Cyklus přednášek českých dějin,

aneb jak se snadno a pohodlně dozvědět více o české historii

Cyklus přednášek českých dějin,

aneb jak se snadno a pohodlně dozvědět více o české historii

Dějiny tvoří každý z nás, od nepaměti. Jsou o tom, co se událo, ale také o naší přítomnosti, která se během sekundy stává minulostí. 

Střípky z přednášek Akademie české historie:

9 důvodů, proč vstoupit do 

Online Akademie české historie

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace historie.

 Snadno pochopíte naše dějiny od vzniku českého státu do současnosti.

Seznámíte se s názory a vědomostmi špičkových expertů.

Dostanou se k vám unikátní informace ze setkání Pátečníků.

Poznáte vzdělané lidi, kteří se dívají do budoucnosti s optimismem.

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv.

Akademie české historie je vhodná i pro zájemce “začátečníky”.

Pokud chcete akademii někomu věnovat, zašleme vám dárkový certifikát.

Dostanete 30denní garanci vrácení peněz.

Co obsahuje cyklus přednášek

"Akademie české historie" ?

49 přednášek od 4 předních českých historiků

STŘEDOVĚK

1. VZNIK ČESKÉHO STÁTU

- Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“
- Časové období: 845–1000
- Délka 101 minut
- Petr Čornej

2. CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ

- Včetně podstatných událostí předchozího období
- Časové období: 1000–1306
- Délka 122 minut
- Petr Čornej

3. NAŠE DĚJINY JEDNÍM TAHEM

- Směřování českých dějin, uzlové body historie půldruhého tisíciletí dlouhé, vrcholy a pády
- Délka 144 minut.
- Petr Hora Hořejš

4. VLÁDA KARLA IV.

- Včetně vlády Lucemburků
- Časové období: 1310–1400
- Délka 90 minut
- Petr Čornej

5. VÁCLAV IV., PODIVNÝ ČESKÝ KRÁL

- Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.
- Jaroslav Čechura

6. HUSITSTVÍ A ZROD STAVOVSKÉHO STÁTU

- Časové období: 1400–1526
- Délka 104 minut
- Petr Čornej

7. STŘÍBRO - ZDROJ PROSPERITY ČECH

- Stříbro - zdroj prosperity středověkých Čech
- Jaroslav Čechura
- Délka: 65 minut

8. NAŠI KRÁLOVÉ A JEJICH DLUHY

- Naši králové a jejich dluhy
- Jaroslav Čechura
- Délka: 69 minut

9. ČECHY V DOBĚ HUSOVĚ

- Čechy v době Husově
- Jaroslav Čechura
- Délka: 73 minut

10. JAGELLONSKÁ EPIZODA

- Jagellonská epizoda
- Jaroslav Čechura
- Délka: 58 minut

11. HUSITSKÁ REVOLUCE

- Husitská revoluce (1419-1458)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 18.9. ve 20:00, následně záznam

RANÝ NOVOVĚK

12. POČÁTKY HABSBURKŮ NA ČESKÉM TRŮNĚ

- Počátky Habsburků na českém trůně
- Jaroslav Čechura
- Délka: 66 minut

13. VSTUP DO RANÉHO NOVOVĚKU

- Včetně Třicetileté války
- Časové období: 1526–1648
- Délka 83 minut
- Petr Čornej

14. STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 1618 AŽ 1620. FATÁLNÍ OMYL STAVŮ?

- České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem.
- Jaroslav Čechura

15. JAKUB KRČÍN Z JELČAN, PRVNÍ ČESKÝ MANAŽER

- Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk.
- Jaroslav Čechura

16. SEX V DOBĚ TEMNA

- Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let, které se opírá o bohatou dokumentaci jihočeských archivů.
- Jaroslav Čechura

17. ČESKÝ VENKOV V NOVOVĚKU. ZAPOMENUTÉ TÉMA?

- Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova?
- Jaroslav Čechura

18. ČARODĚJNICE Z VELKÝCH LOSIN. MÝTUS NAŠICH DĚJIN?

- Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin?
- Jaroslav Čechura

19. BAROKNÍ A OSVÍCENÁ ČECHIE

- Včetně období tereziánských a josefínských reforem
- Časové období: 1650–1790
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

20. DVĚ STAVOVSKÁ POVSTÁNÍ

- Dvě stavovská povstání (1547 a 1618)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 16.10. ve 20:00, následně záznam

21. DVĚ ROLNICKÁ POVSTÁNÍ

- Dvě rolnická povstání (1680 a 1775)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 13.11. ve 20:00, následně záznam

DLOUHÉ

19.STOLETÍ

22. VELCÍ REFORMÁTOŘI MARIE TEREZIE A JOSEF II.

- Hluboké a všestranné reformy matky a syna položily základy modernímu státu
- Délka 127 minut
- Petr Hora Hořejš

23. DLOUHÉ 19. STOLETÍ

- Časové období: 1790–1890
- Délka 100 minut
- Petr Čornej

24. ŽIVOT ZA CÍSAŘE PÁNA

- Žalář národů? Nikoli. Slušný a rychle se rozvíjející demokratický stát.
- Délka 140 minut
- Petr Hora Hořejš

25. KONEC STARÝCH ČASŮ

- Včetně Velké války a vzniku Československa
- Časové období: 1890–1918
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

26. REVOLUČNÍ ROK 1848

- Revoluční rok 1848
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 11.12. ve 20:00, následně záznam

ČESKÁ HISTORIE PŘED

2.SVĚTOVOU VÁLKOU

27. VZNIK MALÉHO STÁTU NA TROSKÁCH MNOHEM VĚTŠÍHO

- Peripetie zrodu ČSR. Zhoubný nacionalismus, válka, „svatá trojice“ TGM, Beneš, Štefánik.
- Délka 168 minut
- Petr Hora Hořejš

28. VÝHRY A PROHRY PRVNÍ REPUBLIKY

- V poválečném světě bez opravdových spojenců a s chybným přístupem k vlastním menšinám doma.
- Délka 149 minut.
- Petr Hora Hořejš

29. KONFLIKTNÍ ZAČÁTKY PRVNÍ REPUBLIKY

- Délka 116 minut
- Petr Hora Hořejš

30. MASARYKOVCI

- Délka 168 minut.
- Petr Hora Hořejš

31. MASARYKOVCI ZE ZÁKULISÍ

- Délka 117 minut.
- Petr Hora Hořejš

32. NÁRODNÍ VERSUS NÁRODNOSTNÍ STÁT

- Vznik ČSR v říjnu 1918 a co tomu historicky předcházelo.
- Délka 98 minut
- Petr Pithart

33. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

- Včetně „Mnichova“.
- Časové období: 1918–1938
- Délka 102 minut
- Petr Čornej

34. POLITICKÝ ŽIVOT PRVNÍ REPUBLIKY

- Období 1919 - 1938
- Délka 107 minut
- Petr Pithart

35. PROTI RAKOUSKU, VZNIK ČSR

- Proti Rakousku, vznik ČSR (1914-1918)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání 15.1.2025 ve 20:00, následně dostupný záznam

VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

36. TŘI VÁLKY MINULÉHO STOLETÍ

- Kdo kterou vyhrál a zda vůbec někdo? Co je Německo? Rusko? EU? Co jsme my? Čím vůbec chceme být? Kdo nás pořád zrazuje (my sami sebe...?)
- Délka 121 minut
- Petr Pithart

37. PROTEKTORÁT A NÁSTUP KOMUNISTŮ

- Časové období: 1939–1949.
- Délka 108 minut
- Petr Čornej

38. MNICHOV I

- Co všechno z něho pošlo: 2. republika, Protektorát, ale také léta poválečná (až do února 48)
- Délka 113 minut
- Petr Pithart

39. MNICHOV II

- Böhmen und Mähren, 2. světová válka, československý exil (Londýn/Moskva) a poválečné uspořádání střední Evropy.
- Délka 126 minut
- Petr Pithart

40. DRUHÁ REPUBLIKA

- Délka 132 minut
- Petr Pithart

41. POVÁLEČNÉ ZMĚNY

- Odsun sudetských Němců, nástup komunismu 1945–1949; padesátá léta.
- Délka 132 minut
- Petr Pithart

42. ÚNOR 1948

- Délka 93 minut
- Petr Pithart

43. EVROPA PO VÁLCE

- Nástup sociálního státu v Evropě, železná opona a rozdíly za ní (poválečné Polsko, Maďarsko, ČSR), začátek sjednocující se Evropy.
- Délka 151 minut
- Petr Pithart

2. POLOVINA 20. STOLETÍ

44. NÁSTUP NEOLIBERALISMU VE SVĚTĚ

- Šedesátá léta ve Střední Evropě (vzpoury v Maďarsku, NDR, Polsku), Jan Pavel II.
- Délka 125 minut
- Petr Pithart

45. ČESKOSLOVENSKÁ ŠEDESÁTÁ LÉTA

- Role slovenského emancipačního hnutí. Iluze 68 a iluze o 68.
- Délka 134 minut
- Petr Pithart

