Objednávka speciálního balíčku
Cyklus přednášek českých dějin

Speciální zvýhodněný

balíček obsahuje:

  • 67+ hodin přednášek.
  • Unikátní informace a názory od 3 uznávaných odborníků.
  • Videa dostupná pohodlně z členské sekce i ve formátu MP3.
  • Průřez českou historií od roku 845 se zaměřením na stěžejní události.
  • Pokud chcete akademii někomu věnovat, zašleme Vám dárkový certifikát.
    Po zaplacení nám v odpovědi na jakýkoliv e-mail napište jméno obdarovaného. Dárkový poukaz Vám pak obratem pošleme.
  • Bonus: Přednáška Petra Čorneje o smyslu českých dějin.
Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam
Zdeněk Edelman
V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala dva vzdělávací kurzy a to cyklus o moderních dějinách vedený panem prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený panem prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků velmi doporučit.
Eva Jelínková