Akademie Tomáše Halíka

Cyklus šesti přednášek

Proměny víry a náboženství

Velké civilizační proměny zasahují i náboženství. Tři fenomény – víra, křesťanství a náboženství – se během dějin vzájemně prolínají, mění se jejich vzájemný vztah i jejich společenská role. Cyklus 6 přednášek nabízí originální pohled na tento dějinný proces, zamýšlí se zejména nad současným stavem a prognózami budoucího vývoje.

Tomáš Halík je český katolický kněz. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je farářem akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie. Papež Benedikt XVI. mu udělil čestný titul monsignore – prelát Jeho Svatosti.

 • 1
  Víra, křesťanství a náboženství - nezaměňujme tři rozdílné jevy
 • 2
  Bible – svědectví o proměnách víry: od hebrejských proroků k apoštolu pohanů
 • 3
  Pokus o velkou syntézu: Proměna víry ve filozofii a náboženství
 • 4
  Sekularizace: Křesťanství přestává být náboženstvím
 • 5
  Dnešní stav: Návrat či proměna náboženství?
 • 6
  Je postmoderní společnost postsekulární? Budoucnost víry

Jak se zúčastnit?

Termíny přednášek budou včas upřesněny.

Online varianta
2 500 Kč
Všech přednášek se můžete zúčastnit formou živého vysílání přes internet a pokládat své doplňující dotazy prostřednictvím chatu. Zároveň budete mít přístup k záznamům přednášek (video a MP3), abyste si je mohli kdykovĺi zopakovat.

Objednávka online varianty

Další cykly z naší akademie

Pravidelně pořádáme cykly přednášek. Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru. Proběhlé cykly je možné shlédnout ze záznamu ve formě videa nebo MP3. Budoucích cyklů se můžete zúčastnit osobně nebo online formou živého vysílání.

Moderní dějiny s Petrem Pithartem

PROBÍHÁ: červen 2020 - duben 2021
Sedmidílný cyklus přednášek.

Filosofický průvodce současným světem

PROBÍHÁ: květen 2020 - leden 2021
Cyklus šesti přednášek politické filosofie a filosofické etiky.

Kvantová fyzika s Janem Rakem

PROBÍHÁ: březen 2020 - leden 2021
Šestidílný cyklus o kvantové a jaderné fyzice.

Toulky českou minulostí s Petrem Horou Hořejšem

PROBÍHÁ: listopad 2019 - listopad 2021
Velká témata českých dějin - šestidílný přednáškový cyklus.

Proměny víry a náboženství s Tomášem Halíkem

PROBÍHÁ: říjen 2019 - listopad 2020
Cyklus šesti přednášek o proměnách víry a náboženství.
Cílem šestidílného cyklu je seznámit se a zamyslet nad zemským systémem, jeho vznikem, vývojem a zejména budoucností.
Sedmidílný cyklus moderních dějin Československa s Petrem Pithartem od roku 1918 do 2018.
Desetidílný cyklus filosofie s Danielem Kroupou a dalšími.
Desetidílný cyklus České historie, časové období 845 - 1 949.