Akademie Tomáše Halíka

Proměny víry a náboženství

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Tomáš Halík

Český katolicky kněz s čestným titulem monsignore

Tomáš Halík je český katolický kněz. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je farářem akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie. Papež Benedikt XVI. mu udělil čestný titul monsignore – prelát Jeho Svatosti.

Za komunistického režimu působil v náboženském a kulturním disentu. Po roce 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty po všech kontinentech, byl mj. hostujícím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu.

Co je to víra? Jak souvisí s náboženstvím a křesťanstvím? Tyto tři fenomény se stýkají a rozbíhají v průběhu celé historie lidstva. Jejich vztah se mění, vyvíjí. Zároveň s nimi také vliv na společnost.

Publikace, ocenění a zásluhy Tomáše Halíka

Tomáš Halík se velice aktivně projevuje v publikační činnosti. Jeho knihy vycházejí rovněž v angličtině, němčině, polštině, italštině, francouzštině, španělštině, portugalštině, slovinštině, chorvatštině, ukrajinštině, maďarštině, nizozemštině, turečtině a čínštině.

Výčet všech publikací, ocenění a zásluh by vydal na samostatný web. Proto uvádíme jen zajímavý výtah:

 • Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími (1990).
 • Je členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí.
 • Obdržel řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí včetně Ceny kardinála Königa (2003) a Ceny Romano Guardiniho „za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby“ (2010).
 • Získal cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy (2011).
 • V roce 2014 bylo jeho celoživotní dílo oceněno Templetonovou cenou, kterou získal jako první a jediný Čech.
 • Ještě stojí za zmínku, že se Tomáš Halík neostýchá prezentovat své názory na svět, politickou situaci i na politiky samotné. To mu jistě slouží ke cti.

Důvody, proč objednat

cyklus přednášek Tomáše Halíka:

Přednášky budete mít ihned k dispozici a můžete se k nim kdykoliv vrátit

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Dostanou se k vám unikátní informace

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace

Co obsahuje

Cyklus přednášek Tomáše Halíka ?

Video a audio záznam

budete mít neomezeně k dispozici.

Tři fenomény: víra, křesťanství a náboženství

Víra, křesťanství a náboženství: nezaměňujme tři rozdílné jevy.

Délka přednášky: 2 hodiny

- Každý něčemu věří. Největší rozhodnutí v životě děláme na základě víry.
- Pojem víra je v mnoha jazycích spojen s pojmy důvěra a věrnost.
- Jaká změna nastala s rozpadem jednoty západního křesťanství a s náboženskými válkami?
- Komunismus můžeme považovat za náhradní náboženství.
- Ateismus není protikladem víry. Co jím je?
- K abrahámovskému dědictví se hlásí židovství, křesťanství i islám.
- K bibli můžeme přistupovat buď doslovně, nebo vážně.

Bible

Svědectví o proměnách víry: od hebrejských proroků k apoštolu pohanů

Délka přednášky: 1 h 48 min.

- Bible není knihovna, nečte se jako román.
- Do bible si často promítáme svůj úhel pohledu, své předsudky.
- Korán je naopak chápán jako přímý diktát archanděla Gabriela Mojžíšovi a jako hotový text, který spadl z nebe.
- Bible vznikala přes 1000 let a do toho se promítaly náboženské představy a jejich vývoj.
- Klíčové texty hebrejské bible
- Jak se Pavel stal nejvýznamnějším z apoštolů?
- S biblí je potřeba pracovat, promýšlet, podívat se na historické souvislosti a najít poselství.
- Víra je spojená s činem - člověk by měl konat dobro.

Pokus o velkou syntézu

Proměna víry ve filozofii a náboženství

Délka přednášky: 1 h 50 min.

- Co způsobilo přitažlivost mladého křesťanství?
- Císař Konstantin se nechal pokřtít až na smrtelné posteli, protože mu tak byly odpuštěny všechny hříchy.
- Platón inspiroval velkou řadu křesťanských myslitelů.
- První století islámu je spojeno s filozofií, kulturou a uměním.
- Univerzity jsou jedny z největších darů papežů evropské společnosti.
- František z Assisi a proč byl oblíbený v islámu?

