Jak se zbavit úzkostí, depresí

a jak získat nadhled

i v dnešní zrychlené době plné stresu?

Zjistěte v šestidílném cyklu (online) přednášek s předním českým psychoterapeutem Radkinem Honzákem.

 • Máte z dnešní doby těžkou hlavu?
 • Neustálé změny Vás nenechají klidnými?
 • Kvůli úzkostným stavům máte těžké spaní?
 • Chtěli byste opět zažívat vnitřní klid?
 • Hledáte cestu, jak zpracovat své emoce, strachy a úzkosti?
 • Případně byste rádi pomohli lidem ve Vašem okolí cítit se radostně a nevíte, jak na to?
 • Nebo Vás jen zajímá téma psychiatrie, psychologie či psychosomatiky?

Je pochopitelné, že dnešní zrychlená doba, kdy se všechno může ze dne na den změnit, nenechává spoustu lidí v klidu. Jsme zahlceni negativními informacemi. Bojíme se, jaká nečekaná událost nás opět zasáhne: vládní krize, válka, epidemie nebo živelná pohroma?

Dokonce i silnější jedinci současný svět plný změn nezvládají. Dnešní doba je přesycená nejistotou a strachem. Nemůžeme se tedy divit, že si čím dál více lidí teď prochází těžkými časy, které mohou způsobovat úzkost, nejistotu a často i deprese.

Protože je mysl úzce svázaná s tělem, u řady lidí se díky tomu začíná projevovat velké množství chorob a celkově klesá imunita. Tělo už často nestačí zvládat i docela banální nemoci. To pak dál mnohdy vede ke strachu o zdraví a vše se točí v začarovaném kruhu…

Radkin Honzák je předním českým psychologem, psychoterapetutem a zastáncem tzv. biopsychosociálního přístupu (ten popisuje, že se na zdraví podílí významnou měrou i vliv prostředí, společnosti a psychiky člověka). Více než na chorobné stavy se zaměřuje na zjišťování a navyšování lidského potenciálu. Tedy schopnosti dosahovat ve svém životě kýžených stavů.

Představte si, jaké by to bylo se odregovat od shonu běžného dne. Při přednáškách a diskusích získat nadhled nad současnou situací z pohledu psychiatra, psychotepeuta a specialisty na psychosomatiku. Načerpat nové informace, udělat si jiný pohled na svůj život a navíc se moci zeptat na cokoliv k tématu.

Na jaká témata se můžete těšit 

z úst Radkina Honzáka?

1) Psychiatrie a psychologie

 • Co která oblast umí či neumí?
 • Jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem?
 • Psychoterapie a farmakoterapie (léčba léky na psychická onemocnění) – v čem jsou užitečné?
 • Jaká jsou případná úskalí toho či onoho přístupu?
 • Který využít pro řešení (nejen) své případné životní situace?

Ještě pořád má řada lidí pojem psychiatr, psycholog či terapeut spojený s řadou mýtů. Například že jakmile někdo navštěvuje terapeuta, tak je blázen. Případně že by si měl člověk umět poradit sám nebo s pomocí přátel. Na osobu procházející terapií je mnohdy pohlíženo jako na někoho, kdo je méněcenný.

Poznejte tyto disciplíny blíže. Udělejte si na ně jiný pohled. Stejně tak na metody a přístupy, které využívají při řešení různých životních situací, kdy řada z nich může vést k nemocem.

Přednáška se uskutečnila v minulosti.

Přednáška je pro Vás připravena ve formátu videa a MP3.

HODNOTA 750 Kč

2) Úzkost a úzkostné poruchy

 • Co vlastně je úzkost?
 • Je úzkost něco špatného nebo ne?
 • Je v pořádku, že lidé zažívají úzkostné stavy?
 • Co vlastně jsou úzkostné poruchy?
 • Co vede ke vzniku úzkostných poruch?
 • Jak ovlivňují život člověka?
 • Jak na ně přijít a jak s nimi pracovat?

