Moderní dějiny

"Kdo nezná historii, je odsouzený ji opakovat. "

Moderní dějiny

cyklus přednášek

Jak se snadno a pohodlně dozvědět více o české historii a pochopit současné dění u nás a ve světě?

Dějiny tvoří každý z nás, od nepaměti. Jsou o tom, co se událo. Ale také o naší přítomnosti, která se během sekundy stává minulostí.

Pokud s našimi dějinami dobře naložíme, poslouží jako poučení z minulosti do budoucnosti. Bez poznání minulosti není zkrátka možné pochopit přítomnost.

invaze
pochod

Kdo nezná historii, je odsouzený ji opakovat. 

V moderním světě panuje informační chaos. Najít si ověřené a objektivní informace je čím dál obtížnější. Spousty odborných knih, časopisů, článků na internetu, historických filmů a dalších zdrojů na vás “padá” ze všech stran.

Jak je přebrat? Jak všechny projít, když máte omezené časové možnosti? Jak předem poznat, kterou knížku se opravdu vyplatí důkladně přečíst a kterou raději vůbec nebrat do ruky? Kdo je takový odborník, na kterého se můžete bez problémů spolehnout?

Kde nalézt opravdovou hodnotu, která vám pomůže k pochopení historických souvislostí?

Občas by bylo možná jednodušší hledat jehlu v kupce sena.

Dozvíte se:

Co historicky předcházelo vzniku ČSR?

Kdo vyhrál kterou válku? Byl to vůbec někdo? Co je Německo? Rusko? Co jsme my?

Nástup sociálního státu v Evropě, železná opona a rozdíly za ní.

Převrat nebo revoluce?

...a mnohem víc

Co obsahuje

Cyklus přednášek Moderní dějiny ?

Přenášky jsou k dispozici ve video i MP3 formě, přístup získáváte napořád a můžete si je tak pustit kdykoliv a kdekoliv.

Národní versus národnostní stát

Délka 98 minut

Politický život první republiky

Délka 107 minut

Tři války minulého století

Délka 121 minut

Mnichov I

Délka 113 minut

Mnichov II

Délka 126 minut

Druhá republika

Délka 132 minut

Poválečné změny

Délka 132 minut

Únor 1948

Délka 93 minut

Evropa po válce

Délka 151 minut

Nástup neoliberalismu ve světě

Délka 125 minut

Československá šedesátá léta

Délka 134 minut

„Osmašedesátý“

Délka 138 minut

Rozpad SSSR

Délka 112 minut

Bilance našeho Listopadu

Délka 102 minut

1989 II

Délka 107 minut

Kniha Podnik s nejistým koncem

s podpisem Petra Pitharta

Knižní rozhovor novinářky Andrey Procházkové a politika Petra Pitharta o naší cestě ke svobodě, a především o tom, co se v politice a ve společnosti událo od roku 1989 až po současnost. Jak vypadalo zákulisí sametové revoluce? Co se za třicet let polistopadového vývoje povedlo, a co naopak ne? Jaký vliv mají čeští prezidenti na společnost? A proč se naše světy najednou nepotkávají? Nad těmito otázkami diskutují dvě generace vzdálené od sebe více než padesát let.

Kniha má obecně sloužit jako průvodce v době, kdy jedna událost střídá druhou ve stále rychlejším tempu, přesto však někteří politici a společenské fenomény stále zůstávají. Příběh se věnuje nejen klíčovým politickým událostem a postavám, ale přirozeně se prolíná s Pithartovým životem a zážitky. Mezigenerační dialog umožňuje nahlédnout do zákulisí české politiky a její poměrně nedávné historie, která tu je s námi dodnes.

