Gaius Julius Caesar: Jeden z nejmocnějších mužů

Získejte jedinečnou přednášku ONLINE ŽIVĚ za bezkonkurenční cenu!

O čem se budeme bavit?

Jaká témata na

přednášce probereme? 

 • Z jaké rodiny pocházel a jaké bylo jeho mládí?
 • Cesta k Caesarově kariéře veřejného obhájce, vojevůdce, rétora, filozofa a politika.
 • Caesarovy zahraniční cesty.
 • Jakou měl povahu a jaký byl v soukromém životě?
 • Jak vypadal Řím za jeho doby?
 • Caesarovi příznivci a odpůrci.
 • Caesarova smrt a občanská válka.
 • Jeho literární dílo. Z jakých dalších zdrojů o Caesarovi víme?

Kdo vás

přednáškou provede?

Účastníci diskuze a lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

Jiří Augustýn Čepelák

církevní dějiny a literární historie
Pan Jiří Augustýn Čepelák vystudoval obor historie-latina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2008–2017 vyučoval na škole Accademia Vivarium novum v Římě. Aktuálně působí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří středověká a neolatinská literatura, didaktika latiny a její dějiny, živá latina a dějiny raného novověku. Kromě překladů z latiny se věnuje také vlastní publikační činnosti.

Její záznam pak máte navždy k dispozici.

Kdo přednášku pořádá? 

Klub Pátečníků s respektem navazuje na prvorepublikové intelektuální uskupení

Za Pátečníky se označovala skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj setkávali pravidelně každý pátek.

Klub Pátečníků tak s velkým respektem navazuje na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovni a cítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Pátečníci ctí společné hodnoty,

snaží se je prohlubovat a šířit

Klub Pátečníků tvoří skupinu osobností, expertů, umělců, podnikatelů a občanů ze všech regionů ČR, vzájemně propojených na hodnotách:

Přátelství

Odpovědnost

Gaius Julius Ceasar

Témata celého antického cyklu:

 • Gaius Julius Caesar: jeden z nejmocnějších mužů
 • Život běžných lidí v antické civilizaci
 • Antická civilizace a její vztahy s jinými státy a civilizacemi
 • Bohové řecké a římské mytologie. Fikce nebo skutečnost?
 • Antická architektura
 • Zánik antické civilizace

Říkají o nás:

Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.
Zdeněk Eddelman
Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem.
Jaroslav Verner
V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala 2 vzdělávací kurzy a to cyklus o moderních dějinách vedený prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků doporučit.
Eva Jelínková