Perličky

z české historie

Perličky

z české historie

cyklus přednášek

Vydejte se na pouť za perličkami českých dějin, kterou vás provede prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., specialista na život poddaných, jejich vztahy, sexualitu, kriminalitu, rebélii, ale i politiku v pozdním středověku a novověku.

Jaroslav Čechura se nebojí témat, která jiní raději nezkoumají.

Věděli jste například, že mlynáři byli sexuální predátoři raného novověku? Že naivní stavové netušili, co je po Bílé hoře čeká? Že Jan Lucemburský se s manželkou nenáviděl a syna Karla se bál? Nebo že Jakub Krčín z Jelčan byl kromě excelentního manažera taky pijanem a sukničkářem? Anebo že „zimní král” Fridrich Falcký přeplaval Vltavu, což byl na tehdejší dobu velmi kvalitní sportovní výkon?

Dozvíte se:

Jak bylo nakládáno s neprovdanými ženami, které otěhotněly?

Co skutečně stálo za čarodějnickými procesy?

Byl sex v časech, které bývají nazývány „dobou temna,“ tabu nebo nebyl?

Jaké sexuální praktiky a jaké antikoncepční prostředky se používaly?

Co obsahuje

Cyklus 6 přednášek Perličky z české historie ?

Přenášky jsou k dispozici ve video i MP3 formě, přístup získáváte napořád a můžete si je tak pustit kdykoliv a kdekoliv.

SEX V DOBĚ TEMNA

Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let a opírá se o bohatou dokumentaci jihočeských archivů. V přednášce se například dozvíte:

- Byl sex v časech, které bývají nazývány „dobou temna“, tabu nebo nebyl?
- Jakou roli hrál takzvaný sňatkový pragmatismus?
- Jaký význam se přisuzoval slibu manželství?
- Jak veřejné mínění hodnotilo předmanželský sex?
- Jak bylo nakládáno s neprovdanými ženami, které otěhotněly, a s nemanželskými dětmi?
- Jak byly trestány sexuální delikty počínaje znásilněním a incestem konče?
- Jaké sexuální praktiky a jaké antikoncepční prostředky se používaly?

To jsou jen některé otázky, na které najdete v přednášce odpovědi. Leckoho možná velmi překvapí...

VÁCLAV IV., PODIVNÝ ČESKÝ KRÁL

Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.

- Proč se proti němu vzbouřila vyšší šlechta v čele s moravským markrabětem Joštem?
- Z jakého důvodu nikdy neuměl sbírat a vyhodnocovat důležité informace?
- Proč nezvládal správně reagovat ve vyhrocených situacích?
- V jaké situaci se nacházel, když stanul v čele Českého království po smrti otce Karla IV.?
- Z čeho pramenila jeho neschopnost?
- Proč si Jaroslav Čechura myslí, že byl pravděpodobné homosexuálem?

Poznejte Václava IV. Jako člověka i jako krále, který uvízl v komplikované situaci po smrti svého otce Karla IV.

ČARODĚJNICE Z VELKÝCH LOSIN. MÝTUS NAŠICH DĚJIN?

Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin? V přednášce se dozvíte:

- Jaké byly odlišnosti perzekucí podle výslechů zachycených ve smolných knihách na straně jedné a losinských protokolů na straně druhé?
- Byly perzekuce cíleným pronásledováním žen?
- Co skutečně stálo za čarodějnickými procesy?
- Jde o kruté události nebo jsou historicky přikrášleny?
- Jaké typy práva útrpného se nejčastěji používaly?

Probádejte čarodějnické procesy ve Velkých Losinách z jiných úhlů pohledu.

STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 1618 AŽ 1620. FATÁLNÍ OMYL STAVŮ?

České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem. Chcete vědět:

- Jaká byla geneze událostí vedoucí k roku 1618?
- Co české stavy podcenily a proč?
- Kdo to všechno vlastně platil?
- Jaké byly klíčového osobnosti onoho dění?
- Co znamenala bitva na Bílé hoře pro stavy a další dekády?
- Jak probíhaly všední dny během let 1618 až 1620?

Prozkoumejte dva divoké roky z kulturního, hospodářského a politického hlediska s vhledem do běžného života tehdejších lidí.  

JAKUB KRČÍN Z JELČAN, PRVNÍ ČESKÝ MANAŽER

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk. Díky přednášce:

- Poznáte jihočeského regenta jako zdatného hospodáře.
- Zjistíte, jaký byl jeho rodinný původ a kořeny.
- Do detailu prozkoumáte jeho osobní život.
- Objevíte obraz překvapivě rozmanitého života slavného rybníkáře.
- Zjistíte, jaký byl Jakub Krčín z Jelčan doopravdy.

