Pátečníci vám přinášejí knihu měsíce!

Michael Kocáb:

Vabank

Kniha je vlastnoručně podepsána známým hudebním skladatelem a politikem Michaelem Kocábem.

O čem je kniha Vabank

od Michaela Kocába?

Kniha je podepsaná oblíbeným hudebním skladatelem a politikem Michaelem Kocábem!

 

V listopadu jsme pro vás vybrali knihu "Vabank", která se hodí přečíst k výročí událostí, které si připomínáme 17. listopadu.

 

Kocáb v autobiografické knize, která působí trochu jako politický thriller, popisuje všechna zásadní jednání s komunistickými vládci, s generalitou československé i sovětské armády, se sovětskou stranou včetně zástupců KGB, která vedl či se jich účastnil za iniciativu MOST nebo Občanské fórum. Průběh sametové revoluce popisuje na pozadí připravované akce Zásah, kterou se armádní složky ve spolupráci s StB snažily zabránit demokratizačním změnám silou.

V létě roku 1989 založil skladatel Michael Kocáb spolu s novinářem Michalem Horáčkem iniciativu MOST, která si dala za cíl zprostředkovat jednání mezi komunistickou mocí a představiteli nezávislých opozičních sdružení. Co se zprvu mohlo zdát dílem jako troufalost a dílem jako politická naivita, se v listopadu téhož roku ukázalo býti především občanskou odvahou a prozíravostí, když k jednacímu stolu zasedl tehdejší předseda vlády Ladislav Adamec a zástupci studentů, Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu v čele s Václavem Havlem.

Autor v knize popisuje, jak se situace měnila den po dni, hodinu po hodině a ukazuje, že politika je tvůrčí a často i improvizační činnost, v níž občas není od věci brát na sebe „drzou“ odpovědnost. V druhé části knihy pak vzpomíná na svoje působení ve Sněmovně lidu Federálního shromáždění ČSFR a na druhý olbřímí úkol, který si předsevzal – prohlášení ostudné okupační smlouvy o „dočasném pobytu“ za neplatnou od samého počátku, kdy až urychlený odsun sovětských vojsk z území bývalého Československa definitivně završil sametovou revoluci.

 

Knihu s vlastnoručním podpisem Michaela Kocába seženete pouze v Klubu Pátečníků!

MICHAEL KOCÁB je český hudební skladatel, zpěvák, občanský aktivista, politik a podnikatel. Založil rockovou skupinu Pražský výběr. Na počátku 90. let byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR a předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z území bývalého Československa. V letech 2009-2010 byl ministrem pro lidská práva a národnostní menšiny ve Fischerově vládě.
Nestihli jste objednat knihu měsíce října? Máme pro vás skvělou zprávu: stále nám zbývá pár výtisků knihy "Všichni žijem' v blázinci", která je podepsaná oblíbeným psychiatrem Radkinem Honzákem! "Všichni žijem v blázinci,“ tvrdí renomovaný psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák, muž vzdělaný a také vtipný, který už padesát let naslouchá lidským strastem. V rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou se zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým.