Láká vás odhalit 

tajemství vesmíru 

bez složitých pojmů a z úst

cenami ověnčeného vědce?

Poznejte tajemství vesmíru

a jeho zkoumání

v šestidílném přednáškovém cyklu astronoma Jiřího Grygara

V čase, kdy je člověk ze všech stran bombardován rozličnými zprávami o potenciálním nebezpečí, změnách a dalších nepříjemnostech, by možná bylo fajn se jen tak zastavit. Podívat se do nebe a zasnít se. Jen tak si v klidu zapřemýšlet nad otázkami…

 • Jak vlastně vznikl vesmír?
 • Jsme ve vesmíru sami?
 • Co všechno můžu vidět, když se koukám na oblohu?
 • Co tam vidí vědci pomocí nejnovějších technologií?
 • Jakým způsobem se dá zkoumat vesmír?
 • Jak nás vesmír ovlivňuje zářením? Meteority?

Možná vás vesmír fascinuje a chcete o něm vědět více. Podívejte se na něj očima astronoma a fyzika, který jeho zkoumání zasvětil téměř celý život. Za svou práci byl několikrát oceněn (například cenou UNESCO). Navíc své znalosti a zkušenosti dlouhou dobu předává populárně – vědeckou formou. Na vysoké vědecké úrovni, a přitom srozumitelnou pro masy. Bez pavědeckých šumů a konspiračních teorií.

Otevřete s námi…

Šest oken do vesmíru 

s Jiřím Grygarem

Na co se v šestidílném cyklu online přednášek můžete těšit?

První přednáška:

Pohledy do nebe

„Od počátku existence naší země se jevy na naší obloze ani jednou neopakovaly. Takže jde vskutku o nevyčerpatelné divadlo s neobyčejně nízkým vstupným. Stačí vyjít do tmy a zaklonit hlavu…“

Moderní astronomické snímky založené na citlivých detektorech umožňují zobrazovat vesmírné objekty v přirozených barvách.

 • Co všechno je vidět při zatmění Slunce/Měsíce?
 • Co všechno se dá při pozorování vesmíru zjistit?
 • Jak náročné je pozorování vesmíru?
 • Jak vypadá hurikán na Jupiteru?
 • Jak se fotí prstence Saturnu?
 • Z čeho vznikají hvězdy a jak vypadá jejich zánik?

Začneme u objektů sluneční soustavy a přes snímky hvězd a jejich soustav se dostaneme až do nejzazších hlubin vesmíru. To vše s odborným výkladem, srozumitelnou a mnohdy humornou formou.

Přednáška se uskutečnila v minulosti.
 Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.

HODNOTA 750 Kč

Druhá přednáška:

Země a planety pod údery meteoritické artilérie

Od doby před 4 mld. let je zemská kůra vystavena kosmickému bombardování planetkami s rozměry až 20 km. V zemské kůře se zachovaly velké jizvy a i v budoucnosti takové nebezpečí hrozí. Řada těchto jevů dala vzniknout pověstem a legendám. Podobné úkazy je možné sledovat i na Měsíci, planetách, asteroidech.

Astronomové proto stále zdokonalují monitorování planetek, které křižují dráhu Země. Díky tomu můžeme být včas informováni o potenciálním nebezpečí.

Slovem a obrazem poznáte:

 • Meteorické roje a deště.
 • Asteroidy.
 • Jak meteorickým rojům čelí jiné planetky?
 • Podivuhodný příběh planetky Pluto.
 • Proč jsou některé planetky označované jako zabijácké?
 • Co jsou „meteory s rodokmenem“?
 • Krátery na Zemi, Měsíci.
 • Pozemská rýžoviště meteoritů.
 • Jak se sbírají meteority na Antarktidě?
 • Jak meteority ovlivňovaly život na Zemi?
 • Záhadu Tungurského meteoritu.
 • Jak funguje robotická kosmická stráž a aktivní obrana před pádem planetek na Zemi?
 • Mimo jiné zjistíte, jak se pojmenovávají planetky.

Přednáška se uskutečnila v minulosti.
 Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.

HODNOTA 750 Kč

Třetí přednáška:

Nezadržitelný vzestup bezpilotní kosmonautiky

Bezpilotní kosmonautika planet, planetek i komet přináší jedinečné údaje o jejich fyzikální podstatě a vývoji v čase. Už byla zaznamenána i dvě tělesa ze vnějšího vesmíru, které vysokou rychlostí prolétají naší sluneční soustavou. To vše díky sondám, satelitům a další technice.

Seznámíte se:

 • S vývojem bezpilotní kosmonautiky v čase a jejím využitím.
 • Jakým způsobem spolu spolupracují kosmické a pozemské observatoře?
 • Jak vypadá řada sond a robotických letounů?
 • Co a jakým způsobem vyhodnocují družice a teleskopy?
 • Jaké objevy provedly sondy a teleskopy v čase?
 • Kam se bude dál ubírat kosmounautika v nejbližších letech?

