Co je to kapitalismus

a jak funguje v moderní době?

Jak chápat vlastnictví a majetek v souvislosti s novověkým kapitalismem? Jak kapitalismus ovlivňuje politiku? Další podněty a odpovědi dostanete na online přednášce s filozofem a aktivistou Václavem Němcem.

Demokracie, kapitalismus a jejich role v současnosti

S Václavem Němcem prozkoumáte pojetí kapitalismu z mnoha úhlů. Získáte tak nové pohledy na moderní ekonomický systém.

  • Podstata kapitalismu a jeho odlišnost od jiných ekonomických systémů.

  • Jak chápat vlastnictví a majetek v moderním kapitalismu.

  • Jaké výhody a jaká rizika plynou pro demokracii ze spojení s kapitalismem.

Inspirujte se kladnými ohlasy posluchačů:

“Když jsem zjistil, že mě práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou–dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.”
Zdeněk Edelmann

Přednáškou Vás provede filozof a aktivista Václav Němec

Václav Němec vystudoval filozofii na FF UK a má za sebou řadu studijních pobytů v zahraničí. Na FF UK získal doktorát z dějin filozofie. Je komentátorem společenského dění a členem řady občanských iniciativ kritizujících korupci. Václav Němec jde rád k věci, nebojí se vystupovat ostře a nabídnout výhradně upřímné názory na současné dění.

Zadejte e-mail pro přístup a získejte více informací