Jak se snadno a pohodlně dozvědět více o české historii

a pochopit současné dění u nás a ve světě?

Dějiny tvoří každý z nás, od nepaměti. Jsou o tom, co se událo. Ale také o naší přítomnosti, která se během sekundy stává minulostí. 

Pokud s našimi dějinami dobře naložíme, poslouží jako poučení z minulosti do budoucnosti. Bez poznání minulosti není zkrátka možné pochopit přítomnost.

 • Jak ale české dějiny poznat důkladně?
 • Jak si vybrat z desítek až stovek zdrojů?
 • Jak zjistit, které články, knížky a přednášky stojí za to?
 • Které osobnosti vám skutečně předají hodnotné informace?
 • Je to vůbec možné?

Kdo nezná historii, je odsouzený ji opakovat. 

Jak se snadno dostat k jádru?

V moderním světě panuje informační chaos. Najít si ověřené a objektivní informace je čím dál obtížnější. Spousty odborných knih, časopisů, článků na internetu, historických filmů a dalších zdrojů na vás “padá” ze všech stran.

Jak je přebrat? Jak všechny projít, když máte omezené časové možnosti? Jak předem poznat, kterou knížku se opravdu vyplatí důkladně přečíst a kterou raději vůbec nebrat do ruky? Jak poznat, kdo mluví pravdu? Kdo je takový odborník, na kterého se můžete bez problémů spolehnout?

Kde nalézt opravdovou hodnotu, která vám pomůže k pochopení historických souvislostí? Hodnotu, o kterou se můžete opřít v důležitých momentech a při zásadních rozhodnutích? 

Občas by bylo možná jednodušší hledat jehlu v kupce sena.

Představte si, kdybyste předešlé překážky

vůbec nemuseli řešit…

Na chvilku zapomeňte na to, že musíte hledat, shánět hodnotné informace, trávit čas zkoušením, zkoumáním, chozením do knihoven, na diskuze a přednášky. Představte si, že Vás nerozhodí manipulativní a nepravdivé informace z médií. 

Máte po ruce jeden důvěryhodný zdroj o české historii, který je vám dostupný prakticky odkudkoliv. Který je tady pro vás na celý život. Který zaručeně nabízí informace mající smysl. Zdroj, který vám pomůže na základě dějin jednodušeji pochopit současné dění v životě, v politice a ve světě. 

Zní to pěkně?

Klub Pátečníků s respektem navazuje

na prvorepublikové intelektuální uskupení.

Za Pátečníky se označovala skupina kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj setkávali pravidelně každý pátek.

V roce 1925 se stal spolek Pátečníků zavedenou institucí – Karel Čapek koupil vilu na Vinohradech v dnešní ulici Bratří Čapků a už v roce 1927 se název Pátečníci všeobecně vžil.

Mezi Pátečníky patřily intelektuální špičky jako bratři Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Jan Masaryk a mnoho dalších.

Klub Pátečníků tak s velkým respektem navazuje na intelektuální skupinu lidí, kteří jsou schopni kriticky přemýšlet, diskutovat na úrovni a cítí zodpovědnost za dění v zemi a rozvoj kultury vztahů mezi lidmi.

Pátečníci ctí společné hodnoty,

snaží se je prohlubovat a šířit.

Klub Pátečníků tvoří uzavřenou skupinu osobností, expertů, umělců, podnikatelů a občanů ze všech regionů ČR, vzájemně propojených na hodnotách:

 • přátelství,
 • svoboda,
 • odpovědnost.

Akademie Klubu Pátečníků je tu pro každého,

kdo prahne po výživné potravě pro mozek.

Jedním z cílů Klubu Pátečníků je své vědomosti a názory šířit. Nikoliv se izolovat v uzavřené skupině, která si “žije sama pro sebe.” Ale maximálně obohatit každého, kdo má zájem o:

 • Poznání a osobní rozvoj.
 • Tříbení názorů na současný svět.
 • Rozšíření znalostí prostřednictvím přednášek důvěryhodných expertů.
 • Větší rozhled a orientaci v současné době.
 • Celoživotního vzdělávání.
 • Zdroj informací pro kritické myšlení.
 • Intelektuální a duchovní inspiraci pro současnou nelehkou dobu.