Úzkostnými poruchami za života trpí více než 15 % populace. Podívejte se na tyto stavy očima Radkina Honzáka. Zjistěte, jak je rozpoznat a jak s nimi případně naložit, pokud je to potřeba.

Díky tomu můžete získat do svého života větší klid. Zároveň být přínosem pro okolí, pokud úzkostný stav díky informacím získaným v přednášce odhalíte u někoho z blízkých či přátel.

Přednáška se uskutečnila v minulosti.

Přednáška je pro Vás připravena ve formátu videa a MP3.

HODNOTA 750 Kč

3) Mikrobiom a útrobní mozek

 • Který vědec udělal největší objevy na poli vlivu ENS na lidské tělo.
 • Jak funguje střevní epitel a jak ovlivňuje ostatní části organismu.
 • Co je to mikrobiom a jaký má vliv na fyzický a psychický stav.
 • Co se skrývá pod pojmem mukózní imunitní systém.
 • Jak se podílí stravovací zvyklosti na vývoji a funkci “střevního mozku”.
 • Co jsou to mikroby Prevotella a v čem jsou tak prospěšné.
 • Proč se do popředí zájmů dostává fekální transplantace.
 • Co je to antibiomania.
 • Další důležitá fakta od uznávaného odborníka Radkina Honzáka.

Mikrobiom pomáhá imunitě, ovlivňuje emoce a je zásadní pro spokojený život. Zjistěte o něm ty zásadní informace.

S Radkinem Honzákem se na funkci mikrobů podíváte z odborného, ale pochopitelného a vtipného hlediska.

Dozvíte se spoustu faktů a praktických informací, které vám mohou pomoci změnit život. Zjistíte, jaký je vztah mezi složením mikroorganismů ve střevech a rozvojem civilizačních chorob.

Přednáška se uskutečnila v minulosti

Přednáška je pro Vás připravena ve formátu videa a MP3.

HODNOTA 750 Kč

4) Placebo efekt – skutečná léčba nebo jen víra?

 • Co je to placebo a jak vlastně (ne)funguje?
 • Kdo a kde poprvé využil placebo?
 • Má placebo vedlejší účinky?
 • Používá se placebo v medicíně?
 • Je možné funkčnost placeba dokázat vědecky?
 • Je akupunktura placebo nebo skutečně funguje?

Placebo efekt podle všeho funguje na základě sugesce, že látka, kterou přijímáme, nás uzdraví nebo nám alespoň částečně pomůže. Mnohdy je tato sugesce posílena autoritou v podobě lékaře, který o látku podává. Čím vyšší je naše důvěra v autoritu, tím je pravděpodobnější, že bude efekt placeba zesílen.

Placebo efekt je velmi diskutovaný. Na přednášce můžete zjistit nové informace o tomto jevu. 

Přednáška se uskutečnila v minulosti

Přednáška je pro Vás připravena ve formátu videa a MP3.

HODNOTA 750 Kč

5) Psychopatie

 • Kdo nebo co je psychopat?
 • Proč psychopatie nepatří do psychiatrie?
 • Jak psychopatie komplikuje život nejen samotnému jejímu nositeli?
 • Jak může psychopatie vznikat?
 • Jaké jsou její druhy?
 • Jak se projevují?
 • Jaké mohou mít následky?
 • Měl by se psychopat léčit? Jak?

Různé rysy osobnosti se mohou projevovat nevýrazně, nebo být sociálním handicapem. Míra určité vlastnosti může být kulturně podmíněna. To znamená, že člověk v určité kultuře může být vnímán jako úspěšný a socializovaný, z jiného pohledu může však být hodnocen jako psychopat.

Co všechno má na toto hodnocení vliv bude náplní páté přednášky. Díky ní získáte jiný pohled na filmy, často velice úzce a negativně zprofanovanou oblast.

Přednáška se uskutečnila v minulosti

Přednáška je pro Vás připravena ve formátu videa a MP3.