Přednáška se uskutečnila v minulosti.
 Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.

HODNOTA 750 Kč

Čtvrtá přednáška

Mezinárodní projekt observatoře Pierra Augera

V Argentině se zkoumá za významné účasti českých astronomů a fyziků ultraenergetické kosmické záření, jehož částice přilétají s energií až stomilionkrát vyšší, než kolik dosáhl urychlovač částic v laboratoři CERN.

Na své přednášce vás Jiří Grygar seznámí slovem i obrazem s:

 • Historií vzniku projektu observatoře.
 • Jednotlivými fázemi projektu.
 • Náplní a funkcí observatoře v Pierra Augera.
 • Technickým vybavením observatoře.
 • Se způsoby, jakými se měří a vyhodnocuje záření z kosmu.
 • Podílem a funkcí českých vědců na tomto projektu.

Přednáška se uskutečnila v minulosti.
 Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.

HODNOTA 750 Kč

Pátá přednáška:

Jsme ve vesmíru sami?

Od začátku novověku zajímala pozemšťany otázka, zda jsme ve vesmíru jediné myslící bytosti, anebo se vesmír hemží zelenými pidimužíky. Jak to je ve skutečnosti, přiblíží ve svém pátém vstupu Jiří Grygar.

Dozvíte se:

 • Kdo všechno se v minulosti zabýval obydleností vesmíru?
 • Jak se promítly úvahy o mimozemšťanech do umění?
 • Jak různé teorie ovlivnily chování lidstva?
 • Jak vznikl fenomén UFO?
 • Kdy a jak vznikl seriózní výzkum?
 • Jakým způsobem aktuálně „komunikujeme“ s mimozemštany?
 • Jak se na výzkumu vesmíru mohou podílet i běžní lidé?
 • Jaké vědecké spekulace byly ověřeny a které popřeny?
 • Jaké jsou aktuální vědecké poznatky?
 • Na základě jakých parametrů, se předpovídá život na jiných planetách?
 • Za jakých podmínek vznikl život na Zemi?
 • Jaké jsou prognózy života na Zemi do budoucna?
 • Je nebo není mimozemský život?

Přednáška se uskutečnila v minulosti.
 Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.

HODNOTA 750 Kč

Šestá přednáška:

Teorie velkého třesku – úspěchy a problémy

Teorie velkého třesku popisuje možnost, kdy vesmír vznikl z nekonečně velké singularity. Postupem času se rozpíná, čímž se objekty od sebe vzdalují.

Jiří Grygar ve svém šestém vstupu popisuje:

 • Vývoj teorie velkého třesku.
 • Jak se jednotlivé části teorie velkého třesku dokazovaly?
 • Jaké byly vlivy teorie na vývoj fyziky?
 • Jaké jsou modely vesmírů vzhledem k teorii velkého třesku?
 • Co znamená název velký třesk?
 • Z čeho a jak vznikají hvězdy?
 • Jak se měří čas ve vesmíru?
 • Co je kosmologická inflace a jak vzniká?
 • Jak podle fyziků probíhal a bude pokračovat?
 • Jaké jsou výhody velkého třesku?
 • Jaké má velký třesk problémy, paradoxy a otazníky?

Přednáška se uskutečnila v minulosti.
 Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.

HODNOTA 750 Kč

Kdo bude přednášet?

Jiří Grygar

 • Mediálně známý astronom, astrofyzik a popularizátor vědy v oblasti astronomie. V minulosti jste jej mohli vidět v TV pořadu okna vesmíru dokořán nebo v seriálu Hlubinami vesmíru (Žeň je objevů). Napsal velké množství knih. Mezi jinými Vesmír je náš svět, V hlubinách vesmíru, O vědě a víře, Trialog o mimozemšťanech, Velký třesk a Bible a mnohé další. Dlouhá léta působil v astronomickém ústavu ČSAV a následně ve Fyzikálním ústavu České akademie věd.

   

 • Získal několik ocenění: cenu UNESCO Kalinga „za přínos k interpretaci úlohy vědy při službě společnosti, obohacování jejího kulturního dědictví a řešení problémů lidstva.“ V roce 2009 mu byla udělena cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Získal medaili Masarykovy univerzity za jeho celoživotní práci ve vědě a mimo ni.

Přednášky jsou součástí

jednoho cyklů Klubu Pátečníků.

Pátečníci s respektem navazují na prvorepublikové intelektuální uskupení.

Za Pátečníky se označovala skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj setkávali pravidelně každý pátek.

V roce 1925 se stal spolek Pátečníků zavedenou institucí – Karel Čapek koupil vilu na Vinohradech v dnešní ulici Bratří Čapků a už v roce 1927 se název Pátečníci všeobecně vžil.

