Vzdělávací cykly

Na této stránce si můžete zakoupit cykly naučných přednášek zaměřených na filosofii a českou historii. Jedná se opravdu o propracované kurzy se špičkovými autory, které rozšíří Vaše obzory. Investujte do svého vzdělání a učte se od těch nejlepších!

 

Desetidílný cyklus Českých dějin s Petrem Čornejem od roku 845 do 1949

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. je český historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na histografii. Patří k nejuznávanějším historikům v České republice.

Je autorem mnoha publikací. Obdržel cenu Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník za „mimořádný badatelský přínos českému dějepisectví, jehož výsledky kvalifikovaně otevírá i širší veřejnosti“.


Hlavní témata

 • 1
  VZNIK ČESKÉHO STÁTU
  Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“ • Časové období: 845 – 1000
 • 2
  CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ
  Včetně podstatných událostí předchozího období • Časové období: 1000 – 1306
 • 3
  VLÁDA KARLA IV.
  Včetně vlády Lucemburků • Časové období: 1310 – 1400
 • 4
  HUSITSTVÍ A ZROD SAVOVSKÉHO STÁTU
  Časové období: 1400 – 1526
 • 5
  VSTUP DO RANNÉHO NOVOVĚKU
  Včetně Třicetileté války • Časové období: 1526 - 1648
 • 6
  BAROKNÍ A OSVÍCENÁ ČECHIE
  Včetně období tereziánských a josefínských reforem
 • 7
  DLOUHÉ 19. STOLETÍ
  Časové období: 1790 - 1890
 • 8
  KONEC STARÝCH ČASŮ
  Včetně Velké války a vzniku Československa • Časové období: 1890 - 1918
 • 9
  ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
  Včetně „Mnichova“ • Časové období: 1918 - 1938
 • 10
  PROTEKTORÁT A NÁSTUP KOMUNISTŮ
  Časové období: 1939 – 1949

Sedmidílný cyklus moderních dějin Československa s Petrem Pithartem od roku 1918 do 2018

Doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. (*1941, Kladno) je český politik, člen Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, bývalý člen KSČ, bývalý předseda české vlády v rámci federace, bývalý předseda a dlouholetý místopředseda Senátu Parlamentu České republiky. Po sametové revoluci krátce i poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, počátkem 90. let politik Občanského hnutí. Je šéfredaktorem filosofického časopisu Reflexe. Ve svých odborných textech se věnuje zejména antické a středověké filosofii, filosofii 20. století a filosofii práva. Příležitostně komentuje aktuální politické dění v MF Dnes, Lidových novinách či Hospodářských novinách. 


Hlavní témata

 • 1
  Vznik ČSR v říjnu 1918 a co tomu historicky předcházelo
 • 2
  První republika 1919 - 1938
 • 3
  Mnichov, Druhá republika, Böhmen und Möhren, 2. světová válka, československý exil (Londýn/Moskva) a poválečné uspořádání střední Evropy
 • 4
  Poválečné změny, odsun sudetských Němců, nástup komunismu 1945–1949; padesátá léta
 • 5
  „Osmašedesátý“ (co mu předcházelo – 60. léta; „68“ a nástup normalizace)
 • 6
  Charta 77 a disidentské hnutí, „Devětaosmdesátý“
 • 7
  Současnost „po devětaosmdesátém“ 1990-2018; Historické souvislosti a paralely

Desetidílný cyklus filosofie s Danielem Kroupou a dalšími..

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. (* 6. ledna 1949 Plzeň) je český politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filosof a signatář Charty 77, někdejší předseda ODA, po sametové revoluci československý poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum (později za ODA), v 90. letech poslanec Poslanecké sněmovny za ODA, které v letech 1998–2001 předsedal, na přelomu století senátor Senátu PČR.


Hlavní témata

 • 1
  Co je filosofie?
 • 2
  Hlavní směry a obory současné filosofie
 • 3
  Co je pravda?
  Hostem je prof. Pavel Kouba
 • 4
  Co je fenomén?
  Hostem je doc. Filip Karfík, Ph.D.
 • 5
  Kdo je bůh?
  Hostem je Tomáš Halík Th.D.
 • 6
  Kdo je člověk?
  Hostem je prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc
 • 7
  Co je spravedlnost?
  Hostem je prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.
 • 8
  Co je milost?
  Hostem je prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
 • 9
  Co je dobro?
  Hostem je doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
 • 10
  Co je svoboda?

Prodejní formulář