Akademie Petra Čorneje

Desetidílný cyklus českých dějin

Desetidílný cyklus českých dějin s Petrem Čornejem

časové období 845-1949

Celý cyklus českých dějin rozhodně není pojat encyklopedicky, ale především jako snaha o pochopení toho nejdůležitějšího v našich dějinách.

Společně budeme hledat odpovědi na to:

• Kdo jsme a odkud jsme přišli?
• Jak jsme si stáli v různých historických obdobích vůči okolnímu světu?
• Odkud přišly největší vlivy a inspirace?
• Kde jsou kořeny a jaký je vlastně náš vztah s Němci?
• Máme nějakou specifickou historickou charakteristiku?
• Co jsou naše největší historická stigmata a jak se jich můžeme zbavit?
• A klíčová otázka: „Patříme na západ nebo na východ?“

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. je český historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na histografii.

Patří k nejuznávanějším historikům v České republice. Je autorem mnoha publikací. Obdržel cenu Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník za „mimořádný badatelský přínos českému dějepisectví, jehož výsledky kvalifikovaně otvírá i širší veřejnosti“.

 • 1
  VZNIK ČESKÉHO STÁTU
  • Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“ • Časové období: 845 – 1000 • Délka 101 minut
 • 2
  CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ
  • Včetně podstatných událostí předchozího období • Časové období: 1000 – 1306 • Délka 122 minut
 • 3
  VLÁDA KARLA IV.
  • Včetně vlády Lucemburků • Časové období: 1310 – 1400 • Délka 90 minut
 • 4
  HUSITSTVÍ A ZROD SAVOVSKÉHO STÁTU
  • Časové období: 1400 – 1526 • Délka 104 minut
 • 5
  VSTUP DO RANNÉHO NOVOVĚKU
  • Včetně Třicetileté války • Časové období: 1526 - 1648 • Délka 83 minut
 • 6
  BAROKNÍ A OSVÍCENÁ ČECHIE
  • Včetně období tereziánských a josefínských reforem • Časové období: 1650 - 1790 • Délka 98 minut
 • 7
  DLOUHÉ 19. STOLETÍ
  • Časové období: 1790 - 1890 • Délka 100 minut
 • 8
  KONEC STARÝCH ČASŮ
  • Včetně Velké války a vzniku Československa • Časové období: 1890 - 1918 • Délka 98 minut
 • 9
  ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
  • Včetně „Mnichova“ • Časové období: 1918 - 1938 • Délka 102 minut
 • 10
  PROTEKTORÁT A NÁSTUP KOMUNISTŮ
  • Časové období: 1939 – 1949 • Délka 108 minut

Co říkají účastníci o Akademii Klubu Pátečníků

Jiří Bešta

Jiří Buršik

Ivan Fišera


Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.
Zdeněk Edelmann
Nejdříve jsme si koncem roku 2018 zakoupili Akademii Petra Čorneje. Cyklus velmi zajímavých přednášek z českých dějin nás natolik zaujal, že už jsme si jej celý poslechli dokonce dvakrát. Přednášky jsme poslouchali při našich dlouhých cestách autem a vždy jsme se už těšili, až zase pojedeme z Mnichova do Prahy a budeme si moci poslechnout další díl.
Jaroslav Verner
Od okamžiku, kdy jsem měl možnost poprvé zakoupit prostřednicvím Klubu Pátečníků přístup k přednáškám historika Petra Čorneje, jsem okamžitě reagoval na všechny další nabídky. Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem. Děkuji organizátorům za výběr přednášejících, kteří jsou nejen odborníky v daném oboru, ale jsou schopni předat své vědomosti velice přitažlivou formou.
Miloš Kaška
Vážím si toho, že mám již po několik let možnost účastnit se aktivit Klubu Pátečníků. Cyklus přenášek Toulky českou minulostí jsem si zvolila proto, že cítím veliké nedostatky ve svých znalostech z historie. Večery věnované vzdělávacím cyklům probíhají ve velice příjemném prostředí Klubu Pátečníků, mezi přáteli a s dobrým občerstvením. Petr Hora Hořejš patří bezesporu mezi osoby nejpovolanější, které mohou o české minulosti poutavě a zasvěceně vyprávět. Po jeho přednáškách jsem vždycky doma sáhla po jeho knížkách, abych si mohla dané historické období ještě více přiblížit a získané poznatky si upevnit. Klubovou akademii vřele doporučuji každému, kdo si chce rozšířit informace a poznání, které nezískal ani ve své školní výuce, ani při výkonu svojí profese. Ve svém seniorském věku a v současné době covidové, kdy máme náhle mnohem víc času na svoje vzdělávání a volnočasové aktivity, se těším, že postupně projdu všechny nabízené cykly Akademie. Všechny jsou prezentovány předními osobnostmi českého národa. Veliký dík patří nejenom jim, že jsou ochotni věnovat svůj čas k přípravě přednášek a sdílet s Klubem Pátečníků svoje životní zkušenosti, ale i organizátorům Akademie, že se jim podařilo tyto naše velikány získat. Považuji Akademii Klubu Pátečníků za zcela mimořádnou a vzácnou příležitost hodnou univerzity nové doby.
Anna Strunecká

Co říkají osobnosti o Akademii Klubu Pátečníků 

Tomáš Halík

Petr Pithart

Jefim Fištejn

Jak se zúčastnit?

Online varianta
2 500 Kč
Přístup k záznamům přednášek ve formě videa a MP3 (pro pohodlný poslech např. v autě).
Možnost vystavení dárkového poukazu.

Objednávka online varianty

Další cykly z naší akademie

Pravidelně pořádáme cykly přednášek. Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru. Proběhlé cykly je možné shlédnout ze záznamu ve formě videa nebo MP3. Budoucích cyklů se můžete zúčastnit osobně nebo online formou živého vysílání.

Šestidílný cyklus přednášek.
Šest oken do vesmíru.. Šestidílný cyklus přednášek.
Petr Pithart
Sedmidílný cyklus přednášek.
Cyklus šesti přednášek o proměnách víry a náboženství.
Cyklus šesti přednášek politické filosofie a filosofické etiky.
Velká témata českých dějin - šestidílný přednáškový cyklus.
Cílem šestidílného cyklu je seznámit se a zamyslet nad zemským systémem, jeho vznikem, vývojem a zejména budoucností.
Sedmidílný cyklus moderních dějin Československa s Petrem Pithartem od roku 1918 do 2018.
Desetidílný cyklus filosofie s Danielem Kroupou a dalšími.
Desetidílný cyklus České historie, časové období 845 - 1 949.