Klubová akademie

V uplynulých letech u nás v klubu probíhaly cykly naučných přednášek zaměřených na filosofii a českou historii. Naštěstí jsme si všechny zaznamenali a nyní Vám je naprosto exkluzivně nabízíme formou videa a MP3. Níže máte na výběr ze tří skvělých produktů. Po zaplacení dostanete přihlašovací údaje na náš web, kde je možné zhlédnout videa, nebo si stáhnout audio do Vašeho zařízení. Cena jednoho cyklu je 2 500 Kč, nebo si můžete objednat rovnou všechny najednou za 5 000 Kč. Na vyžádání Vám zašleme dárkový certifikát.

 

Sedmidílný cyklus moderních dějin Československa s Petrem Pithartem od roku 1918 do 2018

Doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. (*1941, Kladno) je český politik, člen Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, bývalý člen KSČ, bývalý předseda české vlády v rámci federace, bývalý předseda a dlouholetý místopředseda Senátu Parlamentu České republiky. Po sametové revoluci krátce i poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, počátkem 90. let politik Občanského hnutí. Je šéfredaktorem filosofického časopisu Reflexe. Ve svých odborných textech se věnuje zejména antické a středověké filosofii, filosofii 20. století a filosofii práva. Příležitostně komentuje aktuální politické dění v MF Dnes, Lidových novinách či Hospodářských novinách. 


Hlavní témata

 • 1
  Vznik ČSR v říjnu 1918 a co tomu historicky předcházelo
 • 2
  První republika 1919 - 1938
 • 3
  Mnichov, Druhá republika, Böhmen und Möhren, 2. světová válka, československý exil (Londýn/Moskva) a poválečné uspořádání střední Evropy
 • 4
  Poválečné změny, odsun sudetských Němců, nástup komunismu 1945–1949; padesátá léta
 • 5
  „Osmašedesátý“ (co mu předcházelo – 60. léta; „68“ a nástup normalizace)
 • 6
  Charta 77 a disidentské hnutí, „Devětaosmdesátý“
 • 7
  Současnost „po devětaosmdesátém“ 1990-2018; Historické souvislosti a paralely

Desetidílný cyklus Českých dějin s Petrem Čornejem od roku 845 do 1949

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. je český historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na histografii. Patří k nejuznávanějším historikům v České republice.

Je autorem mnoha publikací. Obdržel cenu Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník za „mimořádný badatelský přínos českému dějepisectví, jehož výsledky kvalifikovaně otevírá i širší veřejnosti“.


Hlavní témata

 • 1
  VZNIK ČESKÉHO STÁTU
  Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“ • Časové období: 845 – 1000
 • 2
  CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ
  Včetně podstatných událostí předchozího období • Časové období: 1000 – 1306
 • 3
  VLÁDA KARLA IV.
  Včetně vlády Lucemburků • Časové období: 1310 – 1400
 • 4
  HUSITSTVÍ A ZROD SAVOVSKÉHO STÁTU
  Časové období: 1400 – 1526
 • 5
  VSTUP DO RANNÉHO NOVOVĚKU
  Včetně Třicetileté války • Časové období: 1526 - 1648
 • 6
  BAROKNÍ A OSVÍCENÁ ČECHIE
  Včetně období tereziánských a josefínských reforem
 • 7
  DLOUHÉ 19. STOLETÍ
  Časové období: 1790 - 1890
 • 8
  KONEC STARÝCH ČASŮ
  Včetně Velké války a vzniku Československa • Časové období: 1890 - 1918
 • 9
  ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
  Včetně „Mnichova“ • Časové období: 1918 - 1938
 • 10
  PROTEKTORÁT A NÁSTUP KOMUNISTŮ
  Časové období: 1939 – 1949

Desetidílný cyklus filosofie s Danielem Kroupou a dalšími..

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. (* 6. ledna 1949 Plzeň) je český politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filosof a signatář Charty 77, někdejší předseda ODA, po sametové revoluci československý poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum (později za ODA), v 90. letech poslanec Poslanecké sněmovny za ODA, které v letech 1998–2001 předsedal, na přelomu století senátor Senátu PČR.


Hlavní témata

 • 1
  Co je filosofie?
 • 2
  Hlavní směry a obory současné filosofie
 • 3
  Co je pravda?
  Hostem je prof. Pavel Kouba
 • 4
  Co je fenomén?
  Hostem je doc. Filip Karfík, Ph.D.
 • 5
  Kdo je bůh?
  Hostem je Tomáš Halík Th.D.
 • 6
  Kdo je člověk?
  Hostem je prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc
 • 7
  Co je spravedlnost?
  Hostem je prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.
 • 8
  Co je milost?
  Hostem je prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
 • 9
  Co je dobro?
  Hostem je doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
 • 10
  Co je svoboda?

Prodejní formulář

Daniel Kroupa o klubu Pátečníků

Hana Marvanová o klubu Pátečníků