Cyklus přednášek českých dějin,

aneb jak se snadno a pohodlně dozvědět více o české historii

Cyklus přednášek českých dějin,

aneb jak se snadno a pohodlně dozvědět více o české historii

Dějiny tvoří každý z nás, od nepaměti. Jsou o tom, co se událo, ale také o naší přítomnosti, která se během sekundy stává minulostí. 

Online program

Cyklus přednášek

českých dějin:

Kompletní obsah přednášek
je online a tudíž ho máte vždy po ruce

Přednášky můžete sledovat
svým tempem

Všechny přednášky
jsou i v audio verzi

Ke všem přednáškám
máte doživotní přístup

Nahlédněte do

členské sekce

online programu:

Střípky z Klubu Pátečníků

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

8 důvodů proč objednat

Cyklus přednášek českých dějin:

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace historie

Snadno pochopíte naše dějiny od vzniku českého státu do současnosti

Seznámíte se s názory a vědomostmi špičkových expertů

Zjistíte, jak se historie promítá to současného dění

Dostanou se k vám unikátní informace ze setkání Pátečníků

Poznáte vzdělané lidi, kteří se dívají do budoucnosti s optimismem

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Cyklus přednášek českých dějin je vhodný i pro zájemce “začátečníky”

Rozhodli jsme se, že vám nabídneme testovací jízdu. S Akademií české historie se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe v naší akademii neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme vám peníze.

Klub Pátečníků s respektem navazuje na prvorepublikové intelektuální uskupení

Za Pátečníky se označovala skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj setkávali pravidelně každý pátek.

Klub Pátečníků tak s velkým respektem navazuje na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovni a cítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Co říkají účastníci

o Klubu Pátečníků?

Jiří Bešta

Jiří Buršik

Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.
Zdeněk Edelmann
Nejdříve jsme si koncem roku 2018 zakoupili Akademii Petra Čorneje. Cyklus velmi zajímavých přednášek z českých dějin nás natolik zaujal, že už jsme si jej celý poslechli dokonce dvakrát. Přednášky jsme poslouchali při našich dlouhých cestách autem a vždy jsme se už těšili, až zase pojedeme z Mnichova do Prahy a budeme si moci poslechnout další díl.
Jaroslav Verner
Od okamžiku, kdy jsem měl možnost poprvé zakoupit prostřednicvím Klubu Pátečníků přístup k přednáškám historika Petra Čorneje, jsem okamžitě reagoval na všechny další nabídky. Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem. Děkuji organizátorům za výběr přednášejících, kteří jsou nejen odborníky v daném oboru, ale jsou schopni předat své vědomosti velice přitažlivou formou.
Miloš Kaška
V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala dva vzdělávací kurzy a to cyklus o moderních dějinách vedený panem prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený panem prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků velmi doporučit.
Eva Jelínková

Co obsahuje

"Cyklus přednášek českých dějin" ?

67+ hodin přednášek ve 39 videích

STŘEDOVĚK

1. VZNIK ČESKÉHO STÁTU

- Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“
- Časové období: 845–1000
- Délka 101 minut
- Petr Čornej

2. CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ

- Včetně podstatných událostí předchozího období
- Časové období: 1000–1306
- Délka 122 minut
- Petr Čornej

3. NAŠE DĚJINY JEDNÍM TAHEM

- Směřování českých dějin, uzlové body historie půldruhého tisíciletí dlouhé, vrcholy a pády
- Délka 144 minut.
- Petr Hora Hořejš

4. VLÁDA KARLA IV.

- Včetně vlády Lucemburků
- Časové období: 1310–1400
- Délka 90 minut
- Petr Čornej

5. KAREL IV. A JEHO DOBA

- Praha, poprvé kulturně vyzařující, je největším staveništěm Evropy a současně jejím centrem
- Délka 159 minut
- Petr Hora Hořejš

