Astronomie s Jiřím Grygarem

Šestidílný cyklus přednášek

Šest oken do vesmíru

S Jiřím Grygarem strávíme šest příjemných večerů, při kterých společně probereme zajímavá vesmírná témata:

Astronom a astrofyzik Jiří Grygar je významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal řadu ocenění. Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar objevená 26. října 1971. Je čestným předsedou České astronomické společnosti.

 • 1
  Pohledy do nebe
  Moderní astronomické snímky založené na citlivých detektorech umožňují zobrazovat vesmírné objekty v přirozených barvách. Začneme u objektů sluneční soustavy a přes snímky hvězd a jejich soustav se dostaneme až do nejzazších hlubin vesmíru.
 • 2
  Země pod údery meteoritické artilérie
  Od doby před 4 mld. let je zemská kůra vystavena kosmickému bombardování planetkami s rozměry až 20 km. V zemské kůře se zachovaly velké jizvy a i v budoucnosti takové nebezpečí hrozí. Astronomové proto stále zdokonalují monitorování planetek, které křižují dráhu Země.
 • 3
  Nezadržitelný vzestup bezpilotní kosmonautiky
  Bezpilotní kosmonautika planet, planetek i komet přináší jedinečné údaje o jejich fyzikální podstatě a vývoji v čase. Už jsme ale zaznamenali i dvě tělesa ze vnějšího vesmíru, které vysokou rychlostí prolétají naší Sluneční soustavou.
 • 4
  Mezinárodní projekt observatoře Pierra Augera
  V Argentině zkoumá za významné účasti českých astronomů a fyziků ultraenergetické kosmické záření, jehož částice přilétají s energií až stomilionkrát vyšší, než kolik dosáhl urychlovač částic v laboratoři CERN.
 • 5
  Jsme ve vesmíru sami?
  Od začátku novověku zajímala pozemšťany otázka, zda jsme ve vesmíru jediné myslící bytosti, anebo se vesmír hemží zelenými pidimužíky. Zatím jsme sice žádné cizí civilizace nenalezli, ale pomocí moderních metod lze sledovat planety cizích hvězd a zjišťovat, zda na některých z nich nejsou vhodné podmínky pro aspoň primitivní život.
 • 6
  Vesmír vznikl Velkým třeskem
  Díky pomalé rychlosti světla mohou astronomové sledovat průběh vývoje vesmíru tím, že přijímáme se zpožděním miliard let informace, jak vypadal vesmír od nějakých 450 mil. let po Velkém třesku a průběžně se vyvíjel až po současnost.

Co říkají účastníci o Akademii Klubu Pátečníků

Jiří Bešta

Jiří Buršik

Ivan Fišera


Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.
Zdeněk Edelmann
Nejdříve jsme si koncem roku 2018 zakoupili Akademii Petra Čorneje. Cyklus velmi zajímavých přednášek z českých dějin nás natolik zaujal, že už jsme si jej celý poslechli dokonce dvakrát. Přednášky jsme poslouchali při našich dlouhých cestách autem a vždy jsme se už těšili, až zase pojedeme z Mnichova do Prahy a budeme si moci poslechnout další díl.
Jaroslav Verner
Od okamžiku, kdy jsem měl možnost poprvé zakoupit prostřednicvím Klubu Pátečníků přístup k přednáškám historika Petra Čorneje, jsem okamžitě reagoval na všechny další nabídky. Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem. Děkuji organizátorům za výběr přednášejících, kteří jsou nejen odborníky v daném oboru, ale jsou schopni předat své vědomosti velice přitažlivou formou.
Miloš Kaška
Vážím si toho, že mám již po několik let možnost účastnit se aktivit Klubu Pátečníků. Cyklus přenášek Toulky českou minulostí jsem si zvolila proto, že cítím veliké nedostatky ve svých znalostech z historie. Večery věnované vzdělávacím cyklům probíhají ve velice příjemném prostředí Klubu Pátečníků, mezi přáteli a s dobrým občerstvením. Petr Hora Hořejš patří bezesporu mezi osoby nejpovolanější, které mohou o české minulosti poutavě a zasvěceně vyprávět. Po jeho přednáškách jsem vždycky doma sáhla po jeho knížkách, abych si mohla dané historické období ještě více přiblížit a získané poznatky si upevnit. Klubovou akademii vřele doporučuji každému, kdo si chce rozšířit informace a poznání, které nezískal ani ve své školní výuce, ani při výkonu svojí profese. Ve svém seniorském věku a v současné době covidové, kdy máme náhle mnohem víc času na svoje vzdělávání a volnočasové aktivity, se těším, že postupně projdu všechny nabízené cykly Akademie. Všechny jsou prezentovány předními osobnostmi českého národa. Veliký dík patří nejenom jim, že jsou ochotni věnovat svůj čas k přípravě přednášek a sdílet s Klubem Pátečníků svoje životní zkušenosti, ale i organizátorům Akademie, že se jim podařilo tyto naše velikány získat. Považuji Akademii Klubu Pátečníků za zcela mimořádnou a vzácnou příležitost hodnou univerzity nové doby.
Anna Strunecká

Co říkají osobnosti o Akademii Klubu Pátečníků 

Tomáš Halík

Petr Pithart

Jefim Fištejn

Jak se zúčastnit?

Termíny přednášek - 21.1., 18.2., 18.3., 22.4., 20.5. a 17.6. vždy od 19:00 do 21:00.

Online varianta
2 490 Kč
Všech přednášek se můžete zúčastnit formou živého vysílání přes internet a pokládat své doplňující dotazy prostřednictvím chatu. Zároveň budete mít přístup k záznamům přednášek (video a MP3), abyste si je mohli kdykovĺi zopakovat, třeba na dlouhých cestách autem.
Možnost vystavení dárkového poukazu. Po zaplacení nám v odpovědi na jakýkoliv email napište jméno obdarovaného. Dárkový poukaz Vám pak obratem pošleme.
Prezenční varianta
Aktuální situace nám neumožňuje prezenční přednášky pořádat. Cyklus tedy začneme pouze online vysíláním. Až to bude možné, online účastníkům tohoto cyklu nabídneme možnost doobjednání prezenční účasti na přednáškách.

Objednávka online varianty

Další cykly z naší akademie

Pravidelně pořádáme cykly přednášek. Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru. Proběhlé cykly je možné shlédnout ze záznamu ve formě videa nebo MP3. Budoucích cyklů se můžete zúčastnit osobně nebo online formou živého vysílání.

Šestidílný cyklus přednášek.
Šest oken do vesmíru.. Šestidílný cyklus přednášek.
Petr Pithart
Sedmidílný cyklus přednášek.
Cyklus šesti přednášek o proměnách víry a náboženství.
Cyklus šesti přednášek politické filosofie a filosofické etiky.
Velká témata českých dějin - šestidílný přednáškový cyklus.
Cílem šestidílného cyklu je seznámit se a zamyslet nad zemským systémem, jeho vznikem, vývojem a zejména budoucností.
Sedmidílný cyklus moderních dějin Československa s Petrem Pithartem od roku 1918 do 2018.
Desetidílný cyklus filosofie s Danielem Kroupou a dalšími.
Desetidílný cyklus České historie, časové období 845 - 1 949.