Akademie Petra Hory Hořejše

Toulky českou minulostí

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Petr Hora Hořejš

Autor unikátní knižní série Toulky českou minulostí

Petr Hora Hořejš se od roku 1970 živil jako redaktor a nakladatelský pracovník. Poté, co upadl v nemilost tehdejší politické vládě, psal pod pseudonymy novinářské sloupky a zároveň pracoval jako čerpač a měřič vodních zdrojů.

V letech 1990–1991 byl ředitelem nakladatelství Albatros, 1991–1994 redaktorem Mladého světa. Byl zakládajícím členem Lipnického stipendijního fondu. Byl též spoluzakladatelem nadace Pangea.

Petr Hora Hořejš byl autorem 18dílné knižní série "Toulky českou minulostí". Stejný název nesl také jeho program na Českém rozhlasu.

“Je-li jakási možnost, že by Masaryk byl synem France Josefa, pak je stejně pravděpodobná možnost, že TGM by mohl být pravnukem císaře Napoleona Bonaparte.”

Důvody, proč objednat

cyklus přednášek Petra Hory Hořejše:

Přednášky budete mít ihned k dispozici a můžete se k nim kdykoliv vrátit

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Dostanou se k vám unikátní informace

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace

Co obsahuje cyklus

Akademie Petra Hory Hořejše  ?

Přednášky jsou k dispozici ve video i MP3 formě, přístup získáváte napořád a můžete si je tak pustit kdykoliv a kdekoliv.

Naše dějiny jedním tahem

Směřování českých dějin, uzlové body historie půldruhého tisíciletí dlouhé, vrcholy a pády.
Délka 144 minut

Velcí reformátoři Marie Terezie a Josef II.

Hluboké a všestranné reformy matky a syna položily základy modernímu státu.
Délka 127 minut

Život za císaře pána

Žalář národů? Nikoli. Slušný a rychle se rozvíjející demokratický stát.
Délka 140 minut

Vznik malého státu na troskách mnohem většího

Peripetie zrodu ČSR. Zhoubný nacionalismus, válka, „svatá trojice“ TGM, Beneš, Štefánik.
Délka 168 minut

Výhry a prohry první republiky

V poválečném světě bez opravdových spojenců a s chybným přístupem k vlastním menšinám doma.
Délka 149 minut

Masarykovci

Délka 168 minut

Bonus 1: Konfliktní začátky první republiky

Délka 109 minut

Bonus 2: Masarykovci ze zákulisí

Délka 116 minut

Získejte cyklus

přednášek s Petrem Horou Hořejšem:

Toulky českou minulostí

Akademie české historie
5 997 Kč
Cyklus 49 přednášek
49 přednášek
neomezený přístup k záznamům
vždy k dispozici
Seznámíte se s názory a vědomostmi špičkových expertů
video i MP3

Důvody, proč objednat

přednášky Petra Hory Hořejše:

Dozvíte se spoustu zajímavých informací z unikátního cyklu Toulky českou minulostí, který autor sepsal v 18 knihách.

Všechna videa si přehrajete v pohodlí domova na počítači, laptopu i mobilních zařízeních.

Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.

Cyklus přednášek je vhodný i pro zájemce "začátečníky".

Co obsahuje cyklus přednášek

"Akademie české historie" ?

49 přednášek od 4 předních českých historiků

STŘEDOVĚK

1. VZNIK ČESKÉHO STÁTU

- Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“
- Časové období: 845–1000
- Délka 101 minut
- Petr Čornej

2. CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ

- Včetně podstatných událostí předchozího období
- Časové období: 1000–1306
- Délka 122 minut
- Petr Čornej

3. NAŠE DĚJINY JEDNÍM TAHEM

- Směřování českých dějin, uzlové body historie půldruhého tisíciletí dlouhé, vrcholy a pády
- Délka 144 minut.
- Petr Hora Hořejš

4. VLÁDA KARLA IV.

- Včetně vlády Lucemburků
- Časové období: 1310–1400
- Délka 90 minut
- Petr Čornej