Co říkají účastníci

o Akademii Klubu Pátečníků:

Jiří Bešta

Jiří Buršik

Tomáš Rychtář

“Snažím se pochopit chod světa a tím pádem mě zajímá historie, filozofické otázky i nepochopitelné současné dění. Informace z Akademie mi pomáhají tříbit si názor na současný svět.”

“V Akademii mne hned zaujala možnost přednášek Petra Hory Hořejše, který mi byl známý z rozhlasového pořadu Toulky českou minulostí, a Petra Pitharta, jehož názorů si dlouhodobě vážím. Následně mne začaly zajímat i další přednášky.”

“Jsou zde zajímaví hosté, které samozřejmě mohu slyšet i jinde. Zde je to ale uspořádané, bez reklam. Cykly mají hlavu a patu. A hlavně toho není moc. Je to pro mě vlastně bezpracný, uspokojující poslech.”


Když jsem zjistil, že mne práce a činnost všedních dnů mentálně nikam dál neposouvají, ba právě naopak, chtěl jsem tomu čelit četbou a samostudiem. Ale časem se ukázalo, že on-line přednášky a diskusní večery jsou mnohem lepší cestou, jak potrápit mozek a alespoň jednou-dvakrát týdně se v myšlenkách přesunout jinam.
Zdeněk Edelmann
Nejdříve jsme si koncem roku 2018 zakoupili Akademii Petra Čorneje. Cyklus velmi zajímavých přednášek z českých dějin nás natolik zaujal, že už jsme si jej celý poslechli dokonce dvakrát. Přednášky jsme poslouchali při našich dlouhých cestách autem a vždy jsme se už těšili, až zase pojedeme z Mnichova do Prahy a budeme si moci poslechnout další díl.
Jaroslav Verner
Od okamžiku, kdy jsem měl možnost poprvé zakoupit prostřednicvím Klubu Pátečníků přístup k přednáškám historika Petra Čorneje, jsem okamžitě reagoval na všechny další nabídky. Letos jsem využil možnosti předplatného na celou akademii Klubu Pátečníků. Nikdy jsem nebyl zklamán, vždy jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, které se ve škole neučí a ani se o nich ve veřejném prostoru nemluví. Široký rozsah témat mně pomáhá utvářet si vlastní "kvalifikovaný" názor nejen na historické události ale i na současné dění. Většinu přednášek poslouchám opakovaně při delších cestách autem. Děkuji organizátorům za výběr přednášejících, kteří jsou nejen odborníky v daném oboru, ale jsou schopni předat své vědomosti velice přitažlivou formou.
Miloš Kaška
V minulých letech jsem v Klubu Pátečníků absolvovala dva vzdělávací kurzy a to cyklus o moderních dějinách vedený panem prof. Pithartem a cyklus s náboženskou tematikou vedený panem prof. Halíkem. Oba vzdělávací kurzy měly opravdu vysokou úroveň srovnatelnou s vysokoškolskými studiemi. Velký prostor byl věnován i našim otázkám souvisejícím s probíranou tématikou. Každému mohu kurzy organizované Klubem Pátečníků velmi doporučit.
Eva Jelínková

Staňte se součástí

Akademie české historie

Marcus Tullius Cicero pravil, že “Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.”

Přesně proto jsme pro vás speciálně vytvořili Akademii české historie.

9 důvodů, proč vstoupit

do Online Akademie české historie

 • Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace historie.
 • Snadno pochopíte naše dějiny od vzniku českého státu do současnosti.
 • Seznámíte se s názory a vědomostmi špičkových expertů.
 • Zjistíte, jak se historie promítá to současného dění.
 • Dostanou se k vám unikátní informace ze setkání Pátečníků.
 • Poznáte vzdělané lidi, kteří se dívají do budoucnosti s optimismem.
 • Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv.
 • Akademie české historie je vhodná i pro zájemce “začátečníky”.
 • Pokud chcete akademii někomu věnovat, zašleme vám dárkový certifikát.
 • Dostanete 30denní garanci vrácení peněz.

