Odhalte taje českých dějin,

o kterých se příliš nemluví.  

Chcete objevit témata pozdně středověkých a novověkých dějin, která jsou neznámá a pikantní? Vydejte se na pouť za perličkami českých dějin, kterou vás provede Jaroslav Čechura, specialista na konflikty, rebelie, kriminalitu a sociální dějiny. V jeho přednáškách se mimo jiné dozvíte:

 • Jak se projevovala sexualita v barokní epoše.
 • Proč byl Jakub Krčín z Jelčan tak zdatným hospodářem a manažerem.
 • Co Českému království dala a vzala vláda podivného panovníka Václava IV.
 • Jak vypadal český venkov v době novověku.
 • Zda bylo stavovské povstání obrovským omylem nebo nevyhnutelnou událostí.
 • Kolik pravdy a lží je ukryto v čarodějnických procesech.

Chcete poznat kontroverzní osobnosti,

události a zlomy českých dějin?

Jaroslav Čechura se nebojí témat,

která jiní raději nezkoumají...

Vláda Karla IV., upálení Mistra Jana Husa, bitva na Bílé hoře, rekatolizace... To jsou témata, kterým se věnuje vícero historiků. Jsou sice velmi důležitá a zajímavá, ale na druhou stranu tak probádaná a vyčerpaná, že už skoro nemají co nabídnout. Pak jsou témata, do kterých se historikům příliš „nechce”.

Věděli jste například, že mlynáři byli sexuální predátoři raného novověku? Že naivní stavové netušili, co je po Bílé hoře čeká? Že Jan Lucemburský se s manželkou nenáviděl a syna Karla se bál? Nebo že Jakub Krčín z Jelčan byl kromě excelentního manažera taky pijanemsukničkářem? Anebo že „zimní král” Fridrich Falcký přeplaval Vltavu, což byl na tehdejší dobu velmi kvalitní sportovní výkon?

Představte si, že všechna méně známá

a přesto zajímavá fakta

máte pohodlně na jednom místě.

Bylo by příjemné mít tyto pozoruhodné informace bez hledání a stále k dispozici. A získat důvěryhodný zdroj, který je dostupný prakticky odkudkoliv a který je pro Vás na celý život.

Profesor Jaroslav Čechura jako znalec mikrohistorie, která se zabývá životy a vztahy obyčejných lidí, pro Vás připravil sérii přednášek, s níž probádáte české dějiny z jiné perspektivy.

Zní to pěkně? Udělejte ještě pár krůčků...

Pátečníci s respektem navazují

na prvorepublikové intelektuální uskupení.

Za Pátečníky se označovala skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj setkávali pravidelně každý pátek.

V roce 1925 se stal spolek Pátečníků zavedenou institucí – Karel Čapek koupil vilu na Vinohradech v dnešní ulici Bratří Čapků a už v roce 1927 se název Pátečníci všeobecně vžil.

Mezi Pátečníky patřily intelektuální špičky jako bratři Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Jan Masaryk a mnoho dalších.

Pátečníci tak navazují na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovni a cítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Pátečníci ctí společné hodnoty,

snaží se je prohlubovat a šířit.

Klub Pátečníků tvoří uzavřenou skupinu osobností, expertů, umělců, podnikatelů a občanů ze všech regionů ČR, vzájemně propojených na hodnotách:

 • 1
  Přátelství
 • 2
  Svoboda
 • 3
  Odpovědnost

Online cykly přednášek české historie

Klubu Pátečníků jsou tu pro každého,

kdo prahne po informacích a názorech,

které jsou jinak jen stěží dosažitelné.

Jedním z cílů klubu Pátečníků je své vědomosti a názory šířit. Nikoliv se izolovat v uzavřené skupině, která si „žije sama pro sebe”. Ale maximálně obohatit každého, kdo má zájem o:

 • Poznání a osobní rozvoj.
 • Tříbení názorů na současný svět.
 • Rozšíření znalostí prostřednictvím přednášek důvěryhodných expertů.
 • Větší rozhled a orientaci v současné době.
 • Celoživotního vzdělávání.
 • Zdroj informací pro kritické myšlení.
 • Intelektuální a duchovní inspiraci pro současnou nelehkou dobu.

Co říkají účastníci

o historických přednáškových cyklech

Klubu Pátečníků:

"Mám rád historii a akademie historie jsou vynikající. Přednášky jsou srozumitelné, zajímavé a na vysoké odborné úrovni. Dozvěděl jsem se mnoho nových věcí a můj historický obzor (z kterého se odvíjí i názor na současné dění) se velmi rozšířil a zkvalitnil. Často jsou zde uvedena fakta, o kterých se v historii mlčí."
Jaroslav Horák
„Od okamžiku, kdy jsem měl možnost poprvé zakoupit prostřednictvím Klubu Pátečníků přístup k přednáškám historika Petra Čorneje, jsem okamžitě reagoval na všechny další nabídky. Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem. Děkuji organizátorům za výběr přednášejících, kteří jsou nejen odborníky v daném oboru, ale jsou schopni předat své vědomosti velice přitažlivou formou.”
Miloš Kaška

Staňte se součástí cyklu přednášek

s názvem Perličky z české historie.

Využijte časově omezenou nabídku se slevou.

Americká spisovatelka Jodi Picoult pravila, že „Historie nejsou jen data, místa a války. Jsou to především lidé, kteří zaplňují volný prostor mezi nimi.“

Přesně proto jsme mezi přednáškové cykly zařadily také témata Jaroslava Čechury, který se zaměřuje také na historii „běžného dne.”

8 důvodů, proč vstoupit

do cyklu Perličky z české historie:

 • 1
  Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace mikrohistorie.
 • 2
  Snadno pochopíte dějinné souvislosti.
 • 3
  Dozvíte se unikátní informace, které se neprezentují ve školách, ani jinde.
 • 4
  Seznámíte se s názory a vědomostmi uznávaného profesora historie.
 • 5
  Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv.
 • 6
  Po skončení online přednášek můžete klást dotazy.
 • 7
  Cyklus je vhodný i pro zájemce “začátečníky”.
 • 8
  Dostanete 30denní garanci vrácení peněz.

12+ hodin živých online přednášek,

po kterých můžete klást Jaroslavu Čechurovi dotazy

Poznejte české pozdně středověké a novověké dějiny z jiného úhlu pohledu se zaměřením na každodennost. Zaposlouchejte do výběrových přednášek Jaroslava Čechury.

Cyklus Perličky z české historie obsahuje přednášky:

1. Václav IV., podivný český král

Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.

 • Proč se proti němu vzbouřila vyšší šlechta v čele s moravským markrabětem Joštem?
 • Z jakého důvodu nikdy neuměl sbírat a vyhodnocovat důležité informace?
 • Proč nezvládal správně reagovat ve vyhrocených situacích?
 • V jaké situaci se nacházel, když stanul v čele Českého království po smrti otce Karla IV.?
 • Z čeho pramenila jeho neschopnost?
 • Proč si Jaroslav Čechura myslí, že byl pravděpodobné homosexuálem?

Poznejte Václava IV. Jako člověka i jako krále, který uvízl v komplikované situaci po smrti svého otce Karla IV.

Přednáška se uskutečnila v minulosti.
Audio i video záznam přednášky je pro Vás připraven v členské sekci.

Hodnota přednášky: 800 Kč

2. Jakub Krčín z Jelčan, první český manažer

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk. Díky přednášce:

 • Poznáte jihočeského regenta jako zdatného hospodáře.

 • Zjistíte, jaký byl jeho rodinný původ a kořeny.

 • Do detailu prozkoumáte jeho osobní život.

 • Objevíte obraz překvapivě rozmanitého života slavného rybníkáře.

 • Zjistíte, jaký byl Jakub Krčín z Jelčan doopravdy.

Nahlédněte do „běžného dne” slavného rybníkáře, manažera a téměř obyčejného člověka.

Přednáška se uskutečnila v minulosti.
Audio i video záznam přednášky je pro Vás připraven v členské sekci.

Hodnota přednášky: 800 Kč

3. Stavovské povstání 1618 až 1620. Fatální omyl stavů?

České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem. Chcete vědět:

 • Jaká byla geneze událostí vedoucí k roku 1618?

 • Co české stavy podcenily a proč?

 • Kdo to všechno vlastně platil?

 • Jaké byly klíčového osobnosti onoho dění?

 • Co znamenala bitva na Bílé hoře pro stavy a další dekády?

 • Jak probíhaly všední dny během let 1618 až 1620?

Prozkoumejte dva divoké roky z kulturního, hospodářského a politického hlediska s vhledem do běžného života tehdejších lidí.  

Přednáška se uskutečnila v minulosti.
Audio i video záznam přednášky je pro Vás připraven v členské sekci.

Hodnota přednášky: 800 Kč

4. Český venkov v novověku. Zapomenuté téma?

Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova?

 • Jak vypadal český venkov v době pobělohorské?

 • Jak se jevila navenek poměrně jednolitá venkovská společnost v celé své složitosti?

 • Jak vypadal každodenní „chléb” obyčejného rolníka?

 • Jak na tom byly okrajové skupiny venkovské společnosti jako byli tuláci, cikánské obyvatelstvo, zběhlí poddaní apod.?

 • Jak fungovala migrace a mobilita venkovského obyvatelstva?

Objevte novověký venkov tak, jak ho neznáte.

Přednáška se uskutečnila v minulosti.
Audio i video záznam přednášky je pro Vás připraven v členské sekci.

Hodnota přednášky: 800 Kč

5. Sex v době temna

Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let, které se opírá o bohatou dokumentaci jihočeských archivů. V přednášce se například dozvíte:

 • Byl sex v časech, které bývají nazývány „dobou temna“, tabu, nebo nebyl?

 • Jakou roli hrál takzvaný sňatkový pragmatismus?

 • Jaký význam se přisuzoval slibu manželství?

 • Jak veřejné mínění hodnotilo předmanželský sex?

 • Jak bylo nakládáno s neprovdanými ženami, které otěhotněly, a s nemanželskými dětmi?

 • Jak byly trestány sexuální delikty počínaje znásilněním a incestem konče?

 • Jaké sexuální praktiky a jaké antikoncepční prostředky se používaly?

To jsou jen některé otázky, na které najdete v přednášce odpovědi. Leckoho možná velmi překvapí...

Přednáška se uskutečnila v minulosti.
Audio i video záznam přednášky je pro Vás připraven v členské sekci.

Hodnota přednášky: 800 Kč

6. Čarodějnice z Velkých Losin. Mýtus našich dějin? 

Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin? V přednášce se dozvíte:

 • Jaké byly odlišnost perzekucí podle výslechů zachycených ve smolných knihách na straně jedné a losinských protokolů na straně druhé?

 • Byly perzekuce cíleným pronásledováním žen?

 • Co skutečně stálo za čarodějnickými procesy?

 • Jde o kruté události nebo jsou historicky přikrášleny?

 • Jaké typy práva útrpného se nejčastěji používaly?

Probádejte čarodějnické procesy ve Velkých Losinách z jiných úhlů pohledu.

Přednáška se uskutečnila v minulosti.
Audio i video záznam přednášky je pro Vás připraven v členské sekci.

Hodnota přednášky: 800 Kč

Přednáškou vás provede

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Jaroslav Čechura je český historik specializující se především na novověké sociální dějiny, konflikty, rebelie, kriminalitu, stavovskou politiku a politickou kulturu sněmování.

Základní vzdělání získal na školách ve Štáhlavech a Starém Plzenci, gymnázium absolvoval úspěšně v Blovicích. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie-politická ekonomie. Tituly kandidáta (1986) a doktora věd (1996) získal na Akademii věd. V letech 1990 až 19992 studoval v SRN. Od roku 1992 je docentem a od roku 2000 profesorem na FF UK v Praze.

V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Dále pracoval do roku 2002 ve vedení Archivu Národního muzea. Od tohoto roku přednáší na Ústavu dějin FF UK a je zaměstnán jako odborný pracovník Archivu Národního muzea. Také přednáší na Technické univerzitě v Liberci.

Zaregistrujte se do přednáškového cyklu

Perličky z české historie

a získejte pravidelný přísun online živých přednášek.

Netrapte se s vyhledáváním informací. Do všech přednášek se zapojíte online a na závěr můžete klást dotazy. Po jejich skončení se v členské sekci po přihlášení snadno dostanete ke všem přednáškám. Nahlédněte do členské sekce:

Díky přehledné členské sekci:

 • Nemusíte nikam chodit.

 • Si snadno přehrajete všechna videa na PC i mobilních zařízeních.

 • Každé video si poslechnete jako audio a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.

 • Máte možnost sledování videí na doživotí.

Cykly přednášek o historii jsou u Pátečníků oblíbené.