5. VÁCLAV IV., PODIVNÝ ČESKÝ KRÁL

- Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.
- Jaroslav Čechura

6. HUSITSTVÍ A ZROD STAVOVSKÉHO STÁTU

- Časové období: 1400–1526
- Délka 104 minut
- Petr Čornej

7. STŘÍBRO - ZDROJ PROSPERITY ČECH

- Stříbro - zdroj prosperity středověkých Čech
- Jaroslav Čechura
- Délka: 65 minut

8. NAŠI KRÁLOVÉ A JEJICH DLUHY

- Naši králové a jejich dluhy
- Jaroslav Čechura
- Délka: 69 minut

9. ČECHY V DOBĚ HUSOVĚ

- Čechy v době Husově
- Jaroslav Čechura
- Délka: 73 minut

10. JAGELLONSKÁ EPIZODA

- Jagellonská epizoda
- Jaroslav Čechura
- Délka: 58 minut

11. HUSITSKÁ REVOLUCE

- Husitská revoluce (1419-1458)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 18.9. ve 20:00, následně záznam

RANÝ NOVOVĚK

12. POČÁTKY HABSBURKŮ NA ČESKÉM TRŮNĚ

- Počátky Habsburků na českém trůně
- Jaroslav Čechura
- Délka: 66 minut

13. VSTUP DO RANÉHO NOVOVĚKU

- Včetně Třicetileté války
- Časové období: 1526–1648
- Délka 83 minut
- Petr Čornej

14. STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 1618 AŽ 1620. FATÁLNÍ OMYL STAVŮ?

- České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem.
- Jaroslav Čechura

15. JAKUB KRČÍN Z JELČAN, PRVNÍ ČESKÝ MANAŽER

- Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk.
- Jaroslav Čechura

16. SEX V DOBĚ TEMNA

- Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let, které se opírá o bohatou dokumentaci jihočeských archivů.
- Jaroslav Čechura

17. ČESKÝ VENKOV V NOVOVĚKU. ZAPOMENUTÉ TÉMA?

- Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova?
- Jaroslav Čechura

18. ČARODĚJNICE Z VELKÝCH LOSIN. MÝTUS NAŠICH DĚJIN?

- Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin?
- Jaroslav Čechura

19. BAROKNÍ A OSVÍCENÁ ČECHIE

- Včetně období tereziánských a josefínských reforem
- Časové období: 1650–1790
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

20. DVĚ STAVOVSKÁ POVSTÁNÍ

- Dvě stavovská povstání (1547 a 1618)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 16.10. ve 20:00, následně záznam

21. DVĚ ROLNICKÁ POVSTÁNÍ

- Dvě rolnická povstání (1680 a 1775)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 13.11. ve 20:00, následně záznam

DLOUHÉ

19.STOLETÍ

22. VELCÍ REFORMÁTOŘI MARIE TEREZIE A JOSEF II.

- Hluboké a všestranné reformy matky a syna položily základy modernímu státu
- Délka 127 minut
- Petr Hora Hořejš

23. DLOUHÉ 19. STOLETÍ

- Časové období: 1790–1890
- Délka 100 minut
- Petr Čornej

24. ŽIVOT ZA CÍSAŘE PÁNA

- Žalář národů? Nikoli. Slušný a rychle se rozvíjející demokratický stát.
- Délka 140 minut
- Petr Hora Hořejš

25. KONEC STARÝCH ČASŮ

- Včetně Velké války a vzniku Československa
- Časové období: 1890–1918
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

26. REVOLUČNÍ ROK 1848

- Revoluční rok 1848
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 11.12. ve 20:00, následně záznam

ČESKÁ HISTORIE PŘED

2.SVĚTOVOU VÁLKOU

27. VZNIK MALÉHO STÁTU NA TROSKÁCH MNOHEM VĚTŠÍHO

- Peripetie zrodu ČSR. Zhoubný nacionalismus, válka, „svatá trojice“ TGM, Beneš, Štefánik.
- Délka 168 minut
- Petr Hora Hořejš

28. VÝHRY A PROHRY PRVNÍ REPUBLIKY

- V poválečném světě bez opravdových spojenců a s chybným přístupem k vlastním menšinám doma.
- Délka 149 minut.
- Petr Hora Hořejš

