"Anglie měla na vybranou mezi válkou a hanbou; zvolila si hanbu a bude mít válku," řekl Winston Churchill

Historie se nesmí opakovat. Co jsme si nyní zvolili my a je to správné rozhodnutí?

"Kdo nezná historii, je odsouzený ji opakovat."

Historie se opakuje. Nepřijde vám to tak?

Nyní to vypadá, že se vracíme do fáze před 2. světovou válkou, kdy se západ nechtěl ušpinit. Nechal Hitlera, aby napadnul Československo, Polsko a další okolní státy. Západ s tím dlouho nechtěl mít nic společného, ale nakonec se musel zapojit.

Teď je to podobné. Západní mocnosti mlčí, zatímco Rusko zbrojí plnou silou. Aby se neřeklo, tak západ sem tam pošle nějakou pomoc. Může z toho ale vzniknout velký problém. Anglie si kdysi vybrala hanbu a dostala válku. Nemůže se nám nyní stát to samé?

Jak tomu, aby se historie neopakovala, můžeme zabránit?

"Síla Ruska spočívá v tom, že ono nikdy dekolonizaci jako takovou neprovedlo."

Přehrajte si ukázku z přednášky Petra Čorneje, který tvrdí: "Rusko obsadilo velkou část Asie. Nejenom Zakavkazsko. Nejenom střední Asii. Ono proniklo až k Vladivostoku, na chvíli i na Aljašku. A my máme představu, že Rusko není koloniální velmoc. Ale ono je koloniální velmoc, která nikdy neprovedla dekolonizaci.“
Petr Čornejhistorik

Současné dění bez znalosti historie

nelze pochopit.

Současné dění a složitý svět kolem nás nelze pochopit bez znalosti historie. Ve všem, co se děje, totiž existují souvislosti. Jak to ale všechno uchopit dobře srozumitelnou formou?

Vstupte do Klubu Pátečníků a získejte informace od těch nejpovolanějších. Veškeré souvislosti vám pomůžou pochopit nejuznávanější historici u nás: Petr Čornej, Petr Pithart, Petr Hora Hořejš a Jaroslav Čechura. A nejen oni, ale i spousta dalších známých osobností z různých oborů.

Získáte tak neuvěřitelný přehled, uděláte si vlastní názor, naučíte se ho obhájit, budete umět kriticky přemýšlet a zapojíte se tak do důležitého dění ve společnosti. Nenechme o našem osudu rozhodovat pouze rádoby "elitu".

Co je to členství v Klubu Pátečníků

a proč vám pomůže?

Členství v Klubu Pátečníků je něco jako odborná kniha, nebo spíše celá knihovna. Problém ale je, že četba takových knih vám zabere opravdu hodně času. Navíc kniha jednou vyjde a informace v ní obsažené postupně zastarají. Na internetu zase můžete narazit na aktualizované informace, ale je náročné najít důvěryhodný zdroj.

Členství v Klubu Pátečníků je něco jako nepřetržitý vývoj vědomostí. Taková forma knihy, která ale není statická. Na rozdíl od tištěných knih, které mohou rychle zastarat, je tato kniha neustále aktualizována a doplňována o nové informace. To znamená, že i když ji čtete opakovaně, vždy se můžete dozvědět něco nového. Tento dynamický přístup k informacím vám umožní zůstat stále na vrcholu svého vědění.

Členství je rozsáhlá knihovna odborných přednášek: Dává vám neomezený přístup ke komplexní knihovně odborných přednášek věnovaných (nejen) historii. Můžete prozkoumávat různé aspekty historických událostí, období a osobností prostřednictvím širokého spektra přednášek předních odborníků v oboru. To vám umožní získat hlubší porozumění historickým událostem a kontextu, který je často nedosažitelný pouze z četby knih.

Stálost a konzistence kvality: Když se stanete členem našeho klubu, můžete se spolehnout na to, že materiály, ke kterým máte přístup, jsou ověřené, spolehlivé a vysoce kvalitní. Naše platforma pečlivě vybírá obsah od renomovaných odborníků a autorů, což vám umožní maximalizovat vaši učební zkušenost bez ztráty času na hledání a ověřování informací.

