ČARODĚJNICE

z Velkých Losin

 

 

PROČ MUSÍTE VIDĚT TUTO PŘEDNÁŠKU?

 

Čarodějnické procesy se děly v letech 1678–1696. Život zde položilo více než 100 krásných žen. Oběti byly pronásledované. Závoj strachu je zde cítit dodnes…

ČARODĚJNICE

z Velkých Losin

Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy, podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou ale přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin?

V přednášce se dozvíte:

  • Jaké byly odlišnosti perzekucí podle výslechů zachycených ve smolných knihách na straně jednélosinských protokolů na straně druhé?
  • Byly perzekuce cíleným pronásledováním žen
  •  Co skutečně stálo za čarodějnickými procesy?
  • Jde o kruté události nebo jsou historicky přikrášleny?
  • Jaké typy práva útrpného se nejčastěji používaly?

Čarodějnické procesy se děly v letech 1678–1696. Život zde položilo více než 100 krásných žen. Oběti byly pronásledované. Závoj strachu je zde cítit dodnes…

Probádejte čarodějnické procesy ve Velkých Losinách z jiných úhlů pohledu.

carodejnice z losin

Dozvíte se:

Byly perzekuce cíleným pronásledováním žen?

Co skutečně stálo za čarodějnickými procesy?

Co bylo ve smolných knihách?

Nejde jen o mýtus českých dějin?

Kdo vás bude přednáškou provázet?

Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

historik, specializující se na novověké sociální dějiny
Jaroslav Čechura je český historik specializující se především na novověké sociální dějiny, konflikty, rebelie, kriminalitu, stavovskou politiku a politickou kulturu sněmování.

Základní vzdělání získal na školách ve Štáhlavech a Starém Plzenci, gymnázium absolvoval úspěšně v Blovicích. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie-politická ekonomie. Tituly kandidáta (1986) a doktora věd (1996) získal na Akademii věd. V letech 1990 až 1992 studoval v SRN. Od roku 1992 je docentem a od roku 2000 profesorem na FF UK v Praze.

V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Dále pracoval do roku 2002 ve vedení Archivu Národního muzea. Od tohoto roku přednáší na Ústavu dějin FF UK a je zaměstnán jako odborný pracovník Archivu Národního muzea. Také přednáší na Technické univerzitě v Liberci.

Rozhodli jsme se, že Vám nabídneme testovací jízdu. S cyklem Perličky z české historie se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme Vám peníze.