Demokracie a kapitalismus


V rámci této přednášky si objasníme, v čem spočívá podstata kapitalismu a čím se kapitalismus liší od jiných ekonomických systémů. Ukážeme si, jak se proměnilo chápání vlastnictví a majetku se vznikem novověkého kapitalismu, jak se tím změnil vztah mezi privátní a veřejnou sférou a jaké důsledky to mělo pro povahu politiky a podobu moderních států.

Zaměříme se na specifické napětí mezi privátním a veřejným zájmem v podmínkách moderního kapitalismu a na delikátní problém, jak může být za těchto podmínek garantován „obecný prospěch“ a jaká role přitom náleží demokratickému státu. V návaznosti na to si položíme otázku, jaké výhody a jaká rizika plynou pro demokracii z jejího spojení s kapitalismem.

Zároveň naznačíme, jak a proč se vztahy mezi demokracií a kapitalismem nově definují a vyhrocují v podmínkách globálního kapitalismu. Přitom se budeme opírat o významné představitele politické filosofie, ekonomie či sociologie, jako jsou např. M. Weber, M. Novak, H. de Soto, H. Arendtová, F. A. Hayek, R. H. Nelson, O. Höffe, Ch. E. Lindblom nebo U. Beck.

Přednáší doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.


Stáhnout MP3 pro snadný poslech na cestách

Filosofický průvodce současným světem

Cyklus šesti

přednášek

Cyklus šesti přednášek

politické filosofie a filosofické etiky

Přednášky přibližují filosofické myšlení na příkladu řešení konkrétních filosofických otázek a ukazují, jak filosofie tematizuje a objasňuje fenomény, s nimiž se setkáváme v současném světě. Cílem cyklu je tak mimo jiné ukázat, jak se filosofické myšlení vztahuje k našemu každodennímu životu a jak může napomoci k naší orientaci ve světě. Zároveň tak umožňuje seznámení s myšlenkami řady významných myslitelů dvacátého století.

Během cyklu Vás svými myšlenkami obohatí celkem čtyři významní filosofové:

doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD.

prof. Miroslav Petříček, Dr.

Hlavní témata:

 • 1
  Co jsou to hodnoty, svoboda a vůle? Proč je důležité "mít jasno" v době koronavirové?
  Přednáší doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 • 2
  Svoboda a demokracie
  Přednáší doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. a Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.
 • 3
  Rituály a algoritmy: duchovní situace na hranici druhé kognitivní revoluce
  Přednáší doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. a prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD.
 • 4
  Lidská práva a jejich filosofické zdůvodnění
  Přednáší doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 • 5
  Demokracie, její principy, hodnoty a instituce
  Přednáší doc. Mgr. Václav Němec
 • 6
  Demokracie a kapitalismus
  Přednáší doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.

Co říkají účastníci o Akademii Klubu Pátečníků

Jiří Bešta

Iveta Karásková

Ivan Fišera


Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.
Zdeněk Edelmann
Nejdříve jsme si koncem roku 2018 zakoupili Akademii Petra Čorneje. Cyklus velmi zajímavých přednášek z českých dějin nás natolik zaujal, že už jsme si jej celý poslechli dokonce dvakrát. Přednášky jsme poslouchali při našich dlouhých cestách autem a vždy jsme se už těšili, až zase pojedeme z Mnichova do Prahy a budeme si moci poslechnout další díl.
Jaroslav Verner
Od okamžiku, kdy jsem měl možnost poprvé zakoupit prostřednicvím Klubu Pátečníků přístup k přednáškám historika Petra Čorneje, jsem okamžitě reagoval na všechny další nabídky. Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem. Děkuji organizátorům za výběr přednášejících, kteří jsou nejen odborníky v daném oboru, ale jsou schopni předat své vědomosti velice přitažlivou formou.
Miloš Kaška
Vážím si toho, že mám již po několik let možnost účastnit se aktivit Klubu Pátečníků. Cyklus přenášek Toulky českou minulostí jsem si zvolila proto, že cítím veliké nedostatky ve svých znalostech z historie. Večery věnované vzdělávacím cyklům probíhají ve velice příjemném prostředí Klubu Pátečníků, mezi přáteli a s dobrým občerstvením. Petr Hora Hořejš patří bezesporu mezi osoby nejpovolanější, které mohou o české minulosti poutavě a zasvěceně vyprávět. Po jeho přednáškách jsem vždycky doma sáhla po jeho knížkách, abych si mohla dané historické období ještě více přiblížit a získané poznatky si upevnit. Klubovou akademii vřele doporučuji každému, kdo si chce rozšířit informace a poznání, které nezískal ani ve své školní výuce, ani při výkonu svojí profese. Ve svém seniorském věku a v současné době covidové, kdy máme náhle mnohem víc času na svoje vzdělávání a volnočasové aktivity, se těším, že postupně projdu všechny nabízené cykly Akademie. Všechny jsou prezentovány předními osobnostmi českého národa. Veliký dík patří nejenom jim, že jsou ochotni věnovat svůj čas k přípravě přednášek a sdílet s Klubem Pátečníků svoje životní zkušenosti, ale i organizátorům Akademie, že se jim podařilo tyto naše velikány získat. Považuji Akademii Klubu Pátečníků za zcela mimořádnou a vzácnou příležitost hodnou univerzity nové doby.
Anna Strunecká

Co říkají osobnosti o Akademii Klubu Pátečníků 

Tomáš Halík

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Petr Pithart

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jefim Fištejn

Jak se zúčastnit?

Online varianta
2 500,- Kč
2 175 Kč
Jednu přednášku jste nám již zaplatili, tak na celý cyklus máte SLEVU ve výši 325,- Kč.
Přístup k záznamům přednášek ve formě videa a MP3 (pro pohodlný poslech např. v autě).
Možnost vystavení dárkového poukazu.

Objednávka online varianty

Další cykly z naší akademie

Pravidelně pořádáme cykly přednášek. Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru. Proběhlé cykly je možné shlédnout ze záznamu ve formě videa nebo MP3. Budoucích cyklů se můžete zúčastnit osobně nebo online formou živého vysílání.

100% peněz za Vámi zakoupené přednášky posíláme na humanitární pomoc.
Šestidílný cyklus přednášek "Diety a hubnutí jako novodobá mystika aneb jak racionálně prospět svému zdraví?"
Šestidílný cyklus přednášek.
Šestidílný cyklus přednášek.
Tři přednášky a tři bonusy.  
Petr Pithart
Patnáctidílný cyklus přednášek.
Šest oken do vesmíru. Šestidílný cyklus přednášek.
Cyklus šesti přednášek o proměnách víry a náboženství.
Cyklus šesti přednášek politické filosofie a filosofické etiky.
Velká témata českých dějin - šestidílný přednáškový cyklus.
Cílem šestidílného cyklu je seznámit se a zamyslet nad zemským systémem, jeho vznikem, vývojem a zejména budoucností.
Desetidílný cyklus filosofie s Danielem Kroupou a dalšími.
Desetidílný cyklus České historie, časové období 845 - 1 949.