Pomáhejte s námi 

Podpořte spolu s Pátečníky UKRAJINU. 100% peněz za zakoupení cyklu 13 přednášek posíláme na humanitární pomoc.

Vyberte si Vaši variantu podpory

“V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala dva vzdělávací kurzy, a to cyklus o moderních dějinách vedený panem prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený panem prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků velmi doporučit.”
Eva Jelínková