Pátečníci vám přinášejí knihu měsíce!

Radkin Honzák:

Všichni žijem' v blázinci

Kniha je vlastnoručně podepsána známým psychiatrem a psychoterapeutem Radkinem Honzákem.

O čem je kniha Všichni žijem' v blázinci

od Radkina Honzáka?

Kniha je podepsaná oblíbeným psychiatrem Radkinem Honzákem!

 

"Všichni žijem v blázinci,“ tvrdí renomovaný psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák, muž vzdělaný a také vtipný, který už padesát let naslouchá lidským strastem.

 

V rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou se zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti,

v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým.

Témata jednotlivých rozhovorů nejsou příliš povzbudivá, Radkin Honzák se jich ale ujímá s nadhledem a s lehkou ironií a vtipně komentuje fenomény dnešní doby, které se, jak říká, „příčí Matce přírodě a psychiatrům zajišťují dostatek pacientů i do budoucna“.

  • Opravdu nám psychofarmaka pomohou k pocitu štěstí?
  • Nejsou některé nové choroby spíš zlozvyky?
  • Proč se mlčí o odvrácené straně papírových plen?
  • Je psychoterapie léčba, nebo ztracený čas?
  • Je pravda, že u vesla jsou teď psychopati?
  • Proč umíráme v nemocnicích – tedy tam, kde nechceme?
  • Pouze v Klubu Pátečníků můžete sehnat tuto knihu s podpisem samotného Radkina Honzáka!
Radkin Honzák je předním českým psychologem, psychoterapeutem a zastáncem tzv. biopsychosociálního přístupu (ten popisuje, že se na zdraví podílí významnou měrou i vliv prostředí, společnosti a psychiky člověka). Více než na chorobné stavy se zaměřuje na zjišťování a navyšování lidského potenciálu. Tedy schopnosti dosahovat ve svém životě kýžených stavů.
Radkin Honzák je v současnosti asistentem Ústavu všeobecného lékařství 1. Lékařské fakulty UK, dále působí jako ambulantní psychiatr IKEM, sekundární lékař PL Bohnice a ambulantní psychiatr REMEDIS „s jednoznačným příklonem k psychosomatickému myšlení. Radkin Honzák se však věnuje vážným tématům s jemu typickou ironií, vtipem a věcným nadhledem.