Přednáška Václava Němce

Co je to demokracie

a jaké jsou její hlavní pilíře?

Přednáška, která Vám přinese řadu výhod...

  • O problematice demokracie se dozvíte užitečné informace.
  • Seznámíte se s názory významných představitelů politické filozofie, jako jsou např. F. Zakaria, H. Arendtová, J. Habermas nebo Ch. Taylor.
  • Nemusíte nikam chodit, přednášku si pustíte z pohodlí domova.
  • Přednášku si snadno pustíte na PC i mobilních zařízeních.
“Když jsem zjistil, že mě práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.”
Zdeněk Edelmann
“V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala dva vzdělávací kurzy, a to cyklus o moderních dějinách vedený panem prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený panem prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků velmi doporučit.”
Eva Jelínková