Nahlédněte do „běžného dne” slavného rybníkáře, manažera a téměř obyčejného člověka.

ČESKÝ VENKOV V NOVOVĚKU. ZAPOMENUTÉ TÉMA?

Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova?

- Jak vypadal český venkov v době pobělohorské?
- Jak se jevila navenek poměrně jednolitá venkovská společnost v celé své složitosti?
- Jak vypadal každodenní „chléb” obyčejného rolníka?
- Jak na tom byly okrajové skupiny venkovské společnosti, jako byli tuláci, cikánské obyvatelstvo, zběhlí poddaní apod.?
- Jak fungovala migrace a mobilita venkovského obyvatelstva?

Objevte novověký venkov tak, jak ho neznáte.

Získejte cyklus

přednášek na téma:

Perličky z české historie:

Zvýhodněný balík 3 přednášek
2400 Kč
999 Kč
Získejte 3 přednášky:
Sex v době temna
Jakub Krčín z Jelčan
Český venkov v novověku
za pouhých 999 Kč!
záznam ihned k dispozici
neomezený přístup
odborné přednášky
Balík přednášek o středověku a novověku
10 290 Kč
5 490 Kč
Cyklus přednášek
českých dějin
12 přednášek
neomezený přístup
vždy k dispozici
odborní přednášející: Petr Čornej, Petr Hora Hořejš, Jaroslav Čechura

Zvýhodněná cena platí pouze do:

30 dní garance vrácení peněz 

Rozhodli jsme se, že vám nabídneme testovací jízdu. S cyklem Perličky z české historie se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme vám peníze.

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

historik specializující se na novověké sociální dějiny
Jaroslav Čechura je český historik specializující se především na novověké sociální dějiny, konflikty, rebelie, kriminalitu, stavovskou politiku a politickou kulturu sněmování.

Základní vzdělání získal na školách ve Štáhlavech a Starém Plzenci, gymnázium absolvoval úspěšně v Blovicích. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie-politická ekonomie. Tituly kandidáta (1986) a doktora věd (1996) získal na Akademii věd. V letech 1990 až 1992 studoval v SRN. Od roku 1992 je docentem a od roku 2000 profesorem na FF UK v Praze.

V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Dále pracoval do roku 2002 ve vedení Archivu Národního muzea. Od tohoto roku přednáší na Ústavu dějin FF UK a je zaměstnán jako odborný pracovník Archivu Národního muzea. Také přednáší na Technické univerzitě v Liberci.

Jaké přednášky obsahuje Balík

STŘEDOVĚK a NOVOVĚK?

Pro více informací rozklikněte +

1. VZNIK ČESKÉHO STÁTU

- Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“
- Časové období: 845–1000
- Délka 101 minut
- Petr Čornej

2. CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ

- Včetně podstatných událostí předchozího období
- Časové období: 1000–1306
- Délka 122 minut
- Petr Čornej

3. NAŠE DĚJINY JEDNÍM TAHEM

- Směřování českých dějin, uzlové body historie půldruhého tisíciletí dlouhé, vrcholy a pády
- Délka 144 minut.
- Petr Hora Hořejš

4. VLÁDA KARLA IV.

- Včetně vlády Lucemburků
- Časové období: 1310–1400
- Délka 90 minut
- Petr Čornej

5. VELCÍ REFORMÁTOŘI MARIE TEREZIE A JOSEF II

- Hluboké a všestranné reformy matky a syna položily základy modernímu státu.
- Délka 127 minut.
- Petr Hora Hořejš

6. VÁCLAV IV., PODIVNÝ ČESKÝ KRÁL

- Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. - Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.
- Jaroslav Čechura

7. HUSITSTVÍ A ZROD STAVOVSKÉHO STÁTU

- Časové období: 1400–1526
- Délka 104 minut
- Petr Čornej

8. SEX V DOBĚ TEMNA

Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let, které se opírá o bohatou dokumentaci jihočeských archivů. - Jaroslav Čechura

9. ČARODĚJNICE Z VELKÝCH LOSIN. MÝTUS NAŠICH DĚJIN?

Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin? - Jaroslav Čechura

10. STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 1618 AŽ 1620. FATÁLNÍ OMYL STAVŮ?

České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem. - Jaroslav Čechura

11. JAKUB KRČÍN Z JELČAN, PRVNÍ ČESKÝ MANAŽER

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk. - Jaroslav Čechura

12. ČESKÝ VENKOV V NOVOVĚKU. ZAPOMENUTÉ TÉMA?

Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova? - Jaroslav Čechura

Proč zakoupit cyklus Perličky z české historie?

Dostanou se k vám unikátní informace

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Přednášky budete mít navždy k dispozici jako videa i MP3.