Investice do budoucnosti: Zlepšení vašich znalostí a dovedností v oblasti historie není pouze investicí do přítomnosti, ale také do budoucnosti. Historické znalosti jsou ceněné ve spoustě profesních oborů, jako jsou akademická sféra, výzkum, žurnalistika, archivnictví, muzeologie, kultura, a dokonce i ve výuce. Zlepšení vašich historických znalostí vám může otevřít dveře k novým profesním příležitostem a přispět k vašemu osobnímu růstu a kariérnímu rozvoji.

Řekli o Klubu Pátečníků...

Tomáš Sedláček o Klubu Pátečníků:

"Je cenné si povídat s lidmi, kteří se zamýšlí nad tím, co se děje kolem nich. Bylo příjemné s vámi diskutovat a tříbit si navzájem myšlenky. V bibli se píše ve Starém zákoně: Železo se ostří železem. Nikoliv mechem – takže jsme si teď trochu naostřili ty své čepele."
Tomáš Sedláčekekonom
"Pro mě to bylo velice objevné poslouchání. Musím se přiznat, že všechny knížky, které jste doporučoval, tak jsem si přečetl. Pro mě to byla opravdu Pandořina skříňka. Neříkám, že bych již předtím do těchto okrajů naší historie nezabloudil, ale toto bylo hodně hluboké. Nečasova mise a podobně, to jsou věci, při kterých člověku stojí vlasy hrůzou."
Jiří Beštačlen Klubu Pátečníků

Jiří Bešta o přednáškách Petra Pitharta:

 

Ivan Fišera o Klubu Pátečníků:

 

"Když se mě ptáte na Pátečníky, myslím si, že je to velice rozumné setkávání. Možná bychom mohli říct jakési neformální intelektuální hnutí. Diskuze o palčivých problémech je ohromně důležitá otevřená. Musí pronikat nejenom mezi ty nejvyšší tradiční intelektuální špičky, ale vlastně do celého státu."
Ivan Fišerasociolog a politik
"Nejvíce mě to zaujalo kolem přednášek Petra Hory Hořejše, protože to byl můj zájem paralelní k mé práci, protože má práce je technická a toto je moje velké hobby. Ty přednášky byly velmi zajímavé a šlo se tam do podrobností, o kterých jsem se ani nedočetl v jeho Toulkách českou minulostí."
Jiří Buršikčlen Klubu Pátečníků

Jiří Buršik o Klubu Pátečníků:

 

Jaká historická témata se vám otevřou?

Klikněte na "+" pro více informací.

STŘEDOVĚK

1. VZNIK ČESKÉHO STÁTU

- Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“
- Časové období: 845–1000
- Délka 101 minut
- Petr Čornej

2. CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ

- Včetně podstatných událostí předchozího období
- Časové období: 1000–1306
- Délka 122 minut
- Petr Čornej

3. NAŠE DĚJINY JEDNÍM TAHEM

- Směřování českých dějin, uzlové body historie půldruhého tisíciletí dlouhé, vrcholy a pády
- Délka 144 minut.
- Petr Hora Hořejš

4. VLÁDA KARLA IV.

- Včetně vlády Lucemburků
- Časové období: 1310–1400
- Délka 90 minut
- Petr Čornej

5. VÁCLAV IV., PODIVNÝ ČESKÝ KRÁL

- Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.
- Jaroslav Čechura

6. HUSITSTVÍ A ZROD STAVOVSKÉHO STÁTU

- Časové období: 1400–1526
- Délka 104 minut
- Petr Čornej

7. STŘÍBRO - ZDROJ PROSPERITY ČECH

- Stříbro - zdroj prosperity středověkých Čech
- Jaroslav Čechura
- Délka: 65 minut

8. NAŠI KRÁLOVÉ A JEJICH DLUHY

- Naši králové a jejich dluhy
- Jaroslav Čechura
- Délka: 69 minut

9. ČECHY V DOBĚ HUSOVĚ

- Čechy v době Husově
- Jaroslav Čechura
- Délka: 73 minut

10. JAGELLONSKÁ EPIZODA

- Jagellonská epizoda
- Jaroslav Čechura
- Délka: 58 minut

11. HUSITSKÁ REVOLUCE

- Husitská revoluce (1419-1458)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 18.9. ve 20:00, následně záznam