HODNOTA 750 Kč

6) Stárnutí a prevence poruch ve staří

 • Co jsou to psychózy?
 • Jak se liší od jiných onemocnění?
 • Co ji může způsobit?
 • Dá se tomu zabránit a jak?
 • Jaké diagnózy jsou s nimi spojeny?

V této části cyklu se budete věnovat oblasti, kdy je postižená osoba odtržená od reality natolik, že věří vjemům, které nejsou skutečné. Stejně tak chybným vnímáním myšlenek. Díky tomu budete moci daleko přesněji vnímat rozdíly mezi předchozími stavy (deprese, úzkost) a psychózou. Budete moci tyto stavy lépe pochopit a případně jim předejít, pokud je to možné.

Přednáška proběhne živě. Termín bude upřesněn.

(na konci prostor na diskusi) + ZÁZNAM K DISPOZICI

HODNOTA 750 Kč

Kdo bude přednášet?

Radkin Honzák

 • Přední český psychiatr, publicistapedagog. Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze. Zabýval se výzkumem výživy, spánku i stresu. Později se specializoval na psychiatrii, psychoterapii a psychosomatický přístup. Devět let byl členem etické komise CAHBI ve Štrasburku a postupně se začal zabývat psychosomatikou. V současné době pracuje v ambulanci IKEM a REMEDIS a v pražské psychiatrické léčebně v Bohnicích. Pedagogicky působí také na Fakultě sociálních věd UK.
 • Napsal velké množství knih. Mezi jinými: Jak se asertivně prosadit, Psychosomatická prvouka, Somatizace a funkční poruchy, Jak se vyhnout syndromu vyhoření, Královna děsu aneb Panická porucha, Emoce od A do P, Strach, tréma, úzkost a jak je zvládat, Deprese: depresivní nemocný a nepsychiatrické ordinaci a mnohé další.
 • Miluje humor a jeho přednášky jsou protkány humornými příběhy a přirovnáními. Radkina Honzáka můžete znát z Televize, Českého rozhlasu a dalších médií. Od roku 2009 aktivně bloguje a vyjadřuje se i k běžnému dění a politice.

Přednášky jsou součástí

jednoho cyklů Klubu Pátečníků.

Pátečníci s respektem navazují na prvorepublikové intelektuální uskupení.

Za Pátečníky se označovala skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj setkávali pravidelně každý pátek.

V roce 1925 se stal spolek Pátečníků zavedenou institucí – Karel Čapek koupil vilu na Vinohradech v dnešní ulici Bratří Čapků a už v roce 1927 se název Pátečníci všeobecně vžil.

Mezi Pátečníky patřily intelektuální špičky jako bratři Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Jan Masaryk a mnoho dalších.

Klub Pátečníků tak s velkým respektem navazuje na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovni a cítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Pátečníci ctí společné hodnoty,

snaží se je prohlubovat a šířit.

Klub Pátečníků tvoří uzavřenou skupinu osobností, expertů, umělců, podnikatelů a občanů ze všech regionů ČR, vzájemně propojených na hodnotách:

 • Přátelství 
 • Svoboda
 • Odpovědnost

Co říkají účastníci

o Akademii Klubu Pátečníků: 

Kateřina Vranovská

Jiří Buršik

Ivan Fišera


Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem.
Jaroslav Verner
Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.
Zdeněk Edelmann
V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala 2 vzdělávací kurzy a to cyklus o moderních dějinách vedený prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků doporučit.
Eva Jelínková

Díky přednáškám

z Online Akademie Radkina Honzáka:

 • Se dozvíte spoustu zajímavých informací o nejčastějších psychických trápeních dnešní doby.
 • Máte možnost se osobně zeptat na cokoliv k tématu v dotazech po přednášce.
 • Nemusíte nikam chodit.
 • Si snadno přehrajete všechna videa na PC i mobilních zařízeních.
 • Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.
 • Máte možnost sledování videí na doživotí.