67+ hodin přednášek ve 39 videích,

4 experti a zajímavý bonus navrch

Poznejte české dějiny v celé jejich šíři a přitom se zaměřením na nejdůležitější události, které měly zásadní vliv na vývoj naší země.

Zaposlouchejte se do přednášek Petra Pitharta, Petra Čorneje, Petra Hory Hořejše a Jaroslava Čechury.

V Akademii české historie získáte:

Patnáctidílný cyklus moderních dějin

s Petrem Pithartem

Petr Pithart je bývalý předseda a dlouholetý místopředseda Senátu Parlamentu České republiky. Po sametové revoluci krátce i poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, počátkem 90. let politik Občanského hnutí.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Cyklus obsahuje přednášky:

 • NÁRODNÍ VERSUS NÁRODNOSTNÍ STÁT
  Vznik ČSR v říjnu 1918 a co tomu historicky předcházelo.
  Délka 98 minut

 • POLITICKÝ ŽIVOT PRVNÍ REPUBLIKY
  1919 - 1938
  Délka 107 minut

 • TŘI VÁLKY MINULÉHO STOLETÍ
  Kdo kterou vyhrál a zda vůbec někdo? Co je Německo? Rusko? EU? Co jsme my? Čím vůbec chceme být? Kdo nás pořád zrazuje (my sami sebe...?)
  Délka 121 minut

 • MNICHOV I
  Co všechno z něho pošlo: 2. republika, Protektorát, ale také léta poválečná (až do února 48).
  Délka 113 minut

 • MNICHOV II
  Böhmen und Mähren, 2. světová válka, československý exil (Londýn/Moskva) a poválečné uspořádání střední Evropy.
  Délka 126 minut

 • DRUHÁ REPUBLIKA
  Délka 132 minut

 • POVÁLEČNÉ ZMĚNY
  Odsun sudetských Němců, nástup komunismu 1945–1949; padesátá léta.
  Délka 132 minut

 • ÚNOR 1948
  Délka 93 minut

 • EVROPA PO VÁLCE
  Nástup sociálního státu v Evropě, železná opona a rozdíly za ní (poválečné Polsko, Maďarsko, ČSR), začátek sjednocující se Evropy.
  Délka 151 minut

 • NÁSTUP NEOLIBERALISMU VE SVĚTĚ
  Šedesátá léta ve Střední Evropě (vzpoury v Maďarsku, NDR, Polsku), Jan Pavel II.
  Délka 125 minut

 • ČESKOSLOVENSKÁ ŠEDESÁTÁ LÉTA
  Role slovenského emancipačního hnutí. Iluze 68 a iluze o 68.
  Délka 134 minut

 • „OSMAŠEDESÁTÝ“
  Co mu předcházelo – 60. léta; „68“ a nástup normalizace.
  Délka 138 minut

 • ROZPAD SSSR
  Jelcin, Gorbačov, Putin a anno mirabilis ("rok zázraků" 1989).
  Délka 112 minut

 • BILANCE NAŠEHO LISTOPADU
  (Převratu nebo revoluce?) Po třiceti letech.
  Délka 102 minut

 • 1989 II
  Délka 107 minut

Desetidílný cyklus českých dějin

s Petrem Čornejem - časové období 845-1949

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. je český historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na histografii.

Patří k nejuznávanějším historikům v České republice. Je autorem mnoha publikací. Obdržel cenu Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník za „mimořádný badatelský přínos českému dějepisectví, jehož výsledky kvalifikovaně otvírá i širší veřejnosti.“

Celý cyklus českých dějin rozhodně není pojat encyklopedicky, ale především jako snaha o pochopení toho nejdůležitějšího v našich dějinách.

