČVUT v Praze, které předčasně ukončil v roce 1970. V 70. letech pracoval jako čistič výloh a jako propagační redaktor a technik, v 80. letech jako topič a poté strojník v čerpací stanici vodárny.

Magisterský titul v oboru filozofie získal roku 1995 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, disertační práci v témže oboru na téma Filosofie a ideologie obhájil v roce 2008 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2005–2015 byl vedoucím Katedry politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem. Od roku 2015 je na této katedře odborným asistentem.

Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, Ph.D.

Martin Beck Matuštík má Ph.D. z filozofie na Fordham University v New Yorku v roce 1991. Studoval u Prof. J. Habermase ve Frankfurtu a po roce 1989 dvakrát hostoval jako Fulbright profesor na FFUK, FHS a v CTS na Filozofickém ústavu v Praze. Od roku 2008 je řádným profesorem filozofie a religionistiky na Arizona State University, kde založil magisterské studium zaměřené na etickou a kontemplativní péči o duši pro sociální a pastorální práci.

Zaměřuje se na kritickou teorii, existencialismus, fenomenologii a současnou evropskou filozofii, etiku, literaturu a filozofii.

Vstupte do Online Akademie Václava Němce

a získejte 15+ hodin jedinečných informací a názorů.

Netrapte se vyhledáváním informací. V členské sekci se po přihlášení snadno dostanete ke všem přednáškám.

Podívejte se, jak to vypadá v členské sekci. Provede vás Jonáš Drobík:

Díky přehledné členské sekci:

 • Nemusíte nikam chodit.

 • Si snadno přehrajete všechna videa na PC i mobilních zařízeních.

 • Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.

 • Máte možnost sledování videí na doživotí.

Získejte know-how, názory a inspiraci
od Václava Němce
 v balíčku za 4 800 Kč

Přednáška Co jsou to hodnoty, svoboda a vůle
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Demokracie, její principy, hodnoty a instituce
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Element Svoboda a demokracie
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Element Rituály a algoritmy
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Element Lidská práva a jejich filozofické zdůvodnění
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Element Demokracie a kapitalismus
HODNOTA 800 Kč
CENA CELKEM
4 800 Kč

   30 dní garance vrácení peněz  

Rozhodli jsme se, že vám nabídneme testovací jízdu. S Online Akademií Václava Němce se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe v naší Akademii neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme vám peníze.

Kupte Akademii za 4 800 Kč

Zrekapitulujte si, co s Online Akademií Václava Němce dostanete:

 • 6 přednášek

 • Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace témat, která se týkají filozofické etiky a politické filozofie.

 • Snadno zjistíte, jak filozofii využít v každodenním životě.

 • Seznámíte se s názory uznávaného filozofa a jeho hostů, Mgr. Daniela Kroupy, Ph.D. a prof. Dr. Martina Beck Matuštíka, Ph.D.

 • Unikátní informace ze setkání Pátečníků.

 • Přednášky si užijete odkudkoliv. Od PC, z mobilu nebo jako MP3.

 • 30denní garance vrácení peněz.

Přednáška Co jsou to hodnoty, svoboda a vůle
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Demokracie, její principy, hodnoty a instituce
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Element Svoboda a demokracie
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Element Rituály a algoritmy
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Element Lidská práva a jejich filozofické zdůvodnění
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Element Demokracie a kapitalismus
HODNOTA 800 Kč
Cena celkem
4 800 Kč

Užívejte si unikátní informace z Klubu Pátečníků

v Online Akademii Václava Němce.

Speciální balíček obsahuje:

 • 15+ hodin přednášek v 6 videích.

 • Unikátní informace a názory od uznávaného filozofa a politického aktivisty Václava Němce.

 • Velmi dobře stravitelný způsob prezentace témat, která se týkají filozofické etiky a politické filozofie.

 • Videa dostupná pohodlně z členské sekce i ve formátu MP3.

 • 30denní garanci vrácení peněz.

Kupte Online Akademii Václava Němce za 4 800 Kč