„Vzdělaná a svobodná společnost“

Nadační fond Klubu Pátečníků byl založen členy klubu a jeho posláním je podporovat projekty přispívající ke kultivaci české společnosti, obraně a rozvoji demokracie, prohlubování vzdělanosti lidí, jejich občanských práv a svobod. Nadační fond je otevřen spolupráci a finanční podpoře od dalších občanů po celé ČR, kterým není lhostejný stav české společnosti.

Připravujeme


Pravda v digitálním věku

29.-31. ledna 2024
Velmi nás znepokojuje, jaké množství dezinformací se v mediálním prostoru šíří, jak negativně ovlivňují naši společnost a ve svém důsledku i českou politiku a ekonomiku.

Proto jsme se rozhodli uspořádat online konferenci, která pomůže naší společnosti lépe porozumět, jakým způsobem rozlišovat pravdivé informace od zavádějících či zmanipulovaných zpráv. Zaměříme se také na téma demokracie a proč je pro nás důležitá.

Konferenci pořádá Nadační fond Klubu Pátečníků. Za podpory našich členů, partnerů a spřátelených médií obsah konference dostaneme k co nejvíce občanům ČR. Účast na konferenci bude pro všechny zdarma.

Aktuálně potvrzený program konference (stále rozšiřujeme):

Petr Pithart- O klíčových momentech a zvratech sametové revoluce

Václav Němec- Demokracie a její principy, hodnoty a instituce

Daniel Kroupa- Rozdíl mezi silnou a slabou demokracií

Radkin Honzák- Osobnosti úžasné i porouchané

Slovo zakladatele nadačního fondu

Přišel správný okamžik, abych širokou vztahovou síť, která je kolem mě, a kterou chci maximálně rozšiřovat, oslovil a spojil formou nadačního fondu k podpoře důležitých projektů, prospěšných pro celou Českou republiku. Uvědomuji si, že naše národní prosperita tkví ve vzdělané společnosti, plné kreativních lidí, odhodlaných bránit a rozvíjet své svobody a zároveň cítících odpovědnost za prostor, ve kterém žijí. Společně s podporovateli našeho nadačního fondu chceme žít plnohodnotný a důstojný život v zemi, kterou máme rádi, rozvíjet její potenciál a předat ji v co nejlepším stavu generaci příští.

Jonáš Drobík

Naše aktivity můžete podpořit finančním darem na účet nadačního fondu: 2102382977/2010V případě potřeby vám rádi zašleme potvrzení o daru.