Židovství

Co vše jste o něm dodnes nevěděli?

  • Jaký je základní význam židovské víry a tradice?

  • Jaké jsou hlavní aspekty židovské kultury a identity?

  • Jaké jsou hlavní svátky a rituály spojené s židovstvím a jaký mají význam?

  • Jaký je rozdíl mezi židovstvím a judaismem?
  • Jak židovství vzniklo a jak se vyvíjelo?
  • Jak žijí tradiční židovské rodiny v moderní době?
  • Jaká je historie židovství v Čechách a na Moravě?
  • Jak se židům u nás žilo za vlády nejvýznamnějších panovníků od 10. století?
  • Co spojuje židovství, křesťanství a islám?

... a mnoho dalších témat o Izraeli a židovství

Zadejte svůj e-mail. Zjistíte, co pro vás Klub Pátečníků připravil…