Mezi Pátečníky patřily intelektuální špičky jako bratři Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Jan Masaryk a mnoho dalších.

Klub Pátečníků tak s velkým respektem navazuje na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovnicítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Pátečníci ctí společné hodnoty,

snaží se je prohlubovat a šířit.

Klub Pátečníků tvoří uzavřenou skupinu osobností, expertů, umělců, podnikatelů a občanů ze všech regionů ČR, vzájemně propojených na hodnotách:

 • přátelství,
 • svoboda,
 • odpovědnost.

Co říkají účastníci

o Akademii Klubu Pátečníků:

Jiří Bešta

Jiří Buršik

Ivan Fišera


Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem.
Jaroslav Verner
Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.
Zdeněk Edelmann
V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala 2 vzdělávací kurzy a to cyklus o moderních dějinách vedený prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků doporučit.
Eva Jelínková

Díky přednáškám

z Online Akademie Jiřího Grygara

 • Se můžete ponořit do tajů vesmíru srozumitelnou a často humornou formou.
 • Získáte odpovědi na otázky, které si řada lidí klade: „Jsme ve vesmíru sami? Jak vznikl vesmír?“ a mnohé další...
 • Nemusíte nikam chodit.
 • Si snadno přehrajete všechna videa na PC i mobilních zařízeních.
 • Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.
 • Máte možnost sledování videí na doživotí.

To není vše...

   30 dní garance vrácení peněz   

Pokud po 30 dnech od získání přístupů/startu přednáškového cyklu zjistíte, že informace nejsou pro vás, stačí jen napsat nebo zavolat a bez dotazů vám vrátíme celou částku. Díky tomu vůbec nic neriskujete.

Co tedy získáte?

Přednášku: Pohledy do nebe
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 750 Kč
Přednášku: Země pod údery meteoritické artilérie
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 750 Kč
Přednášku: Nezadržitelný vzestup bezpilotní kosmonautiky
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 750 Kč
Přednášku: Mezinárodní projekt observatoře Pierra Augera
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 750 Kč
Přednášku: Jsme ve vesmíru sami?
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 750 Kč
Přednášku: Teorie velkého třesku – úspěchy a problémy
Přednáška je pro vás připravena ve formátu videa a MP3.
HODNOTA 750 Kč
+ BONUS
MP3 všech přednášek pro poslech v mobilu či v autě
ZDARMA

Na co se nás často ptáte?

Jaké technické vybavení potřebuji pro to, abych se mohl/a účastnit přednášky?

Stačí běžný počítač, zvládající přehrát video na youtube v prohlížeči a stabilní připojení k internetu. Přednášku je možné přehrát i na mobilu či tabletu, který je připojen k internetu a zvládne přehrávat videa z youtube.

Moc to s počítači neumím, zvládnu se k přednášce dostat jednoduše?

ANO! Do e-mailové schránky vám přijde e-mail, kde budete mít link přímo na přednášku. Stačí na něj v čase přednášky kliknout a můžete sledovat/klást dotazy. Pro sledování videí ze záznamu obdržíte e-mailem přístupy do naší členské sekce s heslem a návodem, jak na to.

Za jak dlouho bude záznam přednášky v členské sekci?

Záznam přednášky bude do členské sekce přidán bezprostředně po jejím odvysílání

Budu se moci osobně zeptat na cokoliv, co mě k tématu zajímá?

ANO, během živého vysílání je vždy vyhrazeno minimálně 30 minut na dotazy. V tomto případě je nutné se účastnit vysílání v daném termínu a čase.

Jak dlouho budu mít přístup ke všem videím/bonusům?

Váš přístup vám zůstane na doživotí. To znamená, že se k daným materiálům budete moci kdykoliv vracet.

Tady se můžete podívat, jak to vypadá v členské sekci

s už hotovými přednáškami a cykly z minulých let.

 • Nemusíte nikam chodit.
 • Si snadno přehrajete všechna videa na PC i mobilních zařízeních.
 • Každé video nabízíme také jako MP3 a můžete si ho pustit v autě nebo cestou do zaměstnání.
 • Možnost sledování videí na doživotí. 

Získejte možnost 

dozvědět se zajímavé informace

o vesmíru a jeho zkoumání.

V přednáškovém cyklu Šest oken do vesmíru získáte:

 • Záznamy z jednotlivých přednášek, ke kterým se můžete opětovně vracet.
 • Záznamy také ve formátu MP3 pro poslech z mobilu. 

Seznámení s tématy:

 • Pohledy do nebe.
 • Země a planety pod údery meteorické artilérie.
 • Nezadržitelný vzestup bezpilotní kosmonautiky.
 • Mezinárodní projekt observatoře Pierra Augera.
 • Jsme ve vesmíru sami?
 • Teorie velkého třesku – úspěchy a problémy.

Celková hodnota

4 500 Kč