RANÝ NOVOVĚK

12. POČÁTKY HABSBURKŮ NA ČESKÉM TRŮNĚ

- Počátky Habsburků na českém trůně
- Jaroslav Čechura
- Délka: 66 minut

13. VSTUP DO RANÉHO NOVOVĚKU

- Včetně Třicetileté války
- Časové období: 1526–1648
- Délka 83 minut
- Petr Čornej

14. STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 1618 AŽ 1620. FATÁLNÍ OMYL STAVŮ?

- České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem.
- Jaroslav Čechura

15. JAKUB KRČÍN Z JELČAN, PRVNÍ ČESKÝ MANAŽER

- Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk.
- Jaroslav Čechura

16. SEX V DOBĚ TEMNA

- Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let, které se opírá o bohatou dokumentaci jihočeských archivů.
- Jaroslav Čechura

17. ČESKÝ VENKOV V NOVOVĚKU. ZAPOMENUTÉ TÉMA?

- Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova?
- Jaroslav Čechura

18. ČARODĚJNICE Z VELKÝCH LOSIN. MÝTUS NAŠICH DĚJIN?

- Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin?
- Jaroslav Čechura

19. BAROKNÍ A OSVÍCENÁ ČECHIE

- Včetně období tereziánských a josefínských reforem
- Časové období: 1650–1790
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

20. DVĚ STAVOVSKÁ POVSTÁNÍ

- Dvě stavovská povstání (1547 a 1618)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 16.10. ve 20:00, následně záznam

21. DVĚ ROLNICKÁ POVSTÁNÍ

- Dvě rolnická povstání (1680 a 1775)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 13.11. ve 20:00, následně záznam

DLOUHÉ

19.STOLETÍ

22. VELCÍ REFORMÁTOŘI MARIE TEREZIE A JOSEF II.

- Hluboké a všestranné reformy matky a syna položily základy modernímu státu
- Délka 127 minut
- Petr Hora Hořejš

23. DLOUHÉ 19. STOLETÍ

- Časové období: 1790–1890
- Délka 100 minut
- Petr Čornej

24. ŽIVOT ZA CÍSAŘE PÁNA

- Žalář národů? Nikoli. Slušný a rychle se rozvíjející demokratický stát.
- Délka 140 minut
- Petr Hora Hořejš

25. KONEC STARÝCH ČASŮ

- Včetně Velké války a vzniku Československa
- Časové období: 1890–1918
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

26. REVOLUČNÍ ROK 1848

- Revoluční rok 1848
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 11.12. ve 20:00, následně záznam

ČESKÁ HISTORIE PŘED

2.SVĚTOVOU VÁLKOU

27. VZNIK MALÉHO STÁTU NA TROSKÁCH MNOHEM VĚTŠÍHO

- Peripetie zrodu ČSR. Zhoubný nacionalismus, válka, „svatá trojice“ TGM, Beneš, Štefánik.
- Délka 168 minut
- Petr Hora Hořejš

28. VÝHRY A PROHRY PRVNÍ REPUBLIKY

- V poválečném světě bez opravdových spojenců a s chybným přístupem k vlastním menšinám doma.
- Délka 149 minut.
- Petr Hora Hořejš

29. KONFLIKTNÍ ZAČÁTKY PRVNÍ REPUBLIKY

- Délka 116 minut
- Petr Hora Hořejš

30. MASARYKOVCI

- Délka 168 minut.
- Petr Hora Hořejš

31. MASARYKOVCI ZE ZÁKULISÍ

- Délka 117 minut.
- Petr Hora Hořejš

32. NÁRODNÍ VERSUS NÁRODNOSTNÍ STÁT

- Vznik ČSR v říjnu 1918 a co tomu historicky předcházelo.
- Délka 98 minut
- Petr Pithart

33. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

- Včetně „Mnichova“.
- Časové období: 1918–1938
- Délka 102 minut
- Petr Čornej

34. POLITICKÝ ŽIVOT PRVNÍ REPUBLIKY

- Období 1919 - 1938
- Délka 107 minut
- Petr Pithart

35. PROTI RAKOUSKU, VZNIK ČSR

- Proti Rakousku, vznik ČSR (1914-1918)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání 15.1.2025 ve 20:00, následně dostupný záznam

VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

36. TŘI VÁLKY MINULÉHO STOLETÍ

- Kdo kterou vyhrál a zda vůbec někdo? Co je Německo? Rusko? EU? Co jsme my? Čím vůbec chceme být? Kdo nás pořád zrazuje (my sami sebe...?)
- Délka 121 minut
- Petr Pithart

37. PROTEKTORÁT A NÁSTUP KOMUNISTŮ

- Časové období: 1939–1949.
- Délka 108 minut
- Petr Čornej

38. MNICHOV I

- Co všechno z něho pošlo: 2. republika, Protektorát, ale také léta poválečná (až do února 48)
- Délka 113 minut
- Petr Pithart

39. MNICHOV II

- Böhmen und Mähren, 2. světová válka, československý exil (Londýn/Moskva) a poválečné uspořádání střední Evropy.
- Délka 126 minut
- Petr Pithart

40. DRUHÁ REPUBLIKA

- Délka 132 minut
- Petr Pithart

41. POVÁLEČNÉ ZMĚNY

- Odsun sudetských Němců, nástup komunismu 1945–1949; padesátá léta.
- Délka 132 minut
- Petr Pithart

42. ÚNOR 1948

- Délka 93 minut
- Petr Pithart

43. EVROPA PO VÁLCE

- Nástup sociálního státu v Evropě, železná opona a rozdíly za ní (poválečné Polsko, Maďarsko, ČSR), začátek sjednocující se Evropy.
- Délka 151 minut
- Petr Pithart

2. POLOVINA 20. STOLETÍ

44. NÁSTUP NEOLIBERALISMU VE SVĚTĚ

- Šedesátá léta ve Střední Evropě (vzpoury v Maďarsku, NDR, Polsku), Jan Pavel II.
- Délka 125 minut
- Petr Pithart

45. ČESKOSLOVENSKÁ ŠEDESÁTÁ LÉTA

- Role slovenského emancipačního hnutí. Iluze 68 a iluze o 68.
- Délka 134 minut
- Petr Pithart

46. „OSMAŠEDESÁTÝ“

- Co mu předcházelo – 60. léta; „68“ a nástup normalizace.
- Délka 138 minut
- Petr Pithart

47. ROZPAD SSSR

- Jelcin, Gorbačov, Putin a anno mirabilis ("rok zázraků" 1989).
- Délka 112 minut
- Petr Pithart

48. BILANCE NAŠEHO LISTOPADU

- (Převratu nebo revoluce?) Po třiceti letech.
- Délka 102 minut
- Petr Pithart

49. 1989 II

- Délka 107 minut
- Petr Pithart

50. BONUS: O SMYSLU ČESKÝCH DĚJIN

- Bonus: O smyslu českých dějin
- Petr Čornej
- 126 minut

ANTIKA

51. GAIUS JULIUS CAESAR

- Gaius Julius Caesar: jeden z nejmocnějších mužů antiky
- Z jaké rodiny pocházel, jaké bylo jeho mládí, jaká cesta vedla k jeho kariéře, jaký byl?
- Délka 97 minut
- Jiří Augustýn Čepelák

52. ŽIVOT BĚŽNÝCH LIDÍ V ANTICE

- Jak se žilo v antické Řecku a Římě? V jakých domech lidé bydleli? Jak se oblékali? Jak se stravovali? Jaké měli vztahy?
- Délka 124 minut
- Jiří Augustýn Čepelák

53. ANTICKÉ MEZINÁRODNÍ VZTAHY

- Antická civilizace a její vztahy s jinými státy a civilizacemi
- Délka 112 minut
- Jiří Augustýn Čepelák

54. BOHOVÉ ŘECKÉ A ŘÍMSKÉ MYTOLOGIE

- Vztah antického člověka k náboženství. Jaké bohy uctívali? Od mytologie ke křesťanství.
- Délka 92 minut
- Jiří Augustýn Čepelák

55. ANTICKÁ ARCHITEKTURA

- Nejznámější antické stavby. Jaké materiály a barvy se používaly? Veřejné stavby: arény, divadla, lázně.
- Délka 102 minut
- Jiří Augustýn Čepelák

56. ZÁNIK ANTICKÉ CIVILIZACE

- Jaké jsou důvody úpadku antického Říma? Co se stalo s Řeckem po úpadku antické kultury? Hrozí stejné problémy i naší civilizace?
- Délka 117 minut
- Jiří Augustýn Čepelák