Sekularizace

Křesťanství přestává být náboženstvím.

Délka přednášky: 1 h 5 min.

- Termín “náboženství” je zavádějící a neodpovídá původnímu latinskému výrazu “religio”.
- Náboženství podává interpretaci událostí, které nás vykolejí.
- Co je to sekularizace?
- Myslitelé, kteří vystavili tradiční náboženství kritikám.
- Lidé, kteří vedle sebe sedí v jedné kostelní lavici, mají velice rozdílné představy o bohu a náboženství.

Dnešní stav náboženství

Návrat či proměna náboženství?

Délka přednášky: 1 h 56 min

- Sekularizace předpokládala, že náboženství postupně vymizí. To se ale nestalo. Proč se náboženství vrací?
- Všeobecně roste zájem o spiritualitu nejen uvnitř náboženství.
- Vyznáváme tu samou víru, kterou jsme vyznávali v 17. století, ale nyní tomu rozumíme úplně jinak.
- Náboženská víra je flexibilní, mění se její významy a role.
- Málokdo z nás je opravdu ateista. Spiritualita nám dává naději.
- Proč se dnes 3 hlavní náboženství nedokážou sjednocovat?
- Proč se ve společnosti nedaří udržovat tradiční hodnoty, které náboženství uznává?

Proměny náboženství

Proměny náboženství v dnešní době

Délka přednášky: 2 hodiny

- Jaká je definice náboženství?
- Náš život je nahodilejší, než si myslíme. Společnost potřebuje filozofii, která je schopná tuto nahodilost zpracovat.
- Proměna náboženství v politickou ideologii může být velmi nebezpečná.
- Transformace náboženství do oblasti spirituální
- Odpuštění je jednostranný akt, k smíření je potřeba obou stran.
- Náboženství v Americe je něco jiného než v Evropě - je tam důležitý sociální aspekt.

Debata s Tomášem Halíkem

- Délka debaty: 1 h 56 min.

Témata přednášek:

Zdá se, že vrcholí proces, který určoval naši civilizaci – proces globalizace, propojení světa po ekonomické, informační, kulturní a náboženské stránce. Dnes se ukazují stinné stránky globalizace včetně šíření názorů a chorob.

Jsme svědky toho, že se mnozí tomuto propojení světa brání, protože je náročné v tom žít, a této dezorientace využívají populisté. To jsou nebezpečné věci.

Záleží na nás, jestli si k tělu pustíme pouze ty negativní jevy. Anebo jestli se nám podaří z procesu globalizace učinit proces komunikace. Tedy jestli to bude globalizace těch špatných věcí, anebo globalizace dobra.

Jakou roli v procesu globalizace hraje víra, křesťanství a náboženství? Můžeme se poučit z historie? Lze odhadnout budoucnost?

Chcete znát odpovědi, získat další inspiraci a nahlídnout fenoménu pod pokličku?

Jak to udělat, abyste neztratili nit a našli opravdovou hodnotu, která vám pomůže k pochopení všech souvislostí?

Dějiny nám ukázaly, že náboženství nám může dát hodně dobrého, ale také leccos špatného. Jak se k tomu postavit a dojít k pochopení?

S Tomášem Halíkem získáte odpovědi například na tyto otázky:

 • Jak chápat 3 fenomény – víru, křesťanství a náboženství?
 • Jaký je stav dnešního náboženství?
 • Vrací se náboženství ke kořenům nebo je modernější?
 • Jak víra a náboženství ovlivňují svět?
 • Dokáží víra a věda fungovat v symbióze?
 • Co je to sekularizace?
 • Jak civilizační změny zasáhly a zasahují náboženství?

Důvody, proč objednat

přednášky Tomáše Halíka:

Dozvíte se spoustu zajímavých informací o víře, křesťanství a náboženství.

Všechna videa si přehrajete v pohodlí domova na počítači, laptopu i mobilních zařízeních.

Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.

Cyklus přednášek je vhodný i pro zájemce "začátečníky".