Společně budeme hledat odpovědi na to:

 • Kdo jsme a odkud jsme přišli?
 • Jak jsme si stáli v různých historických obdobích vůči okolnímu světu?
 • Odkud přišly největší vlivy a inspirace?
 • Kde jsou kořeny a jaký je vlastně náš vztah s Němci?
 • Máme nějakou specifickou historickou charakteristiku?
 • Co jsou naše největší historická stigmata a jak se jich můžeme zbavit?
 • A klíčová otázka: Patříme na západ nebo na východ?

Cyklus obsahuje přednášky:

 • 1. VZNIK ČESKÉHO STÁTU.
  Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“.
  Časové období: 845–1000
  Délka 101 minut
 • 2. CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ.
  Včetně podstatných událostí předchozího období
  Časové období: 1000–1306
  Délka 122 minut
 • 3. VLÁDA KARLA IV.
  Včetně vlády Lucemburků
  Časové období: 1310–1400
  Délka 90 minut
 • 4. HUSITSTVÍ A ZROD STAVOVSKÉHO STÁTU
  Časové období: 1400–1526
  Délka 104 minut
 • 5. VSTUP DO RANÉHO NOVOVĚKU
  Včetně Třicetileté války
  Časové období: 1526–1648
  Délka 83 minut
 • 6. BAROKNÍ A OSVÍCENÁ ČECHIE
  Včetně období tereziánských a josefínských reforem
  Časové období: 1650–1790
  Délka 98 minut
 • 7. DLOUHÉ 19. STOLETÍ
  Časové období: 1790–1890
  Délka 100 minut
 • 8. KONEC STARÝCH ČASŮ
  Včetně Velké války a vzniku Československa
  Časové období: 1890–1918
  Délka 98 minut
 • 9. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
  Včetně „Mnichova“
  Časové období: 1918–1938
  Délka 102 minut
 • 10. PROTEKTORÁT A NÁSTUP KOMUNISTŮ
  Časové období: 1939–1949
  Délka 108 minut

Osmidílný přednáškový cyklus

Petra Hory Hořejše - Toulky českou minulostí

Petr Hora Hořejš - český publicista, scenárista, spisovatel, mj. autor osmnácti dílů historického cyklu (od roku 1979) Toulky českou minulostí.

Cyklus obsahuje přednášky:

 • NAŠE DĚJINY JEDNÍM TAHEM
  Směřování českých dějin, uzlové body historie půldruhého tisíciletí dlouhé, vrcholy a pády.
  Délka 144 minut

 • KAREL IV. A JEHO DOBA
  Praha, poprvé kulturně vyzařující, je největším staveništěm Evropy a současně jejím centrem.
  Délka 159 minut

 • VELCÍ REFORMÁTOŘI MARIE TEREZIE A JOSEF II.
  Hluboké a všestranné reformy matky a syna položily základy modernímu státu.
  Délka 127 minut

 • ŽIVOT ZA CÍSAŘE PÁNA
  Žalář národů? Nikoli. Slušný a rychle se rozvíjející demokratický stát.
  Délka 140 minut

 • VZNIK MALÉHO STÁTU NA TROSKÁCH MNOHEM VĚTŠÍHO
  Peripetie zrodu ČSR. Zhoubný nacionalismus, válka, „svatá trojice“ TGM, Beneš, Štefánik.
  Délka 168 minut

 • VÝHRY A PROHRY PRVNÍ REPUBLIKY
  V poválečném světě bez opravdových spojenců a s chybným přístupem k vlastním menšinám doma.
  Délka 149 minut

 • KONFLIKTNÍ ZAČÁTKY PRVNÍ REPUBLIKY
  Délka 116 minut

 • MASARYKOVCI ZE ZÁKULISÍ
  Délka 109 minut

Šestidílný přednáškový cyklus

Jaroslava Čechury - Perličky z české historie

Jaroslav Čechura - český historik specializující se především na novověké sociální dějiny, konflikty, rebelie, kriminalitu, stavovskou politiku a politickou kulturu sněmování.

