Akademie Petra Čorneje

Desetidílný cyklus českých dějin

Desetidílný cyklus českých dějin s Petrem Čornejem

časové období 845-1949

Celý cyklus českých dějin rozhodně není pojat encyklopedicky, ale především jako snaha o pochopení toho nejdůležitějšího v našich dějinách.

Společně budeme hledat odpovědi na to:

• Kdo jsme a odkud jsme přišli?
• Jak jsme si stáli v různých historických obdobích vůči okolnímu světu?
• Odkud přišly největší vlivy a inspirace?
• Kde jsou kořeny a jaký je vlastně náš vztah s Němci?
• Máme nějakou specifickou historickou charakteristiku?
• Co jsou naše největší historická stigmata a jak se jich můžeme zbavit?
• A klíčová otázka: „Patříme na západ nebo na východ?“

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. je český historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na histografii.

Patří k nejuznávanějším historikům v České republice. Je autorem mnoha publikací. Obdržel cenu Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník za „mimořádný badatelský přínos českému dějepisectví, jehož výsledky kvalifikovaně otvírá i širší veřejnosti“.

 • 1
  VZNIK ČESKÉHO STÁTU
  • Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“ • Časové období: 845 – 1000 • Délka 101 minut
 • 2
  CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ
  • Včetně podstatných událostí předchozího období • Časové období: 1000 – 1306 • Délka 122 minut
 • 3
  VLÁDA KARLA IV.
  • Včetně vlády Lucemburků • Časové období: 1310 – 1400 • Délka 90 minut
 • 4
  HUSITSTVÍ A ZROD SAVOVSKÉHO STÁTU
  • Časové období: 1400 – 1526 • Délka 104 minut
 • 5
  VSTUP DO RANNÉHO NOVOVĚKU
  • Včetně Třicetileté války • Časové období: 1526 - 1648 • Délka 83 minut
 • 6
  BAROKNÍ A OSVÍCENÁ ČECHIE
  • Včetně období tereziánských a josefínských reforem • Časové období: 1650 - 1790 • Délka 98 minut
 • 7
  DLOUHÉ 19. STOLETÍ
  • Časové období: 1790 - 1890 • Délka 100 minut
 • 8
  KONEC STARÝCH ČASŮ
  • Včetně Velké války a vzniku Československa • Časové období: 1890 - 1918 • Délka 98 minut
 • 9
  ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
  • Včetně „Mnichova“ • Časové období: 1918 - 1938 • Délka 102 minut
 • 10
  PROTEKTORÁT A NÁSTUP KOMUNISTŮ
  • Časové období: 1939 – 1949 • Délka 108 minut

Jak se zúčastnit?

Online varianta
2 500 Kč
Přístup k záznamům přednášek ve formě videa a MP3.

Objednávka online varianty

Další cykly z naší akademie

Pravidelně pořádáme cykly přednášek. Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru. Proběhlé cykly je možné shlédnout ze záznamu ve formě videa nebo MP3. Budoucích cyklů se můžete zúčastnit osobně nebo online formou živého vysílání.

Moderní dějiny s Petrem Pithartem

PROBÍHÁ: červen 2020 - duben 2021
Sedmidílný cyklus přednášek.

Filosofický průvodce současným světem

PROBÍHÁ: květen 2020 - leden 2021
Cyklus šesti přednášek politické filosofie a filosofické etiky.

Kvantová fyzika s Janem Rakem

PROBÍHÁ: březen 2020 - leden 2021
Šestidílný cyklus o kvantové a jaderné fyzice.

Toulky českou minulostí s Petrem Horou Hořejšem

PROBÍHÁ: listopad 2019 - listopad 2021
Velká témata českých dějin - šestidílný přednáškový cyklus.

Proměny víry a náboženství s Tomášem Halíkem

PROBÍHÁ: říjen 2019 - listopad 2020
Cyklus šesti přednášek o proměnách víry a náboženství.
Cílem šestidílného cyklu je seznámit se a zamyslet nad zemským systémem, jeho vznikem, vývojem a zejména budoucností.
Sedmidílný cyklus moderních dějin Československa s Petrem Pithartem od roku 1918 do 2018.
Desetidílný cyklus filosofie s Danielem Kroupou a dalšími.
Desetidílný cyklus České historie, časové období 845 - 1 949.