Anna Strunecká

Jak se bránit Alzheimerově nemoci?


Jaké jsou symptomy a jak je včas diagnostikovat, jak to vypadá s léčbou, péčí a jejich ekonomickým dopadem?

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. (* 1944, Praha) je bývalá pedagožka Přírodovědecké fakulty UK, v současnosti kontroverzní publicistka v oblasti biomedicíny, především výživy, neurověd a zdravého životního stylu. Vystudovala PřF UK (1966) v oborech biologie-chemie se specializací fyziologie živočichů.  Po ukončení postgraduálního studia na PřF byla asistentkou a věnovala se pedagogické i vědecké práci. V roce 1980 byla jmenována docentkou, v letech 1981–1990 vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie, v roce 1989 profesorkou. Vychovala desítky domácích i zahraničních studentů, kteří se uplatňují na významných místech v současné společnosti. V letech 1990–2004 spolupracovala na výzkumu Alzheimerovy nemoci s pracovištěm prof. C. Höschla (PCP) a jejich publikace získaly několik významných cen. V roce 1995 jí Americký biografický ústav udělil titul Žena roku. Po odchodu do důchodu pracovala v letech 2008–2012 na částečný úvazek v laboratoři neurofarmakologie 1. LF UK. 


MP3 pro snadný poslech na cestách