DALŠÍ HISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY

57. PRAHA ZEDNÁŘSKÁ

- Praha zednářská
- Délka 107 minut
- Bohumil Vurm

58. ALCHYMIE NA DVOŘE RUDOLFA II.

- Alchymie na dvoře Rudolfa II.
- Délka 116 minut.
- Bohumil Vurm

59. SAMETOVÁ REVOLUCE

- Sametová revoluce a odsun sovětských vojsk
- Délka 134 minut
- Michael Kocáb

60. TŘICET LET POTÉ

- Třicet let poté
- Délka 116 minut.
- Fedor Gál

61. CIVILIZACE VČERA A DNES

- Civilizace včera a dnes
- Délka 118 minut.
- Miroslav Bárta

62. O KLÍČOVÝCH MOMENTECH A ZVRATECH

- O klíčových momentech a zvratech před 30 lety
- Délka 142 minut
- Petr Pithart

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

Petr Pithart

Historik a politik, který vždy bojoval za demokracii a svobodu
Petr Pithart je považován za jednoho ze zakladatelů naší politiky a ústavnosti. Po právu. Po revoluci se stal předsedou vlády a předsedou senátu. Jeho životní příběh začíná však mnohem dřív. Prošel si členstvím v KSČ, vystoupením, výrazně se zapojil do protikomunistického odboje. Od prezidenta Petra Pavla získal Řád Bílého lva (který v minulosti odmítl od Miloše Zemana).

Petr Hora Hořejš

Novinář a historik, který stvořil fenomenální sérii Toulky českou minulostí
Petr Hora Hořejš si prošel mnoha životními peripetiemi. Jako dítě byl součástí poválečného nadšení z osvobození. Brzy však přišlo prozření, které ho přes různé okliky dovedlo až ke vzniku unikátních Toulek českou minulostí, což je 18dílná knižní série, která následně vycházela i na Českém rozhlasu.

Jaroslav Čechura

Historik, se kterým prozkoumáte témata, o nichž se jinde nemluví
Jaroslav Čechura se zaměřuje na novověké sociální dějiny, které vám tehdejší život představí z lidského úhlu pohledu. S Jaroslavem Čechurou se třeba dozvíte, jak se projevovala sexualita v barokní epoše nebo proč byl Jakub Krčín z Jelčan tak zdatným hospodářem a manažerem. Zaměřuje se na venkovský život, ale i na skandály českých králů a královen, nebo třeba na čarodějnické procesy.

Petr Čornej

Historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství a na histografii
Patří k nejuznávanějším historikům v České republice. Je autorem mnoha publikací. Obdržel cenu Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník za „mimořádný badatelský přínos českému dějepisectví, jehož výsledky kvalifikovaně otvírá i širší veřejnosti“.

Jiří Augustýn Čepelák

Historik, který vám přiblíží antickou civilizaci
Jiří Augustýn Čepelák se kromě období antiky specializuje na církevní dějiny a na literární historii. Vyučoval na škole Accademia Vivarium novum v Římě. Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří středověká a neolatinská literatura, didaktika latiny a její dějiny, živá latina a dějiny raného novověku.

Členství v Klubu Pátečníků není

pouze historie:

Na jaká další témata se můžete těšit?

Filozofie a teologie

- Velké postavy antické a středověké filozofie s Václavem Němcem (7 přednášek)

- Fenomenologie s Annou Hogenovou (3 přednášky)

- Filozofie s Danielem Kroupou (10 přednášek)

- Filozofický průvodce současným světem - Václav Němec, Daniel Kroupa, Martin Beck Matuštík (6 přednášek)

- Proměny víry s Tomášem Halíkem (7 přednášek)

- Židovství - kolektiv přednášejících (7 přednášek)

+ další přednášky od Jana Sokola, Jaroslava Duška, Václava Malého a Bohumila Vurma.

Psychické a fyzické zdraví

- Psychologie a psychiatrie s Radkinem Honzákem (7 přednášek)

- Racionální přístup ke zdraví s Kateřinou Cajthamlovou (6 přednášek)

+ další přednášky od Pavla Ševčíka, Margit Slimákové, Heleny Máslové, Tomáše Lebenharta a Stanislava Grofa.

Přírodní vědy

- Šest oken do vesmíru s Jiřím Grygarem (6 přednášek)

- Elementární akademie s Václavem Cílkem (8 přednášek)

- Kvantová fyzika s Janem Rakem (7 přednášek)

+ přednáška Pavla Cejnara

Aktuální témata

- Debaty s osobnostmi z různých oborů, například:

- Odborníci: Dana Drábová, Jefim Fištejn, Tomáš Sedláček, Olga Lomová, Tomáš Klvaňa, Eva Jiřičná a další

- Politici: Marek Hilšer, Petr Pavel, Pavel Fischer, Karel Schwarzenberg a další

- Online konference, například na témata: dezinformace, manipulace, populismus

A to není všechno, protože nové přednášky probíhají každý měsíc.

9 důvodů, proč se stát členem

Klubu Pátečníků:

Vzděláte se v rozsáhlé knihovně online přednášek od významných českých osobností.

Video i audio záznamy můžete poslouchat na PC, mobilu i tabletu pomocí prohlížeče nebo naší mobilní aplikace.

Připojíte se do živých vysílání a budete osobně komunikovat s přednášejícími.

Nové přednášky pořádáme každý měsíc.

Získáte možnost zúčastnit se jedinečných tuzemských i zahraničních výletů s Pátečníky.

Historickými místy vás vždy provede expert z řad našich přednášejících. Navážete nová přátelství s dalšími účastníky.

Stanete se součástí intelektuální společnosti.

Seznámíte se s názory a vědomostmi špičkových expertů.

Naučíte se kriticky přemýšlet, vytvoříte si vlastní názor a dokážete si ho obhájit.

Přispějete k udržení svobody ve společnosti, šíření demokratických hodnot a odhalování dezinformací.

Dostanete se do komunity lidí, kteří mají podobné zájmy jako vy. Navážete nová přátelství.

Zapojíte se do diskuze na úrovni. Umíme vyslechnout a pochopit odlišný názor bez hádek a konfrontací.

Ke členství v Klubu Pátečníků pro vás máme navíc skvělý bonus:

Po vstupu do Klubu Pátečníků od nás dostanete jako dárek knihu s podpisem autora dle vašeho výběru. Výběr knih a objednávkový formulář vám dorazí do e-mailu po přihlášení ke členství.

 

Tento bonus se navíc opakuje každý rok - po 1 roce si opět budete moct vybrat knihu zdarma. Nabídku knih pravidelně obměňujeme.

 

VYBERTE SI KNIHU S PODPISEM TĚCHTO AUTORŮ:

Petr Pithart

politik
Podnik s nejistým koncem

Knižní rozhovor novinářky Andrey Procházkové a politika Petra Pitharta o naší cestě ke svobodě, a především o tom, co se v politice a ve společnosti událo od roku 1989 až po současnost.

Kateřina Cajthamlová

lékařka
Zázraky jsou logické

Lékařka a psychoterapeutka Kateřina Cajthamlová plynule přechází od osobních témat k otázkám výchovy, zdraví, hubnutí i stárnutí, s nimiž se každodenně setkává ve své praxi.

Radkin Hozák

psychiatr
Voda na radost

Radkin Honzák a Denisa Vostrá si v knize dělají legraci z toho, že je někdy všechno takříkajíc na nic. V knize se propojuje vážné slovo s humorem i poezií. V textu se tak střídají kráska a zvíře, čímž myslíme věty různého ražení, nikoli autorskou dvojici.

Jaroslav Čechura

historik
Kronika jednoho šílenství

Kniha se věnuje nejznámějším případům čarodějnických procesů na území českých zemí, které se odehrály na severní Moravě, zejména na Velkolosinsku a Šumpersku, v závěru 17. století.

Michael Kocáb

hudebník
Vabank

V létě roku 1989 založil skladatel Michael Kocáb spolu s novinářem Michalem Horáčkem iniciativu MOST, která si dala za cíl zprostředkovat jednání mezi komunistickou mocí a představiteli nezávislých opozičních sdružení.

30 dní garance vrácení peněz 

Rozhodli jsme se, že vám nabídneme testovací jízdu. S Akademií Radkina Honzáka se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme vám peníze.

Co tedy získáte?