29. KONFLIKTNÍ ZAČÁTKY PRVNÍ REPUBLIKY

- Délka 116 minut
- Petr Hora Hořejš

30. MASARYKOVCI

- Délka 168 minut.
- Petr Hora Hořejš

31. MASARYKOVCI ZE ZÁKULISÍ

- Délka 117 minut.
- Petr Hora Hořejš

32. NÁRODNÍ VERSUS NÁRODNOSTNÍ STÁT

- Vznik ČSR v říjnu 1918 a co tomu historicky předcházelo.
- Délka 98 minut
- Petr Pithart

33. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

- Včetně „Mnichova“.
- Časové období: 1918–1938
- Délka 102 minut
- Petr Čornej

34. POLITICKÝ ŽIVOT PRVNÍ REPUBLIKY

- Období 1919 - 1938
- Délka 107 minut
- Petr Pithart

35. PROTI RAKOUSKU, VZNIK ČSR

- Proti Rakousku, vznik ČSR (1914-1918)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání 15.1.2025 ve 20:00, následně dostupný záznam

VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

36. TŘI VÁLKY MINULÉHO STOLETÍ

- Kdo kterou vyhrál a zda vůbec někdo? Co je Německo? Rusko? EU? Co jsme my? Čím vůbec chceme být? Kdo nás pořád zrazuje (my sami sebe...?)
- Délka 121 minut
- Petr Pithart

37. PROTEKTORÁT A NÁSTUP KOMUNISTŮ

- Časové období: 1939–1949.
- Délka 108 minut
- Petr Čornej

38. MNICHOV I

- Co všechno z něho pošlo: 2. republika, Protektorát, ale také léta poválečná (až do února 48)
- Délka 113 minut
- Petr Pithart

39. MNICHOV II

- Böhmen und Mähren, 2. světová válka, československý exil (Londýn/Moskva) a poválečné uspořádání střední Evropy.
- Délka 126 minut
- Petr Pithart

40. DRUHÁ REPUBLIKA

- Délka 132 minut
- Petr Pithart

41. POVÁLEČNÉ ZMĚNY

- Odsun sudetských Němců, nástup komunismu 1945–1949; padesátá léta.
- Délka 132 minut
- Petr Pithart

42. ÚNOR 1948

- Délka 93 minut
- Petr Pithart

43. EVROPA PO VÁLCE

- Nástup sociálního státu v Evropě, železná opona a rozdíly za ní (poválečné Polsko, Maďarsko, ČSR), začátek sjednocující se Evropy.
- Délka 151 minut
- Petr Pithart

2. POLOVINA 20. STOLETÍ

44. NÁSTUP NEOLIBERALISMU VE SVĚTĚ

- Šedesátá léta ve Střední Evropě (vzpoury v Maďarsku, NDR, Polsku), Jan Pavel II.
- Délka 125 minut
- Petr Pithart

45. ČESKOSLOVENSKÁ ŠEDESÁTÁ LÉTA

- Role slovenského emancipačního hnutí. Iluze 68 a iluze o 68.
- Délka 134 minut
- Petr Pithart

46. „OSMAŠEDESÁTÝ“

- Co mu předcházelo – 60. léta; „68“ a nástup normalizace.
- Délka 138 minut
- Petr Pithart

47. ROZPAD SSSR

- Jelcin, Gorbačov, Putin a anno mirabilis ("rok zázraků" 1989).
- Délka 112 minut
- Petr Pithart

48. BILANCE NAŠEHO LISTOPADU

- (Převratu nebo revoluce?) Po třiceti letech.
- Délka 102 minut
- Petr Pithart

49. 1989 II

- Délka 107 minut
- Petr Pithart

BONUS: O SMYSLU ČESKÝCH DĚJIN

- Bonus: O smyslu českých dějin
- Petr Čornej
- 126 minut

9 důvodů, proč vstoupit do 

Online Akademie české historie

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace historie.

 Snadno pochopíte naše dějiny od vzniku českého státu do současnosti.

Seznámíte se s názory a vědomostmi špičkových expertů.

Dostanou se k vám unikátní informace ze setkání Pátečníků.

Poznáte vzdělané lidi, kteří se dívají do budoucnosti s optimismem.

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv.

Akademie české historie je vhodná i pro zájemce “začátečníky”.

Pokud chcete akademii někomu věnovat, zašleme vám dárkový certifikát.

Dostanete 30denní garanci vrácení peněz.