Moderní dějiny

"Kdo nezná historii, je odsouzený ji opakovat. "

Moderní dějiny

cyklus přednášek

Jak se snadno a pohodlně dozvědět více o české historii a pochopit současné dění u nás a ve světě?

Dějiny tvoří každý z nás, od nepaměti. Jsou o tom, co se událo. Ale také o naší přítomnosti, která se během sekundy stává minulostí.

Pokud s našimi dějinami dobře naložíme, poslouží jako poučení z minulosti do budoucnosti. Bez poznání minulosti není zkrátka možné pochopit přítomnost.

invaze
pochod

Kdo nezná historii, je odsouzený ji opakovat. 

V moderním světě panuje informační chaos. Najít si ověřené a objektivní informace je čím dál obtížnější. Spousty odborných knih, časopisů, článků na internetu, historických filmů a dalších zdrojů na vás “padá” ze všech stran.

Jak je přebrat? Jak všechny projít, když máte omezené časové možnosti? Jak předem poznat, kterou knížku se opravdu vyplatí důkladně přečíst a kterou raději vůbec nebrat do ruky? Kdo je takový odborník, na kterého se můžete bez problémů spolehnout?

Kde nalézt opravdovou hodnotu, která vám pomůže k pochopení historických souvislostí?

Občas by bylo možná jednodušší hledat jehlu v kupce sena.

Dozvíte se:

Co historicky předcházelo vzniku ČSR?

Kdo vyhrál kterou válku? Byl to vůbec někdo? Co je Německo? Rusko? Co jsme my?

Nástup sociálního státu v Evropě, železná opona a rozdíly za ní.

Převrat nebo revoluce?

...a mnohem víc

Co obsahuje

Cyklus přednášek Moderní dějiny ?

Přenášky jsou k dispozici ve video i MP3 formě, přístup získáváte napořád a můžete si je tak pustit kdykoliv a kdekoliv.

Národní versus národnostní stát

Délka 98 minut

Politický život první republiky

Délka 107 minut

Tři války minulého století

Délka 121 minut

Mnichov I

Délka 113 minut

Mnichov II

Délka 126 minut

Druhá republika

Délka 132 minut

Poválečné změny

Délka 132 minut

Únor 1948

Délka 93 minut

Evropa po válce

Délka 151 minut

Nástup neoliberalismu ve světě

Délka 125 minut

Československá šedesátá léta

Délka 134 minut

„Osmašedesátý“

Délka 138 minut

Rozpad SSSR

Délka 112 minut

Bilance našeho Listopadu

Délka 102 minut

1989 II

Délka 107 minut

Získejte cyklus živých

přednášek na téma:

Moderní historie:

Akademie české historie
8 000 Kč
Cyklus 39 přednášek
39 přednášek
neomezený přístup k
vždy k dispozici
Seznámíte se s názory a vědomostmi špičkových expertů

30 dní garance vrácení peněz 

Rozhodli jsme se, že Vám nabídneme testovací jízdu. S cyklem Perličky z české historie se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme Vám peníze.

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

Doc. JUDr. Petr Pithart

český politik, historik a spisovatel
Petr Pithart je bývalý předseda a dlouholetý místopředseda Senátu Parlamentu České republiky. Po sametové revoluci krátce i poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, počátkem 90. let politik Občanského hnutí.

Doc. JUDr. Petr Pithart (* 2. ledna 1941, Kladno) je český politik, člen Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové, bývalý předseda české vlády, bývalý předseda a současný místopředseda Senátu Parlamentu České republiky. V roce 1989 a později se Petr Pithart angažoval v Občanském fóru. V období únor 1990 až červenec 1992 byl předsedou české vlády. Byl zastánce zachování Československa, známým se stal jeho termín dvojdomek. V roce 1991 při rozpadu OF se stal spoluzakladatelem a místopředsedou Občanského hnutí, které po prohraných volbách 1992 opustil, stejně jako na přechodnou dobu politiku. V letech 1996–1998 a 2000–2004 byl předsedou Senátu a v letech 1998–2000 a od roku 2004 jeho místopředsedou. V roce 2003 neúspěšně kandidoval na funkci prezidenta České republiky. Od roku 1990 působí jako docent Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Proč zakoupit cyklus Moderní dějiny?

Dostanou se k vám unikátní informace

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Přednášky budete mít navždy k dispozici jako videa i MP3.

Co obsahuje Akademie české historie

"Cyklus 39 přednášek" ?

67+ hodin přednášek ve 39 videích

STŘEDOVĚK

1. VZNIK ČESKÉHO STÁTU

- Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“
- Časové období: 845–1000
- Délka 101 minut
- Petr Čornej

2. CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ

- Včetně podstatných událostí předchozího období
- Časové období: 1000–1306
- Délka 122 minut
- Petr Čornej

3. NAŠE DĚJINY JEDNÍM TAHEM

- Směřování českých dějin, uzlové body historie půldruhého tisíciletí dlouhé, vrcholy a pády
- Délka 144 minut.
- Petr Hora Hořejš

4. VLÁDA KARLA IV.

- Včetně vlády Lucemburků
- Časové období: 1310–1400
- Délka 90 minut
- Petr Čornej

5. KAREL IV. A JEHO DOBA

- Praha, poprvé kulturně vyzařující, je největším staveništěm Evropy a současně jejím centrem
- Délka 159 minut
- Petr Hora Hořejš

6. VÁCLAV IV., PODIVNÝ ČESKÝ KRÁL

- Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.
- Jaroslav Čechura

7. HUSITSTVÍ A ZROD STAVOVSKÉHO STÁTU

- Časové období: 1400–1526
- Délka 104 minut
- Petr Čornej

RANÝ NOVOVĚK

8. VSTUP DO RANÉHO NOVOVĚKU

- Včetně Třicetileté války
- Časové období: 1526–1648
- Délka 83 minut
- Petr Čornej

9. STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 1618 AŽ 1620. FATÁLNÍ OMYL STAVŮ?

- České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem.
- Jaroslav Čechura

10. JAKUB KRČÍN Z JELČAN, PRVNÍ ČESKÝ MANAŽER

- Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk.
- Jaroslav Čechura

11. SEX V DOBĚ TEMNA

- Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let, které se opírá o bohatou dokumentaci jihočeských archivů.
- Jaroslav Čechura

12. ČESKÝ VENKOV V NOVOVĚKU. ZAPOMENUTÉ TÉMA?

- Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova?
- Jaroslav Čechura

13. ČARODĚJNICE Z VELKÝCH LOSIN. MÝTUS NAŠICH DĚJIN?

- Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin?
- Jaroslav Čechura

DLOUHÉ

19.STOLETÍ

14. BAROKNÍ A OSVÍCENÁ ČECHIE

- Včetně období tereziánských a josefínských reforem
- Časové období: 1650–1790
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

15. VELCÍ REFORMÁTOŘI MARIE TEREZIE A JOSEF II.

- Hluboké a všestranné reformy matky a syna položily základy modernímu státu
- Délka 127 minut
- Petr Hora Hořejš

16. DLOUHÉ 19. STOLETÍ

- Časové období: 1790–1890
- Délka 100 minut
- Petr Čornej

17. ŽIVOT ZA CÍSAŘE PÁNA

- Žalář národů? Nikoli. Slušný a rychle se rozvíjející demokratický stát.
- Délka 140 minut
- Petr Hora Hořejš

18. KONEC STARÝCH ČASŮ

- Včetně Velké války a vzniku Československa
- Časové období: 1890–1918
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

ČESKÁ HISTORIE PŘED

2.SVĚTOVOU VÁLKOU

19. VZNIK MALÉHO STÁTU NA TROSKÁCH MNOHEM VĚTŠÍHO

- Peripetie zrodu ČSR. Zhoubný nacionalismus, válka, „svatá trojice“ TGM, Beneš, Štefánik.
- Délka 168 minut
- Petr Hora Hořejš

20. VÝHRY A PROHRY PRVNÍ REPUBLIKY

- V poválečném světě bez opravdových spojenců a s chybným přístupem k vlastním menšinám doma.
- Délka 149 minut.
- Petr Hora Hořejš

21. KONFLIKTNÍ ZAČÁTKY PRVNÍ REPUBLIKY

- Délka 116 minut
- Petr Hora Hořejš

22. MASARYKOVCI ZE ZÁKULISÍ

- Délka 109 minut.
- Petr Hora Hořejš

23. NÁRODNÍ VERSUS NÁRODNOSTNÍ STÁT

- Vznik ČSR v říjnu 1918 a co tomu historicky předcházelo.
- Délka 98 minut
- Petr Pithart

24. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

- Včetně „Mnichova“.
- Časové období: 1918–1938
- Délka 102 minut
- Petr Čornej

25. POLITICKÝ ŽIVOT PRVNÍ REPUBLIKY

- Období 1919 - 1938
- Délka 107 minut
- Petr Pithart

VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

26. TŘI VÁLKY MINULÉHO STOLETÍ

- Kdo kterou vyhrál a zda vůbec někdo? Co je Německo? Rusko? EU? Co jsme my? Čím vůbec chceme být? Kdo nás pořád zrazuje (my sami sebe...?)
- Délka 121 minut
- Petr Pithart

27. PROTEKTORÁT A NÁSTUP KOMUNISTŮ

- Časové období: 1939–1949.
- Délka 108 minut
- Petr Čornej

28. MNICHOV I

- Co všechno z něho pošlo: 2. republika, Protektorát, ale také léta poválečná (až do února 48)
- Délka 113 minut
- Petr Pithart

29. MNICHOV II

- Böhmen und Mähren, 2. světová válka, československý exil (Londýn/Moskva) a poválečné uspořádání střední Evropy.
- Délka 126 minut
- Petr Pithart

30. DRUHÁ REPUBLIKA

- Délka 132 minut
- Petr Pithart

31. POVÁLEČNÉ ZMĚNY

- Odsun sudetských Němců, nástup komunismu 1945–1949; padesátá léta.
- Délka 132 minut
- Petr Pithart

32. ÚNOR 1948

- Délka 93 minut
- Petr Pithart

33. EVROPA PO VÁLCE

- Nástup sociálního státu v Evropě, železná opona a rozdíly za ní (poválečné Polsko, Maďarsko, ČSR), začátek sjednocující se Evropy.
- Délka 151 minut
- Petr Pithart

2. POLOVINA 20. STOLETÍ

34. NÁSTUP NEOLIBERALISMU VE SVĚTĚ

- Šedesátá léta ve Střední Evropě (vzpoury v Maďarsku, NDR, Polsku), Jan Pavel II.
- Délka 125 minut
- Petr Pithart

35. ČESKOSLOVENSKÁ ŠEDESÁTÁ LÉTA

- Role slovenského emancipačního hnutí. Iluze 68 a iluze o 68.
- Délka 134 minut
- Petr Pithart

36. „OSMAŠEDESÁTÝ“

- Co mu předcházelo – 60. léta; „68“ a nástup normalizace.
- Délka 138 minut
- Petr Pithart

37. ROZPAD SSSR

- Jelcin, Gorbačov, Putin a anno mirabilis ("rok zázraků" 1989).
- Délka 112 minut
- Petr Pithart

38. BILANCE NAŠEHO LISTOPADU

- (Převratu nebo revoluce?) Po třiceti letech.
- Délka 102 minut
- Petr Pithart

39. 1989 II

- Délka 107 minut
- Petr Pithart

získejte 67+ hodin důvěryhodných informací od našich expertů

9 důvodů, proč vstoupit do 

Online Akademie české historie

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace historie.

 Snadno pochopíte naše dějiny od vzniku českého státu do současnosti.

Seznámíte se s názory a vědomostmi špičkových expertů.

Dostanou se k vám unikátní informace ze setkání Pátečníků.

Poznáte vzdělané lidi, kteří se dívají do budoucnosti s optimismem.

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv.

Akademie české historie je vhodná i pro zájemce “začátečníky”.

Pokud chcete akademii někomu věnovat, zašleme Vám dárkový certifikát.

Dostanete 30denní garanci vrácení peněz.