46. „OSMAŠEDESÁTÝ“

- Co mu předcházelo – 60. léta; „68“ a nástup normalizace.
- Délka 138 minut
- Petr Pithart

47. ROZPAD SSSR

- Jelcin, Gorbačov, Putin a anno mirabilis ("rok zázraků" 1989).
- Délka 112 minut
- Petr Pithart

48. BILANCE NAŠEHO LISTOPADU

- (Převratu nebo revoluce?) Po třiceti letech.
- Délka 102 minut
- Petr Pithart

49. 1989 II

- Délka 107 minut
- Petr Pithart

BONUS: O SMYSLU ČESKÝCH DĚJIN

- Bonus: O smyslu českých dějin
- Petr Čornej
- 126 minut

získejte 49 přednášek od 4 předních českých historiků

Přednášky, které proběhnou živě:

Většina přednášek je ze záznamu připravena ihned k poslechu. V roce 2024 proběhne nový cyklus 5 přednášek "Perličky z české historie 2" od Jaroslava Čechury. Můžete se zúčastnit živých vysílání, následně budou všechny přednášky dostupné ze záznamu.

Témata živých přednášek:

  • Stříbro - zdroj prosperity středověkých Čech (záznam)
  • Naši králové a jejich dluhy (záznam)
  • Čechy v době Husově (20. 3. 2024 v 19:00)
  • Jagellonská epizoda (17. 4. 2024 v 19:00)
  • Počátky Habsburků na českém trůnu (15. 5. 2024 v 19:00)

 

Vánoční akce: Vyberte si k přednáškám 1 knihu s podpisem autora zdarma!

Akce platí do 18.12.!

Vybrat si můžete z těchto titulů:

  • Podnik s nejistým koncem: knižní rozhovor s Petrem Pithartem,
  • Kronika jednoho šílenství: Čarodějnice na severní Moravě v 17. století od Jaroslava Čechury,
  • Vabank od Michaela Kocába.

Co říkají účastníci

o Klubu Pátečníků?

Jiří Bešta

Jiří Buršik

Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.
Zdeněk Edelmann
Nejdříve jsme si koncem roku 2018 zakoupili Akademii Petra Čorneje. Cyklus velmi zajímavých přednášek z českých dějin nás natolik zaujal, že už jsme si jej celý poslechli dokonce dvakrát. Přednášky jsme poslouchali při našich dlouhých cestách autem a vždy jsme se už těšili, až zase pojedeme z Mnichova do Prahy a budeme si moci poslechnout další díl.
Jaroslav Verner
Od okamžiku, kdy jsem měl možnost poprvé zakoupit prostřednicvím Klubu Pátečníků přístup k přednáškám historika Petra Čorneje, jsem okamžitě reagoval na všechny další nabídky. Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem. Děkuji organizátorům za výběr přednášejících, kteří jsou nejen odborníky v daném oboru, ale jsou schopni předat své vědomosti velice přitažlivou formou.
Miloš Kaška
V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala dva vzdělávací kurzy a to cyklus o moderních dějinách vedený panem prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený panem prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků velmi doporučit.
Eva Jelínková

Čerpejte informace od lidí nejpovolanějších v balíčku s

časově omezenou nabídkou

STŘEDOVĚK: 7dílný cyklus
1 400 Kč
RANÝ NOVOVĚK: 6dílný cyklus
1 200 Kč
DLOUHÉ 19.STOLETÍ: 5dílný cyklus
1 000 Kč
ČESKÁ HISTORIE PŘED 2.SVĚTOVOU VÁLKOU: 7dílný cyklus
1 400 Kč
VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ: 8dílný cyklus
1 500 Kč
2. POLOVINA 20. STOLETÍ: 6dílný cyklus
1 000 Kč
+ BONUS Bonus: Přednáška Petra Čorneje
500 Kč
Celková hodnota Cyklu přednášek českých dějin
8 000 Kč

ČASOVĚ OMEZENÁ CENA se slevou 63 %:   

2900 Kč

Nabídka platí pouze:

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

Petr Pithart

Historik a politik, který vždy bojoval za demokracii a svobodu
Petr Pithart je považován za jednoho ze zakladatelů naší politiky a ústavnosti. Po právu. Po revoluci se stal předsedou vlády a předsedou senátu. Jeho životní příběh začíná však mnohem dřív. Prošel si členstvím v KSČ, vystoupením, výrazně se zapojil do protikomunistického odboje. Od prezidenta Petra Pavla získal Řád Bílého lva (který v minulosti odmítl od Miloše Zemana).

