„Vzdělaná a svobodná společnost“

Nadační fond Klubu Pátečníků byl založen členy klubu a jeho posláním je podporovat projekty přispívající ke kultivaci české společnosti, obraně a rozvoji demokracie, prohlubování vzdělanosti lidí, jejich občanských práv a svobod. Nadační fond je otevřen spolupráci a finanční podpoře od dalších občanů po celé ČR, kterým není lhostejný stav české společnosti.

Podporujeme projekty


VEŘEJNÉ A BYTOVÉ PŘEDNÁŠKY

s českými lektory a osobnostmi
Cílem projektu je formou veřejných přednášek a bytových seminářů, které vedou lektoři a významné české osobnosti, přispět k rozvoji vzdělanosti lidí po celém území ČR. Organizátoři takových setkání v jednotlivých regionech ČR zajišťují vhodný prostor, minimální počet 20 účastníků a domlouvají téma, které zajímá místní komunitu. Nadační fond zajišťuje odpovídajícího řečníka, náklady na jeho dopravu a honorář.

POMOC OBYVATELŮM UKRAJINY

na okupovaném území
Pomáháme napřímo lidem, kteří žijí na okupovaném území ukrajiny, ke kterým se jiná západní pomoc nedostane. Potřeby místních se v čase mění. Podařilo se nám dostat mnoho matek s dětmi do bezpečí, zajišťovat pro místní seniory jídlo a další nutné věci, bez kterých by se neobešli. Nyní je tu zima a proto chceme seniorům a dalším lidem, kteří si nemohou sami dojít do lesa, zajistit dřevo na topení.

Slovo zakladatele nadačního fondu

Přišel správný okamžik, abych širokou vztahovou síť, která je kolem mě, a kterou chci maximálně rozšiřovat, oslovil a spojil formou nadačního fondu k podpoře důležitých projektů, prospěšných pro celou Českou republiku. Uvědomuji si, že naše národní prosperita tkví ve vzdělané společnosti, plné kreativních lidí, odhodlaných bránit a rozvíjet své svobody a zároveň cítících odpovědnost za prostor, ve kterém žijí. Společně s podporovateli našeho nadačního fondu, chceme žít plnohodnotný a důstojný život v zemi, kterou máme rádi, rozvíjet její potenciál a předat jí v co nejlepším stavu generaci příští.

Zároveň mne trápí situace, která se nyní odehrává na východ od našich hranic. Má žena je Ukrajinka a já sám na Ukrajině vždy část roku trávím. Bohužel se jedná o oblast, která je od prvního dne okupovaná Ruskem. Na druhou stranu my díky tomu můžeme pomáhat napřímo lidem, kteří pomoc opravdu potřebují a ke kterým se jiná západní pomoc nedostane. Už od samého začátku, za pomoci členů klubu, těmto lidem aktivně pomáháme a pomáhat budeme až do ukončení okupace.

Bc. Jonáš Drobík

Naše aktivity můžete podpořit finančním darem na účet nadačního fondu: 2102382977/2010


Podpořit platební kartou

 

V případě potřeby vám rádi zašleme potvrzení o daru.