CO VŠECHNO VÍTE A NEVÍTE

O ČESKÝCH OSOBNOSTECH?

Václav Havel, Karel IV., TGM, Marie Terezie, Josef II., Václav IV., Jakub Krčín z Jelčan

Cyklus přednášek

O českých osobnostech

O kom stojí za to vědět?

České země v průběhu svých dějin zplodily řadu slavných osobností. Slavní Češi svět obohacovali v obdobích rozmachu nebo v dobách těžkých a trýznivých. Klub Pátečníků si je vědom těchto úžasných a/nebo zajímavých osobností, proto pro vás připravil nový cyklus přednášek o českých osobnostech. Od velkých vládců středověku jako byl Karel IV. až po oblíbeného Václava Havla. 

O kom se v přednáškovém cyklu dozvíte?

  • Václav Havel
  • Karel IV.
  • Tomáš Garrigue Masaryk
  • Marie Terezie
  • Josef II.
  • Václav IV.
  • Jakub Krčín z Jelčan

Citace z přednášek

aneb Pátečnícké přenášky nejsou jen nudná historie

“V roce 1775 Marie Terezie přišla s robotním patentem, který upravoval nelidské poměry a nařídila, aby vrchnost měla možnost povolávat robotníky jen 3x do týdne na směny.”

“Josef II. stihl vydat 6000 patentů. Vydával 2 denně, i šílenosti: génius a psychopat zároveň jel takovýmhle tempem.”

“Václav IV. začal mít samá negativní hodnocení: nestará se o veřejné věci, obklopuje se nízkými lidmi, pije, hraje kostky a dopouští se různých sexuálních dobrodružství.”

“Karel IV. se stal jako první český panovník římským králem a potom císařem Svaté říše římské.”

O kom se dozvíte v 

cyklu přednášek o českých osobnostech?

Pro více informací rozklikněte +

Václav Havel

Václav Havel byl významnou osobností v historii Česka a Československa. Byl devátým a posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky. V této funkci působil od roku 1989 do roku 2003. Václava Havla známe jako dramatika, esejistu, disidenta, kritika komunistického režimu a politika. Vzpomínky na něj vyprávějí jeho nejbližší přátelé a spolupracovníci, jako jsou Petr Jančárek a Karel Hvížďala, kteří o něm natočili film a napsali knihu rozhovorů. Na Václava Havla stále vzpomínáme jako na výjimečnou osobnost, která nemá v našich dějinách obdoby.

Vladimír Merta: “Být pozván na Hrádeček na filozofickou diskusi, to bylo terno. Havel tam vařil 2 dny guláš a on na to byl strašně hrdej. Já jsem se zvedl a šel umýt nádobí a on mi na to řekl: sedni si, tady jsi ve filozofické společnosti, tady se nádobí nemeje.”

Karel IV.

V Českých zemích docházelo ke změnám, které ovlivnily celou Evropu. Tyto změny byly důsledkem vesnické a městské kolonizace, které změnily charakter krajiny, a sociálního rozdělení, kdy se vytvořilo městské obyvatelstvo a šlechta. V polovině 13. století se Český stát stal evropskou velmocí díky nalezišti stříbra. Čeští králové také expandovali do Evropy a francouzský král představil nové pojetí státu s právním systémem a funkcemi, které má plnit. Karel IV. byl v roce 1346 zvolen římským králem a v roce 1347 byl korunován českým králem.

Založil Pražskou univerzitu, v roce 1355 se stal císařem Svaté říše římské a korunovační klenoty byly předány do jeho držení. Karel IV. byl v českých dějinách velkou osobností a jeho vláda ovlivnila celou Evropu. Jako první český král se stal císařem.

Zajímá vás, proč Karla IV. nekorunoval papež? A proč bylo studium na právnické fakultě nejdražší? To všechno a ještě mnohem víc se dozvíte v přednáškách!

“Křestní jména odrážejí přání rodičů a kmotrů: Václav ho předurčuje k tomu, aby se stal českým panovníkem. Karel podle Karla Velikého, aby se stal králem či císařem Svaté říše římské.”

Tomáš Garrigue Masaryk

“Vlastenectví a národní hrdost nemůže stát na lži.”

V roce 1876 Masaryk absolvoval filozofii a žil v rodině Rudolfa Schlesingera, generálního rady Anglo-rakouské banky. Masaryk vychoval jejich syna Alfréda a jel s ním jako preceptor, nebo-li učitel, do Lipska. To všechno hradí rodina Schlezingera, která Masarykovi napsala také doporučující dopisy. Alfréd a Tomáš jsou ubytováni v penzionu, ve kterém v minulosti pobývala také rodina Garrigueová a později i Charlotta sama, když v Lipsku studovala jako houslová virtuózka. Po nedokončeném studiu se vrátila do Ameriky.

