Současný Izrael

Co vše jste o něm dodnes nevěděli?

Izrael a židovství

v 6 přednáškách

Zajímá vás, jak se žije v současnosti v Izraeli, kde se vyostřuje izraelsko-palestinský konflikt? Chcete problematice lépe porozumět? Ptáte se:

 • Jaké jsou hlavní výzvy, se kterými se Izrael potýká?
 • Jaké problémy Izraelci řeší s ostatními národy, jak se vypořádávají s Gazou?
 • Jaké jsou hlavní příčiny neshod mezi Izraelci a Palestinci?
 • Jaké státy stojí na straně Izraeli a jaké na straně Palestiny?
 • Jak vypadá izraelský politický systém a jaké jsou nejsilnější politické strany?
 • Je izraelský premiér Benjamin Netanjahu dobrým politikem?
 • Proč je problematické budování židovských osad na okupovaných územích?

Chtěli byste ale také lépe porozumět celému židovství a dozvědět se:

 • Jaký je základní význam židovské víry a tradice?
 • Jaké jsou hlavní aspekty židovské kultury a identity?
 • Jaké jsou hlavní svátky a rituály spojené s židovstvím a jaký mají význam?
 • Jaký je rozdíl mezi židovstvím a judaismem?
 • Jak židovství vzniklo a jak se vyvíjelo?
 • Jak žijí tradiční židovské rodiny v moderní době?
 • Jaká je historie židovství v Čechách a na Moravě?
 • Jak se židům u nás žilo za vlády nejvýznamnějších panovníků od 10. století?
 • Co spojuje židovství, křesťanství a islám?

Důvody proč objednat

Cyklus 6 přednášek:

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace

Dostanou se k vám unikátní informace od těch nejlepších odborníků

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv formou videa i MP3

Cyklus přednášek je vhodný i pro zájemce “začátečníky”

Co obsahuje

Cyklus 6 přednášek o židovství ?

Video i audio záznam

budete mít neomezeně k dispozici.

1. Přednáška: Současný Izrael: život běžného člověka a jeho problémy, Jefim Fištejn

- Jaké problémy Izraelci řeší s ostatními národy, jak se vypořádávají s Gazou?
- Jak pokračuje izraelsko-palestinský konflikt a kde jsou jeho kořeny?
- Jaké jsou hlavní příčiny neshod mezi Izraelci a Palestinci?
- Jaké státy stojí na straně Izraeli a jaké na straně Palestiny?
- Jak vypadá izraelský politický systém a jaké jsou nejsilnější politické strany?
- Je izraelský premiér Benjamin Netanjahu dobrým politikem?
- Proč je problematické budování židovských osad na okupovaných územích?

2. Přednáška: Židovství vs. křesťanství: co spojuje a rozděluje dva z nejrozšířenějších náboženských směrů?, Radek Roule

- Jaký je rozdíl mezi židovstvím a judaismem?
- Na čem se shodnou židé i křesťané?
- Jaké výchozí body židovství nás všechny v evropském prostředí ovlivňují?
- Co křesťané převzali od židů a kdy se začaly objevovat rozdíly?
- Jaký má kříž symbol pro židy a křesťany?
- Židovství a islám mají k sobě blíže než židovství a křesťanství.

3. Přednáška: Dějiny židů v Čechách a na Moravě, Zuzana Pavlovská

- Jak přišli židé do Čech a na Moravu?
- Jak žily známé české židovské osobnosti?
- Jak se k židům u nás chovali tehdejší panovníci (např. Přemysl Otakar II., Karel IV., Rudolf II., Marie Terezie
a Josef II.)?
- Židovské komunity v Čechách a na Moravě – kde žije nejvíce židů a jak se jim tam daří udržovat tradici?
- Proč židé nosili klobouky?
- Co to byly pogromy?

