Antika,

aneb co nám dala antická civilizace?

Antika

cyklus 6 přednášek

Antika nás láká a inspiruje již stovky let. V období renesance se k antickým památkám začalo vzhlížet jako k uměleckému ideálu krásy. Antika se stala vzorem také pro období klasicismu.

Víme toho o ní mnoho, a přesto tak málo.

Antika měla zásadní vliv na formování evropské civilizace, její dědictví hraje důležitou roli v našich životech také v současnosti. Často si ani neuvědomujeme, kolik věcí v naší přítomnosti má kořeny právě ve starověku.

Antikou rozumíme starověké období zejména řecké a římské civilizace. Antická kultura se ze Středomoří rozvíjela dále na rozsáhlá evropská území až po Rýn a Dunaj, na sever Afriky i do Asie až po povodí řeky Indu. Za počátek antiky je považováno archaické období starověkého Řecka (8.–5. stol. př. n. l.) a za její konec zánik Západořímské říše v roce 476 n. l.

Tato dlouhá éra dala vzniknout poměrně ucelenému směřování v myšlení a umění a vytvořila základ hodnot stěžejních pro další evropský vývoj. Antický svět přesto nebyl tak jednotný a harmonický, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Antická věda, filozofie, literatura, architektura, umění, divadlo, rétorika… To všechno nás zásadním způsobem ovlivňuje. A je toho mnohem víc. Například řecká soutěživost dala vzniknout olympijským hrám. Také soudobá politika a demokratické hodnoty mají kořeny v této slavné epoše.

Antika položila základy vzdělanosti, ze kterých čerpáme dodnes. Pojďte se s námi ponořit do tohoto krásného období naší historie a připomenout si, čím nás ovlivnilo.

Důvody proč objednat

Cyklus 6 přednášek:

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace

Dostanou se k vám unikátní informace

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Cyklus přednášek je vhodný i pro zájemce “začátečníky”

Co obsahuje

Cyklus 6 přednášek o Antice ?

SEZNAM ŽIVÝCH PŘEDNÁŠEK
Poté bude neomezeně k dispozici záznam.

1. Gaius Julius Caesar: jeden z nejmocnějších mužů, 9. června od 19:00

- Jeho jméno dalo vzniknout slovu caesar neboli císař, kterým ale sám nikdy nebyl.
- Nepleťme si Gaia Julia Caesara a jeho prasynovce a adoptivního syna Augusta.
- Z jaké rodiny pocházel a jaké bylo jeho mládí?
- Cesta k Caesarově kariéře veřejného obhájce, vojevůdce, rétora, filozofa a politika.
- Caesarovy zahraniční cesty. Jakou měl povahu a jaký byl v soukromém životě?
- Jak vypadal Řím za jeho doby?
- Zánik římské republiky a její transformace v císařství. Reformy římské společnosti a vlády.
- Caesarovi příznivci a odpůrci.
- Caesarova smrt a občanská válka.
- Jeho literární dílo. Z jakých dalších zdrojů o Caesarovi víme?

2. Život běžných lidí v antické civilizaci, 22. září od 19:00

- Jak vypadal každodenní život běžného obyvatelstva?
- Jaká byla životní úroveň?
- Jak vypadaly domy obyčejných lidí?
- Jak probíhala hygiena (umývání, latríny a veřejné lázně)?
- Jaké oblečení nosili, čím se živili a co dělali ve volném čase?
- Jak probíhal vztah 2 lidí: seznámení, sňatek, děti, sexualita, rozvod?
- Jak žily významné osobnosti?
- Jak se žilo v Athénách a v Římě?
- Nejvýznamnější polis a jak se v nich žilo?

