Jak na základě fenomenologie

lépe pochopit sebe sama

a dnešní svět?  

Co je to přirozený svět a jak vypadá? Umíme vůbec konat bez předpojatosti? Vydejte se na objevnou pouť s filozofkou a fenomenoložkou Annou Hogenovou.

V jejich přednáškách se například dozvíte:

 • Co je to digitální myšlení a jak se projevuje v dnešní době?
 • Jaký je rozdíl mezi digitálním a věcným myšlením?
 • Zvládá naše duše tento digitální nápor nebo nám dává na frak?
 • Co je to fenomenologie a jaká je její základní myšlenka?
 • Co si vzít od Platóna v moderní době?
 • Jaký význam má fenomenologie pro psychologii?

Chcete porozumět fenomenologii, která ovlivnila další vědy 20. století?

S Pátečníky se jí dostanete na kobylku.

Fenomenologie vznikla jako výrazný filozofický směr ve 20. století. Jeho zakladatelem je Edmund Husserl. Fenomenologie je také pojmenováním metody popisu skutečnosti bez jakýchkoliv předsudků.

Klasická fenomenologie se zaměřuje na výzkum vazeb činnosti vědomí k věcem tak, jak se ukazují bezprostředně ve vazbě na vnitřní zkušenosti. Vznikala na základě výzkumů z oblasti logiky a matematické teorie a usilovala o poznání čisté podoby vědomí a o průzkum ideálních entit a jejich závislosti na úsudku.

Cílem bylo očištění vnitřních zkušeností od neprověřených tezí a předsudků a důkladná analýza vnitřního stavu vědomí. Pod tradičními vědeckými výklady je podle ní ukryt přirozený svět, který zastřely umělé vědecké konstrukce. Tento filozofický směr ovlivnil další vědy, jako psychiatrii a teologii, a také další filozofii ve 20. století.

Představte si, že nemusíte sedět

hodiny v knihách

a jinak komplikované filozofické pojmy

vám jednoduše vysvětlí odborník.

Filozofie je krásná věda. Ovšem porozumět jí, to zabere čas. Je plná latinských termínů a složitých definic, přes které si nejdříve musíte proklestit cestu, abyste se dostali k jádru věci.

Máme pro vás zkratku. Důvěryhodný zdroj, který je dostupný prakticky odkudkoliv a který je pro vás na celý život. Tento zdroj se jmenuje Anna Hogenová, filozofka a fenomenoložka, spoluautorka knihy Žít z vlastního pramene a mnohých dalších.

Zní to zajímavě? Už jste téměř tam...

Pátečníci s respektem navazují

na prvorepublikové intelektuální uskupení.

Za Pátečníky se označovala skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj setkávali pravidelně každý pátek.

V roce 1925 se stal spolek Pátečníků zavedenou institucí – Karel Čapek koupil vilu na Vinohradech v dnešní ulici Bratří Čapků a už v roce 1927 se název Pátečníci všeobecně vžil.

Mezi Pátečníky patřily intelektuální špičky jako bratři Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Jan Masaryk a mnoho dalších.

Pátečníci tak navazují na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovni a cítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Pátečníci ctí společné hodnoty,

snaží se je prohlubovat a šířit.

Klub Pátečníků tvoří uzavřenou skupinu osobností, expertů, umělců, podnikatelů a občanů ze všech regionů ČR, vzájemně propojených na hodnotách:

 • 1
  Přátelství
 • 2
  Svoboda
 • 3
  Odpovědnost

Online cykly přednášek Klubu Pátečníků jsou tu pro každého,

kdo prahne po informacích a názorech,

které jsou jinak jen stěží dosažitelné.

Jedním z cílů Klubu Pátečníků je své vědomosti a názory šířit. Nikoliv se izolovat v uzavřené skupině, která si „žije sama pro sebe.” Ale maximálně obohatit každého, kdo má zájem o:

 • Poznání a osobní rozvoj.
 • Tříbení názorů na současný svět.
 • Rozšíření znalostí prostřednictvím přednášek důvěryhodných expertů.
 • Větší rozhled a orientaci v současné době.
 • Celoživotního vzdělávání.
 • Zdroj informací pro kritické myšlení.
 • Intelektuální a duchovní inspiraci pro současnou nelehkou dobu.

Co říkají účastníci

o přednáškových cyklech Klubu Pátečníků:

„Vřele doporučuji všem, kteří se zajímají o dění kolem sebe v různých oblastech života a chtějí si vytvořit vlastní názor nikoli jen pasivním přijímáním informací z masmédií.”
J. Moravec
„Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou–dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.”
Zdeněk Edelmann

Jiří Bešta

Jiří Buršik

Iveta Karásková

Vstupte do cyklu přednášek

o fenomenologii

s Annou Hogenovou

a užijte si 3 bonusy navíc.

Italský básník Dante Alighieri napsal: „Filozofie je láskyplné zacházení s moudrostí.“ V duchu jeho poselství pravidelně zařazujeme do programu Klubu Pátečníků také filozofické přednášky, které srozumitelnou formou vysvětlují a přibližují složité problémy a pojmy.  

Proto je nám ctí vám představit také uznávanou filozofku Annu Hogenovou, která se zaměřuje na fenomenologii.

8 důvodů, proč vstoupit

do filozofického cyklu Anny Hogenové:

 • 1
  Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace fenomenologie a dalších příbuzných témat.
 • 2
  Snadno pochopíte filozofické termíny, které jsou vám jinak zapovězené.
 • 3
  Dozvíte se unikátní informace, které se neprezentují ve školách, ani jinde.
 • 4
  Seznámíte se s názory a vědomostmi uznávané filozofky.
 • 5
  Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv.
 • 6
  Cyklus je vhodný i pro zájemce “začátečníky”.
 • 7
  Dostanete 30denní garanci vrácení peněz.
 • 8
  Získáte 3 bonusy zdarma, které jsou běžně nedostupné.

3 hodnotné online přednášky

+ 3 přednáškové video bonusy

nabité aktuálními filozofickými tématy a názory.

Prozkoumejte filozofická témata, která se jinde příliš neřeší. Přitom jsou velmi zajímavá a aktuální.

 

Cyklus Anny Hogenové obsahuje přednášky:

 • 1
  Digitální myšlení z hlediska fenomenologického

Digitální myšlení je myšlení, které nejde do hloubky. Když například někdo na sociálních sítích dá někomu lajk, má to funkci znaku nebo symbolu. Chybí tomu hloubka. Proto jsou pro mnohé také důležité značky oblečení, chytrých telefonů apod.

Chcete se dozvědět:

 • Co je to digitální myšlení z filozofického hlediska?
 • Proč je tak jednoduché myslet digitálně?
 • Co to prozrazuje na naši společnost?
 • Jak vzniká věcná podstata?
 • Čím to, že v životě často převládá digitální myšlení nad tím věcným?

Objevte podstatu digitálního myšlení. Zaposlouchejte se do přednášky Anny Hogenové.

Hodnota přednášky: 1 000 Kč

 • 2
  Platón a dnešek

Co podstatného by po tak dlouhé době a po tak rozsáhlém a intenzivním myšlenkovém úsilí zaměřeném na Platónovo dílo mohlo být vlastně ještě odhaleno? To vám prozradí Anna Hogenová ve své přednášce.

 • Co dal Platón světu?
 • Je možné z Platóna čerpat i v dnešní moderní době?
 • Má Platón něco společného s fenomenologií?

Podívejte se na Platónovo učení z jiného úhlu pohledu.

Hodnota přednášky: 1 000 Kč

 • 3
  Fenomenologie jako nová psychologie

Původním záměrem transcendentální fenomenologie byla formulace bezpředsudečné teorie poznání, která vyjasní platnost předvědecké a vědecké objektivity. Fenomenologická metoda zároveň představuje i postup, během kterého objevujeme druhy vědomých aktů. Ty mohou být následně pojaty jako systém deskriptivně-psychologických poznatků, čímž stanou v roli psychologické vědy o čistě mentálních zákonitostech.