Středověk a novověk s Jaroslavem Čechurou
(16 přednášek)
HODNOTA 5 500 Kč
České dějiny v časovém období 845-1949 s Petrem Čornejem
(11 přednášek)
HODNOTA 5 500 Kč
Moderní československé dějiny s Petrem Pithartem
(15 přednášek)
HODNOTA 7 500 Kč
Velká témata českých dějin s Petrem Horou Hořejšem
(8 přednášek)
HODNOTA 4 000 Kč
Antická historie s Jiřím Augustýnem Čepelákem
(6 přednášek)
HODNOTA 3 000 Kč
Velké postavy antické a středověké filozofie s Václavem Němcem
(7 přednášek)
HODNOTA 3 500 Kč
Filozofie s Danielem Kroupou
(10 přednášek)
HODNOTA 5 000 Kč
Filozofický průvodce současným světem - kolektiv přednášejících
(6 přednášek)
HODNOTA 3 000 Kč
Fenomenologie s Annou Hogenovou
(3 přednášky)
HODNOTA 1 500 Kč
Proměny víry a náboženství s Tomášem Halíkem
(7 přednášek)
HODNOTA 3 500 Kč
Židovství - kolektiv přednášejících
(7 přednášek)
HODNOTA 3 500 Kč
Psychologie a psychiatrie s Radkinem Honzákem
(7 přednášek)
HODNOTA 3 500 Kč
Racionální přístup ke zdraví s Kateřinou Cajthamlovou
(6 přednášek)
HODNOTA 3 000 Kč
Astronomie s Jiřím Grygarem
(6 přednášek)
HODNOTA 3 000 Kč
Geologie - elementární akademie s Václavem Cílkem
(8 přednášek)
HODNOTA 4 000 Kč
Kvantová fyzika s Janem Rakem
(7 přednášek)
HODNOTA 3 500 Kč
Přístup do videobanky přednášek a debat z různých oborů
(desítky záznamů)
HODNOTA 15 000 Kč
+ BONUS: Kniha s podpisem autora dle vašeho výběru
ZDARMA

Celková hodnota přednášek

77 500 Kč

Aktuální cena v časově omezené nabídce

9 997 Kč


Na co se nás často ptáte?

 

Jaké technické vybavení potřebuji pro to, abych se mohl/a účastnit přednášky?

Stačí běžný počítač zvládající přehrát video na youtube v prohlížeči a stabilní připojení k internetu. Přednášku je možné přehrát i na mobilu či tabletu, který je připojen k internetu a zvládne přehrávat videa z youtube.

Moc to s počítači neumím, zvládnu se k přednášce dostat jednoduše?

ANO! Do e-mailové schránky vám přijde e-mail, kde budete mít link přímo na přednášku. Stačí na něj v čase přednášky kliknout a můžete sledovat. Pro sledování videí ze záznamu obdržíte e-mailem přístupy do naší členské sekce s heslem a návodem, jak na to.

Za jak dlouho bude záznam přednášky v členské sekci?

Záznam přednášky budete mít přístupný ihned.

Jak dlouho budu mít přístup ke všem videím/bonusům?

Přístup ke všem videím a MP3 vám zůstane po dobu platnosti vašeho členství. Pokud budete členem 1 rok, tak po celý rok se budete moct kdykoliv vracet ke všem materiálům. Pokud členství prodloužíte na další období, tak váš přístup bude automaticky pokračovat.

Řekli o Klubu Pátečníků...

"Vážím si toho, že mám již po několik let možnost účastnit se aktivit Klubu Pátečníků. Cyklus přednášek Toulky českou minulostí jsem si zvolila proto, že cítím veliké nedostatky ve svých znalostech z historie. Večery věnované vzdělávacím cyklům probíhají ve velice příjemném prostředí Klubu Pátečníků, mezi přáteli a s dobrým občerstvením. Petr Hora Hořejš patří bezesporu mezi osoby nejpovolanější, které mohou o české minulosti poutavě a zasvěceně vyprávět. Po jeho přednáškách jsem vždycky doma sáhla po jeho knížkách, abych si mohla dané historické období ještě více přiblížit a získané poznatky si upevnit. Klubovou akademii vřele doporučuji každému, kdo si chce rozšířit informace a poznání, které nezískal ani ve své školní výuce, ani při výkonu svojí profese."
Anna Strunecká
"Od okamžiku, kdy jsem měl možnost poprvé zakoupit prostřednictvím Klubu Pátečníků přístup k přednáškám historika Petra Čorneje, jsem okamžitě reagoval na všechny další nabídky. Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem. Děkuji organizátorům za výběr přednášejících, kteří jsou nejen odborníky v daném oboru, ale jsou schopni předat své vědomosti velice přitažlivou formou."
Miloš Kaška
"Nejdříve jsme si koncem roku 2018 zakoupili Akademii Petra Čorneje. Cyklus velmi zajímavých přednášek z českých dějin nás natolik zaujal, že už jsme si jej celý poslechli dokonce dvakrát. Přednášky jsme poslouchali při našich dlouhých cestách autem a vždy jsme se už těšili, až zase pojedeme z Mnichova do Prahy a budeme si moci poslechnout další díl."
Jaroslav Verner
"V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala dva vzdělávací kurzy, a to cyklus o moderních dějinách vedený panem prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený panem prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tematikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků velmi doporučit."
Eva Jelínková

Tady se můžete podívat, jak to vypadá v členské sekci.

 • Nemusíte nikam chodit.
 • Snadno si přehrajete všechna videa na PC i mobilních zařízeních.
 • Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.

Vstupte do Klubu Pátečníků:

Vyberte si členství na míru přesně pro vás!

Klub Pátečníků s respektem navazuje

na prvorepublikové intelektuální uskupení

Za Pátečníky se označovala skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj setkávali pravidelně každý pátek.

V roce 1925 se stal spolek Pátečníků zavedenou institucí – Karel Čapek koupil vilu na Vinohradech v dnešní ulici Bratří Čapků a už v roce 1927 se název Pátečníci všeobecně vžil.

Mezi Pátečníky patřily intelektuální špičky jako bratři Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Jan Masaryk a mnoho dalších.

Klub Pátečníků tak s velkým respektem navazuje na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovni a cítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Náš klub navštívili:

 • Miroslav Bárta
  archeolog
 • Mikuláš Bek
  rektor MU
 • Pavel Bělobrádek
  poslanec
 • Václav Cílek
  geolog
 • Jefim Fištejn
  publicista
 • Tomáš Halík
  teolog
 • Jan Hartl
  sociolog
 • Dominik Hašek
  hokejista
 • Dagmar Havlová
  švagrová VH
 • Marek Hilšer
  senátor
 • Petr Hora Hořejš
  historik
 • Jaroslav Hutka
  písničkář
 • Karel Hvížďala
  publicista
 • Roman Joch
  publicista
 • Jan Kasl
  bývalý primátor
 • Tomáš Klvaňa
  spisovatel
 • Tomáš Klus
  hudebník
 • Michael Kocáb
  zpěvák
 • Soňa Kodetová
  manželka Jiřího Kodeta
 • Petr Kolář
  diplomat
 • Daniel Kroupa
  filosof
 • Benjamin Kuras
  publicista
 • Oldřich Kužílek
  bývalý poslanec
 • Pavel Kysilka
  ekonom
 • Václav Láska
  senátor
 • Hana Marvanová
  zastupitelka HMP
 • Vladimír Merta
  písničkář
 • Jakub Michálek
  Pirát
 • Mikuláš Minář
  občanský aktivista
 • David Ondráčka
  bývalý ředitel TI
 • Pavel Pafko
  lékař
 • Petr Pavel
  prezident
 • Petr Pithart
  bývalý politik
 • Jan Ruml
  bývalý politik
 • Karel Schwarzenberg
  poslanec
 • Tomáš Sedláček
  ekonom
 • Jindřich Šídlo
  novinář
 • Jiřina Šiklová
  socioložka
 • David Smoljak
  scenárista
 • Jan Sokol
  filosof
 • Olga Sommerová
  režisérka
 • Pavel Šporcl
  houslový virtuos
 • Karel Steigerwald
  publicista
 • Jaroslav Svěcený
  houslový virtuos
 • Magda Vašáryová
  herečka
 • Petr Vokřál
  primátor
 • Alexandr Vondra
  europoslanec
 • Milan Zelený
  ekonom
 • Michael Žantovský
  diplomat
 • a mnoho dalších...