4. Přednáška: Tradiční židovská rodina v moderní době, Zuzana Peterová

- Jaký je život židů v tradiční rodině?
- Jaké má židovská rodina požadavky na nalezení vhodného partnera/partnerky?
- Co všechno čeká mladý pár před svatbou?
- Jak probíhají židovské zásnuby?
- Průběh svatby pod chupou – ketuba
- Stvrzení manželského svazku mezi židy
- Co to je Ševa brachot?
- Manželská čistota – mikve
- Narození miminka – chlapec – obřízka a vše, co s tím souvisí
- Narození holčičky
- Úloha maminky při výchově dětí
- Úloha tatínka při výchově dětí
- Rozvod – get
- Nejvýznamnější židovské svátky: Nový rok Roš Hašana, Den smíření – Jom Kipur, Chanuka, Tubi švat, Purim, Pesach

5. Přednáška: Košer domácnost: stravování a oblékání židovských rodin, Zuzana Peterová

- Co je to košer domácnost?
- Jak vypadá kuchyň v židovské rodině a jak probíhá stolování?
- Které potraviny můžou židé jíst a jak se stravují o svátcích?
- Jak se obléká ortodoxní žid?
- Co je to hechšer razítko a jak se uděluje?
- Který alkohol můžou židé pít?
- Které běžně prodávané produkty a značky židé nesmějí konzumovat?

6. Přednáška: Smrt a s ní spojené tradice v židovské rodině, Zuzana Peterová

- O posledních věcech člověka a o umírání. Smrt a uložení do hrobu.
- Péče o pečující a péče o pozůstalé.
- Co je to Tahara a její průběh?
- Jahrzeit – roční výročí úmrtí.
- Co se děje, pokud zemře dítě?
- Jak probíhá židovský pohřeb?
- Jak se židé starají o staré rodiče?

Bonusová přednáška: Vývoj neortodoxního judaismu, Sylvie Wittmannová

- Neortodoxní židé dnes tvoří většinu.
- Židovství má spoustu různých směrů, nejen ortodoxních.
- Společně si doplníme chybějící znalosti o různých směrech židovství.

Mapa židovských památek v České republice

Získáte skvělé tipy na výlety.

Co říkají účastníci o přednáškách:

 

Jiří Bešta

Jiří Buršik

Ivan Fišera


Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem.
Jaroslav Verner
Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.
Zdeněk Edelmann
V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala 2 vzdělávací kurzy a to cyklus o moderních dějinách vedený prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků doporučit.
Eva Jelínková

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

Jefim Fištejn

píšící publicista, esejista a scenárista židovského původu
Jefim Fištejn je v Česku žijící a česky píšící publicista, esejista a scenárista židovského původu narozený v Kyjevě. Vystudoval fakultu žurnalistiky na Lomonosovově univerzitě v Moskvě. Dlouhá léta působil v redakci Rádia Svobodná Evropa (specializoval se především na středoevropskou a východoevropskou oblast). Dva roky rovněž zastával post šéfredaktora Lidových novin.

Od roku 1969 žil v Praze, kde pracoval jako překladatel. Po podpisu Charty 77 byl pronásledován a v roce 1980 byl donucen emigrovat do Vídně. Od devadesátých let působí jako externí spolupracovník Českého rozhlasu 2. Působil také v týmu poradců premiéra Jana Fischera.

Pan Fištejn je autorem četných politických článků, komentářů a kulturologických esejů v českém, ruském, německém a anglickém tisku. Napsal také několik knih a scénářů k dokumentárním filmům. V roce 1995 získal cenu „Stříbrná křepelka“ Nadace Českého literárního fondu.

V roce 1996 měl premiéru dokument režisérky Ireny Pavláskové s názvem „Jefim Fištejn – Šéfredaktor nejtradičnějších českých novin,“ který se věnoval Fištejnovu působení v RSE.

Zuzana Pavlovská

historička a průvodkyně
Doktorka Zuzana Pavlovská je zástupkyní ředitele Židovského muzea v Praze. V Židovském muzeu v Praze zároveň vede odbor a oddělení pro vzdělávání a kulturu. Zaměřuje se hlavně na antisemitismus. Od roku 2011 zastupuje Českou republiku v Mezinárodní alianci na památku holocaustu.

Radek Roule

Radek Samuel Roule, Ph.D. se narodil v České republice. Vystudoval religionistiku na Karlově univerzitě, doktorát následně získal z psychosociálních studií a teologie.