6. VÁCLAV IV., PODIVNÝ ČESKÝ KRÁL

- Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.
- Jaroslav Čechura

7. HUSITSTVÍ A ZROD STAVOVSKÉHO STÁTU

- Časové období: 1400–1526
- Délka 104 minut
- Petr Čornej

RANÝ NOVOVĚK

8. VSTUP DO RANÉHO NOVOVĚKU

- Včetně Třicetileté války
- Časové období: 1526–1648
- Délka 83 minut
- Petr Čornej

9. STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 1618 AŽ 1620. FATÁLNÍ OMYL STAVŮ?

- České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem.
- Jaroslav Čechura

10. JAKUB KRČÍN Z JELČAN, PRVNÍ ČESKÝ MANAŽER

- Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk.
- Jaroslav Čechura

11. SEX V DOBĚ TEMNA

- Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let, které se opírá o bohatou dokumentaci jihočeských archivů.
- Jaroslav Čechura

12. ČESKÝ VENKOV V NOVOVĚKU. ZAPOMENUTÉ TÉMA?

- Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova?
- Jaroslav Čechura

13. ČARODĚJNICE Z VELKÝCH LOSIN. MÝTUS NAŠICH DĚJIN?

- Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin?
- Jaroslav Čechura

DLOUHÉ

19.STOLETÍ

14. BAROKNÍ A OSVÍCENÁ ČECHIE

- Včetně období tereziánských a josefínských reforem
- Časové období: 1650–1790
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

15. VELCÍ REFORMÁTOŘI MARIE TEREZIE A JOSEF II.

- Hluboké a všestranné reformy matky a syna položily základy modernímu státu
- Délka 127 minut
- Petr Hora Hořejš

16. DLOUHÉ 19. STOLETÍ

- Časové období: 1790–1890
- Délka 100 minut
- Petr Čornej

17. ŽIVOT ZA CÍSAŘE PÁNA

- Žalář národů? Nikoli. Slušný a rychle se rozvíjející demokratický stát.
- Délka 140 minut
- Petr Hora Hořejš

18. KONEC STARÝCH ČASŮ

- Včetně Velké války a vzniku Československa
- Časové období: 1890–1918
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

ČESKÁ HISTORIE PŘED

2.SVĚTOVOU VÁLKOU

19. VZNIK MALÉHO STÁTU NA TROSKÁCH MNOHEM VĚTŠÍHO

- Peripetie zrodu ČSR. Zhoubný nacionalismus, válka, „svatá trojice“ TGM, Beneš, Štefánik.
- Délka 168 minut
- Petr Hora Hořejš

20. VÝHRY A PROHRY PRVNÍ REPUBLIKY

- V poválečném světě bez opravdových spojenců a s chybným přístupem k vlastním menšinám doma.
- Délka 149 minut.
- Petr Hora Hořejš

21. KONFLIKTNÍ ZAČÁTKY PRVNÍ REPUBLIKY

- Délka 116 minut
- Petr Hora Hořejš

22. MASARYKOVCI ZE ZÁKULISÍ

- Délka 109 minut.
- Petr Hora Hořejš

23. NÁRODNÍ VERSUS NÁRODNOSTNÍ STÁ

- Vznik ČSR v říjnu 1918 a co tomu historicky předcházelo.
- Délka 98 minut
- Petr Pithart

24. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

- Včetně „Mnichova“.
- Časové období: 1918–1938
- Délka 102 minut
- Petr Čornej

25. POLITICKÝ ŽIVOT PRVNÍ REPUBLIKY

- Období 1919 - 1938
- Délka 107 minut
- Petr Pithart

VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

26. TŘI VÁLKY MINULÉHO STOLETÍ

- Kdo kterou vyhrál a zda vůbec někdo? Co je Německo? Rusko? EU? Co jsme my? Čím vůbec chceme být? Kdo nás pořád zrazuje (my sami sebe...?)
- Délka 121 minut
- Petr Pithart

27. PROTEKTORÁT A NÁSTUP KOMUNISTŮ

- Časové období: 1939–1949.
- Délka 108 minut
- Petr Čornej

28. MNICHOV I

- Co všechno z něho pošlo: 2. republika, Protektorát, ale také léta poválečná (až do února 48)
- Délka 113 minut
- Petr Pithart

29. MNICHOV II

- Böhmen und Mähren, 2. světová válka, československý exil (Londýn/Moskva) a poválečné uspořádání střední Evropy.
- Délka 126 minut
- Petr Pithart

30. DRUHÁ REPUBLIKA

- Délka 132 minut
- Petr Pithart

31. POVÁLEČNÉ ZMĚNY

- Odsun sudetských Němců, nástup komunismu 1945–1949; padesátá léta.
- Délka 132 minut
- Petr Pithart

32. ÚNOR 1948

- Délka 93 minut
- Petr Pithart

33. EVROPA PO VÁLCE

- Nástup sociálního státu v Evropě, železná opona a rozdíly za ní (poválečné Polsko, Maďarsko, ČSR), začátek sjednocující se Evropy.
- Délka 151 minut
- Petr Pithart

2. POLOVINA 20. STOLETÍ

34. NÁSTUP NEOLIBERALISMU VE SVĚTĚ

- Šedesátá léta ve Střední Evropě (vzpoury v Maďarsku, NDR, Polsku), Jan Pavel II.
- Délka 125 minut
- Petr Pithart

35. ČESKOSLOVENSKÁ ŠEDESÁTÁ LÉTA

- Role slovenského emancipačního hnutí. Iluze 68 a iluze o 68.
- Délka 134 minut
- Petr Pithart

36. „OSMAŠEDESÁTÝ“

- Co mu předcházelo – 60. léta; „68“ a nástup normalizace.
- Délka 138 minut
- Petr Pithart

37. ROZPAD SSSR

- Jelcin, Gorbačov, Putin a anno mirabilis ("rok zázraků" 1989).
- Délka 112 minut
- Petr Pithart

38. BILANCE NAŠEHO LISTOPADU

- (Převratu nebo revoluce?) Po třiceti letech.
- Délka 102 minut
- Petr Pithart

39. 1989 II

- Délka 107 minut
- Petr Pithart

získejte 67+ hodin důvěryhodných informací od našich expertů

Čerpejte informace od lidí nejpovolanějších v balíčku s

časově omezenou nabídkou

STŘEDOVĚK: 7dílný cyklus
1 400 Kč
RANÝ NOVOVĚK: 6dílný cyklus
1 200 Kč
DLOUHÉ 19.STOLETÍ: 5dílný cyklus
1 000 Kč
ČESKÁ HISTORIE PŘED 2.SVĚTOVOU VÁLKOU: 7dílný cyklus
1 400 Kč
VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ: 8dílný cyklus
1 500 Kč
2. POLOVINA 20. STOLETÍ: 6dílný cyklus
1 000 Kč
+ BONUS Bonus: Přednáška Petra Čorneje
500 Kč
Celková hodnota Cyklu přednášek českých dějin
8 000 Kč

ČASOVĚ OMEZENÁ CENA se slevou 63 %:   

2900 Kč

Nabídka platí pouze:

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

Petr Pithart

Historik a politik, který vždy bojoval za demokracii a svobodu
Petr Pithart je považován za jednoho ze zakladatelů naší politiky a ústavnosti. Po právu. Po revoluci se stal předsedou vlády a předsedou senátu. Jeho životní příběh začíná však mnohem dřív. Prošel si členstvím KSČ, vystoupením, pracoval jako zahradní dělník nebo noční hlídač. Výrazně se zapojil do protikomunistického odboje.

Petr Hora Hořejš

Novinář a historik, který stvořil fenomenální sérii Toulky českou minulostí
Petr Hora Hořejš si prošel mnoha životními peripetiemi. Jako dítě byl součástí poválečného nadšení z osvobození. Brzy však přišlo prozření, které ho přes různé okliky dovedlo až ke vzniku unikátních Toulek českou minulostí.

Jaroslav Čechura

Historik, se kterým prozkoumáte témata, o nichž se jinde nemluví
Jaroslav Čechura se zaměřuje na novověké sociální dějiny, které vám tehdejší život představí z lidského úhlu pohledu. S Jaroslavem Čechurou se třeba dozvíte, jak se projevovala sexualita v barokní epoše nebo proč byl Jakub Krčín z Jelčan tak zdatným hospodářem a manažerem.

Petr Čornej

Historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství a na histografii
Patří k nejuznávanějším historikům v České republice. Je autorem mnoha publikací. Obdržel cenu Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník za „mimořádný badatelský přínos českému dějepisectví, jehož výsledky kvalifikovaně otvírá i širší veřejnosti“.

Přednášející Petr Pithart a Petr Čornej

o Klubu Pátečníků

Petr Pithart

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Petr Čornej

Klub Pátečníků s respektem navazuje

na prvorepublikové intelektuální uskupení

Za Pátečníky se označovala skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj setkávali pravidelně každý pátek.

V roce 1925 se stal spolek Pátečníků zavedenou institucí – Karel Čapek koupil vilu na Vinohradech v dnešní ulici Bratří Čapků a už v roce 1927 se název Pátečníci všeobecně vžil.

Mezi Pátečníky patřily intelektuální špičky jako bratři Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Jan Masaryk a mnoho dalších.

Klub Pátečníků tak s velkým respektem navazuje na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovni a cítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Pátečníci ctí společné hodnoty,

snaží se je prohlubovat a šířit

Klub Pátečníků tvoří uzavřenou skupinu osobností, expertů, umělců, podnikatelů a občanů ze všech regionů ČR, vzájemně propojených na hodnotách:

Přátelství

Svoboda

Odpovědnost

Klub Pátečníků je tu pro každého,

kdo prahne po výživné potravě pro mozek

Jedním z cílů Klubu Pátečníků je své vědomosti a názory šířit. Nikoliv se izolovat v uzavřené skupině, která si “žije sama pro sebe”. Ale maximálně obohatit každého, kdo má zájem o:

Poznání
a osobní rozvoj

Tříbení názorů na současný svět
a nelehkou dobu

Rozšíření znalostí prostřednictvím přednášek důvěryhodných expertů

Větší rozhled a orientaci
v současné době

Celoživotní
vzdělávání

Zdroj informací
pro kritické myšlení

"Kdo nezná historii, je odsouzený ji opakovat."

Na chvilku zapomeňte na to, že musíte hledat, shánět hodnotné informace, trávit čas zkoušením, zkoumáním, chozením do knihoven, na diskuze, přednášky. Představte si, že vás nerozhodí manipulativní a nepravdivé informace z médií. 

Máte po ruce jeden důvěryhodný zdroj o české historii, který je vám dostupný prakticky odkudkoliv. Který je tady pro vás na celý život. Který zaručeně nabízí informace mající smysl. Zdroj, který vám pomůže na základě dějin jednodušeji pochopit současné dění v životě, v politice, ve světě. 

Zní to pěkně?

Čerpejte informace od lidí nejpovolanějších v balíčku s

časově omezenou nabídkou

STŘEDOVĚK: 7dílný cyklus
1 400 Kč
RANÝ NOVOVĚK: 6dílný cyklus
1 200 Kč
DLOUHÉ 19.STOLETÍ: 5dílný cyklus
1 000 Kč
ČESKÁ HISTORIE PŘED 2.SVĚTOVOU VÁLKOU: 7dílný cyklus
1 400 Kč
VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ: 8dílný cyklus
1 500 Kč
2. POLOVINA 20. STOLETÍ: 6dílný cyklus
1 000 Kč
+ BONUS Bonus: Přednáška Petra Čorneje
500 Kč
Celková hodnota Cyklu přednášek českých dějin
8 000 Kč

ČASOVĚ OMEZENÁ CENA se slevou 63 %:   

2900 Kč

Nabídka platí pouze: