Pátečníci vám přinášejí knihu měsíce!

Petr Hora Hořejš:

Toulky českou minulostí 13

Kniha je vlastnoručně podepsaná známým historikem Petrem Horou Hořejšem.

O čem jsou Toulky českou minulostí 13

od Petra Hory Hořejše?

Kniha je podepsaná oblíbeným historikem Petrem Horou Hořejšem!

 

Toulky českou minulostí je osmnáctidílná knižní série o české historii od Petra Hory Hořejše a Zdeňka Volného vydávaná v letech 1979–2022. Cyklus zpočátku vycházel na pokračování jako příloha časopisu Mladý svět, později dostal knižní podobu a inspiroval stejnojmenný rozhlasový cyklus.

Třináctý díl Toulek se věnuje přelomu 19. a 20. století, kdy po dovršení národního obrození mladá česká společnost svou všestrannou aktivitou doháněla vývojové opoždění a některými překvapivými úspěchy či pokroky nabývala sebevědomí, tak potřebného pro brzké obnovení a budování samostatného státu.

Přibližuje české výkony na poli techniky, např. počátky letectví (Jan Kašpar), kinematografie (Ing. Jan Kříženecký), architektury (světově ojedinělý český kubismus, cestu k modernímu funkcionalismu), literatury (Jaroslav Vrchlický a jeho generace), sochařství (Oto Gutfreund aj. tvůrci).

Toulky 13 věnují pozornost i pozoruhodné, v české historické literatuře dosud takřka opomíjené kapitole - konfliktnímu zápasu za vyšší vzdělání, společenské i pracovní uplatnění a rovná práva žen.

 

Knihu s vlastnoručním podpisem Petra Hory Hořejše seženete pouze v Klubu Pátečníků!

 

PETR HORA HOŘEJŠ se od roku 1970 živil jako redaktor a nakladatelský pracovník. Poté, co upadl v nemilost tehdejší politické vládě, psal pod pseudonymy novinářské sloupky a zároveň pracoval jako čerpač a měřič vodních zdrojů. V letech 1990–1991 byl ředitelem nakladatelství Albatros, 1991–1994 redaktorem Mladého světa, nyní má svobodné povolání. Je zakládajícím členem Lipnického stipendijního fondu. Je též spoluzakladatelem nadace Pangea.