Takto je popisují posluchači:

„V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala dva vzdělávací kurzy, a to cyklus o moderních dějinách vedený panem prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený panem prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků velmi doporučit.”
Eva Jelínková
„Tak už mám za sebou první lekci! Moc se mi to líbilo, děkuji! Petr Čornej je skvělý! Udělal jsem dobře, že jsem se k Akademii připojil, aspoň se na stará kolena ještě něco naučím.”
Jaroslav Mlynář
„Akademii Klubu Pátečníků jsem si vybrala pro předpokládaný kvalitní přednáškový systém. Zatím navštěvuji Akademii Petra Pitharta, kde mne zaujal přístup a znalosti lektora. Mnohé nejen pečlivě prostudoval, ale také prožil. Jména dalších akademiků rovněž zajištují zajímavá témata a odborné znalosti.
Miroslava Nulíčková

Jiří Bešta

Jiří Buršik

Iveta Karásková

Čerpejte informace, dnes za 4 800 Kč

Přednáška Václav IV., podivný český král
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Jakub Krčín z Jelčan, první český manažer
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Stavovské povstání 1618 až 1620. Fatální omyl stavů?
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Český venkov v novověku. Zapomenuté téma?
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Sex v době temna
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Čarodějnice z Velkých Losin. Mýtus našich dějin?
HODNOTA 800 Kč
HODNOTA CELKEM
4 800 Kč

   30 dní garance vrácení peněz  

Rozhodli jsme se, že Vám nabídneme testovací jízdu. S cyklem Perličky z české historie se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme Vám peníze.

Na co se nás často ptáte

Co když se nestihnu připojit k vysílání? Přijdu tak o přednášku?

Ne! Přednášku budete mít k dispozici ze záznamu v členské sekci i po samotném online vysílání.

Kde se na přednášku podívám?

Přednášku budete mít k dispozici v členské sekci, kde si ji jednoduše přehrajete.

Jaké technické vybavení potřebuji pro to, abych se mohl/a účastnit přednášky?

Stačí běžný počítač zvládající přehrát video na youtube v prohlížeči a stabilní připojení k internetu. Přednášku je možné přehrát i na mobilu či tabletu, který je připojen k internetu a zvládne přehrávat videa z youtube.

Moc to s počítači neumím, zvládnu se k přednášce dostat jednoduše?

ANO! Do e-mailové schránky Vám přijde e-mail, kde budete mít link přímo na přednášku. Stačí na něj v čase přednášky kliknout a můžete sledovat/klást dotazy.

Pro sledování videí v členské sekci obdržíte e-mailem přístupy s heslem a návodem, jak na to.

Za jak dlouho bude záznam přednášky v členské sekci?

Záznam přednášky bude do členské sekce přidán bezprostředně po jejím odvysílání.

Jak dlouho budu mít přístup ke všem videím/bonusům

Váš přístup Vám zůstane na doživotí. To znamená, že se k daným materiálům budete moci kdykoliv vracet.

Získejte cyklus 6 přednášek

za 4 800 Kč

Dozvíte se například:

 • Jak se projevovala sexualita v barokní epoše.
 • Proč byl Jakub Krčín z Jelčan tak zdatným hospodářem a manažerem.
 • Co Českému království dala a vzala vláda podivného panovníka Václava IV.
 • Jak vypadal český venkov v době novověku.
 • Zda bylo stavovské povstání obrovským omylem nebo nevyhnutelnou událostí.
 • Kolik pravdy a lží je ukryto v čarodějnických procesech.

Zopakujte si benefity, které získáte po registraci:

 • Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace mikrohistorie.
 • Snadno pochopíte dějinné souvislosti. 
 • Dozvíte se unikátní informace, které se neprezentují ve školách, ani jinde.
 • Seznámíte se s názory a vědomostmi uznávaného profesora historie. 
 • Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv.
 • Po skončení online přednášek můžete klást dotazy.
 • Cyklus je vhodný i pro zájemce “začátečníky”.
 • Dostanete 30denní garanci vrácení peněz.
Přednáška Václav IV., podivný český král
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Jakub Krčín z Jelčan, první český manažer
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Stavovské povstání 1618 až 1620. Fatální omyl stavů?
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Český venkov v novověku. Zapomenuté téma?
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Sex v době temna
HODNOTA 800 Kč
Přednáška Čarodějnice z Velkých Losin. Mýtus našich dějin?
HODNOTA 800 Kč
HODNOTA CELKEM
4 800 Kč