Petr Hora Hořejš

Novinář a historik, který stvořil fenomenální sérii Toulky českou minulostí
Petr Hora Hořejš si prošel mnoha životními peripetiemi. Jako dítě byl součástí poválečného nadšení z osvobození. Brzy však přišlo prozření, které ho přes různé okliky dovedlo až ke vzniku unikátních Toulek českou minulostí.

Jaroslav Čechura

Historik, se kterým prozkoumáte témata, o nichž se jinde nemluví
Jaroslav Čechura se zaměřuje na novověké sociální dějiny, které vám tehdejší život představí z lidského úhlu pohledu. S Jaroslavem Čechurou se třeba dozvíte, jak se projevovala sexualita v barokní epoše nebo proč byl Jakub Krčín z Jelčan tak zdatným hospodářem a manažerem.

Petr Čornej

Historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství a na histografii
Patří k nejuznávanějším historikům v České republice. Je autorem mnoha publikací. Obdržel cenu Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník za „mimořádný badatelský přínos českému dějepisectví, jehož výsledky kvalifikovaně otvírá i širší veřejnosti“.

Získejte cyklus

49 přednášek o českých dějinách:

Pokud chcete přednášky zakoupit jako dárek k Vánocům, ojednávejte do 21.12., ať vám stihneme zaslat dárkový certifikát. 

Přednášející Petr Pithart a Petr Čornej

o Klubu Pátečníků

Petr Pithart

Petr Čornej

Klub Pátečníků s respektem navazuje

na prvorepublikové intelektuální uskupení

Za Pátečníky se označovala skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj setkávali pravidelně každý pátek.

V roce 1925 se stal spolek Pátečníků zavedenou institucí – Karel Čapek koupil vilu na Vinohradech v dnešní ulici Bratří Čapků a už v roce 1927 se název Pátečníci všeobecně vžil.

Mezi Pátečníky patřily intelektuální špičky jako bratři Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Jan Masaryk a mnoho dalších.

Klub Pátečníků tak s velkým respektem navazuje na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovni a cítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Pátečníci ctí společné hodnoty,

snaží se je prohlubovat a šířit

Klub Pátečníků tvoří uzavřenou skupinu osobností, expertů, umělců, podnikatelů a občanů ze všech regionů ČR, vzájemně propojených na hodnotách:

Přátelství

Svoboda

Odpovědnost

Klub Pátečníků je tu pro každého,

kdo prahne po výživné potravě pro mozek.

Jedním z cílů Klubu Pátečníků je své vědomosti a názory šířit. Nikoliv se izolovat v uzavřené skupině, která si “žije sama pro sebe”. Ale maximálně obohatit každého, kdo má zájem o:

Poznání
a osobní rozvoj

Tříbení názorů na současný svět
a nelehkou dobu

Rozšíření znalostí prostřednictvím přednášek důvěryhodných expertů

Větší rozhled a orientaci
v současné době

Celoživotní
vzdělávání

Zdroj informací
pro kritické myšlení

"Kdo nezná historii, je odsouzený ji opakovat."

Na chvilku zapomeňte na to, že musíte hledat, shánět hodnotné informace, trávit čas zkoušením, zkoumáním, chozením do knihoven, na diskuze, přednášky. Představte si, že vás nerozhodí manipulativní a nepravdivé informace z médií. 

Máte po ruce jeden důvěryhodný zdroj o české historii, který je vám dostupný prakticky odkudkoliv. Který je tady pro vás na celý život. Který zaručeně nabízí informace mající smysl. Zdroj, který vám pomůže na základě dějin jednodušeji pochopit současné dění v životě, v politice, ve světě. 

Zní to pěkně?

Získejte cyklus

44 přednášek o českých dějinách:

Čerpejte informace od lidí nejpovolanějších v balíčku s

časově omezenou nabídkou

STŘEDOVĚK: 7dílný cyklus
1 400 Kč
RANÝ NOVOVĚK: 6dílný cyklus
1 200 Kč
DLOUHÉ 19.STOLETÍ: 5dílný cyklus
1 000 Kč
ČESKÁ HISTORIE PŘED 2.SVĚTOVOU VÁLKOU: 7dílný cyklus
1 400 Kč
VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ: 8dílný cyklus
1 500 Kč
2. POLOVINA 20. STOLETÍ: 6dílný cyklus
1 000 Kč
+ BONUS Bonus: Přednáška Petra Čorneje
500 Kč
Celková hodnota Cyklu přednášek českých dějin
8 000 Kč

ČASOVĚ OMEZENÁ CENA se slevou 63 %:   

2900 Kč

Nabídka platí pouze: