Akademie Petra Čorneje

České dějiny v časovém rozmezí 845-1949

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Petr Čornej

Jeden z nejuznávanějších historiků u nás

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. je český historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na histografii.

Patří k nejuznávanějším historikům v České republice. Je autorem mnoha publikací. Obdržel cenu Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník za „mimořádný badatelský přínos českému dějepisectví, jehož výsledky kvalifikovaně otvírá i širší veřejnosti.“

Vyučoval dějiny na Univerzitě Karlově a na Literární akademii Josefa Škvoreckého, kde byl také rektorem. Je členem Centra medievistických studií. Je známý z televizního pořadu Kronika česká.

Celý cyklus českých dějin Petra Čorneje  není pojat encyklopedicky, ale snaží se o pochopení těch nejdůležitějších souvislostí v našich dějinách.

Důvody, proč objednat

cyklus přednášek Petra Čorneje:

Přednášky budete mít ihned k dispozici a můžete se k nim kdykoliv vrátit

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Dostanou se k vám unikátní informace

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace

Co obsahuje cyklus

Akademie Petra Čorneje  ?

Přednášky jsou k dispozici ve video i MP3 formě, přístup získáváte napořád a můžete si je tak pustit kdykoliv a kdekoliv.

Vznik českého státu

Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli.“
Časové období: 845–1000
Délka 101 minut

Civilizační proměny ve 13. století

Včetně podstatných událostí předchozího období
Časové období: 1000–1306
Délka 122 minut

Vláda Karla IV.

Včetně vlády Lucemburků
Časové období: 1310–1400
Délka 90 minut

Husitství a zrod stavovského státu

Časové období: 1400–1526
Délka 104 minut

Vstup do raného novověku

Včetně třicetileté války
Časové období: 1526–1648
Délka 83 minut

Barokní a osvícená Čechie

Včetně období tereziánských a josefínských reforem
Časové období: 1650–1790
Délka 98 minut

Dlouhé 19. století

Časové období: 1790–1890
Délka 100 minut

Konec starých časů

Včetně Velké války a vzniku Československa
Časové období: 1890–1918
Délka 98 minut

Československá republika

Včetně „Mnichova“
Časové období: 1918–1938
Délka 102 minut

Protektorát a nástup komunistů

Časové období: 1939–1949
Délka 108 minut

Bonus: O smyslu českých dějin

Délka 126 minut

 

Kromě toho v přednáškách dostanete odpovědi na tyto zásadní otázky:

• Kdo jsme a odkud jsme přišli?
• Jak jsme si stáli v různých historických obdobích vůči okolnímu světu?
• Odkud přišly největší vlivy a inspirace?
Kde jsou kořeny a jaký je vlastně náš vztah s Němci?
• Máme nějakou specifickou historickou charakteristiku?
• Co jsou naše největší historická stigmata a jak se jich můžeme zbavit?
A klíčová otázka: „Patříme na západ nebo na východ?“

Důvody, proč objednat

přednášky Petra Čorneje:

Dozvíte se spoustu zajímavých informací o české historii a propojíte si je se současnými událostmi.

Všechna videa si přehrajete v pohodlí domova na počítači, laptopu i mobilních zařízeních.

Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.

Cyklus přednášek je vhodný i pro zájemce "začátečníky".