To není vše...

   30 dní garance vrácení peněz   

Pokud po 30 dnech od získání přístupů/startu přednáškového cyklu zjistíte, že informace nejsou pro Vás, stačí jen napsat nebo zavolat a bez dotazů Vám vrátíme celou částku. Díky tomu vůbec nic neriskujete.

Co tedy získáte?

Přednášku: Psychiatrie a psychologie
Přednáška je pro Vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 750 Kč
Přednášku: Úzkost a úzkostné poruchy
Přednáška je pro Vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 750 Kč
Přednášku: Střevní mikrobiom a útrobní mozek
Přednáška je pro Vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 750 Kč
Přednášku: Placebo efekt – skutečná léčba, nebo jen víra?
Přednáška je pro Vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 750 Kč
Přednášku: Psychopatie
Přednáška je pro Vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 750 Kč
Přednášku: Stárnutí a prevence poruch ve stáří
Termín přednášky bude upřesněn (na konci prostor na diskusi) + ZÁZNAM
HODNOTA 750 Kč
+ BONUS
audio záznam všech přednášek pro poslech z mobilního zařízení
ZDARMA

Na co se nás často ptáte?

Co když se nestihnu připojit k vysílání? Přijdu tak o přednášku?

Ne! Přednášku budete mít k dispozici ze záznamu v členské sekci i po samotném živém vysílání. Jediné, o co přijdete, je možnost klást dotazy přímo panu Honzákovi po přednášce.

Jaké technické vybavení potřebuji pro to, abych se mohl/a účastnit přednášky?

Stačí běžný počítač zvládající přehrát video na youtube v prohlížeči a stabilní připojení k internetu. Přednášku je možné přehrát i na mobilu či tabletu, který je připojen k internetu a zvládne přehrávat videa z youtube.

Moc to s počítači neumím, zvládnu se k přednášce dostat jednoduše?

ANO! Do e-mailové schránky Vám přijde e-mail, kde budete mít link přímo na přednášku. Stačí na něj v čase přednášky kliknout a můžete sledovat/klást dotazy. Pro sledování videí ze záznamu obdržíte e-mailem přístupy do naší členské sekce s heslem a návodem, jak na to.

Za jak dlouho bude záznam přednášky v členské sekci?

Záznam přednášky bude do členské sekce přidán bezprostředně po jejím odvysílání

Budu se moci osobně zeptat na cokoliv, co mě k tématu zajímá?

ANO, během živého vysílání je vždy vyhrazeno minimálně 30 minut na dotazy. V tomto případě je nutné se účastnit vysílání v daném termínu a čase.

Jak dlouho budu mít přístup ke všem videím/bonusům?

Váš přístup Vám zůstane na doživotí. To znamená, že se k daným materiálům budete moci kdykoliv vracet.

Tady se můžete podívat, jak to vypadá v členské sekci

s už hotovými přednáškami a cykly z minulých let.

 • Nemusíte nikam chodit.
 • Si snadno přehrajete všechna videa na PC i mobilních zařízeních.
 • Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.
 • Možnost sledování videí na doživotí. 

Využijte akční cenu a získejte možnost

dozvědět se o nejen své psychice daleko více.

V Akademii Radkina Honzáka získáte:

 • Možnost účastnit se 6 přednášek.
 • Prostor na otázky k jednotlivým tématům.
 • Záznamy z jednotlivých přednášek, ke kterým se můžete opětovně vracet.
 • Seznámení s tématy:
  • Psychiatrie a psychologie
  • Úzkost a úzkostné poruchy
  • Střevní mikrobiom a útrobní mozek
  • Placebo efekt – skutečná léčba, nebo jen víra?
  • Psychopatie
  • Stárnutí a prevence poruch ve stáří

+ BONUS – audio záznam všech přednášek pro poslech z mobilního zařízení

Celková hodnota

4 500 Kč

Aktuální cena 3 490 Kč