Získejte cyklus

přednášek na téma:

Moderní historie:

Přednáška Události kolem roku 1989
347 Kč
Přednáška Petra Pitharta o událostech roku 1989 očima politika, který se účastnil dění
1 přednáška
neomezený přístup k záznamu
video i MP3
Akademie české historie
5 997 Kč
Cyklus 44 přednášek
44 přednášek
neomezený přístup k záznamům
vždy k dispozici
Seznámíte se s názory a vědomostmi špičkových expertů
video i MP3

Pokud chcete přednášky zakoupit jako dárek k Vánocům, ojednávejte do 21.12., ať vám stihneme zaslat dárkový certifikát. 

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Doc. JUDr. Petr Pithart

český politik, historik a spisovatel
Petr Pithart je bývalý předseda a dlouholetý místopředseda Senátu Parlamentu České republiky. Po sametové revoluci krátce i poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, počátkem 90. let politik Občanského hnutí.

Doc. JUDr. Petr Pithart (* 2. ledna 1941, Kladno) je český politik, člen Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové, bývalý předseda české vlády, bývalý předseda a současný místopředseda Senátu Parlamentu České republiky. V roce 1989 a později se Petr Pithart angažoval v Občanském fóru. V období únor 1990 až červenec 1992 byl předsedou české vlády. Byl zastánce zachování Československa, známým se stal jeho termín dvojdomek. V roce 1991 při rozpadu OF se stal spoluzakladatelem a místopředsedou Občanského hnutí, které po prohraných volbách 1992 opustil, stejně jako na přechodnou dobu politiku. V letech 1996–1998 a 2000–2004 byl předsedou Senátu a v letech 1998–2000 a od roku 2004 jeho místopředsedou. V roce 2003 neúspěšně kandidoval na funkci prezidenta České republiky. Od roku 1990 působí jako docent Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Proč zakoupit cyklus Moderní dějiny?

Dostanou se k vám unikátní informace

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Přednášky budete mít navždy k dispozici jako videa i MP3.

Co obsahuje cyklus přednášek

"Akademie české historie" ?

44 přednášek od 4 předních českých historiků

STŘEDOVĚK

1. VZNIK ČESKÉHO STÁTU

- Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“
- Časové období: 845–1000
- Délka 101 minut
- Petr Čornej

2. CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ

- Včetně podstatných událostí předchozího období
- Časové období: 1000–1306
- Délka 122 minut
- Petr Čornej

3. NAŠE DĚJINY JEDNÍM TAHEM

- Směřování českých dějin, uzlové body historie půldruhého tisíciletí dlouhé, vrcholy a pády
- Délka 144 minut.
- Petr Hora Hořejš

4. VLÁDA KARLA IV.

- Včetně vlády Lucemburků
- Časové období: 1310–1400
- Délka 90 minut
- Petr Čornej

5. VÁCLAV IV., PODIVNÝ ČESKÝ KRÁL

- Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.
- Jaroslav Čechura

6. HUSITSTVÍ A ZROD STAVOVSKÉHO STÁTU

- Časové období: 1400–1526
- Délka 104 minut
- Petr Čornej

7. STŘÍBRO - ZDROJ PROSPERITY ČECH

- Stříbro - zdroj prosperity středověkých Čech
- Jaroslav Čechura
- Délka: 65 minut

8. NAŠI KRÁLOVÉ A JEJICH DLUHY

- Naši králové a jejich dluhy
- Jaroslav Čechura
- Délka: 69 minut

9. ČECHY V DOBĚ HUSOVĚ

- Čechy v době Husově
- Jaroslav Čechura
- Délka: 73 minut

10. JAGELLONSKÁ EPIZODA

- Jagellonská epizoda
- Jaroslav Čechura
- Délka: 58 minut

RANÝ NOVOVĚK

11. POČÁTKY HABSBURKŮ NA ČESKÉM TRŮNĚ

- Počátky Habsburků na českém trůně
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání proběhne 22. 5. 2024 v 19:00
- Následně neomezený přístup k záznamu

12. VSTUP DO RANÉHO NOVOVĚKU

- Včetně Třicetileté války
- Časové období: 1526–1648
- Délka 83 minut
- Petr Čornej

13. STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 1618 AŽ 1620. FATÁLNÍ OMYL STAVŮ?

- České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem.
- Jaroslav Čechura

14. JAKUB KRČÍN Z JELČAN, PRVNÍ ČESKÝ MANAŽER

- Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk.
- Jaroslav Čechura

15. SEX V DOBĚ TEMNA

- Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let, které se opírá o bohatou dokumentaci jihočeských archivů.
- Jaroslav Čechura

16. ČESKÝ VENKOV V NOVOVĚKU. ZAPOMENUTÉ TÉMA?

- Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova?
- Jaroslav Čechura

17. ČARODĚJNICE Z VELKÝCH LOSIN. MÝTUS NAŠICH DĚJIN?

- Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin?
- Jaroslav Čechura

18. BAROKNÍ A OSVÍCENÁ ČECHIE

- Včetně období tereziánských a josefínských reforem
- Časové období: 1650–1790
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

DLOUHÉ

19.STOLETÍ

19. VELCÍ REFORMÁTOŘI MARIE TEREZIE A JOSEF II.

- Hluboké a všestranné reformy matky a syna položily základy modernímu státu
- Délka 127 minut
- Petr Hora Hořejš

20. DLOUHÉ 19. STOLETÍ

- Časové období: 1790–1890
- Délka 100 minut
- Petr Čornej

21. ŽIVOT ZA CÍSAŘE PÁNA

- Žalář národů? Nikoli. Slušný a rychle se rozvíjející demokratický stát.
- Délka 140 minut
- Petr Hora Hořejš

22. KONEC STARÝCH ČASŮ

- Včetně Velké války a vzniku Československa
- Časové období: 1890–1918
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

ČESKÁ HISTORIE PŘED

2.SVĚTOVOU VÁLKOU

23. VZNIK MALÉHO STÁTU NA TROSKÁCH MNOHEM VĚTŠÍHO

- Peripetie zrodu ČSR. Zhoubný nacionalismus, válka, „svatá trojice“ TGM, Beneš, Štefánik.
- Délka 168 minut
- Petr Hora Hořejš

24. VÝHRY A PROHRY PRVNÍ REPUBLIKY

- V poválečném světě bez opravdových spojenců a s chybným přístupem k vlastním menšinám doma.
- Délka 149 minut.
- Petr Hora Hořejš

25. KONFLIKTNÍ ZAČÁTKY PRVNÍ REPUBLIKY

- Délka 116 minut
- Petr Hora Hořejš

26. MASARYKOVCI

- Délka 168 minut.
- Petr Hora Hořejš

27. MASARYKOVCI ZE ZÁKULISÍ

- Délka 117 minut.
- Petr Hora Hořejš

28. NÁRODNÍ VERSUS NÁRODNOSTNÍ STÁT

- Vznik ČSR v říjnu 1918 a co tomu historicky předcházelo.
- Délka 98 minut
- Petr Pithart

29. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

- Včetně „Mnichova“.
- Časové období: 1918–1938
- Délka 102 minut
- Petr Čornej

30. POLITICKÝ ŽIVOT PRVNÍ REPUBLIKY

- Období 1919 - 1938
- Délka 107 minut
- Petr Pithart

VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

31. TŘI VÁLKY MINULÉHO STOLETÍ

- Kdo kterou vyhrál a zda vůbec někdo? Co je Německo? Rusko? EU? Co jsme my? Čím vůbec chceme být? Kdo nás pořád zrazuje (my sami sebe...?)
- Délka 121 minut
- Petr Pithart

32. PROTEKTORÁT A NÁSTUP KOMUNISTŮ

- Časové období: 1939–1949.
- Délka 108 minut
- Petr Čornej

33. MNICHOV I

- Co všechno z něho pošlo: 2. republika, Protektorát, ale také léta poválečná (až do února 48)
- Délka 113 minut
- Petr Pithart

34. MNICHOV II

- Böhmen und Mähren, 2. světová válka, československý exil (Londýn/Moskva) a poválečné uspořádání střední Evropy.
- Délka 126 minut
- Petr Pithart

35. DRUHÁ REPUBLIKA

- Délka 132 minut
- Petr Pithart

36. POVÁLEČNÉ ZMĚNY

- Odsun sudetských Němců, nástup komunismu 1945–1949; padesátá léta.
- Délka 132 minut
- Petr Pithart

37. ÚNOR 1948

- Délka 93 minut
- Petr Pithart

38. EVROPA PO VÁLCE

- Nástup sociálního státu v Evropě, železná opona a rozdíly za ní (poválečné Polsko, Maďarsko, ČSR), začátek sjednocující se Evropy.
- Délka 151 minut
- Petr Pithart

2. POLOVINA 20. STOLETÍ

39. NÁSTUP NEOLIBERALISMU VE SVĚTĚ

- Šedesátá léta ve Střední Evropě (vzpoury v Maďarsku, NDR, Polsku), Jan Pavel II.
- Délka 125 minut
- Petr Pithart

40. ČESKOSLOVENSKÁ ŠEDESÁTÁ LÉTA

- Role slovenského emancipačního hnutí. Iluze 68 a iluze o 68.
- Délka 134 minut
- Petr Pithart

41. „OSMAŠEDESÁTÝ“

- Co mu předcházelo – 60. léta; „68“ a nástup normalizace.
- Délka 138 minut
- Petr Pithart

42. ROZPAD SSSR

- Jelcin, Gorbačov, Putin a anno mirabilis ("rok zázraků" 1989).
- Délka 112 minut
- Petr Pithart

43. BILANCE NAŠEHO LISTOPADU

- (Převratu nebo revoluce?) Po třiceti letech.
- Délka 102 minut
- Petr Pithart

44. 1989 II

- Délka 107 minut
- Petr Pithart

BONUS: O SMYSLU ČESKÝCH DĚJIN

- Bonus: O smyslu českých dějin
- Petr Čornej
- 126 minut

Přednášky, které proběhnou živě:

Většina přednášek je ze záznamu připravena ihned k poslechu. V roce 2024 proběhne nový cyklus 5 přednášek "Perličky z české historie 2" od Jaroslava Čechury. Můžete se zúčastnit živých vysílání, následně budou všechny přednášky dostupné ze záznamu.

Témata živých přednášek:

  • Stříbro - zdroj prosperity středověkých Čech (záznam)
  • Naši králové a jejich dluhy (záznam)
  • Čechy v době Husově (20. 3. 2024 v 19:00)
  • Jagellonská epizoda (17. 4. 2024 v 19:00)
  • Počátky Habsburků na českém trůnu (15. 5. 2024 v 19:00)

 

Vánoční akce: Vyberte si k přednáškám 1 knihu s podpisem autora zdarma!

Akce platí do 18.12.!

Vybrat si můžete z těchto titulů:

  • Podnik s nejistým koncem: knižní rozhovor s Petrem Pithartem,
  • Kronika jednoho šílenství: Čarodějnice na severní Moravě v 17. století od Jaroslava Čechury,
  • Vabank od Michaela Kocába.

9 důvodů, proč vstoupit do 

Online Akademie české historie

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace historie.

 Snadno pochopíte naše dějiny od vzniku českého státu do současnosti.

Seznámíte se s názory a vědomostmi špičkových expertů.

Dostanou se k vám unikátní informace ze setkání Pátečníků.

Poznáte vzdělané lidi, kteří se dívají do budoucnosti s optimismem.

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv.

Akademie české historie je vhodná i pro zájemce “začátečníky”.

Pokud chcete akademii někomu věnovat, zašleme vám dárkový certifikát.

Dostanete 30denní garanci vrácení peněz.