Akademie Anny Hogenové

Jak pochopit sebe sama a dnešní svět?

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Anna Hogenová

Český filozofka a fenomenoložka

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. je česká filozofka, fenomenoložka. Absolvovala gymnázium v Žatci, kde mezi její učitele patřil i Zdeněk Svěrák, poté FTVS UK a FF UK. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filozofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde je vedoucí Katedry filozofie.

Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo a tělesnost a filozofií sportu. Je docentkou (1992) a profesorkou (UP v Olomouci 2006) kinantropologie. Napsala řadu odborných publikací, mezi které patří například Bytí a rozumění, K filozofii výkonu nebo Ontologická nouze a dnešek.

Co je to přirozený svět a jak vypadá? Umíme vůbec konat bez předpojatosti? Vydejte se na objevnou pouť s filozofkou a fenomenoložkou Annou Hogenovou a na základě fenomenologie lépe pochopte sebe sama a dnešní svět.

Důvody, proč objednat

cyklus přednášek Anny Hogenové:

Přednášky budete mít ihned k dispozici a můžete se k nim kdykoliv vrátit

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Dostanou se k vám unikátní informace

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace

Co obsahuje

Cyklus přednášek Anny Hogenové ?

Video a audio záznam

budete mít neomezeně k dispozici.

Digitální myšlení z hlediska fenomenologického

Digitální myšlení je myšlení, které nejde do hloubky. Když například někdo na sociálních sítích dá někomu lajk, má to funkci znaku nebo symbolu. Chybí tomu hloubka. Proto jsou pro mnohé tak důležité značky oblečení, chytrých telefonů apod. Objevte podstatu digitálního myšlení.

Chcete se dozvědět:

- Co je to digitální myšlení z filozofického hlediska?
- Proč je tak jednoduché myslet digitálně?
- Co to prozrazuje na naši společnost?
- Jak vzniká věcná podstata?
- Čím to, že v životě často převládá digitální myšlení nad tím věcným?

Platón a dnešek

Co podstatného by po tak dlouhé době a po tak rozsáhlém a intenzivním myšlenkovém úsilí zaměřeném na Platónovo dílo mohlo být vlastně ještě odhaleno? To vám prozradí Anna Hogenová ve své přednášce. Podívejte se na platónovo myšlení z jiného úhlu pohledu.

Dozvíte se:

- Co dal Platón světu?
- Je možné z Platóna čerpat i v dnešní moderní době?
- Má Platón něco společného s fenomenologií?

Fenomenologie jako nová psychologie

Původním záměrem transcendentální fenomenologie byla formulace bezpředsudečné teorie poznání, která vyjasní platnost předvědecké a vědecké objektivity. Fenomenologická metoda zároveň představuje i postup, během kterého objevujeme druhy vědomých aktů. Ty mohou být následně pojaty jako systém deskriptivně-psychologických poznatků, čímž stanou v roli psychologické vědy o čistě mentálních zákonitostech.

Chcete se k problematice dostat blíž? V přednášce najdete například odpovědi na otázky:

- Co je to psychologická přítomnost?
- Co je to normalita?
- Jak společně fungují fenomenologie a psychologie?
- Jaké názory měl na problematiku zakladatel fenomenologie Husserl?

Miroslav Bárta: Civilizace včera a dnes

Všechny civilizace se řídí opakujícími se vzorci. Jejich vznik, vývoj i kolaps určují vždy stejné zákony. Teoreticky víme, co nás čeká a čemu bychom se mohli vyhnout... Užijte si jedinečné pojednání o civilizaci s Miroslavem Bártou.

V přednášce uznávaného egyptologa se například dozvíte odpověď na otázky:

- Je věčný růst civilizace pravda nebo mýtus?
- Existují vzorce stejné pro každou společnost?
- Co je zákon kolapsu a regenerace?
- A co praví zákon energetické a technologické determinace?

Daniel Kroupa: Co je to pravda?

Poslechněte si filozofické pojednání o pravdě pod taktovkou Daniela Kroupy a Filipa Karfíka. Přijměte zajímavé názory obou filozofů i mnoho zajímavých podnětů z řad publika.

Získáte odpovědi na tyto otázky:

- Co je to pravda a kdo má pravdu?
- Existuje absolutní pravda?
- Jak chápe pojem pravda filozofie?
- Co je to laicizace řeči?

Daniel Kroupa: Co je svoboda?

Mohlo by se zdát, že svoboda je v dnešní době samozřejmostí. Jenže svoboda není svévole, ale je to jednání na základě poznání toho, co je správné a co je dobré. Dopřejte si jedinečné názory a postřehy Daniela Kroupy.

Dozvíte se:

- Žijeme stále ve svobodné zemi?
- Co znamená svoboda?
- Jaká byla svoboda v minulosti a jaká je dnes?

Témata přednášek:

Chcete porozumět fenomenologii, která ovlivnila další vědy 20. století?

Fenomenologie vznikla jako výrazný filozofický směr ve 20. století. Jeho zakladatelem je Edmund Husserl. Fenomenologie je také pojmenováním metody popisu skutečnosti bez jakýchkoliv předsudků.

Klasická fenomenologie se zaměřuje na výzkum vazeb činnosti vědomí k věcem tak, jak se ukazují bezprostředně ve vazbě na vnitřní zkušenosti. Vznikala na základě výzkumů z oblasti logiky a matematické teorie a usilovala o poznání čisté podoby vědomí a o průzkum ideálních entit a jejich závislosti na úsudku.

Cílem bylo očištění vnitřních zkušeností od neprověřených tezí a předsudků a důkladná analýza vnitřního stavu vědomí. Pod tradičními vědeckými výklady je podle ní ukryt přirozený svět, který zastřely umělé vědecké konstrukce. Tento filozofický směr ovlivnil další vědy jako psychiatrii a teologii a také další filozofii ve 20. století.

S Annou Hogenovou získáte odpovědi například na tyto otázky:

  • Co je to digitální myšlení a jak se projevuje v dnešní době? 
  • Jaký je rozdíl mezi digitálním a věcným myšlením? 
  • Zvládá naše duše tento digitální nápor nebo nám dává na frak? 
  • Co je to fenomenologie a jaká je její základní myšlenka? 
  • Co si vzít od Platóna v moderní době? 
  • Jaký význam má fenomenologie pro psychologii?

Důvody, proč objednat

přednášky Anny Hogenové:

Na základě fenomenologie dokážete lépe pochopit sebe sama i dnešní svět.

Všechna videa si přehrajete v pohodlí domova na počítači, laptopu i mobilních zařízeních.

Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.

Cyklus přednášek je vhodný i pro zájemce "začátečníky".