3. Antická civilizace a její vztahy s jinými státy a civilizacemi, 20. října od 19:00

- Vznik vědy (matematika, astronomie, lékařství, filozofie), divadla a umění.
- Běžný člověk a vzdělání: chodilo se do školy a co se tam učilo?
- Jaká byla znalost okolních států a dalších, vzdálenějších civilizací?
- Jak a mezi kterými státy probíhal mezinárodní obchod?
- Kdo, kam a z jakých důvodů mohl cestovat?
- S kým měli Řekové a Římané přátelské vztahy a s kým naopak bojovali?

4. Bohové řecké a římské mytologie. Fikce nebo skutečnost?, 24. listopadu od 19:00

- Vztah antického člověka k náboženství.
- Jaké bohy uctívali?
- Jsou dnešní mytologické příběhy založeny na skutečné víře tehdejších lidí?
- Nejznámější řečtí a římští bohové. Kde se vzali? Proč měl stejný bůh odlišené jméno mezi Řeky a Římany?
- Na jakých principech fungovalo tehdejší náboženství?
- Od antických bohů ke křesťanství – jakým vývojem prošlo náboženství?

5. Antická architektura, 12. ledna od 19:00

- Nejvýznamnější antická města: jak se v nich žilo a jakým vývojem prošla až do současnosti?
- Jak se stavěla Akropolis a k čemu sloužila?
- Jak se vyvíjelo Koloseum?
- Jaký materiál se používal? Jaké jsou základní stavební prvky antické architektury?
- Jak vypadaly antické ulice?
- Jak vypadalo Fórum Romanum a co se na něm odehrávalo?
- Jak vypadaly domy běžných lidí ve městech a na venkově?
- Život v Pompejích, jejich vznik a zánik.
- Jak fungovaly akvadukty?
- Veřejné stavby: arény, divadla, lázně a další.
- Proč se stavěly vítězné oblouky?
- Pro jaké další architektonické styly se stala antika základem?
- Jaké prvky antické architektury se dodnes využívají?

6. Zánik antické civilizace, 16. února od 19:00

- Poslední roky v Římské říši. Jaké byly důsledky jejího úpadku?
- Rozdělení Římské říše.
- Jak se žilo v Římě po roce 476?
- Proč padl antický Řím?
- Ohrozí stejné problémy i naši civilizaci?
- Kdy začal úpadek řeckých polis?
- Co se stalo s Řeckem po úpadku antické kultury?
- Ekonomická krize v antické době.
- EROI (Energy return on investment): jeden z opakujících se principů lidských dějin?

Získejte cyklus 6 živých

přednášek na téma:

Antika:

aneb co nám dala antická civilizace?

Přednáška: Gaius Julius Caesar: jeden z nejmocnějších mužů
850 Kč
199 Kč
Získejte přednášku:
Gaius Julius Caesar: jeden z nejmocnějších mužů za pouhých 199 Kč!
záznam ihned k dispozici
neomezený přístup
odborná přednáška

Zvýhodněná cena platí pouze do 31. 5. !

30 dní garance vrácení peněz 

Rozhodli jsme se, že Vám nabídneme testovací jízdu. S cyklem Antika, aneb co nám dala antikcá civilizace se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme Vám peníze.

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

Jiří Augustýn Čepelák

církevní dějiny a literární historie
Pan Jiří Augustýn Čepelák vystudoval obor historie-latina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2008–2017 vyučoval na škole Accademia Vivarium novum v Římě. Aktuálně působí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří středověká a neolatinská literatura, didaktika latiny a její dějiny, živá latina a dějiny raného novověku. Kromě překladů z latiny se věnuje také vlastní publikační činnosti.

Získejte cyklus 6 živých

přednášek na téma:

Antika:

aneb co nám dala antická civilizace?

Přednáška: Gaius Julius Caesar: jeden z nejmocnějších mužů
850 Kč
199 Kč
Získejte přednášku:
Gaius Julius Caesar: jeden z nejmocnějších mužů za pouhých 199 Kč!
záznam ihned k dispozici
neomezený přístup
odborná přednáška

Zvýhodněná cena platí pouze do 31. 5. !