Proč se Charlotta chvíli po příjezdu Masaryka do Lipska znovu vydá na cestu přes oceán a ubytuje se opět ve stejném penzionu? Byla svatba Tomáše Masaryka a Charlotty Garrigueové náhoda?

“Masaryk byl ochoten jít za něčím, co považoval za podstatné pro pravdu a pro sebevědomí českého národa.”

Marie Terezie

“Přívaly reforem tereziánského a josefínského času měly v několika momentech i takový komický ráz. V 70. letech se těžce přemnožili vrabci a Marie Terezie zvláštním patentem nařídila, že poddaní mají vrabce hubit, a tak celý národ chytal vrabce do sítí.”

Marie Terezie vládla v letech 1740-1780. Její armáda byla na začátku jejího panování zanedbaná, ale s pomocí vlivných osob v Uhrách se jí podařilo ji vybudovat, vyzbrojit a sjednotit. Výsledkem bylo vytvoření skvělých generálů, jako např. generál Laudon. Marie Terezie během 19 let porodila 16 dětí. Prožila tedy 16 let válek a do toho byla neustále těhotná.

Její děti obsadily významné evropské trůny, z nichž nejslavnějším příkladem je Marie Antoinetta, která se stala francouzskou královnou.

Marie Terezie se snažila centralizovat správu země z Vídně, což mělo za následek zrušení rakouské a české dvorské kanceláře a vznik odborně řízené státní organizace. V krajských městech vznikly magistráty. Z pohledu Čechů to představovalo germanizaci a ztrátu vlastní správy, ale svým způsobem to připomíná dnešní Evropskou unii.

V roce 1774 byla zavedena povinná školní docházka pro kluky i holky. To byl ohromný krok vpřed pro společnost, která byla do té doby negramotná. Avšak na venkově nebyla povinná školní docházka vždy zachována, zejména když děti rolníků pomáhaly na poli během žní. Na začátku se učilo na farách a trvalo dlouho, než se začaly stavět školy.

Josef II.

Petr Hora Hořejš: “Josefa II. bych přirovnal ke geniálnímu, velmi neopatrnému šílenci, který učinil velmi mnoho dobrého a ještě více neuváženého, který pomohl ke svobodě, kterou nikdy předtím sedlák neměl, ale zároveň nadělal mnoho kulturních i lidských škod.”

Josef II. vládl 10 let a za tu dobu stihl vydat 6 tisíc patentů. V rámci náboženské reformy se pustil do rušení klášteru, což byl typický osvícenský krok. Horší bylo, že některé kláštery začaly působit nedůstojným způsobem, staly se z nich například dílny nebo sklady. Josef II. byl dvakrát ženatý. První žena Isabela Parmská mu lásku moc neoplácela. Druhou ženu, starší a ne moc hezkou, Marii Josefu Bavorskou mu domluvila matka, aby zachovala dynastii. Moc spolu ale nevycházeli. Po smrti jí nešel ani na pohřeb a raději se věnoval ženám prodejným.

Josef II. pomohl lidem ke svobodě, ale nadělal také mnoho kulturních i lidských škod. Byl to velmi moderní člověk, který by se svou náturou hodil do dnešní doby, ale narodil se trochu předčasně. Tereziánské a josefínské reformy nám otevřely dveře do moderního světa. Josef II. osvobodil lid v Rakousku-Uhersku. Zrušil nevolnictví a chtěl zrušit i robotu, ale proti tomu byla šlechta. Přišel také s daňovou reformou a robotu chtěl umožnit pouze za mzdu.

Co se stalo s jeho sestrou Marií Antoinettou? A proč Josefovi II. jeho první žena lásku neoplácela, i když ji vroucně miloval?

Václav IV.

“Václav si oblíbil lov a byl obklopen skupinou mladých mužů, poněkud méně urozených, říkalo se jim milci. Když si uvědomíte slovo milec a posunete jej ke slovu milenec, tady ten rozdíl není zas tak velký. Ona ta praxe byla v tomhle ohledu velmi flexibilní.”

Václav IV. se narodil v roce 1361 v Norimberku. Jako následník svého otce na trůn to neměl jednoduché. Václav IV. byl korunován českým králem už ve 3 letech a doprovázel svého otce všude. V 17 letech po smrti otce se Václav IV. ujal naplno úlohy českého a římského krále.

Václav IV. byl velmi rozporuplný člověk ve velmi rozporuplné době. O tom svědčí i jeho sňatky, které si nevybíral podle majetku, ale intuitivně. Byl dvakrát ženatý: s Johanou a Žofií Bavorskou, které byly příbuzné. Od římského krále se očekávalo, že bude jezdit do zahraničí, ale Václav IV. do Říše jezdit nechtěl. Kolem roku 1400 podnikl jedinou větší cestu do západní Evropy, protože pod jeho vládu spadalo také Lucembursko a on tam musel urovnat majetkoprávní vztahy. Při té příležitosti navštívil francouzského krále Karla VI., o kterém bylo známo, že byl slabomyslný. O Václavu IV. se naopak vědělo, že rád pil víno. Setkal se tedy český opilý panovník se slabomyslným francouzským. Následně král se zahraničními cestami přestal, přestože v té době bylo typické, že králové vládli ze sedla, byly tedy neustále v pohybu. V roce 1400 byl Václav IV. sesazen z trůnu římského krále.