Chcete se k problematice dostat blíž? V přednášce najdete například odpovědi na otázky:

 • Co je to psychologická přítomnost?
 • Co je to normalita?
 • Jak společně fungují fenomenologie a psychologie?
 • Jaké názory měl na problematiku Husserl?

Více se dozvíte v přednášce Anny Hogenové.

Hodnota přednášky: 1 000 Kč

 • Bonus 1:
  Přednáška Miroslava Bárty na téma Civilizace včera a dnes

Všechny civilizace se řídí opakujícími se vzorci. Jejich vznik, vývoj i kolaps určují vždy stejné zákony. Teoreticky víme, co nás čeká a čemu bychom se mohli vyhnout...

V přednášce uznávaného egyptologa se například dozvíte odpověď na otázky:

 • Je věčný růst civilizace pravda nebo mýtus?
 • Existují vzorce stejné pro každou společnost?
 • Co je zákon kolapsu a regenerace?
 • A co praví zákon energetické a technologické determinace?

Užijte si jedinečné pojednání o civilizaci s Miroslavem Bártou.

Hodnota přednášky: 1 000 Kč

 • Bonus 2:
  Přednáška Daniela Kroupy na téma Co je pravda?

Poslechněte si filozofické pojednání o pravdě pod taktovkou Daniela Kroupy a Filipa Karfíka. Přijměte zajímavé názory obou filozofů i mnoho zajímavých podnětů z řad publika. Získáte odpovědi na otázky:

 • Co je to pravda a kdo má pravdu?
 • Existuje absolutní pravda?
 • Jak chápe pojem pravda filozofie?
 • Co je to laicizace řeči?

Vychutnejte si přednášku s uznávaným filozofem Danielem Kroupou.

Hodnota přednášky: 1 000 Kč

 • Bonus 3:
  Přednáška Daniela Kroupy na téma Co je svoboda?

Mohlo by se zdát, že svoboda je v dnešní době samozřejmostí. Jenže svoboda není svévole, ale je to jednání na základě poznání toho, co je správné a co je dobré. Zaposlouchejte se do přednášky Daniela Kroupy a najděte odpovědi na otázky:

 • Žijeme stále ve svobodné zemi?
 • Co znamená svoboda?
 • Jaká byla svoboda v minulosti a jaká je dnes?
 • A další..

Dopřejte si jedinečné názory a postřehy Daniela Kroupy.

Hodnota přednášky: 1 000 Kč

Přednáškami vás provede

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. je česká filozofka, fenomenoložka. Absolvovala gymnázium v Žatci, kde mezi její učitele patřil i Zdeněk Svěrák, poté FTVS UK a FF UK. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filozofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde je vedoucí Katedry filozofie.

Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo a tělesnost a filozofií sportu. Je docentkou (1992) a profesorkou (UP v Olomouci 2006) kinantropologie. Napsala řadu odborných publikací, mezi které patří například Bytí a rozumění, K filozofii výkonu nebo Ontologická nouze a dnešek.

Zaregistrujte se

do přednáškového cyklu

Anny Hogenové

a získejte navíc 3 hodnotné bonusy.

Netrapte se s vyhledáváním informací. Všechny přednášky si snadno pustíte online v členské sekci.

Nahlédněte do členské sekce:

Díky přehledné členské sekci Klubu Pátečníků:

 • 1
  Nemusíte nikam chodit.
 • 2
  Si snadno přehrajete všechna videa na PC i mobilních zařízeních.
 • 3
  Každé video si můžete pustit jako audio v autě nebo cestou do zaměstnání.
 • 4
  Možnost sledování videí na doživotí.

Cykly přednášek Klubu Pátečníků jsou oblíbené.

Takto je popisují posluchači:

„V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala dva vzdělávací kurzy, a to cyklus o moderních dějinách vedený panem prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený panem prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků velmi doporučit.”
Eva Jelínková
„Akademii Klubu Pátečníků jsem si vybrala pro předpokládaný kvalitní přednáškový systém. Zatím navštěvuji Akademii Petra Pitharta, kde mne zaujal přístup a znalosti lektora. Mnohé nejen pečlivě prostudoval, ale také prožil. Jména dalších akademiků rovněž zajištují zajímavá témata a odborné znalosti.
Miroslava Nulíčková

Čerpejte informace

za zvýhodněnou cenu

za 6 000 Kč 4 000 Kč

Přednáškový cyklus má hodnotu 6 000 Kč. Máme ale pro vás výhodnou cenu. 

