Perličky

z české historie 2

Perličky

z české historie 2

cyklus přednášek

Vydejte se na pouť za perličkami českých dějin, kterou vás provede prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., specialista na život poddaných, jejich vztahy, sexualitu, kriminalitu, rebélii, ale i politiku v pozdním středověku a novověku.

Jaroslav Čechura se nebojí témat, která jiní raději nezkoumají. Jeho oblíbený cyklus přednášek se dočkal pokračování!

Věděli jste například, že mlynáři byli sexuální predátoři raného novověku? Že naivní stavové netušili, co je po Bílé hoře čeká? Že Jan Lucemburský se s manželkou nenáviděl a syna Karla se bál? Nebo že Jakub Krčín z Jelčan byl kromě excelentního manažera taky pijanem a sukničkářem? Anebo že „zimní král” Fridrich Falcký přeplaval Vltavu, což byl na tehdejší dobu velmi kvalitní sportovní výkon?

Dozvíte se:

Kteří čeští králové nezvládali své dluhy?

Jak se žilo v českých zemích za doby Jagellonců?

Jaké perličky ze svého soukromí před veřejností skrývali Habsburkové?

Kde by české země byly bez nalezišť stříbra?

Co obsahuje

Cyklus Perličky z české historie 2 ?

Přenášky budete mít neomezeně k dispozici ve video i MP3 formě a můžete si je tak pustit kdykoliv a kdekoliv.

STŘÍBRO: ZDROJ PROSPERITY STŘEDOVĚKÝCH ČECH

Stříbro hrálo klíčovou roli v prosperitě středověkých Čech, zejména ve 13. a 14. století. Objemné naleziště stříbra v Kutné Hoře a dalších lokalitách představovaly značný ekonomický zdroj pro české království. Těžba a zpracování stříbra nejenže přinesly bohatství a moc českým panovníkům, ale také podnítily ekonomický rozvoj, včetně růstu měst, obchodu a řemesel. Stříbro z Čech bylo vysoce ceněné a jeho obchodní cesty sahaly až do vzdálených částí Evropy. Toto období také vidělo vznik pražského groše, jedné z nejdůležitějších středověkých mincí, která posílila českou ekonomickou a politickou pozici v Evropě.

NAŠI KRÁLOVÉ A JEJICH DLUHY

Toto téma odkrývá zajímavé souvislosti mezi mocí a penězi v dějinách. Během středověku a raného novověku byla finanční situace panovníků často nejistá a problematická, ať už z důvodu válčení, stavby monumentálních staveb či podpory umění a vědy. Někteří králové se zadlužovali až po uši, čímž ovlivňovali nejen svou vlastní vládu, ale i ekonomickou stabilitu celé země. Jací králové byli nejvíce zadlužení a jaký to mělo dopad na politickou a ekonomickou situaci země?

ČECHY V DOBĚ HUSOVĚ

Husitské hnutí, které se odehrálo ve 14. a 15. století, zanechalo hluboké stopy nejen v historii Čech, ale i ve světových dějinách. Tato doba byla charakterizována náboženskými, společenskými a politickými změnami, které ovlivnily nejen tehdejší českou společnost, ale i Evropu jako celek. Přednáška se zaměřuje nejen na samotný život a dílo Mistra Jana Husa, ale i vznik husitství, jeho ideály a boje, které vyvrcholily v husitské války.

JAGELLONSKÁ EPIZODA

Jagellonské dynastie vládla v Čechách od konce 15. století do začátku 16. století. Toto období je zajímavé nejen z politického a vojenského hlediska, ale také z kulturního a sociálního. Jak se dostal Ladislav Jagellonský na český trůn? Zaměříme se na jeho vládu a vztahy s ostatními evropskými mocnostmi, zejména s Polskem a Uherskem. Důležitým tématem je také jeho manželka Anna Jagellonská a její vliv na české dějiny. V době vlády Jagellonců u nás nastal kulturní rozkvět.

POČÁTKY HABSBURKŮ NA ČESKÉM TRŮNU

Tento přechod z Jagellonské dynastie na Habsburky měl zásadní důsledky pro české dějiny a politickou krajinu Evropy. Přednáška se věnuje událostem, které vedly k nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn po bitvě u Moháče v roce 1526 a jeho spojení s Českým královstvím a říší Svaté říše římské. Dále se zabývá důsledky habsburské vlády pro Čechy, včetně náboženských konfliktů a vzestupu protihabsburského odporu, který později vyústil v třicetiletou válku. Jaký vliv měli Habsburkové na českou kulturu a hospodářství a jaké bylo jejich postavení v rámci evropské politiky a diplomacie?

Proč zakoupit cyklus

Perličky z české historie 2?

Dostanou se k vám unikátní informace.

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv.

Přednášky budete mít navždy k dispozici jako videa i MP3.

Kniha Kronika jednoho šílenství

s podpisem Jaroslava Čechury

Kniha Kronika jednoho šílenství: Čarodějnice na severní Moravě v 17. století se věnuje nejznámějším případům čarodějnických procesů na území českých zemí, které se odehrály na severní Moravě, zejména na Velkolosinsku a Šumpersku, v závěru 17. století. Na základě rozsáhlého a dosud málo zpracovaného materiálu kniha sleduje osudy žen i mužů obviněných z čarodějnictví, jejich každodenní život a obzor, přičemž ze zkoumání vyvstává poněkud jiný obraz čarodějnic a čarodějnictví, než bývá obvykle tradován v historické literatuře. Pozornosti se dostává pochopitelně i nejznámějším protagonistům procesů, jejichž osudy zvěčnil film Kladivo na čarodějnice – děkanu Kryštofu Lautnerovi a inkvizitorovi Bobligovi. Díky zpřístupnění výslechových protokolů, které jsou obsáhle citovány, nabízí kniha dramatický čtenářský zážitek.

Získejte cyklus

přednášek na téma:

Perličky z české historie 2:

Pokud chcete přednášky zakoupit jako dárek k Vánocům, ojednávejte do 21.12., ať vám stihneme zaslat dárkový certifikát. 

Kdo vás bude přednáškami provázet?

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

historik specializující se na novověké sociální dějiny
Jaroslav Čechura je český historik specializující se především na novověké sociální dějiny, konflikty, rebelie, kriminalitu, stavovskou politiku a politickou kulturu sněmování.

Základní vzdělání získal na školách ve Štáhlavech a Starém Plzenci, gymnázium absolvoval úspěšně v Blovicích. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie-politická ekonomie. Tituly kandidáta (1986) a doktora věd (1996) získal na Akademii věd. V letech 1990 až 1992 studoval v SRN. Od roku 1992 je docentem a od roku 2000 profesorem na FF UK v Praze.

V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Dále pracoval do roku 2002 ve vedení Archivu Národního muzea. Od tohoto roku přednáší na Ústavu dějin FF UK a je zaměstnán jako odborný pracovník Archivu Národního muzea. Také přednáší na Technické univerzitě v Liberci.