Věnuje se filosofii, psychologii a psychoterapii. Čtyři roky pracoval v Dublinu v Krizovém intervenčním centru. Momentálně je ředitelem Domova sociální péče Hagibor, což je největší projekt židovské komunity v Praze.

Zuzana Peterová

spisovatelka a novinářka
Zuzana Peterová se narodila 25. října 1950 v Praze do židovské rodiny, která trpěla traumatem z doby druhé světové války, kdy v koncentračních táborech zahynulo okolo šedesáti jejích příbuzných.

Zuzanin otec Miloslav Schneider byl v padesátých letech ve vykonstruovaném procesu odsouzen na dlouhé roky do kriminálu. Paní Peterová nemohla studovat gymnázium – podařilo se jí to až v roce 1966. Následně vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získala doktorát a titul PhDr.

Po ukončení studia jí bylo bráněno získat odpovídající zaměstnání. Nastoupila do Zemědělských novin, kde pracovala jako redaktorka. Při mateřské dovolené studovala psychologii a psychoterapii a svoji novinářskou praxi zúročila v psaní knih. V současné době se věnuje literární tvorbě a v pražské Židovské obci působí jako psychoterapeutka. Má 4 děti.

Sylvie Wittmannová

Pozice
Paní Wittmannová přednáší o judaismu mnoho let. Je zakladatelkou reformní židovské kongregace Bejt Simcha, která organizuje náboženské, vzdělávací a kulturní aktivity. Je také bývalou viceprezidentkou Federace židovských obcí Čech a Moravy. Již v roce 1990 založila společnost Wittmann Tours, která poskytuje průvodcovské služby a specializuje se na židovské památky a historii nejen v Praze, ale po celé České republice.

30 dní garance vrácení peněz 

Rozhodli jsme se, že vám nabídneme testovací jízdu. S cyklem Židovství se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme vám peníze.

Co tedy získáte?

 

Přednášku: Současný Izrael
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 1000 Kč
Přednášku: Tradiční židovská rodina v moderní době
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 1000 Kč
Přednášku:Košer domácnost
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 1000 Kč
Přednášku: Smrt a s ní spojené tradice v židovské rodině
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 1000 Kč
Přednášku: Židovství vs. křesťanství
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 1000 Kč
Přednášku: Dějiny židů v Čechách a na Moravě
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 1000 Kč
+ BONUSOVOU přednášku: Vývoj neortodoxního judaismu
Existují různé směry židovství, většinu dnes tvoří neortodoxní židé.
ZDARMA
+ Mapu židovských památek v České republice
Získáte skvělé tipy na výlety.
ZDARMA

Celková hodnota

6000 Kč

Aktuální cena v časově omezené nabídce

4 440 Kč

Chci se dozvědět, jak se aktuálně žije v Izraeli


Na co se nás často ptáte?

 

Jaké technické vybavení potřebuji pro to, abych se mohl/a účastnit přednášky?

Stačí běžný počítač zvládající přehrát video na youtube v prohlížeči a stabilní připojení k internetu. Přednášku je možné přehrát i na mobilu či tabletu, který je připojen k internetu a zvládne přehrávat videa z youtube.

Moc to s počítači neumím, zvládnu se k přednášce dostat jednoduše?

ANO! Do e-mailové schránky vám přijde e-mail, kde budete mít link přímo na přednášku. Stačí na něj v čase přednášky kliknout a můžete sledovat. Pro sledování videí ze záznamu obdržíte e-mailem přístupy do naší členské sekce s heslem a návodem, jak na to.

Za jak dlouho bude záznam přednášky v členské sekci?

Záznam přednášky budete mít přístupný ihned.

Jak dlouho budu mít přístup ke všem videím/bonusům?

Váš přístup vám zůstane na doživotí. To znamená, že se k daným materiálům budete moci kdykoliv vracet.

Získejte cyklus přednášek

 


Tady se můžete podívat, jak to vypadá v členské sekci.

 • Nemusíte nikam chodit.
 • Snadno si přehrajete všechna videa na PC i mobilních zařízeních.
 • Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.
 • Možnost sledování videí na doživotí.