Základní vzdělání získal na školách ve Štáhlavech a Starém Plzenci, gymnázium absolvoval úspěšně v Blovicích. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie-politická ekonomie. Tituly kandidáta (1986) a doktora věd (1996) získal na Akademii věd. V letech 1990 až 1992 studoval v SRN. Od roku 1992 docent a od roku 2000 profesor na FF UK v Praze.

Cyklus obsahuje přednášky:

 • VÁCLAV IV., PODIVNÝ ČESKÝ KRÁL
  Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.

 • JAKUB KRČÍN Z JELČAN, PRVNÍ ČESKÝ MANAŽER
  Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk.

 • STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 1618 AŽ 1620. FATÁLNÍ OMYL STAVŮ?
  České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem.

 • ČESKÝ VENKOV V NOVOVĚKU. ZAPOMENUTÉ TÉMA?
  Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova?

 • SEX V DOBĚ TEMNA
  Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let, které se opírá o bohatou dokumentaci jihočeských archivů.

 • ČARDĚJNICE Z VELKÝCH LOSIN. MÝTUS NAŠICH DĚJIN?
  Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin?

Jako bonus dostanete přednášku Petra Čorneje

“O smyslu českých dějin”

Netrapte se s vyhledáváním informací. V členské sekci se po přihlášení snadno dostanete ke všem přednáškám. Nahlédněte do členské sekce:

Díky přehledné členské sekci v Akademii české historie:

 • Nemusíte nikam chodit.
 • Si snadno přehrajete všechna videa na PC i mobilních zařízeních.
 • Možnost sledování videí na doživotí. 

Čerpejte informace od lidí nejpovolanějších

v balíčku za zvýhodněnou cenu 8 000 Kč

Přednáškový cyklus: 

Petr Čornej: 10dílný cyklus českých dějin 845 až 1949
2 500 Kč
Petr Hora Hořejš: 8dílný cyklus Velká témata českých dějin
2 500 Kč
Petr Pithart: 15dílný cyklus moderních dějin
2 500 Kč
Jaroslav Čechura: 6dílný cyklus Perličky z české historie
2 500 Kč
+ BONUS Bonus: Přednáška Petra Čorneje
 500 Kč
Hodnota celé Akademie české historie
10 500 Kč
Cena pro vás
8 000 Kč

   30 dní garance vrácení peněz   

Rozhodli jsme se, že vám nabídneme testovací jízdu. S Akademií české historie se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe v naší akademii neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme vám peníze.

Kupte Akademii jako dárek

Zrekapitulujte si, co se vám s Akademií české historie dostane:

 • 39 přednášek + jednu bonusovou.
 • Velmi dobře stravitelný způsob prezentace historie.
 • Dějiny od vzniku českého státu do současnosti pochopitelně.
 • Názory a vědomosti špičkových expertů.
 • Unikátní informace ze setkání Pátečníků.
 • Přednášky užijete odkudkoliv. Z PC, z mobilu.
 • Dárkový certifikát na jméno obdarovaného.
 • Snadný online přístup.
 • 30denní garanci vrácení peněz.

+ BONUS – audio záznam pro poslech z mobilního zařízení

Užívejte si unikátní informace z Klubu Pátečníků

v Akademii české historie

Speciální balíček obsahuje:

 • 67+ hodin přednášek ve 39 videích.
 • Unikátní informace a názory od 4 uznávaných odborníků.
 • Videa dostupná pohodlně z členské sekce i v audio formátu.
 • Průřez českou historií od roku 845 se zaměřením na stěžejní události.
 • Pokud chcete akademii někomu věnovat, zašleme vám dárkový certifikát.
 • Bonus: Přednáška Petra Čorneje o smyslu českých dějin.
 • 30denní garanci vrácení peněz.

Kupte Akademii české historie

za 8 000 Kč