Pouze Klub Pátečníků vám přináší:

Knihy s vlastnoručním podpisem autorů 

Vybrali jsme pro vás oblíbené knihy od známých osobností, které přednášejí v Klubu Pátečníků, a nechali jsme je pro vás podepsat.

 

Nikde jinde tyto knihy s podpisem autorů neseženete.

Cena za knihu s podpisem: 890 Kč

O knize Vabank

V létě roku 1989 založil skladatel Michael Kocáb spolu s novinářem Michalem Horáčkem iniciativu MOST, která si dala za cíl zprostředkovat jednání mezi komunistickou mocí a představiteli nezávislých opozičních sdružení. Co se zprvu mohlo zdát dílem jako troufalost a dílem jako politická naivita, se v listopadu téhož roku ukázalo býti především občanskou odvahou a prozíravostí, když k jednacímu stolu zasedl tehdejší předseda vlády Ladislav Adamec a zástupci studentů, Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu v čele s Václavem Havlem.

Michael Kocáb

Michael Kocáb je český hudební skladatel, zpěvák, občanský aktivista, politik a podnikatel. Založil rockovou skupinu Pražský výběr. Na počátku 90. let byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR a předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z území bývalého Československa. V letech 2009-2010 byl ministrem pro lidská práva a národnostní menšiny ve Fischerově vládě.

O knize Zázraky jsou logické

Lékařka a psychoterapeutka Kateřina Cajthamlová dává v temperamentním rozhovoru s novinářkou Lucií Šilhovou nahlédnout hlouběji do svého soukromí. Od osobních témat plynule přechází k otázkám výchovy, zdraví, hubnutí i stárnutí, s nimiž se každodenně setkává ve své praxi. Existuje vůbec něco jako komplexní návod na spokojený život? Kateřina Cajthamlová dokazuje, že sestavit si ho může každý z nás – a mluví o tom s nadsázkou i nevídaným přehledem.

Kateřina Cajthamlová

Kateřina Cajthamlová je známá především jako moderátorka televizních pořadů "Jste to, co jíte", "Souboj těžké váhy" a "DoktorKa". Vystudovala Univerzitu Karlovu v oboru terapeut všeobocného směru, London School of Homeopathy a postgraduální studium v oboru interního lékařství. Mimo jiné působila jako internista na oddělení gastroenterologie ve Státním ústavu národního zdraví. Věnuje se psychoterapii a prosazuje racionální přístup k individuálnímu zdraví.

O knize Toulky českou minulostí 8

Osmý díl toulek českou minulostí je věnovaný slavným příběhům a osobnostem druhé poloviny 19. století. Příběhy z doby, kdy zaostalý a chudý agrární národ s neúplnou sociální skladbou, bez vlastní šlechty a buržoazie, bez politické reprezentace, se zimomřivou eklektickou kulturou, v podivuhodném vzestupu zamířil nejprve k sebepoznání, k sebepotvrzení, posléze i k státní samostatnosti. V této portrétní galerii defiluje František Palacký, Josef Mánes, Josef Kajetán Tyl, Miroslav Tyrš, Bedřich Smetana a mnoho dalších významných osobností.

Petr Hora Hořejš

Petr Hora Hořejš se od roku 1970 živil jako redaktor a nakladatelský pracovník. Poté, co upadl v nemilost tehdejší politické vládě, psal pod pseudonymy novinářské sloupky a zároveň pracoval jako čerpač a měřič vodních zdrojů.

V letech 1990–1991 byl ředitelem nakladatelství Albatros, 1991–1994 redaktorem Mladého světa, nyní má svobodné povolání. Je zakládajícím členem Lipnického stipendijního fondu. Je též spoluzakladatelem nadace Pangea.

O knize Toulky českou minulostí 13

Třináctý díl Toulek se věnuje přelomu 19. a 20. století, kdy po dovršení národního obrození mladá česká společnost svou všestrannou aktivitou doháněla vývojové opoždění a některými překvapivými úspěchy či pokroky nabývala sebevědomí, tak potřebného pro brzké obnovení a budování samostatného státu. Přibližuje české výkony na poli techniky, např. počátky letectví (Jan Kašpar), kinematografie (Ing. Jan Kříženecký), architektury (světově ojedinělý český kubismus, cestu k modernímu funkcionalismu), literatury (Jaroslav Vrchlický a jeho generace), sochařství (Oto Gutfreund aj. tvůrci). Toulky 13 věnují pozornost i pozoruhodné, v české historické literatuře dosud takřka opomíjené kapitole - konfliktnímu zápasu za vyšší vzdělání, společenské i pracovní uplatnění a rovná práva žen.

O knize Toulky českou minulostí 14

Toulky s číslem 14 se věnují historické roli Masaryka a jeho osvoboditelské zahraniční misi. Kniha vás zavede k nejbližším spolupracovníkům Masaryka: E. Benešovi a M. R. Štefánikovi a nabízí medailonky některých politiků známých jako „muži 28. října“. Toulky vyprávějí o zrodu ČSR a shrnují i následující stabilizační kroky: Pacifikaci německých Sudet, urovnání národnostních konfliktů na Těšínsku, málo známý krvavý zápas o Slovensko i obtížný proces začleňování Podkarpatské Ukrajiny.

Vybrali jste knihu, která vás zajímá?

  • Každá kniha je vlastnoručně podepsaná jejím autorem.
  • Tyto osobnosti pravidelně chodí do Klubu Pátečníků.
  • Tyto knihy s podpisem autorů seženete pouze u nás.
  • Kniha s podpisem je skvělý dárek pro vaše blízké!
  • Pouze nyní máte možnost objednat všechny tyto knihy!