Václav IV. byl jako král 2x zajat a vězněn. Nejprve byl vězněn v Českém Krumlově, na začátku 15. století byl pak zajat na Pražském hradě a odvezen do Vídně. Tam byl uvězněn ve větším měšťanském domě, ale měl povoleny i vyjížďky na koni. Asi po 16 měsících věznění z Vídně ujel a zamířil do Kutné Hory.

Měla Evropa někdy více papežů zároveň? A jak zemřel Václav IV.? Kde byl pohřbený a jak probíhal pohřeb? Víte, že ho po smrti převáželi tajně? A co udělali husité?

Jakub Krčín z Jelčan

“Krčín si zapisoval výdaje s tím, že mu byly propláceny Rožmberky. Skutečně výdaje za koupi kabátu, uniforem pro své lokaje. Dokonce když jezdil na rande za svou druhou manželkou, tak si nechával cestovné proplatit.”

Rod Krčínů pocházel z Kolína nad Labem a první zmínka o této rodině byla z roku 1490. Rodina Krčínů byla bohatá a věnovala se pivovarnictví a výrobě sladu. Jakub Krčín se narodil v roce 1535 do této rodiny zběhlých živnostníků.

Když bylo Jakubovi Krčínovi 30 let, oženil se . Vždy tvrdil, že jeho manželka byla stará bába. V té době stáří začínalo po čtyřicítce. Byla to movitá vdova, která měla v Českém Krumlově domy a rybníky. Jakub Krčín se ale záhy odstěhoval z Krumlova do Třeboně. S touto ženou neměl žádné děti, ale byl s ní 30 let.

Jakub Krčín pracoval pro rod Rožmberků, který byl nesmírně bohatý a vlastnil krásné zámky, ale byl také velmi zadlužený.

V Třeboni se nachází Krčínova ulice, která vede od náměstí k rybníku Svět. Na počátku 70. let Krčín zahájil první velký počin, což byl právě rybník Svět. On ho původně nazýval Nevěrný - kdyby hráz tohoto rybníku praskla, zaplavila by třeboňský zámek. Aby ho mohl vybudovat, zničil předměstí, které čítalo asi 25 domů a 2 kostely. Byl velmi nekompromisní a místní ho nesnášeli. Proto říkáme, že byl prvním manažerem, protože při svých stavbách postupoval velmi nekompromisně a tvrdě, a všichni se ho obávali.

Jak probíhal byznys s rybami? A co Jakub Krčín a černá magie, jak to bylo?

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

Petr Čornej

historik
Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. je český historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na histografii. Patří k nejuznávanějším historikům v České republice. Je autorem mnoha publikací. Obdržel cenu Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník za „mimořádný badatelský přínos českému dějepisectví, jehož výsledky kvalifikovaně otvírá i širší veřejnosti.“

Petr Hora Horejš

český publicista, scenárista, spisovatel
Petr Hora Horejš se od roku 1970 živil jako redaktor a nakladatelský pracovník. Poté, co upadl v nemilost tehdejší politické vládě, psal pod pseudonymy novinářské sloupky a zároveň pracoval jako čerpač a měřič vodních zdrojů. V letech 1990–1991 byl ředitelem nakladatelství Albatros, 1991–1994 redaktorem Mladého světa, nyní má svobodné povolání. Je zakládajícím členem Lipnického stipendijního fondu. Je též spoluzakladatelem nadace Pangea.

Jaroslav Čechura

historik specializující se na novověké sociální dějiny
Jaroslav Čechura je český historik specializující se především na novověké sociální dějiny, konflikty, rebelie, kriminalitu, stavovskou politiku a politickou kulturu sněmování. Základní vzdělání získal na školách ve Štáhlavech a Starém Plzenci, gymnázium absolvoval úspěšně v Blovicích. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie-politická ekonomie. Tituly kandidáta (1986) a doktora věd (1996) získal na Akademii věd. V letech 1990 až 1992 studoval v SRN. Od roku 1992 je docentem a od roku 2000 profesorem na FF UK v Praze. V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Dále pracoval do roku 2002 ve vedení Archivu Národního muzea. Od tohoto roku přednáší na Ústavu dějin FF UK a je zaměstnán jako odborný pracovník Archivu Národního muzea. Také přednáší na Technické univerzitě v Liberci.

30 dní garance vrácení peněz 

Rozhodli jsme se, že vám nabídneme testovací jízdu. S cyklem O českých osobnostech se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme vám peníze.