Přednáška Digitální myšlení z hlediska fenomenologického
HODNOTA 1 000 Kč
Přednáška Platón a dnešek
HODNOTA 1 000 Kč
Přednáška Fenomenologie jako nová psychologie
HODNOTA 1 000 Kč
Bonus 1: Přednáška Civilizace dnes a zítra
HODNOTA 1 000 Kč
Bonus 2: Přednáška Co je pravda
HODNOTA 1 000 Kč
Bonus 3: Přednáška Co je svoboda
HODNOTA 1 000 Kč
HODNOTA CELKEM
6 000 Kč
BĚŽNÁ CENA
4 000 Kč

   30 dní garance vrácení peněz  

Rozhodli jsme se, že vám nabídneme testovací jízdu. S cyklem Anny Hogenové se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme vám peníze.

Na co se nás často ptáte

Kde se na přednášku podívám?

Přednášku budete mít k dispozici v členské sekci, kde si ji jednoduše přehrajete.

Jaké technické vybavení potřebuji pro to, abych se mohl/a účastnit přednášky?

Stačí běžný počítač zvládající přehrát video na youtube v prohlížeči a stabilní připojení k internetu. Přednášku je možné přehrát i na mobilu či tabletu, který je připojen k internetu a zvládne přehrávat videa z youtube.

Moc to s počítači neumím, zvládnu se k přednášce dostat jednoduše?

ANO! Do e-mailové schránky vám přijde e-mail, kde budete mít link přímo na přednášku. Stačí na něj v čase přednášky kliknout a můžete sledovat/klást dotazy.

Pro sledování videí v členské sekci obdržíte e-mailem přístupy s heslem a návodem, jak na to.

Jak dlouho budu mít přístup ke všem videím/bonusům?

Váš přístup vám zůstane na doživotí. To znamená, že se k daným materiálům budete moci kdykoliv vracet.

Objednejte nyní a ušetříte.

Získejte cyklus 3 přednášek + 3 bonusů

za 6 000 Kč 4 000 Kč

Získáte například otázky na odpovědi:

 • Co je to digitální myšlení a jak se projevuje v dnešní době?
 • Jaký je rozdíl mezi digitálním a věcným myšlením?
 • Zvládá naše duše tento digitální nápor nebo nám dává na frak?
 • Co je to fenomenologie a jaká je její základní myšlenka?
 • Co si vzít od Platóna v moderní době?
 • Jaký význam má fenomenologie pro psychologii?

Zopakujte si benefity, které získáte po registraci:

 • Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace fenomenologie a dalších příbuzných témat.
 • Snadno pochopíte filozofické termíny, které jsou vám jinak zapovězené. 
 • Dozvíte se unikátní informace, které se neprezentují ve školách, ani jinde.
 • Seznámíte se s názory a vědomostmi uznávané filozofky. 
 • Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv.
 • Cyklus je vhodný i pro zájemce “začátečníky”.
 • Dostanete 30denní garanci vrácení peněz.
 • Získáte 3 bonusy zdarma, které jsou běžně nedostupné.

Přednáškový cyklus má hodnotu 6 000 Kč. Máme ale pro vás výhodnou cenu. 

Přednáška Digitální myšlení z hlediska fenomenologického
HODNOTA 1 000 Kč
Přednáška Platón a dnešek
HODNOTA 1 000 Kč
Přednáška Fenomenologie jako nová psychologie
HODNOTA 1 000 Kč
Bonus 1: Přednáška Civilizace dnes a zítra
HODNOTA 1 000 Kč
Bonus 2: Přednáška Co je pravda
HODNOTA 1 000 Kč
Bonus 3: Přednáška Co je svoboda
HODNOTA 1 000 Kč
HODNOTA CELKEM
6 000 Kč
BĚŽNÁ CENA
4 000 Kč